ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Єдність навчання, виховання і самовиховання у цілісному педагогічному процесі.

Теорія навчання і освіти особистості.

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА: ДИДАКТИКА ЯК НАУКА.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Головні поняття, категорії і завдання дидактики.

2. Об’єкт і предмет дидактики загальноосвітньої школи.

3. Історичний розвиток дидактики.

4. Принципи навчання та їх реалізація в українській національній школі.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Від яких умов залежить предмет дидактики на різних етапах розвитку суспільства і освіти ?

2. В чому полягає сутність традиційної і педоцентричної дидактичних концепцій ? Визначте їх позитивний потенціал і недоліки.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Визначте основні дидактичні ідеї, обґрунтовані Я.А.Коменським та К.Д.Ушинським.

2. Вирішіть задачі: №2, №3, №4, №5 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 81-83.

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Державна національна програма „Освіта” (Україна XXI століття). – К.: Радуга, 1994. – 61 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – С. 6-37; 142-152.

2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 52-61; 104-112.

3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 234-240.

4. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 86-97; 116-138.

5. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С.64-69; 97-109.

6. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций – М.: Юрайт, 2000.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 220-250.

8. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 71-90.

9. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. – К.: Кондор, 2005. – С. 7-37; 81-131.

10. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 158-186; 222-242.

11. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 214-231.

12. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 113-130.

13. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

14. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 75-78; 110-118.

15. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 196-223; 248-317.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління. – 2005. – №3-4. – С.7-20.

2. Ворон М. Демократизація навчання, або як розуміється навчання // Директор школи. Україна. – 2006. – №10. – С.44-57.

3. Голышева О.А. Проблемы гуманитаризации современного школьного образования // Социология образования (Журнал). – 2007. – №2. – С.37-41.

4. Пастовенський О. В. Оптимізація мереж загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Пастовенський, М. М. Осадчий. – К. : Поліграфкнига, 2010. – 112 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аніскіна Н. Управління наступністю // Директор школи. Україна. – 2006. – №12. – С.56-61.

2. Буяльська Т.Гуманізація освіти - вичерпане гасло чи (не) виконане завдання? // Освіта. – 2006. – №26-27. – С.4-5.

3. Данилова А.И. Развитие содержания принципа доступности обучения в педагогической теории // Педагогическое образование и наука. – 2007. – №1. – С.14-15.

4. Карпов А.О.Научное образование в обществе знаний // Инновации в образовании. – 2007. – №5. – С.37-64.

5. Мазниченко М.А. Мифы современного образования // Педагогика. – 2007. – №2. – С.37-44.

6. Молочков В.П. Наглядность как принцип обучения // Информатика и образование. – 2004. – №3. – С.20-30.

7. Проказа О. Гуманітаризація і гуманізація освіти як наукова проблема: шляхи її практичної організації // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №5. – С.88-93.

8. Селевко Г.К.Проблемное обучение// Школьные технологии. – 2006. – №2. – С.61-65.

9. Селиверстова Е.Н. Развивающая функция обучения: современный дидактический взгляд // Педагогика. – 2006. – №4. – С.45-52.

10. Фасоля А.Особистісно-зорієнтоване навчання: шлях становлення// Українська мова і література в школі. – 2006. – №5. – С.45-49.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ (0-2 бали):

1. Коменський Я.А. Велика дидактика / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 189-196.

2. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 185-189.


Семінарське ЗАНЯТТЯ № 6

ТЕМА: Історичні та методолого-теоретичні основи процесу навчання.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Поняття про процес навчання, його історичний розвиток.

2. Закономірності та рушійні сили процесу навчання.

3. Види навчання.

4. Структурні компоненти навчального процесу.

5. Ланки процесу засвоєння знань.

6. Характеристика виховної, навчальної і розвиваючої функції процесу навчання.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. В чому полягає єдність і специфіка процесу пізнання і навчання ?

2. Розкрийте взаємозв’язок між закономірностями і принципами навчання ?

3. Як реалізуються функції навчання ?

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Ознайомтесь зі змістом Державної національної програми „Освіта” („Україна XXI століття”) і випишіть завдання удосконалення навчального процесу.

2. Сформулюйте для себе, як майбутнього вчителя 10-12 правил організації навчального процесу на науковій основі.

3. Вирішіть усно задачі: №3, №4, №7 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 66-69.

 

ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

1. Процес навчання як спеціально організована пізнавальна діяльність школярів.

2. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності.

3. Особистісно орієнтоване навчання в загальноосвітній школі.

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ ст.”). – К.: Радуга, 1994. – 61 с.

2. Закон України „Про освіту”(1996).

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXI столітті – К., 2001. – 16 с.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) Проект // Освіта. – 2000. – 30 серпня-6 вересня. – № 38. – С.3-6.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – С. 63-78; 132-136.

2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 61-92.

3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 261-269.

4. Євтух М. Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Текст] : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економіч. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

5. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 97-116.

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 70-91.

7. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций – М.: Юрайт, 2000.

8. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 208-220.

9. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 106-124.

10. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. – К.: Кондор, 2005. – С. 37-81.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 186-222.

12. Сбруєва Л.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогічної думки у схемах, картах, діаграмах: Навч. посібник – Суми: Сумський ДПУ, 2000. – 208 с.

13. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 231-250; 307-330.

14. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 130-149.

15. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 78-91; 108-110.

16. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 223-248.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Гликман И.З.Основы мотивации учения // Инновации в образовании. – 2007. – №3. – С.64-81.

2. Коротов В.М. Воспитывающее обучение. – М.: Просвещение, 1980. – 192 с.

3. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. – 96 с. – (Педагогика и психология, №3. Новое в жизни, науке, технике).

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Абібулаєва Є. Є. Сутність навчального процесу і його принципи як елементи дидактичної системи // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 2. – С. 141-152.

2. Андрощук Л.Розвивальне навчання в системі інноваційної діяльності гімназії // Управління школою : Науково-методичний журнал. – 2004. – №12. – С.13-16.

3. Барамзина С.А.Учебная деятельность школьников в контексте личностно ориентированного обучения // Педагогика. – 2006. – №8. – С.41-47.

4. Данилова А.И. Развитие содержания принципа доступности обучения в педагогической теории // Педагогическое образование и наука. – 2007. – №1. – С.14-15.

5. Гузь, О. Гуманна педагогіка як філософсько-соціально основа [Текст] / О. Гузь // Директор школи. Україна. – 2010. – № 3. – С. 6–13.

6. Зотова М. Компетентнісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу // Директор школи. – 2007. – №29-30. – С.6-9.

7. Каминская М.В.Проблема совместной деятельности учителя и ученика в теории учебной деятельности и практике развивающего обучения // Психологическая наука и образование. – 2006. – №3. – С.54-64.

8. Остапенко А.А. Дидактический инструментарий учителя // Школьные технологии. – 2005. – №2. – С.130-140.

9. Яновська, Н. Гармонійне навчання - основа сучасної освіти [Текст] / Наталія Яновська // Педагогіка толерантності. – 2009. – № 4. – С. 14–24.

10. Яцейко М. Демократизація освіти як тенденція її розвитку у ХХI столітті // Вища освіта України. – 2006. – №4. – С.34-40.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 224-228.


Семінарське ЗАНЯТТЯ №7

 

ТЕМА: Розвиток і становлення змісту шкільної освіти. Забезпечення варіативності і неперервності освіти.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Поняття змісту освіти, його складові.

2. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. Сутність теорії формальної та матеріальної освіти.

3. Характеристика загальної, професійної, профільної та політехнічної освіти.

4. Нормативні документи, що характеризують зміст освіти. Принципи побудови навчальних програм.

5. Державний стандарт базової і середньої освіти. Основні змістові лінії освітнього стандарту.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Які ідеї і концепції взяла сучасна педагогіка з минулого з даної проблеми і які відкинула? Чи праві ті, хто вважає, що професійну освіту дає тільки професійно-технічний заклад? Чому?

2. У чому полягає взаємозумовленість загальної, політехнічної і професійної освіти?

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Наведіть приклади різних форм і змісту шкільного компонента в державному навчальному плані.

2. Проаналізуйте навчальний план чи програму з предмета за спеціальністю.

3. Вирішіть задачу №1 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 89.

 

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ століття). — К.: Радуга, 1994. – 61 с.

2. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст.. – К., 2001. – 16 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – С. 44-63.

2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 104-112.

3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 240-261.

4. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 138-158.

5. Ковальчук В. І.Інноваційні підходи до організації навчального процесу [Текст] / Василь Іванович Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Шк. світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 113-124.

7. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций – М.: Юрайт, 2000.

8. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 250-275.

9. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 124-145.

10. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. – К.: Кондор, 2005. – С. 189-216.

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 242-262.

12. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 250-269.

13. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 149-160.

14. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

15. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 91-108.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Балл Г.Про сутнісний зміст особистісної орієнтації в освіті // Професійно-технічна освіта. – 2006. – №2. – С.39-43.

2. Кваліфікаційні вимоги до професійної діяльності педагогічних працівників [Текст] : аналітичний звіт за результатами дослідження з освітньої політики : в двох книгах. Кн. 1 / за заг. ред. Г. В. Єльникової. – К.; Черкаси, 2010. – 128 с. – Бібліогр. : с.125-126 (28 назв).

3. Науково-методичний посібник із запровадження кредитно-модульної форми навчання педагогічних працівників у систему післядипломної педагогічної освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. у двох кн. Кн. 1 / за заг. ред. Л. І. Даниленко, за наук. ред. В.В. Олійника, Л. М. Ващенка. – К., 2010. – 80 с. – Бібліогр.: с.73.

4. Олешков М.Ю. Содержание образования: проблемы формирования и проектирования // Педагогика. — 2004. — № 6. — С. 31-39.

5. Сухомлинська О. До питання про розвиток змісту загальної середньої освіти // Шлях освіти. — 2004. — № 3. — С. 30-43.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Анохина Г.М.Построение содержания образования и педагогические средства его реализации в личностно ориентированной системе естественнонаучного образования // Инновации в образовании. – 2006. – №6. – С.121-131.

2. Нурмухамедов, Г. М. Мультимедийный учебник - универсальное педагогическое средсто обучения в современом образовании [Текст] / Г. М. Нурмухамедов // Информатика и образование. – 2010. – № 6. – С. 29–34.

3. Паламарчук В.Навчаючи, розвивати та виховувати // Директор школи. Україна. – 2006. – №9. – С.6-17.

4. Поташник М. Управление качеством образования в вопросах и ответах // Народное образование. — 2002. — № 6. — С. 53-62.

5. Савченко О.Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя // Рідна школа. – 2007. – №5. – С.5-8.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року.

2. Сухомлинська О. До питання про розвиток змісту загальної середньої освіти // Шлях освіти. – 2004. – №3. – С.39-43.

 


Модуль 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти