ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Урок. Диференціація та індивідуалізація навчання.

 

Семінарське ЗАНЯТТЯ № 8

 

ТЕМА: Становлення форм організації навчання.

Урок – основна форма навчального процесу.

Нові форми організації навчального процесу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Поняття форм організації навчання, їх становлення.

2. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку.

3. Урок — основна форма організації навчання. Типи уроків. Їх структура.

4. Вимоги до сучасного уроку в школі. Підготовка вчителя до уроку та його педагогічний аналіз.

5. Основні шляхи модернізації уроків в сучасних виховних закладах.

6. Нестандартні уроки, їх характеристика.

7. Індивідуальна, групова, фронтальна форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Вкажіть найбільш ефективні шляхи індивідуалізації навчання на уроці.

2. Проаналізуйте і порівняйте вклад учителів-новаторів у практику уроку.

3. Чи можна користуватися одним і тим же планом уроку в паралельних класах, в наступні роки навчання? Мотивуйте свою точку зору.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть план-конспект комбінованого уроку по одній із тем предмету з фаху.

2. Вирішіть усно задачі: №3, №4, №6 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 116-118

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бондар В.І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – С. 97-132; 157-174.

2. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 112-123.

3. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 324-351.

4. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 193-236.

5. Ковальчук В. І. Ефективний урок: технології, структура, аналіз [Текст] / Василь Іванович Ковальчук. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу").

6. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Іванович Кузьмінський, Світлана Віталіївна Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335 с.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 141-163.

8. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций – М.: Юрайт, 2000.

9. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 334-361.

10. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 145-166.

11. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. – К.: Кондор, 2005. – С. 255-284.

12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 262-301.

13. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 370-392.

14. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 172-196.

15. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

16. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 147-188.

17. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 384-403.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Зламанюк, Л. Ефективність уроку - творчий пошук [Текст] / Людмила Зламанюк // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 2. – С. 10–14.

2. Овчаров С. М. Інтегровані уроки - креативні учні [Текст] : навч.-метод. посіб. / Сергій Михайлович Овчаров, Катерина Володимирівна Овчарова. – Полтава : АСМІ, 2012. – 72 с.

3. Постільна А.П.Сучасний інноваційний урок у контексті Європейського виміру // Економіка в школах України. – 2007. – №6. – С.4-7.

4. Ромадіна Л.Сучасні вимоги до уроку// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – №6. – С.66-79.

5. Соломатін А.Організація уроку в умовах модернізації освіти // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №19-20. – С.3-16.

6. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи // Директор школи. – 2007. – № 1. – С.9-14.

7. Чуприна, М. П. Дидактичні вправи та ігри з використанням наочності [Текст] / М. П. Чуприна // Історія та правознавство. – 2010. – № 11. – С. 2–7.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Абазов З.А. Нетрадиционные уроки как педагогическая инновация // Инновации в образовании. — 2004. — № 3. — С. 118-130.

2. Аверін, М. Зміст методу самоорганізації особистості [Текст] / М. Аверін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 20–21.

3. Боутенок, О. Бінарно-інтегровані уроки [Текст] / Оксана Боутенок // Директор школи. – 2010. – № 10. – С. 12–13.

4. Гончаренко, І. Сучасні технології на службі навчального процесу [Текст] / Іван Гончаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 46–53.

5. Лисенко, Т. Роль інформаційних технологій у навчальному процесі [Текст] / Тетяна Лисенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2010. – № 1. – С. 93–99.

6. Нестандартні уроки з фізичної географії [Текст] / авт.-уклад. К. С. Шуліка. – Х. : Основа, 2012. – 112 с. :

7. Островерхова Н. Концепції аналізу уроку // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №1-2. – С.89-95.

8. Островерхова Н.Нетипові форми організації навчання та їх аналіз// Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – №3. – С.62-80.- №4.-С.73-87.

9. Панченко С.Нестандартні форми уроків // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – №23-24. – С. 34-39.

10. Пометун О.Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище // Рідна школа. – 2007. – №5. – С.46-49.

11. Професійний аналіз уроку [Текст] // Завуч. – 2010. – № 8. – С. 8–11.

12. Саранцев Г.И. Дидактические аспекты исследования урока в школе // Педагогика. — 2006. — № 1. — С. 32-39.

13. Форостова, В. Традиційний урок - інтерактивний [Текст] / Валентина Форостова // Директор школи. – 2010. – № 10. – С. 16–17.

14. Шевченко, О. Творчі здібності учнів на уроках і в позаурочний час [Текст] / О. Шевченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 33–35.

15. Шевчук Г.Моделі нетрадиційних уроків / Г.Шевчук, Г.Шеремета // Завуч. – 2007. – №9. – Вкладка.

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. В.О.Сухомлинський. Розмова з молодим директором школи / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 310-314.

2. В.О.Сухомлинський. Сто порад учителеві / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 314-316.


Семінарське ЗАНЯТТЯ № 9

 

ТЕМА: Методи, прийоми і засоби навчання в їх історичному розвитку.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Сутність методів, прийомів і засобів навчання та критерії їх оптимального вибору.

2. Загальна характеристика основних класифікацій методів навчання.

3. Характеристика словесних методів навчання.

4. Характеристика наочних методів навчання.

5. Характеристика практичних методів навчання.

6. Характеристика методів навчання за характером пізнавальної діяльності.

7. Сутність бінарних методів навчання.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Яке, на Ваш погляд, визначення методу навчання найповніше відповідає сучасному етапу розбудови національної школи ? Відповідь аргументуйте.

· Методи навчання – упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань (Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.).

· Методи навчання – способи взаємодії вчителя й учнів, спрямовані на вирішення завдань освіти. (Педагогіка за ред. Бойко А.М.).

· Методи навчання – способи спільної діяльності вчителя й учнів, які передбачають оволодіння учнями соціальним досвідом людства та організацію і керівництво вчителя навчально-пізнавальною діяльністю учнів (Алексюк А.М.).

· Методи навчання – це впорядковані системи взаємопов’язаних прийомів педагогічної діяльності учнів, які спрямовані на досягнення дидактичних, виховних та ідей розвитку

(Онищук В.О.).

· Методи навчання – способи та прийоми спільної впорядкованої, взаємопов’язаної діяльності вчителів і учнів, спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування рис, необхідних для повноцінного життя та майбутньої професійної діяльності (Ягупов.В.В.).

· Методи навчання – це сукупність прийомів і способів пізнавальної діяльності дитини, розвитку його розумових сил, навчальної взаємодії вчителя й учнів, школярів між собою, з природним і суспільним середовищем (Ліхачов Б.Т.).

2. Дайте власну оцінку системам методів навчання учителів-новаторів.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. На прикладі обраної теми певного типу уроку з Вашого фаху покажіть залежність вибору методів навчання від навчальної, виховної і розвиваючої мети уроку, змісту і структури навчального матеріалу, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, здібностей самого вчителя тощо.

2. Вирішіть усно задачі: №2, №4, №11 /Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 98-106.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006. – С. 293-314.

2. Бойко, А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів II-V курсів. (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки) [Текст] : [навч. посіб.] / Алла Микитівна Бойко ; [Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – К. ; Полтава : КНТ : ПНПУ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 390-397 (123 назви).

3. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 123-136.

4. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 275-313.

5. Євтух М. Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Текст] : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економіч. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

6. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 158-183.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 127-139.

8. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций – М.: Юрайт, 2000.

9. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 311-334.

10. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – С. 166-192.

11. Малафіїк І.В. Дидактика: Навч. посібник для студентів вищ. пед. навч. закл. – К.: Кондор, 2005. – С. 216-255.

12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 301-327.

13. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 330-355.

14. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002.

15. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

16. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 118-147.

17. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 317-384.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Баханов К. О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу [Текст] : посіб. для вчителя / Костянтин Олексійович Баханов. – Х. : Основа, 2012. – 128 с.

2. Брюховецький В. С. Тести: шлях до з'ясування характеру здібностей людини [Текст] / В. С. Брюховецький, О. В. Кирієнко. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 240 с.

3. Лернер Й.Я. Дидактические основы методов обучения. — М., 1981.

4. Мартиненко, С. Методи навчання та їх класифікація [Текст] / Світлана Мартиненко, Людмила Хоружа // Початкова освіта. – 2010. – № 24. – С. 28–32.

5. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу [Текст] : посіб. для вчителя / Костянтин Олексійович Баханов. – Х. : Основа, 2012. – 128 с.

6. Паламарчук В. Навчання стратегічних методів наукового пізнання // Завуч. – 2006. – №1. – С.2-8.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Вишковський І.В. Методи активізації пізнавальної діяльності // Історія та правознавство. – 2007. – №12. – С.2-7.

2. Железнякова О.М. Дополнительность как инновационный подход к классификации и выбору методов обучения // Инновации в образовании. – 2006. – №4. – С.46-54.

3. Житник Б.О. Методи навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2005. – №13. – С.9-28.

4. Олейникова Е.В. Роль вопросов в понимании учебного материала // Высшее образование сегодня. – 2007. – №5. – С.44-47.

5. Паламарчук В. Тактичні методи інтелектуальної праці // Завуч. – 2005. – №34. – С.2-9.

6. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса, // Школьные технологии. – 2006. – №6. – С.43-47.

7. Романовська Д. Методи та прийоми стимулювання творчої активності учнів // Психолог: Додаток до газ. „Шкільн. Світ”. – 2006. – №11. – С.13-15.

8. Сазоненко Г. Технологія кооперованого навчання // Управління освітою. – 2006. – №13-14. – С.12-30.

9. Симонова О. Методи використання інтерактивної дошки у навчальному процесі // Інформатика: Додаток до газ. „Шк. світ”. – 2006. – №33-34. – С. 6-28.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ (0-4 бали):

1. Я.А.Коменський. Велика дидактика / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 271-285.

2. П.Ф.Каптерев Метод и его применение / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 285-290.

 


Семінарське ЗАНЯТТЯ № 10

ТЕМА: Контроль і оцінювання результатів навчально-виховної діяльності.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. З історії обліку успішності учнів в українській школі.

2. Завдання і сутність контролю у навчально-виховній діяльності сучасної школи.

3. Основні види, форми і методи контролю успішності учнів.

4. 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень школярів.

5. Оцінювання у досвіді вчителів-новаторів.

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

1. Порівняйте систему контролю в нашій країні і за кордоном. Що спільного та які відмінності ви можете відзначити ?

2. Які функції виконує контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів ? Наведіть приклади, відповідь аргументуйте.

3. Доведіть залежність вибору методів навчання від мети оцінювання успіхів учнів.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ:

1. Складіть до однієї з тем свого предмета завдання для тестового контролю знань учнів. Поясніть перевагу такої форми контролю та її недоліки.

2. Вирішіть задачі: №2, №4, №5 / Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес. – 2003. – С. 127-129.

ДЕРЖАВНІ ДОКУМЕНТИ:

1. План запровадження в Україні збалансованої моделі зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008-2009 рр. // Вісник (тестування і моніторинг в освіті). – 2007. – №5. – С.12-14.

2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Навч. посіб. / АПН України; Ред. В.О. Огнев’юк. – К.: Ірпінь, 2004. – 176 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Бойко, А. М. Індивідуальні тьюторські завдання для самостійної роботи студентів II-V курсів. (Інтегрований курс теорії та історії педагогіки) [Текст] : [навч. посіб.] / Алла Микитівна Бойко ; [Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – К. ; Полтава : КНТ : ПНПУ, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 390-397 (123 назви).

2. Євтух М. Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Текст] : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економіч. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

3. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 149-162.

4. Волкова Н.П. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2001. – С. 351-359.

5. Зайченко І.В. Педагогіка. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Освіта України, 2006. – С. 236-256.

6. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Пресс, 2003. – С. 167-179.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник. – Харків: ОВС, 2002. –С. 361-383.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – 2003. – С. 208-210; 348-365.

9. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 355-370.

10. Педагогіка: Інтегрований курс теорії та історії: / За ред. А.М.Бойко. – Ч. 1. – К., 2002. С. 217-244.

11. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 700 с.

12. Фіцула М.М. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2002. – С. 188-202.

13. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – С. 403-422.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аванесов В.С. Знания как предмет педагогического измерения // Школьные технологии. – 2006. – №2. – С.162-172.

2. Беспалько В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся // Школьные технологии. – 2006. – №2. – С.138-151.

3. Внутрішньошкільний контроль [Текст] // Завуч. – 2010. – № 16-17. – С. 15–30.

4. Идиатулин В.С. Методология и технология диагностики обученности // Педагогическая диагностика. – 2006. – №1. – С.6-23.

5. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів (основна та старша школа [Текст]. – К., 2010. – 111 с.

6. Моніторинг у ЗНЗ / Упоряд. М. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка „Шк. світу”).

7. Паламарчук В.Ф. Дванадцятибальна система: оцінювання знань, умінь і навичок // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 3-6.

8. Поддьяков, А. Н. Троянское обучение с добрым и злым умыслом [Текст] / А. Н. Поддьяков // Психология в вузе. – 2010. – № 2. – С. 5–27.

9. Савченко О. Теоретичні підходи до вивчення якості шкільної освіти// Шлях освіти. – 2006. – №4. – С.2-6.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Боднар О. Моніторинг та експертиза навчальної результативності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №6. – С.19-22.

2. Гузик М. Дванадцятибальна система: що і як оцінювати // Завуч. –2001. – № 26. – С. 25-28.

3. Інструменти вимірювання навчальних досягнень учнів в Україні, країнах Західної Європи та США // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / АПН України; Ін-т засобів навчання. – К.: Атіка, 2005. – С.205-241.

4. Лисенко С. Оцінювання дискусії та дискусія як інструмент оцінювання // Завуч. – 2006. – №1. – С.18-23.

5. Чернишова, С. Рейтингова система оцінювання [Текст] / С. Чернишова // Директор школи. – 2010. – № 36. – С. 13–15.

 

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ:

1. В.О.Сухомлинський. Сто порад учителеві / Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 317-319.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти