ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Каскади з ВЧ корекцією на основі частотно залежного зворотного зв'язку

 

Як приклад застосування ВЗЗ для корекції АЧХ підсилювача розглянемо схему емітерної (витокової) ВЧ корекції (рис. 8.11).

 

 

Рисунок 8.11 – Емітерна (витокова) ВЧ корекції

 

Ця корекція використовує ВЗЗ послідовного типу за струмом. Провідність у колі емітера вибирається таким чином, щоб у смузі НЧ та СЧ вона була активною і досить малою. Ця умова буде виконуватись у випадку Завдяки цьому у смузі НЧ та СЧ діє сильний ВЗЗ і підсилення значно зменшено. З ростом частоти шунтувальна дія ємності зростає, , ВЗЗ зникає, і зменшення коефіцієнта підсилення, що має місце з ростом частоти, компенсується зменшенням ВЗЗ. Таким чином, зменшуючи підсилення на НЧ та СЧ і зберігаючи його рівень на ВЧ можна отримати рівномірне підсилення у широкій смузі частот.

Коефіцієнт підсилення каскаду з ВЧ корекцією у смузі ВЧ дорівнює

 

(8.10)

 

де – стала часу кола ЗЗ (коректувального кола); – глибина ВЗЗ для НЧ і СЧ (випадок витокової корекції).

Вводячи узагальнену частоту зведемо вираз (8.10) до вигляду

 

 

де

 

Згідно з умовою Брауде оптимальна (максимально плоска без підйому) АЧХ буде мати місце при виконанні умови

 

 

Це дає

 

 

Звідки

 

 

або

 

 

Оптимальна корекція можлива тільки при виконанні умови Ця корекція практично не дає виграшу у площі підсилення, але збільшує граничну частоту

 

Кожному значенню повинна відповідати конкретна коректувальна ємність

 

 

Аналіз показує , що оптимальним є випадок У свою чергу вибір може призвести до утворення підйому АЧХ, а вибір призводить до впливу на хід АЧХ тільки за межами смуги пропускання.

Очевидно, що у даному випадку корекція АЧХ досягається зменшенням підсилення каскаду у смузі НЧ та СЧ, де коефіцієнт підсилення дорівнює Площа підсилення зберігається без змін.

Рисунок 8.12 – Графік АЧХ у смузі ВЧ

 

Але слід відзначити, що при сучасному рівні підсилювальної техніки отримати великий коефіцієнт підсилення не важко, це призводить до широкого застосування даного принципу корекції у ІМС. Корекція АЧХ у смузі ВЧ призводить до зростання швидкодійності схеми і забезпечує відповідні зміни ПХ каскаду у області малих часів, в результаті чого фронт і спадання імпульсу стають більш крутими, рис. 8.11. Наявність підйому АЧХ у смузі ВЧ призводить до зростання викиду на ПХ і відповідно до додаткових спотворень імпульсу.

 

Каскади з НЧ корекцією

 

Принцип дії НЧ корекції, рис. 8.13, базується на тому, що навантаження каскаду змінюється з частотою, при цьому для елементів схеми виконуються такі умови

 

Рисунок 8.13 – НЧ корекція

 

У смузі НЧ, коли опір навантаження каскаду зростає, рис. 8.14. Вибираючи елементи і можна досягнути того, щоб підсилення зростало так само, як воно послаблюється подільником і Скориставшись методом Брауде, можна здійснити вибір елементів і , що забезпечують максимальну протяжність горизонтальної ділянки АЧХ.

 

а)

б)

Рисунок 8.14 – Зміна опору навантаження каскаду з НЧ корекцією (а) і його частотна характеристика (б)

Вираз для що забезпечує найкращу корекцію при обраному та заданому

 

 

або для каскаду нп ПТ, де

 

 

Розрахунок НЧ корекції здійснюється, як правило, графічним методом по відомих графіках залежності і різних b. Якщо корекція виконана так, що на АЧХ утворюється підйом. Цей підйом у деяких випадках можна використовувати для компенсації частотних спотворень інших каскадів, рис. 8.15, а. Включення викликає зміни і перехідної характеристики каскаду в області великого часу, рис. 8.15, б.

 

 

Рисунок 8.15 – Компенсації перехідних спотворень (а), і зміна перехідної характеристики в області великого часу (б)

 

Вихідний імпульс каскаду з НЧ корекцією відрізняється від вхідного тим, що його вершина має лінійний підйом, який викликається кінцевим часом заряду конденсатора .

На практиці необхідно розглядати сумісну дію коректувального фільтра і спотворювальної ланки міжкаскадного зв'язку (розділовий конденсатор і вхідний опір наступного каскаду ). Якщо сталі часу коректувальної і спотворювальної ланок обрані однаковими

 

результувальне спадання плоскої вершини імпульсу, що підсилюється тривалістю визначається як

 

Наведені вирази відповідають випадку найкращій корекції плоскої вершини імпульсу (результувальне спадання у кінці імпульсу мінімальне при відсутності підйому у будь–якій частині плоскої вершини імпульсу) для випадку . Остання умова має місце для каскаду на ПТ.

 

8.6 Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що викликає зменшення підсилення в області НЧ (ВЧ)?

2. Як проводиться корекція частотної характеристики в області НЧ (ВЧ)?

3. Що таке корекція за Баттервортом?

4. Яке положення нулів та полюсів відповідає умові ефективної корекції АЧХ?

5. У чому полягає різниця корекції за Брауде від корекції за Баттервортом?

6. У чому полягає відмінність послідовної та паралельної індуктивної корекції?

7. Як вибираються параметри коректувального кола для корекції спотворень вершини імпульсу?

8. Як визначити параметри коректувального кола у випадку емітерної корекції?

9. Як здійснюється корекція АЧХ підсилювача в області ВЧ за допомогою паралельної, послідовної і складеної схем високочастотної корекції? Перелічіть переваги та недоліки кожного з таких видів корекції?

10. Як провести аналіз властивостей імпульсного підсилювача за допомогою його перехідної характеристики? В яких межах повинні знаходитися показники перехідної характеристики?

 

Література [22-25]

 


ВИБІРНІ КАСКАДИ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти