ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Резонансні каскади з автотрансформаторним зв’язком

Резонансний підсилювач з автотрансформаторним під’єднанням контуру до ПЕ (рис. 9.3) використовується для вирівнювання загального коефіцієнта підсилення при перемиканні піддіапазонів.

 

Рисунок 9.3 – Резонансний діапазонний каскад з автотрансформаторним під’єднанням контуру до ПЕ

 

Значення К0(ω) для підсилювача з автотрансформаторним ввімкненням визначається у відповідності з виразом

 

, (9.3)

 

де – модуль провідності прямої передачі ПЕ;

m1 та m2 – коефіцієнти ввімкнення контуру з боку ПЕ відповідно до даного та наступного каскадів і розраховуються за формулами

 

.

 

Підбираючи коефіцієнти включення m1 та m2, можна забезпечувати однаковий коефіцієнт підсилення та характер його зміни в кожному з піддіапазонів. Автотрансформаторне ввімкнення контуру послаблює його зв’язок з ПЕ, зменшує вплив внутрішнього опору та вихідної ємності ПЕ на добротність та настройку контуру підсилювача. Вказані обставини дозволяють отримати високу вибірність та забезпечити високу робочу частоту підсилювача.

Максимальний коефіцієнт підсилення при припустимому ступені шунтування контуру з боку обох ПЕ може бути досягнуто при коефіцієнтах ввімкнення

 

та , (9.4)

 

де R22 – вихідний опір ПЕ даного каскаду;

Rвх.оn. – вхідний опір наступного каскаду.

Для стабільного підсилювача значення коефіцієнта шунтування звичайно складає не менше 0,7…0,8.

Якщо в процесі розрахунку отримане значення будь-якого з коефіцієнтів ввімкнення більше або рівне 1, то відповідний ПЕ може бути під’єднаний до контуру повністю. Нехтуючи, зокрема, Rвх.оn і припускаючи ψ = 0,8 на максимальній частоті піддіапазону, значення m1 можна визначити з співвідношення

 

,

 

де R22; – визначені на тій самій частоті.

 

Резонансні каскади з трансформаторним зв’язком

Значна можливість впливу на характер зміни резонансного підсилення в діапазоні робочих частот властива резонансному підсилювачу з трансформаторним під’єднанням контуру до ПЕ (рис. 9.4).

Еквівалентна схема такого ввімкнення показана на рис. 9.4.

З еквівалентної схеми можна бачити, що каскад має два індуктивно зв’язаних контури з резонансними частотами

 

(9.5)

(9.6)

 

Рисунок 9.4 – Резонансний підсилювач з трансформаторним під’єднанням контуру до ПЕ

 

Рисунок 9.5 – Еквівалентна схема каскаду з трансформаторним під’єднанням контуру до ПЕ

 

Перший контур створений індуктивністю котушки зв’язку L1 та ємністю вихідного кола підсилювального елемента, а другий – змінний резонансний контур підсилювача, – елементами L­2,C2.

Можливі три випадки відношення частот:

1) режим “подовженого” вихідного кола ПЕ ;

2) режим “скороченого” вихідного кола ;

3) проміжний режим .

Характер зміни резонансного коефіцієнта підсилення по діапазону відповідає кожному конкретному випадку. Вибираючи співвідношення частот та , можна забезпечити в такому підсилювачі компенсацію нерівномірності коефіцієнта передачі попередніх каскадів (рис. 9.6).

 

Рисунок 9.6 – Характер зміни

 

Порівнявши K0) різних режимів можна спостерігати переваги режиму “скорочення”:

середній по діапазону резонансний коефіцієнт підсилення більший ніж в режимі “подовженого” поля;

значення індуктивності котушки зв’язку L1 в цьому випадку є меншим ніж в інших, що зумовлює конструктивні і технологічні зручності;

забезпечується можливість компенсації нерівномірності коефіцієнта передачі попереднього каскаду, що працює в режимі “подовження”.

Недоліком режиму зі “скороченням” може бути погіршення вибірності до дзеркального каналу

 

,

 

де – проміжна частота тракту.

 

Резонансні каскади з комбінованим зв’язком

Резонансний підсилювач з комбінованим індуктивно-ємнісним зв’язком (див. рис. 9.4, додаткові елементи показані пунктиром) забезпечує практично лінійний характер зміни в діапазоні частот (рис. 9.6). Це пояснюється додаванням частотних характеристик, зумовлених ємнісним та індуктивним зв’язком (при “подовженні”).

Недоліками такої схеми є погіршення вибірності по відношенню до дзеркальних каналів і зменшення коефіцієнта перекриття по частоті.

 

Смугові каскади

 

Основними параметрами смугового підсилювача (СП) є

- резонансний коефіцієнт підсилення K0;

- смуга пропускання ΔF, вибірність за сусіднім каналом S;

- коефіцієнт прямокутності КП, що характеризує форму резонансної характеристики СП.

Останній параметр визначається виразом

 

, (9.7)

 

де ΔFу – смуга пропускання СП при заданому рівні відліку (звичайно 0,1 чи 0,01).

За принципом функціонування СП поділяють на дві групи:

1) СП, що реалізують принцип рівномірного розподілу функції підсилення і вибірності;

2) СП, що реалізують принцип зосередженого поділу функції підсилення і вибірності.

Перевагами СП першого типу є відносна простота виготовлення, настроювання і регулювання. До їх недоліків варто віднести:

- низьку стійкість тракту з декількох таких СП, що призводить до необхідності застосування засобів нейтралізації Y12 й зумовлює ускладнення схеми;

- залежність частотних характеристик усього тракту від параметрів ПЕ, що виявляється при їхній заміні.

СП другого типу вільні від заначених недоліків і забезпечують додаткові можливості:

- високий і стійкий коефіцієнт підсилення тракту, за рахунок використання аперіодичних каскадів, що забезпечують основне підсилення;

- високу вибірність, що забезпечується використанням ефективних фільтрів зосередженої селекції;

- високу завадозахищеність тракту;

- можливість мікромініатюризації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти