ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вибірні підсилювачі з ФЗС на LC-контурах

У підсилювачах з зосередженою вибірністю необхідна селективність створюється в ФЗC. В якості останніх крім розглянутих п'єзоелектричних фільтри і фільтрів на поверхневих акустичних хвилях також застосовують електромеханічні, п’єзомеханічні та електричні LС-фільтри різної складності. Роглянемо вибірний підсилювач з ФЗС на LС-контурах (рис. 9.10). Для того, щоб характеристики фільтра не спотворювалися, він повинен бути узгоджений з джерелом сигналу і навантаженням за допомогою елементів зв'язку.

Рисунок 9.10 – Електрична схема вибірного підсилювача з ФЗС

на LС-контурах

 

У підсилювачах з ФЗВ на LС-контурах використовують автотрансформаторний, трансформаторний або ємнісний зв'язок. На рис. 9.10 наведено приклад ФЗС на 4 LС-контурах з ємнісним зв’язком. Коефіцієнти трансформації визначаються, відповідно, для першого і останнього контуру ФЗС

 

, ,

 

де - характеристичний (хвильовий) опір фільтра; і - параметри еквівалентної схеми біполярного транзистора, які розраховуються по формулах

 

; .

 

Якщо коефіцієнти трансформації виявляються більше одиниці, то застосовують повне включення контуру фільтра (n = 1). При цьому паралельно входу і (або) виходу фільтра вмикають шунтуючі резистори з провідностями

 

; .

 

Розрахунок елементів фільтра для відносної смуги пропускання здійснюють за такими формулами:

- ємність конденсаторів зв'язку

 

;

 

- ємність контурів проміжних ланок

 

;

 

- ємність вхідного контуру

 

;

 

- ємність вихідного контуру

 

;

 

- індуктивність контурів проміжних ланок

 

;

 

- індуктивність контурів крайніх ланок

 

.

 

У наведених формулах - це різниця між верхньою і нижньою частотами зрізу фільтра, яка залежить від власної добротності контуру , смуги пропускання , кількості ланок і селективності фільтра. Величину визначають за графіками [21] або розраховують на ЕОМ.

При трансформаторному зв’язку індуктивність котушок зв’язку

 

,

 

де - коефіцієнт зв’язку ( ).

При автотрансформаторному зв’язку

 

.

 

Коефіцієнт підсилення каскаду з ФЗС обраховується по формулі

 

,

 

де - затухання, внесене фільтром у смугу пропускання; - параметр біполярного транзистора; - кількість контурів.

Вибірні підсилювачі із ФЗС на LС-контурах мають ряд недоліків основними з яких є складність настроювання й регулювання таких підсилювачів, великі габарити та маса. Як на переваги підсилювачів із ФЗС на LС-контурах слід вказати їх високу надійність і довговічність, а також малий вплив температури на частотні властивості ФЗС.

9.4 Запитання та завдання для самоконтролю

 

1. Чому як нвавантаження резонансного підсилювача використовую паралельний коливальний, а не послідовний?

2. Виходячи з чого обирається максимальна і мінімальна ємності резовансного контуру?

3. Які елементи схеми резонансного підсилювача впливають на добротність змінного контуру? Які схемні рішення зменшують цей вплив?

4. Чим обумовлюється зростання коефіцієнта підсилення у межах піддіапазону при безпосередньому і автотрансформаторному ввімкненні? Поясніть можливість непропорційної його зміни.

5. З яких міркувань обирається підсилювальний елемент резонансного підсилювача? Поясніть частотну залежність його параметрів?

6. У чому полягають переваги та недоліки принципів розподіленої та зосередженої вибірності й підсилення?

7. Як забезпечити режим узгодження для п’єзоелектричного?

8. Як змінюється фактор зв’язку в двоконтурному смуговому фільтрі при додатковому шунтуванні контурів?

9. Яким чином і в яких межах можливе регулювання смуги пропускання двоконтурного фільтра?

10. Класифікація й маркування п’єзоелектричних фільтрів.

11. Які основні електричні параметри й характеристики серійно виготвлюваних п’єзоелектричних фільтрів?

12. Переваги й недоліки вибірних підсилювачів із ФЗС на LС-контурах. Підходити до розрахунків їхніх елементів.

 

Література [4, 5, 29]

 


КАСКАДИ КІНЦЕВОГО ПІДСИЛЕННЯ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти