ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів

Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю фінансової статистики як науки та її історією, вивчити основні категорії та методологію фінансової статистики, розглянути основні етапи статистичного дослідження, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 1 (2 год.)

1. Предмет статистики фінансів

2. Метод статистики фінансів

3. Завдання статистики фінансів

4. Функції та організація фінансової статистики

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 2. Статистика державних фінансів

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю статистики державних фінансів, вивчити основні категорії та методологію статистики державного бюджету, розглянути основні етапи статистичного дослідження, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 2 (2 год.)

1. Предмет і завдання статистики державного бюджету

2. Система показників статистики державного бюджету

3. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету

4. Предмет і завдання статистики оподаткування

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 3. Статистка кредиту

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю кредиту та головні завдання його статистичного вивчення, розглянути основні показники статистичного аналізу кредиту, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 3 (2 год.)

1. Поняття кредиту та завдання його статистичного вивчення

2. Основні статистичні показники кредиту

3. Статистичний аналіз кредиту та ефективність його використання

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 4. Статистика грошового обігу

Мета заняття:ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики грошового обігу, вивчити основні категорії та методологію статистики грошового обігу, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 4 (2 год.)

1. Поняття грошового обігу і завдання статистики грошового обігу

2. Статистичні показники грошового обігу та маси наявних грошей

3. Статистичний аналіз грошового обігу

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Змістовий модуль 2. Статистичне дослідження соціально-економічних явищ та процесів у сфері фінансів

Тема 5. Статистика ощадної справи

Мета заняття:ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики ощадної справи, вивчити основні показники та методологію статистики ощадної справи, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 5 (2 год.)

1. Мета та завдання статистики ощадної справи

2. Статистика ощадних операцій

3. Статистика управління активними операціями

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 

Тема 6. Статистика страхування

Мета заняття:ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики страхування, вивчити основні показники та методологію статистики страхування, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 6 (2 год.)

1. Завдання статистики страхування

2. Основні показники статистики страхової діяльності

3. Статистика соціального страхування і соціального забезпечення .

4. Статистика особистого та майнового страхування

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності

Мета заняття:ознайомити студентів з предметом та завданнями статистики цінних паперів, вивчити основні показники та методи статистичного аналізу інвестиційної діяльності, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 7 (2 год.)

1. Предмет і завдання статистичного вивчення цінних паперів

2. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості

3. Статистична оцінка ефективності реальних інвестицій

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Тема 8. Статистика платіжного балансу

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю статистики платіжного балансу, його предметом та головними завданнями, вивчити основні показники та методологію статистичного аналізу платіжного балансу, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 8 (2 год.)

1. Поняття про платіжний баланс та завдання його статичного дослідження

2. Система показників, що характеризують платіжний баланс

3. Методи статистичного аналізу платіжного балансу

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

Тема 9. Статистика фінансів підприємства

Мета заняття:ознайомити студентів із сутністю статистики фінансів промислового підприємства, вивчити основні показники та методи статистики фінансів підприємства, закріпити на наочних прикладах пройдений матеріал. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Лекція 9 (2 год.)

1. Задачі статистичного вивчення фінансів підприємства

2. Система показників діяльності підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства

4. Показники оцінки фінансового стану і фінансової стійкості підприємства

Рекомендована література: - основна: 6,7,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21;

- додаткова 2,7,10,13,14.

 


Тематика практичних (лабораторних) занять

Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики

Тема 2. Статистика державних фінансів

Практичне заняття 1. Статистичний аналіз державних фінансів(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з тем “Теоретичні засади фінансової статистики” та “Статистика державних фінансів”, виробити практичні навички та вміння аналізувати показники державних фінансів. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

 

Тема 3. Статистка кредиту

Практичне заняття 2. Статистичний аналіз кредитів(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика кредиту”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники кредитів.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 4. Статистика грошового обігу

Практичне заняття 3. Статистичний аналіз грошового обігу(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика кредиту”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники кредитів.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 5. Статистика ощадної справи

Практичне заняття 4. Статистичний аналіз ощадної справи(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика ощадної справи”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники ощадної справи. Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти