ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Статистика страхування

Практичне заняття 5. Статистичний аналіз страхування(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика страхування”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники фінансового стану страхової компанії, а також оцінки страхового портфелю.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності

Практичне заняття 6. Статистичний аналіз інвестиційної діяльності(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика інвестиційної діяльності”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники інвестиційної діяльності.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 8. Статистика платіжного балансу

Практичне заняття 7. Статистичний аналіз платіжного балансу(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика платіжного балансу”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники платіжного балансу.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.

Тема 9. Статистика фінансів підприємства

Практичне заняття 8,9. Статистичний аналіз фінансового стану підприємства(2 год.)

Мета заняття: закріпити теоретичні знання студентів з теми “Статистика фінансів підприємства”, виробити практичні навички та вміння статистичними методами аналізувати показники фінансового стану підприємства.

Виховувати економічне мислення, акуратність у роботі, точність в обчисленнях, любов до обраної професії.

Обладнання:умови завдань, калькулятори.


Самостійна робота студентів (СРС)

Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів

Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики

1. Сутність та характерні риси фінансової системи

2. Становлення та розвиток фінансової системи України

3. Фінансово-господарська система України сьогодні: проблеми та перспективи

 

Тема 2. Статистика державних фінансів

 

1. Бюджет країни як основний план доходів та видатків

2. Характеристика дохідної частини за окремими статтями

3. Характеристика видаткової частини бюджету

4. Роль податків у формування дохідної частини бюджету

5. Завдання статистики оподаткування

6. Основні показники статистики оподаткування

 

Тема 3. Статистка кредиту

1. Роль, сутність, форми та види кредиту в умовах ринкової економіки

2. Сутність державного кредиту та його значення у перерозподілі фінансових ресурсів

3. Статистичне вивчення оборотності та ефективності кредиту

4. Методи вивчення структури та динаміки кредитних ресурсів та їх джерел

Тема 4. Статистика грошового обігу

1. Сутність та особливості грошового обігу

2. Поняття грошової маси та швидкості обігу грошей

3. Статистичне вивчення динаміки цін і товарів підприємства в умовах ринкової економіки

4. Статистика грошового обігу її задачі та інформаційна база

Змістовий модуль 2. Статистичне дослідження соціально-економічних явищ та процесів у сфері фінансів

Тема 5. Статистика ощадної справи

1. Сутність, види та функції банків

2. Вимірювання доходності кредиту

3. Узагальнюючі показники ощадної справи

4. Статистичне вивчення мережі ощадних банків і забезпечення ними населення

5. Аналіз діяльності банків по залученню коштів населення

 

Тема 6. Статистика страхування

1. Історія розвитку страхової справи

2. Ринок страхових послуг в Україні: стан і перспективи

3. Види страхування

4. Статистика страхування її задачі та інформаційна база

5. Особисте страхування та його види

6. Поняття майнового страхування: види, сучасний стан, перспективи

 

Тема 7. Статистика інвестиційної діяльності

1. Інвестиційна діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

2. Джерела фінансування інвестиційної діяльності

3. Проблеми економічної ефективності інвестицій

4. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розрахунку інвестиційного ринку

Тема 8. Статистика платіжного балансу

1. Сутність платіжного балансу та його загальна характеристика

2. Платіжний баланс: основні категорії та принципи побудови.

3. Інформаційна база статичного аналізу платіжного балансу

4. Статистичний аналіз формування обмінних курсів та коригування валютних ринків

5. Статистична характеристика експорту та імпорту, система показників, що їх характеризує

 

Тема 9. Статистика фінансів підприємства

1. Характеристика джерел формування фінансових ресурсів підприємства

2. Альтернативні джерела фінансування

3. Напрямки використання фінансових ресурсів

4. Форми та види прибутку

5. Шляхи використання прибутку підприємства

 


Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з дисципліни “Фінансова статистика”

 

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю та звітності
І. Підготовка до поточних аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до лабораторних занять 1.4. Підготовка до практичних занять 1.5. Підготовка до контрольних робіт, тестування 1.1. Активна участь у різних видах аудиторних завдань 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Виконання завдання 1.4. Написання контрольної роботи, тестів
ІІ. Навчально-дослідна робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни 2.2. Написання доповідей (дослідження) за заданою проблематикою 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки 2.5. Практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпечення   2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи 2.2. Обговорення (захист) матеріалів доповіді (дослідження) під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або індивідуально-консультативної роботи 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі 2.5. Перевірка правильності виконання завдань

 

 


Тематика доповідей з навчальної дисципліни “Фінансова статистика”

Змістовий модуль 1. Фінансова статистика, як важлива складова дослідження соціально-економічних процесів у сфері фінансів

Тема 1. Теоретичні засади фінансової статистики

1. Фінансова система України, як об’єкт фінансової статистики

2. Сучасні засоби автоматизації та нові інформаційні технології в статистиці фінансів

3. Історія розвитку соціально-економічної та фінансової статистики

 

Тема 2. Статистика державних фінансів

1. Бюджет як економічна категорія та основні фінансові плани держави

2. Склад бюджетної системи та принципи їх побудови

3. Податковий кодекс реалії сьогодення

4. Соціальні гарантії як чинник зростання суспільного добробуту

 

Тема 3. Статистка кредиту

1. Сутність державного кредиту та його значення у перерозподілу фінансових ресурсів

2. Статистичне вивчення оборотності та ефективності кредиту

3. Кредитні системи розвинутих країн

4. Економічні наслідки державного зовнішнього боргу

 

Тема 4. Статистика грошового обігу

1. Грошова система, паперові та кредитні гроші, їх статистичне вивчення

2. Статистичне вивчення інфляції на основі показників їх рівня та динаміки

3. Емісія грошей та інфляції в умовах ринкових відносин

4. Проблеми прогнозних розрахунків грошової маси в умовах міграції робочої сили

Змістовий модуль 2. Статистичне дослідження соціально-економічних явищ та процесів у сфері фінансів

Тема 5. Статистика ощадної справи

1. Статистичний аналіз ощадної справи на теренах України

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти