ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Позначення буквено-цифрові в електричних схемах

В табл.4 наведено буквено-цифрові позначення, що використовуються в електричних схемах.

 

Таблиця 4. – Буквено-цифрові позначення в електричних схемах

Перша буква коду Група видів елементів Приклади видів елементів Двобуквений код
А Приклад. Загальне позначення    
В Перетворювачі неелектричних величин в електричні, крім генераторів і джерел живлення; аналогові і багаторозрядні перетворювачі; датчики для вказування або вимірювання Гучномовець BA
Магнітострикційний елемент BB
Детектор іонізуючих випромінювань BD
Сельсин-приймач BE
Телефон-капсуль BF
Сельсин-датчик BC
Тепловий датчик BK
Фотоелемент BL
Мікрофон BM
Датчик тиску BP
П’єзоелемент BQ
Датчик частоти обертання тахогенератора BR
Звукознімач BS
Датчик швидкості BV
С Конденсатори    
D Схеми інтегральні, мікрозбірки Схема інтегральна аналогова DA
Схема інтегральна цифрова, логічний елемент DD
E Елементи різні Нагрівальний елемент EK
Лампа освітлювальна EL
Піропатрон ET
F Розрядники, запобіжники,прилади захисту Запобіжник плавкий FU
G Генератори, джерела живлення Батарея GB

Продовження табл. 4

Перша буква коду Група видів елементів Приклади видів елементів Двобуквений код
H Прилади індикаційні та сигнальні Пристрій звукової сигналізації HA
Iндикатор символьний HG
Пристрій світлової сигналізації HL
K Реле, пускачі, контакти    
L Котушка індуктивностей, дроселі Дросель люмінесцентного освітлювання LL
M Двигуни    
P Пристрої, вимірювальне обладнання Примітка: сполучення РЕ вживати не допускається Амперметр PA
Лічильник імпульсів PC
Частотомір PF
Лічильник активної енергії PI
Омметр PR
Реєструвальний пристрій PS
Годинник, вимірювач часу PT
Вольтметр PV
Ватметр PW
Q Вимикачі і розмикачі у силових ланцюгах (енергопостачання, живлення устаткування та ін.)    
R Резистори Терморезистори RK
Потенціометр RP
Шунт вимірювальний RS
Варистор RU
S Прилади комутаційні у ланцюгах керування, сигналізації та вимірювальних Примітка: позначення вживають для апаратів, що не мають контактних силових ланцюгів Вимикач або перемикач SA
Вимикач кнопковий SB
Вимикач автоматичний SF
Вимикач, що спрацьовує від різних впливів: від рівня SL
від тиску SP
від положення шляхової SQ
від частоти коливання SR
від температури SK

 

Продовження табл. 4

Перша буква коду Група видів елементів Приклади видів елементів Двобуквений код
T Трансформатори, автотрансформатори    
U Прилади зв’язку, перетворювачі електричних величин в електричні Модулятор UB
Демодулятор UR
Дискримінатор UI
Перетворювач частоти, інвертор, генератор частоти, випрямляч UZ
V Пристрої електровакуумні та напівпровідникові Діод, стабілітрон VD
Пристрій електровакуумний VL
Транзистор VT
Тиристор VS
W Лінії та елементи ЗВЧ. Антени Відгалужувач WE
Короткозамикач WK
Вентиль WS
Трансформатор, фазообертач WT
Атенюатор WU
Антена WA
X З’єднання контактні Струмознімач, контакт змінний XA
Штир XP
Гніздо XS
З’єднання розбірне XT
З’єднувач високочастотний XW
Y Прилади механічні з електромагнітним приводом    
Z Прилади кінцеві, фільтри, обмежувачі Обмежувач Фільтр кварцовий ZL ZQ

 

 

Методичні рекомендації до виконання графічної роботи

 

 

Умова: побудувати схему електричну принципову і оформити перелік елементів.

Мета завдання: навчитися правильно використовувати графічні зображення і позначення, які встановлені стандартами ДСТУ та ЄСКД; вивчити зображення елементів схем електричних принципових; вміти їх накреслити за довідковими розмірами; правильно проставляти буквено-цифрові позначення, знати, як вони записуються згідно зі стандартом; навчитися правильно оформляти перелік елементів.

Послідовність виконання

1. Вивчити стандарти ДСТУ та ГОСТ, в яких регламентуються правила виконання схем електричних принципових.

2. В таблиці 5 знайти свій варіант завдання, де елементи схеми зображені у вигляді прямокутників та квадратів, усередині яких є номер елемента схеми.

3. Замість прямокутників та квадратів накреслити умовні графічні зображення елементів згідно зі стандартами. Для цього в таблицях 2 та 3 необхідно знайти номер елемента, його назву та умовне зображення.

4. Проставити буквено-цифрові позиційні позначення біля відповідних графічних зображень елементів схеми (таблиця 4).

5. Заповнити перелік елементів та основний напис.

Оформлення. Креслення схеми електричної принципової виконується на аркуші формату A3 (420 Õ 297 мм), або А4 (210 Õ 297 мм) із основним написом (форма 1), перелік елементів – на окремому аркуші формату А4 із відповідним основним написом. На рисунках 15 і 17 показано приклади схем електричних принципових, на рисунках 16, 18 переліки елементів до відповідних схем.

Рекомендується виконувати схему в графічному редакторі sPlan.

Рисунок 15 – Приклад схеми електричної принципової

Рисунок 16 – Приклад переліку елементів

Рисунок 17 – Приклад схеми електричнї принципової

 

Рисунок 18 – Приклад переліку елементів

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти