ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Для проведення занять з розділу

„СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ”

зі студентами факультету підготовки офіцерів запасу

Тема 4: Права і обов’язки посадових осіб роти.

 

ХАРКІВ


Навчальна та виховна мета:

1. Вивчити загальні обов'язки військовослужбовців та командирів (начальників).

2. Вивчити обов’язки рядового.

3. Ознайомити студентів з обов’язками посадових осіб роти.

4.Виховувати у студентів почуття поваги до підлеглих в поєднанні з вимогливістю та справедливістю

Час : 2 години (90хвилин).

Місце:Навчальний клас.

Керівництва і посібники:

1.Статут внутрішньої служби ЗСУкраїни.

2.Стеценко О.О.”Повсякденна діяльність військ” частина 1,3.

3.Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

Матеріальне забезпечення:1.Статути Збройних Сил України – на кожного студента.

2.Методична розробка для проведення заняття – на кожного студента.

Навчальні питання та розподіл часу :

І. Вступна частина 5 хвилин

ІІ.Основна частина 80 хвилин

1.Загальні обов'язки військовослужбовців та їх права 15 хвилин

2.Загальні обовязки командирів (начальників) 15 хвилин

3.Обовязки рядового (матроса). 10 хвилин

4.Обовязки командира роти, взводу, відділення, заступників командира роти та взводу, старшини роти. 40 хвилин

III Заключна частина 5 хвилин

 

Організаційно-методичні вказівки.

За 2-3 дня; до початку викладач знайомиться з вимогами робочої програми, вивчає положення Статуту внутрішньої служби та Стройового статуту ЗС України, наказів та директив, які регламентують взаємовідносини між військовослужбовцями, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення.

Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю. Викладач приймає рапорт командира групи, перевіряє зовнішній вигляд особового складу і дає вказівки на усунення недоліків.

У вступній частині оголошується тема заняття, порядок розглядання навчальних питань.

Основна частина проводиться лекційно-пояснювальним методом з самостійним вивченням Статутів ЗСУ. Студенти відпрацьовують опорні конспекти. Якість засвоєння навчального матеріалу перевіряється методом контрольного опитування.

В заключній частині нагадується тема, навчальна та виховна мета, ставляться завдання на самостійну підготовку, даються відповіді на запитання по темі заняття. Оголошуються оцінки по результатах опитування.

Вступнна частина 5 хвилин

- приймається рапорт 1хвилина

- перевіряється наявність студентів 3 хвилини

-доводяться тема, мета та навчальні питання 1 хвилина

Основна частина 80 хвилин

Навчальне питання №1.”Загальні обов’язки військовослужбовців та їх права”.

Обов'язком кожного громадянина України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності своєї Батьківщини, шанування її державних символів.

Тому військова служба у Збройних Силах України є почесним обов’язком і полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України.

Кожний військовослужбовець має функціональні обов’язки, які встановлюються Статутами Збройних Сил України.

Військовослужбовці мають права і свободи такі ж як і інші громадяни України, але з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією, законами з військових питань, статутами ЗСУ та іншими нормативно – правовими актами. Вони перебувають під захистом держави і зобов'язані знати та неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права. Кожний військовослужбовець зобов'язаний виконувати службові обов'язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою.

Загальні обов’язки військовослужбовців визначені в ст.11(СВС): - свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок;

- бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим;

- беззастережно виконувати накази командирів (начальників) і захищати їх у бою, як святиню оберігати Бойовий Прапор своєї частини;

- постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов'язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України;

- знати й утримувати в готовності до застосування закріплене озброєння, бойову та іншу техніку, берегти державне майно;

- дорожити бойовою славою Збройних Сил України та своєї військової частини, честю і гідністю військовослужбовця Збройних Сил України;

- поважати бойові та військові традиції, допомагати іншим військовослужбовцям, що перебувають у небезпеці, стримувати їх від вчинення протиправних дій, поважати честь і гідність кожної людини;

- бути пильним, суворо зберігати державну таємницю - вести бойові дії ініціативно, наполегливо, до повного виконання поставленого завдання;

- виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни;

- додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й охайно.

Про все, що сталося з військовослужбовцем і стосується виконання ним службових обов'язків, про зроблені йому зауваження військовослужбовець зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальникові.

Із службових та особистих питань військовослужбовець звертається до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може їх вирішити - до наступного прямого начальника.

Військовослужбовець зобов'язаний додержуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.

 

Під час виконання службових обов’язків військовослужбовці мають право носити, зберігати та застосовувати зброю.

Військовослужбовці мають право застосовувати зброю особисто або у складі підрозділу: - для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

- для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину та яка намагається втекти або яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров'я військовослужбовця чи інших осіб;

- для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, а також для звільнення цих об'єктів у разі захоплення;

- у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.

Застосування зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

Без попередження зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров'ю військовослужбовців, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

У разі застосування і використання зброї військовослужбовець зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

Про застосування зброї військовослужбовець доповідає своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Випадки застосування зброї особовим складом варти та порядок дій при цьому викладені в ст.ст. 195-202 СГВС.

Як і будь-який громадянин України, військовослужбовці можуть нести дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність в залежності від характеру вчиненого правопорушення чи провини.

Військовослужбовці, на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

Навчальне питання №2 „Загальні обов’язки командирів (начальників)”.

Кожен командир (начальник) є єдиноначальником і відповідно до посади, яку він обіймає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції і законів України, статутів ЗСУ та інших нормативно правових актів.

У своїй частині (підрозділі) він особисто відповідає перед державою за:

Бойову готовність

Мобілізаційну готовність

Бойову підготовку

Військову дисципліну

Виховання особового складу

Морально-психологічний стан

Внутрішній порядок

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти