ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вивчення обов’язків рядового.

Ознайомлення з обов’язками посадових осіб роти.

Вивчення обов’язків КВ.

Виховування почуття поваги до підлеглих в поєднанні з вимогливістю та справедливістю.

Література.

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”( Розділ 4 – стор. 49-63).

Статут Внутрішньої служби (ст.ст. 1-27, 58-65, 111-128, додаток 6).

Стройовий Статут (ст. ст. 186-195).

Статут гарнізонної та вартової служб (ст.ст. 195-202).

Скорочення, які можуть бути застосовані в ході заняття: в/ч – військова частина.

В/с - військовослужбовець.

О/с - особовий склад.

В/д - військова дисципліна.

БГ- бойова готовність.

МГ- мобілізаційна готовність.

МПС – морально-психологічний стан.

БП – бойова підготовка.

ОВТ – озброєння та військова техніка.

ТО – технічне обслуговування.

МТБ – матеріально-технічна база.

Ч – частина.

Пд. – підрозділ.

КР – командир роти.

КВ – командир взводу.

КВд. – командир відділення.

ЗКР – заступник командира роти.

ЗКВ - заступник командира взводу.

СР – старшина роти.


Навчальне питання №1. Загальні обов’язки в/с та їх права.

Обов'язком кожного громадянина України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності своєї Батьківщини, шанування її державних символів.

Статутами ЗСУ кожному в/с встановлюються службові обов’язки, які визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою.

Загальні обов’язки в/с визначені в ст.11СВС.

Про все, що сталося з в/с і стосується виконання ним службових обов'язків, про зроблені йому зауваження в/с зобов'язаний доповідати своєму безпосередньому начальникові.

Із службових та особистих питань в/с звертається до свого безпосереднього начальника, а якщо він не може їх вирішити - до наступного прямого начальника.

Кожний в/с зобов'язаний:

1) додержуватися вимог безпеки;

2) вживати заходів до запобігання захворюванню і травматизму;

3)повсякденно підвищувати фізичну загартованість і тренованість;

Утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок.

 

В/с мають права і свободи такі ж як і інші громадяни України, але з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією, законами з військових питань, статутами ЗСУ та іншими нормативно-правовими актами. Вони перебувають під захистом держави і зобов'язані знати та неухильно додержуватися прийнятих Україною норм міжнародного гуманітарного права

Під час виконання службових обов’язків в/с мають право носити, зберігати та застосовувати зброю особисто або у складі підрозділу: - -для захисту свого здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших в/с і цивільних осіб від нападу, якщо іншими способами й засобами захистити їх у даній ситуації неможливо;

- для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину, а вона намагається втекти або яка чинить збройний опір; намагається втекти з-під варти; а також для затримання озброєної особи, яка загрожує застосуванням зброї та інших засобів, що становить загрозу для життя і здоров'я в/с чи інших осіб;

- для відбиття нападу на об'єкти, що охороняються в/с, а також для звільнення цих об'єктів у разі захоплення;

- у разі спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, якщо іншими способами і засобами неможливо припинити цю спробу.

Застосування зброї допускається, якщо інші заходи виявилися неефективними або якщо через обставини застосування інших заходів є неможливим.

Застосуванню зброї, за винятком випадків раптового нападу, повинно передувати попередження про намір застосовувати зброю і постріл угору.

Без попередження зброю можуть застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров'ю в/с, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

У разі застосування і використання зброї в/с зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб не було завдано шкоди стороннім особам.

Про застосування зброї в/с доповідає своєму безпосередньому командирові (начальникові).

Випадки застосування зброї о/с варти та порядок дій при цьому викладені в ст.ст. 195-202 СГВС.

Як і будь-який громадянин України, в/с можуть нести дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність в залежності від характеру вчиненого правопорушення чи провини.

В/с, на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення.

За вчинення злочину в/с притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

Навчальне питання №2

Загальні обов’язки командирів (начальників).

Кожен командир (начальник) є єдиноначальником і відповідно до посади, яку він обіймає, повинен діяти самостійно та вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції і законів України, статутів ЗСУ та інших нормативно правових актів.

У своїй Ч (Пд.) він особисто відповідає перед державою за:

БГ, 2) МГ, 3) БП, 4) в/д, 5) виховання о/с, 6) МПС, 7)внутрішній порядок

Стан і збереження ОВТ, боєприпасів, , пального і матеріальних засобів,

Всебічне забезпечення усім необхідним

Додержання принципів соціальної справедливості

В залежності від посади, яку обіймає командир (начальник), він має певне коло обов’язків , але є ціла низка обов’язків, які стосуються всіх без винятку командирів і начальників. Перелік загальних обов’язків наведений у ст. 59 СВС.

Одним з загальних обов’язків будь-якого командира є якісний прийом посади. Новопризначені командири приймають і здають посаду особисто на підставі наказу по в/ч в присутності попереднього (нового) командира Пд. або, за його відсутності, представника від старшого командира.

Новопризначеного командира Пд. відрекомендовує о/с старший командир.

Про прийняття та здавання посади командир Пд. письмово доповідає у порядку підпорядкованості та додає акт в якому зазначаються данні про:

О/с за списком і наявний

Стан БГ і МГ

МПС о/с

Стан в/д

Стан БП

Наявність і стан ОВТ, боєприпасів, пального та інших матеріальних засобів

Житлові та побутові умови в/с

Дата затвердження старшим командиром (начальником) акту вважається закінченням прийняття (здавання) посади .

Акт складається і підписується командиром, який приймає та командиром , який здає посаду, а також начальниками служб в/ч.

Для прийняття та здавання посади КР встановлюється термін не більше ніж 5 днів. Іншим посадовим особам Р термін прийняття та здавання посади встановлює старший командир (начальник).

Новопризначені КР під час прийняття посади проводять опитування в/с. Порядок проведення опитування в/с наведений у додатку№6 до СВС.

.

 

Навчальне питання №3

Обов’язки рядового ( матроса).

 

Щоб вміло і ефективно керувати підпорядкованим Пд., кожна посадова особа Р повинна знати права і обов’язки підлеглих їй в/с, тому є необхідність розгляду обов’язків посадових осіб почати з обов’язків рядового (матроса), який в мирний і воєнний час відповідає за (ст. 127 СВС):

Точне і вчасне виконання покладених на нього обов’язків і поставлених йому завдань.

Утримання своєї зброї та дорученої техніки у справному стані.

Збереження виданого йому майна.

Рядовий (матрос) підпорядковується КВд..

За зразкове виконання обов'язків військової служби, успіхи у БП та зразкову в/д рядовому може бути надане в/з старший солдат, а матросу - старший матрос.

Старший солдат (старший матрос) зобов'язаний допомагати КВд. в навчанні та вихованні рядових (матросів).

Обов’язки рядового (матроса) наведені в ст. 128 СВС.

Навчальне питання №4.

Обов’язки КР, КВ, КВД., ЗКР, ЗКВ, СР.

Починаючи зі статті 111 і до 126 в СВС визначені посадові обов’язки від КР до КВд. включно.

Велику роль у повсякденній військовій службі відіграють молодші командири (тобто сержанти), які безпосередньо організують і проводять роботу в Р з навчання і виховання в/с, по зміцненню в/д та підтриманню статутного внутрішнього порядку.

Найменшим Пд.. в Р є Вд., чисельність якого складає до 9 осіб, а його командир є безпосереднім начальником усього о/с Вд. Це – єдина посадова особа в Р, яка підпорядкована по службі безпосередньо двом начальникам: КВ та ЗКВ.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти