ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Функціяхсистемиабо на об’єктахсистеми

A) це кінцевий результат поведінки системи

Б) це те, що може викликати зміну стану системи

В)це початковий результат поведінки системи

Г)це тимчасовий результат поведінки системи

Д)немає жодної правильної відповіді

 

44.Подія у діаграмах станів і переходів це-

А)це , те що може викликати зміну стану системи

Б)це кінцевий результат поведінки системи

В)це початковий результат поведінки системи

Г)це тимчасовий результат поведінки системи

Д)немає жодної правильної відповіді

 

45.Стан не може мати такі переходи:

A) 2 переходи із одного стану одночасно

Б)декілька переходів в один і той самий стан

В) перехід в себе

Г)немає правильної відповіді

Д)перехід в один стан

 

46.Скільки існує стратегій поведінки:

А)3

Б)5

В)2

Г)6

Д)1

 

47.В чому полягає суть першої стратегії поведінки:

A) кожен клас з поведінкою, керованою подіями,має операцію, що розпізнає символічні імена і виконує відповідні дії

Б) диспетчер подій не потрібен, кожна подія визначається просто як операція

В) події є об’єктами і визначають ієрархію класів, які представляють собою абстракції цих подій

Г) всі варіанти вірні

Д)немає правильної відповіді

 

48.Діаграма станів складається із:

A)станів і переходів

Б) класів і переходів

В)алгоритмів і структур

Г)станів і класів

Д)немає правильної відповіді

 

49.Діаграмами станів не визначаються:

A) немає правильної відповіді

Б) вставка станів

В) дії при переході

Г) дії при вході в стан

Д) переходи, зумовлені певними подіями

 

 

50.Яке з даних наведених тверджень не є правильними

Для відображення поведінки об’єктів у вимогах дорозробки потрібно:

A) немає правильної відповіді

Б) визначити множину станів, в яких об’єкт може перебувати, при тому кожний стан є абстракцією стану, в котрому може перебувати кожен з екземплярів класу об’єктів

В) визначити множину інцидентів або подій, які спонукають екземпляри класу змінювати свій стан

Г) визначити для кожного з визначених станів дії або процеси, які потрібно виконати при набутті даного стану.

Д) визначити для кожного із зафіксованих станів правила переходу, котрі вказують, в який новий стан перейде екземпляр даного класу, якщо певна подія з визначеної для класу множини подій відбудеться тоді, коли він перебуває в даному стані

 

51.Що таке дія у діаграмах станів і переходів?

A) це операція, яка може бути виконана миттєво

Б) це операція, яка вимагає деякого часу на виконання

В)немає правильної відповіді

Г) це те, що може викликати зміну стану системи

Д) це кінцевий результат поведінки системи

 

52.Що таке діяльність у діаграмах станів і переходів?

A) це операція, яка вимагає деякого часу на виконання

Б) це кінцевий результат поведінки системи

В)це операція, яка може бути виконана миттєво

Г)немає правильної відповіді

Д) це те, що може викликати зміну стану системи

 

53. Фізична або абстрактна властивість ПЗ, яка може бути виміряна називається:

а) атрибутом

б) виміром

в) інструментальним засібом

г) дефектом

д) програмним продуктом

 

54. Здатність програмного продукту досягати прийнятних рівнів ризику шкоди людям, бізнесу, ПЗ, майну або навколишньому середовищу у заданому контексті використання називається:

а) безпекою програмного забезпечення

б)категорією критичності програмного забезпечення

в)життєвим циклом системи

г)дефектом

д)валідацією

55. Підтвердження того, що окремі вимоги щодо визначеного передбаченого використання виконуються, і яке здійснюється шляхом перевірки та забезпечення об'єктивних доказів називається:

а) валідацією

б)дефектом

в)життєвим циклом

г)верифікацією

д) супроводженням

 

 

56. Підтвердження виконання заданих вимог, що здійснюється шляхом пере­вірки та забезпечення об'єктивних доказів називається:

а) верифікацією

б)розробкою

в) експлуатацією

г) валідацією

д) показником якості програмного забезпечення

 

57. Сукупність властивостей, що обумовлюють здатність програмного продукту зберігати зазначений рівень працездатності у заданих умовах називається:

а) надійністю ПЗ

б) метрикою ПЗ

в)характеристикою ПЗ

г)дефектомом ПЗ

д) показником ПЗ

 

58. Вплив помилки у програмі або даних комп’ютера, який призводить до неадекватного виконання у програмі, якщо ПЗ використовувало цей сегмент програм або даних називається:

а) дефектом

б) верифікацією

в)валідацією

г)трасуємістю

д) системою критичного застосування

 

59. Весь період існування системи від початку розроблення до завершення її використання називається:

а) життєвим циклом

б)виміром

в)програмно-технічним комплекс ом

г)процесом

д) характеристикою

 

60. Програмний продукт, що забезпечує автоматичну підтримку дій інженерів-програмістів протягом життєвого циклу програмного забезпечення є:

а) інструментальним засобом

б)категорією критичності програмного забезпечення

в)критичне програмне забезпечення

г)надійністю

д) показником (характеристикою) якості програмного забезпечення

 

61. Набір комп'ютерних програм, процедур і пов'язаних з ними документації та даних називається:

а) програмним продуктом

б) атрибутом

в)програмно-технічним комплексом

г)процесом

д) CASE-інструментом

 

62. Ступінь задоволення потреб, виражений специфікованим переліком значень характеристик якості називається:

а) рівенем працездатності

б) характеристикою

в)якістю програмного забезпечення

г)трасуємістю

д) метрикою

 

63.Скільки фаз включає структура ЖЦПО по Боемі?

А) 8

Б)6

В)12

Г)5

Д) Інша відповідь

 

64.В якому році була введена Каскадна модель?

А) 70-80рр.

Б) 60-70рр.

В)80-90рр.

Г)90рр.

Д) Інша відповідь

 

65.З якої фази починається Життєвий цикл програмного продукту?

А) визначення

Б) реалізація

В) обслуговування

Г)вдосконалення

Д) Інша відповідь

 

66.На якій фазі закінчується Життєвий цикл програмного продукту?

А) обслуговування

Б) реалізація

В) визначення

Г)вдосконалення

Д) Інша відповідь

 

67.Для чого існує фаза життєвого циклу «обслуговування»?

А) Виявлення помилок

Б) випуск новіших версій програми

В) проектування

Г) вдосконалення

Д) Інша відповідь

 

68.Для чого існує «Кодувальник»?

А) переклад алгоритму в програму

Б) перекладі програми в алгоритм

В) для встановлення коду доступу до програми

Г) для змінення мови програмування

Д) Інша відповідь

 

 

69.Ким була розроблена спіральна модель?

А) Баррі Боемом

Б) Т. Гілбом

В) Б. Гейтсом

Г) А. Вендровим

Д) Інша відповідь

 

 

70.В Стандарті ISO / IEC 12207 кожен процес розділений на…?

А) набір дій

Б) набір завдань

В) набір застосувань

Г) набір ідентифікаторів

Д) Інша відповідь

 

71.З якого етапу починається ЖЦ згідно з каскадною моделлю?

А) Формування вимог

Б) Проектування

В) Тестування

Г) Реалізація

Д) Інша відповідь

 

72. В чому особливість Ітераційної моделі ЖЦ?

А) в її «еволюційності»

Б) в простоті використання

В) в методі «протопипування»

Г) в фіксованому порядку елементів

Д) Інша відповідь

 

73.Що таке ДПД?
а)Графічний засіб для зображення інформаційного потоку
б)технічна структура програми
в)короткий опис основних понять
г)документ, в якому сформовоні вимоги до програмного продукту
д)всі відповіді правильні

 

74.ДПД використовують для:
а)представлення програмного виробу на будь-якому рівні абстракції
б)визначення даних, які знаходяться в програмному продукті
в)опису компонентів програмного продукту
г)написання специфікації вимог
д)неє правильної відповіді

 

 

75.ДПД є основним засобом:
а)моделювання функціональних вимог системи
б)створення опорних точок
в)визначення вимог і функції системи
г)трансформації даних в рамках системи
д)інша відповідь

 

 

76. Потоки даних це:
а)послідовність кодованих когерентних сигналів
б)модель проектування
в)структурна розробка
г)дисципліна аналізу й документування вимог до ПЗ
д)всі відповіді правильні

 

77. Процеси це:
а)об'єкт операційної системи
б)сховище даних
в)статичний набір команд
г)схема адресації пам'яті комп'ютера
д)немає правильної відповіді

 

78. Процеси призначені:
а)для показу обробки даних
б)для визначення механізму
в)для представлення SADT моделі
г)для захисту програмного продукту
д)немає правильної відповіді

 

79.Сховище даних - це:
а)визначення сукупності даних, які зберігаються у памяті між процесами
б)визначення сукупності даних програмного продукту
в)контейнер для ресурсів, які використовуються при виконанні екземпляра програми
г)частина цифрової обчислювальної машини
д)інша відповідь

 

80.ДПД описує:
а)взаємодію джерела і споживання інформації через процеси,які діють в системі
б)БД системи
в)функції
г)поведінку системи в часі
д)немає правильної відповіді

 

81. Скільки типів графічних елементів містить ДПД?
а)4
б)1
в)2
г)6
д)жодного

 

82.Основними компонентами ДПД є:
а)всі відповіді правильні
б)системи/підсистеми,процеси;
в)нагромаджувачі даних;
г)потоки даних
д)зовнішні сутності;

 

 

83 Що таке життєвий цикл ПЗ?

А) це період від моменту появи ідеї створення программного продукту до моменту завершення його підтримки фірмою розробником

Б) це часом протягом якого розробляється ПЗ

В) це період від початку створення ПЗ до його реалізації

Г) це час існування ПЗ на ринку

Д) інша відповідь

 

 

84 Специфікації – це

А) точний формалізований опис функцій і обмежень ПЗ

Б) загальний опис функцій ПЗ

В) опис обмежень ПЗ

Г) коротка характеристика та мета розробки ПЗ

Д) інша відповідь

 

 

85. Що собою являє каскадна модель?

А) поступовий перехід від одного етапу розробки ПЗ до наступного

Б) перехід на наступний етап з можливим поверненням до попереднього

В) створення прототипів після кожної ітерації

Г) перехід до наступного етапу після часткового завершення поточного з можливим поверненням до нього

Д) інша відповідь

 

86. Що таке прототип?

А)це діючий програмний продукт, який реалізує окремі функції і зовнішні інтерфейси ПЗ

Б) це запущене в продаж ПЗ

В)це програмний продукт який реалізується через окремі функції

Г) це програмний продукт який вийшов з вжитку

Д) інша відповідь

 

87. Що таке программа?

А) це набір адресованих комп’ютеру інструкцій, які точно описують послідовність дій, які необхідно виконати для вирішення завдання

Б) це файл, який можна запустити

В) це сукупність даних, які знаходяться в одному файлі

Г) це візуальне зображення якогось об’єкта

Д) інша відповідь

 

88.Техніка структурних карт Констайна призначена для:

А) для опису відношень між модулями

Б)для опису внутрішньої структури модулів

В) продукування діаграм і схем

Г) для графічного ілюстрування внутрішньомодульних (а іноді й міжмодульних) зв’язків

Д) правилна відповідь відсутня

 

89.Структурні карти Джексона призначеня для:

А) для опису внутрішньої структури модулів.

Б) для опису відношень між модулями

В)для створення традиційних блок-схем

Г) всі попередні варіанти правильні

Д) інша відповідь

 

90.В процесі проектування ПЗ застосовують:

А) все крім варіанту Г

Б) DFD

В) ER-діаграми

Г) лише блок-схеми

Д) блок-схеми

 

 

91.Блок вхідних та вихідних даних прийнято позначати:

А)паралелограмом

Б)прямокутником

В)трикутником

Г)еліпсом

Д)не потрібно позначати

 

92.Блок обробки даних прийнято позначати:

А)прямокутником

Б)трикутником

В)ромбом

Г)еліпсом

Д)овалом

 

93.Вибрати правильні твердження

1 Функціональна схема містить інформацію про способи реалізації пристроєм заданих функцій

2 Функціональними схемами не користуються при їх налагодженні, контролі чи ремонті.

3 За функціональною схемою можна визначити, як здійснюються перетворення і які для цього необхідні елементи.

4 Якщо функціональна схема використовується разом з принциповою, то позиційне позначення елементів та функціональних частин на цих документах повинні бути однаковими.

А) 1,3,4

Б) 1,2,4

В) 2,4

Г) 2,3,4

Д) 1,2,3,4

 

94.Ідеї структурного програмування були висловлені Е.Дейкстри у…

А) 1965р.

Б) 1985р.

В) 1960р,

Г) 1990р.

Д) інша відповідь

 

95.Проектування алгоритму методом покрокової деталізації інакше називається …

А) метод «зверху вниз»

Б) метод «знизу вверх»

В) метод Джекобсона

Г) метод переходів станів

Д) немає правильної відповіді

 

96.Модуль – це логічна частина алгоритму,яка…

А) б,в,д

Б) має певне цільове призначення

В) вирішує тільки одну, чітко сформульовану задачу

Г) основна складова поставленої задачі

Д) є відносно незалежною

 

 

97. Зв’язок між головним і допоміжними модулями встановлюється через …

А) вказівку про виконання допоміжного модуля

Б) параметри модуля

В) фактичні параметри

Г) параметри модуля в його описі

Д) інша відповідь

 

98. Вибрати правильну відповідність:

1.Карти константайна а-створюється для опису внутрішньої структури модулів

2.Карти Джексона б-призначені для опису відношень між модулями

в- Міжмодульні зв’язки по даних і управлінню також моделюються спеціальними вузлами, прив’язаними до потоків, стрілками вказуються напрями потоків і зв’язків.

г- Фундаментальні елементи стандартизовані ІВМ, ISO і АNSI.

д-техніка полягає в продукуванні діаграм і схем для графічного ілюстрування внутрішньомодульних (а іноді й міжмодульних) зв’язків

А) 1-б,в,г; 2-а,д

Б) 1-б,в,д 2-а,г

В) 1-в,г 2-а,б,д

Г) 1-а 2-б,в,г,д

Д) 1-г,д 2-а,б,в

 

99. Сукупність властивостей, які повинно мати ПЗ. Призначені для адекватного визначення функцій, умов і обмежень виконання ПЗ, а також обсягів даних, технічного забезпечення і середовища його виконання це ..

А)вимоги до ПЗ

Б)під задача проектування ПС

В) ознаки ПЗ

Г) верифікація

Д)інша відповідь

 

 

100. Аналіз вимог це …

А) процес вивчення потреб і цілей користувачів, класифікація і перетворення їх на вимоги до системи, апаратури і ПЗ, встановлення і вирішення конфліктів між вимогами, визначення пріоритетів, меж системи і принципів взаємодії із середовищем функціонування.

Б) це процес витягування інформації з різних джерел (договорів, матеріалів аналітиків з декомпозиції задач і функцій системи й ін.), проведення технічних заходів (співбесід, збирання пропозицій і ін.) для формування окремих вимог до продукту і до процесу розроблення.

В) процес перевірки правильності специфікацій вимог щодо їх відповідності потребам, несуперечності, повноти і можливості реалізації, а також узгодженості зі стандартами.

Г) це процес формулювання характеристик і атрибутів якості (надійність, реактивність і ін.), які повинно мати ПЗ, методи їх досягнення на процесах ЖЦ і оцінювання отриманих результатів.

Д) інша відповідь

 

101. Інженерія вимог до ПЗ …

А) це дисципліна аналізу і документування вимог до ПЗ, що полягає в перетворенні запропонованих замовником вимог до системи на опис вимог до ПЗ і їх валідації.

Б) полягає в контролі за виконанням вимог і плануванні використання ресурсів (людських, програмних, технічних, часових, вартісних) у процесі розроблення проміжних робочих продуктів на процесах ЖЦ і продукту в цілому.

В) формулювання характеристик і атрибутів якості (надійність, реактивність і ін.), які повинно мати ПЗ, методи їх досягнення на процесах ЖЦ і оцінювання отриманих результатів.

Г) вивчення потреб і цілей користувачів, класифікація і перетворення їх на вимоги до системи, апаратури і ПЗ, встановлення і вирішення конфліктів між вимогами, визначення пріоритетів, меж системи і принципів взаємодії із середовищем функціонування.

Д)інша відповідь

 

102.Внесення змін до експлуатованого ПЗ це:

А) супровід

Б) тестування

В) кодування

Г) інспектування

Д)інша відповідь

 

103.Цілі змін до експлуатованого ПЗ:

А) Г і Д

Б) удосокналення структури даних

В) виконання плану робіт

Г) виправлення помилок,удосконалення ПЗ по вимогах замовника.

Д)адаптація до змін зовнішнього середовища для ПЗ

 

104.Валідація вимог

А) це перевірка викладених у специфікації вимог, що виконується для того, щоб шляхом відстеження джерел вимог переконатися, що вони визначають саме дану систему.

Б) це процес перевірки правильності специфікацій вимог щодо їх відповідності потребам, несуперечності, повноти і можливості реалізації, а також узгодженості зі стандартами.

В) це керування процесами формування вимог на всіх процесах ЖЦ, а також змінами й атрибутами вимог, проведення моніторингу – відновлення джерела вимог.

Г) процес вивчення потреб і цілей користувачів, класифікація і перетворення їх на вимоги до системи, апаратури і ПЗ, встановлення і вирішення конфліктів між вимогами, визначення пріоритетів, меж системи і принципів взаємодії із середовищем функціонування.

Д) інша відповідь

 

 

1. На якому етапі використовуються структурні карти Канстантайна?

а) проектування;

б) тестування;

в) планування;

г) складання документації;

д) інша відповідь.

2. Для чого використовуються структурні карти Константайна?

а) для побудови програмної структури системи;

б) для складання документації;

в) для виправлення помилок:

г) для побудови блок схем;

д) інша відповідь.

3. З якою метою логічна модель на етапі проектування аналізується і поглиблюється?

а) з метою зведення її проектних рішень до рівня реалізації;

б) з метою перевірки на правильність;

в) для удосконалення;

г) з метою написання документації;

д) інша відповідь.

4. Що відбувається у результаті зведення проектних рішень логічної моделі до рівня реалізації?

а) формується фізична модель;

б) відображається логічна модель;

в) удосконалюється логічна модель;

г) складається блок схема;

д) інша відповідь.

 

5. Моделлю відношення ієрархії між програмними модулями є…..?

а) структурні карти Константайна;

б) структурні карти Джексона;

в) блок схеми;

г) графи;

д) інша відповідь.

6. Чому на структурних картах Константайна відповідають вузли?

а) модулям і областям даних;

б) зв’язкам між блоками;

в) областям даних;

г) ієрархії блоків;

д) інша відповідь.

7. Що відображають потоки на структурних картах Константайна?

а) міжмодульні виклики;

б) області даних;

в) ієрархію блоків;

г) внутрішньомодульні зв’язки;

д) інша відповідь.

8. Фундаментальні об’єкти структурних карт Константайна стандартизовані…..?

а) ІВМ, ISO і АNSI;

б) IBM i HTTP;

в) ICQ i HTML;

г) GoogleiIBM;

д) інша відповідь.

 

 

9. Що на структурних картах Константайна вказується стрілками?

а) напрям потоків і зв’язків;

б) потік даних;

в) внутрішньомодульні зв’язки;

г) міжмодульні виклики;

д) інша відповідь.

10. Які дві техніки структурних карт найчастіше використовуються для проектування модулів?

а) Константайна і Джексона;

б) Джексона і Джопса;

в) Константайна і Лавлейса;

г) Ріхтера і Фаулера;

д) інша відповідь.

 

1. В чому полягає метод покрокової деталізації?

a) дозволяє передбачити різні ситуації, які можуть виникнути під час розв’язання певної задачі, деталізує кожен крок виконання алгоритму;

b) визначає внутрішні властивості системи та деталізує її зовнішні властивості;

c) створює проект програмного забезпечення;

d) можливість використання різних нотацій - блок-схеми, ER-діаграми, UML -діаграм, DFD –діаграм;

e) регламентація проекту згідно ГОСТ 2.103-68.

2.У вигляді скількох базових алгоритмів подаються операції методом покрокової деталізації?

a) Трьох;

b) Двох;

c) Одного;

d) Чотирьох;

e) П’ятьох.

3.Який з цих алгоритмів є базовим?

a) Розгалуження;

b) Сортування «бульбашкою»;

c) Алгоритм Евкліда;

d) Лінійний пошук;

e) Сортування Шелла.

4.Який з цих алгоритмів є базовим?

a) Цикл;

b) Лінійний пошук;

c) Створення об’єкта;

d) Сортування підрахунком;

e) Алгоритм Аха-Карасіка.

5.Який з цих алгоритмів є базовим?

a) Слідування(послідовності двох (або більше) виконуваних одна за однією простіших операцій);

b) Метафон ;

c) Сортування стандартним обміном;

d) Підключення бібліотеки;

e) NYSIIS.

6.Який тип циклів НЕ існує?

a) З вибіркою;

b) З параметром;

c) З передумовою;

d) З післяумовою;

e) Немає вірної відповіді.

7.Для чого використовують метод покрокової деталізаці?

a) Для кращої зрозумілості алгоритму;

b) Для ефективного використання пам’яті;

c) Для зменшення часу виконання програми;

d) Для відповідності системи ТЗ;

e) Для запобігання використання команди goto.

8.Алгоритм це:

a) Логічна послідовність операцій;

b) Екземпляр класу;

c) Параметризований тип даних;

d) Повторення блоку операцій певну кількість раз;

e) Несуттєвий елемент в структурному програмуванні.

9.Тільки базові алгоритми використовує:

a) Машина Тюрінга

b) Адроннийколайдер;

c) Процесор amd FX-4170 4.2GHz/12MB/2200MHz ;

d) ООП;

e) Перфокарти;

10.Замість багатьох послідовних розгалужень використовують:

a) Оператор switchабо команди виду if…elseif…;

b) Оператор switch;

c) Команди виду if…else if…;

d) Декілька операторів goto;

e) За допомогою циклу.

 

1.Який із патернів НЕ є структурним патерном проектування класів?

А)Інтерпретатор

Б) Адаптер

В) Декоратор

Г)Компонувальник

Д) Фасад

2.Що показує структурна схема ПЗ?

А) Наявність підсистем чи інших структурних компонентів

Б) Функції ПЗ

В) Взаємодію блоків системи ПЗ

Г) Сервіси, які забезпечує розробник

Д) Обмін даними між компонентами

 

3.Який із рівнів підсистеми НЕ існує?

А) Початковий рівень програми

Б)Специфічний рівень програми

В)Загальний рівень програми

Г) Рівень інструментального програмного забезпечення

Д)Рівень системного програмного забезпечення

 

4. Який з архітектурних системних патернів не є структурним?

А)Диспетчер

Б)Репозиторій

В) Клієнт / сервер

Г) Об'єктно-орієнтований

Д) Потоки даних

 

5. Що таке структурна схема?

А) Схема, яка відображає склад і взаємодію по керуванню частинами ПЗ, що розробляється.

Б)Схема взаємодії компонентів ПЗ з описом інформаційних потоків, складу даних в потоках і зазначенням файлів і пристроїв, що використовуються.

В) Схема обміну даних між блоками системи.

Г) Схема, яка показує основні функції ПЗ, що розробляється

Д)Схема розподілу даних в системі.

 

6.Який із розділів не входить до області знань проектування ПЗ?

А)Основні рівні проектування ПЗ

Б)Базові концепції проектування ПЗ

В)Ключові питання проектування ПЗ

Г) Структура й архітектура ПЗ

Д)Аналіз і оцінка якості проектування ПЗ

 

7. Виберіть метод проектування ПЗ.

А)Структурний

Б) Проектування вгору

В)Абстрагування

Г)Проектування вниз

Д)Використання каркасів

 

 

8.Яка з наведених мов специфікацій і проектування НЕ відноситься до Нотацій проектування?

А) SDL (Software DesignLanguage)

Б)ADL (Architecture Description Language)

В)UML (Unified Modeling Language)

Г) ERD (Entity–Relation Diagrams)

Д) IDL (Interface Description Language)

9. Продуктом аналізу і проектування є

А)Модель

Б)Документ

В) Набір специфікацій

Г) Патерн

Д)Блок-схема

10. На етапі проектування ПЗ розробка має стадію

А) Технічний проект

Б) Технічне завдання

В) Ескізний проект

Г) Робочий проект

Д) Проміжна стадія

 

1. Для чого використовуються структурні карти Джексона ?

а) для опису внутрішньої структури модулів;

б) дляопису зовнішньої структури модулів;

в) для опису всіх модулів;

г) для опису методологій;

д) інша відповідь.

 

2. В чому полягає техніка структурних карт Джексона?

а) в продукуванні діаграм і схем для графічного ілюстрування внутрішньомодульних (а іноді й міжмодульних) зв’язків і документування проекту архітектури АІСУП;

б) в створенні нових моделей, які успадковуються від уже створених;

в) в продукуванні діаграм і схем для графічного ілюстрування зовнішньомодульних зв’язків;

г) в створенні діаграм і схем для демонстрування їх публіці;

д) інша відповідь.

 

3. Які типи об'єктів включає діаграма Джексона за аналогією із структурними картами Константайна?

а) структурні, процедурні, бібліотечні;

б) ієрархічні, базові, структурні;

в) контрольні, оперативні, базові;

г) реалізаційні, концепційні, експлуатаційні;

д) інша відповідь.

 

4. На якій основі базуються структурні методи Джексона?

а) методів, методик та методологій;

б) функцій, алгоритмів, об’єктів;

в) програм, класів, моделів;

г)моделів, функцій, методик;

д) інша відповідь.

 

5. Що використовується для поділу блоків карт Джексона?

а) горизонтальна лінія, розташована під верхньою гранню блоку;

б) горизонтальна лінія, розташована під боковою гранню блоку;

в)горизонтальна лінія, розташована під нижньою гранню блоку;

г) горизонтальна лінія, розташована під всіма гранями блоку;

д) інша відповідь.

6. На скількох основних компонентах будуються структури даних Джексона?

а) чотирьох;

б) трьох;

в) двох;

г) одному;

д) інша відповідь.

 

7. Які назви успадкували основні компоненти, на яких будуються структури даних Джексона?

а) операція, слідування, вибір, ітерація;

б) поліморфізм, успадкування,інкапсуляція, ітерація;

в) операція, вибір,поліморфізм, інкапсуляція;

г) успадкування, вибір, ітерація;

д) інша відповідь.

8. Базова процедура проектування Джексона призначена для:

а) простих програм;

б) складних програм;

в) модулів;

г) моделювання;

д) інша відповідь.

9.Що таке структура карт Джексона?

а) методика;

б) моделювання;

в) проектування;

г) модифікація;

д) інша відповідь.

10. На чому застосована техніка структурних карт Джексона?

а) на методі структурного програмування Джексона;

б) на структурному програмуванні;

в) на об'єктно -орієнтованому програмуванні;

г) на програмуванні декількох спільних фірм які згодом об’єднались;

д) інша відповідь.

 

 

1. Описання системи за допомогою SADT – це ...

Модель

2) струкрута

3) методологія

4) схема

5) ієрархія

2. З точки зору SADT модель може бути зосереджена на …

1) 1

2) 2

3) 3

4) Не більше 5-ти

5) Не менше 5-ти

4. Для якогопідходу до програмуванняпризначенаметодологія SADT?

Структурного

2) процедурного

3) об’єктно-орієнтованого

4) будь-якого

5) немає правильної відповіді

5. Всі функції і інтерфейси на діаграмах представлені як ...

1) дуги і блоки

2) вектори і блоки

3) вектори і вузли

4) вузли і блоки

5) дуги і вузли

6. … складається з діаграм, фрагментів текстів і глосарію, які мають посилання один на одного.

1) SADT модель

2) SADT функція

3) SADT схема

4) SADT ієрархія

5) SADT структура

7. Якого типу зв’язку між функціями не існує?

Структурного

2) процедурного

3) функціонального

4) логічного

5) тимчасового

 

8. Виберіть правильний варіант зображення на діаграмі входів чи виходів елементів у блок функціїї:

Управління – входить зверху

Механізм – входить знизу

2) вхідна інформація – виходить зліва

вихідна інформація – входить справа

управління - входить зверху

механізм – входить знизу

3) вхідна інформація – входить зліва

вихідна інформація – виходить справа

управління – входить знизу

механізм – входить зверху

4) вхідна інформація – входить зверху

вихідна інформація – виходить знизу

управління – входить справа

механізм – входить зліва

5) вхідна інформація – виходть зліва

вихідна інформація – виходить справа

управління – виходть зверху

механізм – виходить знизу

9. SADT – це ...

Прямокутником

2) трикутником

3) овалом

4) п’ятикутником

5) шестикутником

 

 

1.Методологія SADTвимагає, щоб на діаграмі була така кількість блоків:

a) не менше ніж 3 і не більше 6;

b) не менше ніж 1 і не більше 6;

c) не менше ніж 2;

d) більше ніж 3 блоки;

e) від 1 до 10.

2.Що зображають дуги-лінії зі стрілками у методології SADT і чим вони позначаються?

a) зображають об’єкти і позначаються іменниками;

b) зображають об’єкти і позначаються дієсловом;

c) зображають функції, які виконує об’єкт;

d) зображають зв'язок між об’єктами;

e) немає вірної відповіді.

3.Скільки є типів впливів блоків один на одного?

a) 5 типів;

b) 4 типи;

c) можливі 1-5 типів;

d) тільки 1 тип;

e) 2 тппи.

4.Назвіть типи зв’язків між блоками для опису їх відносин:

a) вхід, керування, зворотній зв'язок по входу, зворотній зв'язок по керуванню, вихід-механізм;

b) вхід, вихід, керування;

c) вхід, керування, зворотній зв'язок по входу, зворотній зв'язок по виходу, вихід;

d) вхід-вихід, керування, зворотній зв'язок, механізми;

e) вхід-вихід, зворотній зв'язок по входу-виходу, керування входу-виходу, вихід-механізм.

5.Яка послідовність вказана на SADT- діаграмах?

a) на SADT- діаграмах не н видно ні послідовності ні часу;

b) вказана послідовність і час;

c) вказана пронумерована послідовність;

d) видно тільки час;

e) вказані коментарі для послідовності.

6.Чи повинні блоки в SADT бути пронумерованими?

a) так, оскільки номери блоків служать однозначними ідентифікаторами для системних функцій і автоматично організують ці функції в ієрархію моделі;

b) ні, оскільки дуги служать однозначними ідентифікаторами для системних функцій і автоматично організують ці функції в ієрархію моделі;

c) ні, оскільки замість нумерації використовують лінії зі стрілками;

d) ні, оскільки блоки розміщуються один під одним;

e) немає вірної відповіді.

7.Як утворюються С-номери для зв’язки діаграм?

a) з ініціалів автора і послідовних номерів;

b) з послідовних номерів;

c) з назви моделі і заголовкової букви А-0;

d) назва моделі або абревіатура і номер контекстної діаграми.

e) назва моделі-назва вузла-номер діаграми.

8.Що таке глосарій?

a) це набір визначень об'єктів і функцій, представлених на діаграмі;

b) це картинки, що пояснюють окремі моменти на діаграмі;

c) це розповідь про одну з частин діаграми;

d) це зразки SADT- діаграм;

e) це набір додаткової інформації про діаграми.

9.З чого складається контекстна діаграма?

a) з 1 блоку і його дуг;

b) з 2 блоків і дуг;

c) лише з 1 блока і приміток;

d) з 3 блоків і керуючих дуг;

e) з довільної кількості блоків і вхідних дуг.

10.Що таке тривіальна функція?

a) це така функція розуміння якої не вимагає ніяких пояснень;

b) це функція більш загального призначення для покращення модульності;

c) це функція, що допомагає відрізнити два схожі між собою блоки;

d) це функція, яка показує призначення SADT-діаграми;

e) це функція, важка для розуміння і читабельності.

 

 

1. Скільки є типів зв’язків між функціями в методології SADT?

a) Принаймні сім;

b) Принаймні дев’ять;

c) Принаймні один;

d) Принаймні п’ять;

e) Принаймні вісім;

2. Назвіть типи зв’язків між функціями в методології SADT?

a) Випадковий, логічний, тимчасовий, процедурний, комунікаційний,послідовний, функціональний;

b) Лінійний, перехресний, функціональний, процедурний, паралельний, послідовний, тимчасовий,;

c) Нормований, тимчасовий, комунікаційний, строгий, випадковий, функціональний, процедурний;

d) Послідовний, тимчасовий, випадковий, логічний, нормований, комунікаційний, паралельний;

e) Випадковий, функціональний, логічний, перехресний, рентабельний, комунікаційний, послідовний;

 

3. Тип випадкової зв'язності між функціями в методології SADT:

a) Тип найменш бажаний. Випадкова зв'язність виникає, коли конкретний зв'язок між функціями малий або повністю відсутній.

b) Тип найбільш бажаний. Випадкова зв'язність виникає, коли будь-який зв'язок між функціями малий або повністю не відсутній.

c) Тип актуальний, якщо випадкова зв'язність відбувається тоді, коли дані і функції збираються разом внаслідок того, що вони потрапляють у загальний клас.

d) Тип найбільш бажаний. Випадкова зв'язність не виникає, коли конкретний зв'язок між функціями малий або повністю відсутній.

e) Тип найменш бажаний. Випадкова зв'язність виникає, коли дані використовуються одночасно або функції вмикаються паралельно.

 

4. Тип логічної зв'язностіміж функціями в методології SADT:

a) Логічне зв'язування відбувається тоді, коли дані і функції збираються разом внаслідок того, що вони потрапляють у загальний клас або набір елементів, але необхідних функціональних відносин між ними не виявляється.

b) Логічне зв'язування відбувається тоді, коли конкретний зв'язок між функціями малий або повністю відсутній.

c) Логічне зв'язування відбувається тоді, коли дані використовуються одночасно або функції вмикаються паралельно, а не послідовно.

d) Логічне зв'язування відбувається тоді, коли блоки групуються внаслідок того, що вони використовують одні й ті ж вхідні дані.

Редактує

2) реєструє

3) розсилає читацькій аудиторії згідно з списком адресатів

4) посилає автору після коментування читачами

5) копіює

 

3. Після чого цикл рецензування рахується завершеним?

Оброблено»

2) «рекомендовано»

3) «робоча версія»

4) «публікація»

5) «ескіз»

 

5. Що таке папка у SADT-проекті?

Список діаграм

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти