ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


e) На діаграмах, що мають процедурні зв'язки, вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної функції.

7. Тип комунікаційної зв'язностіміж функціями в методології SADT:

a) Діаграми демонструють комунікаційні зв'язки, коли блоки групуються внаслідок того, що вони використовують одні й ті ж вхідні дані і виробляють одні й ті ж вихідні дані.

b) На діаграмах, що мають комунікаційні зв'язки, вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної функції.

c) Зв'язок між елементами на діаграмі є більш тісним, оскільки моделюються причинно-комунікаційні залежності.

d) Діаграми демонструють комунікаційні зв'язки, коли блоки розкидаються внаслідок того, що вони використовують одні й ті ж вхідні дані і виробляють не одні й ті ж вихідні дані.

E) Діаграма відображає повну комунікаційну зв'язність, за наявності повної залежності однієї функції від іншої.

8. Тип послідовної зв'язностіміж функціями в методології SADT:

a) На діаграмах, що мають послідовні зв'язки, вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної функції. Зв'язок між елементами на діаграмі є більш тісним, оскільки моделюються причинно-наслідкові залежності.

b) Діаграма відображає повну послідовну зв'язність, за наявності повної залежності однієї функції від іншої.

c) Діаграма, яка є чисто послідовною, не містить чужорідних елементів, що відносяться до функціонального або слабшому типу зв'язності.

d) Одним із способів визначення послідовно-пов'язаних діаграм є розгляд двох блоків, пов'язаних через управляючі дуги.

E) Діаграми демонструють послідовні зв'язки, коли блоки групуються.

9. Тип функціональної зв'язностіміж функціями в методології SADT:

a) Діаграма відображає повну функціональну зв'язність, за наявності повної залежності однієї функції від іншої.

b) Зв'язок між елементами на діаграмі є більш тісним, оскільки моделюються функціональні залежності.

c) На діаграмах, що мають функціональні зв'язки, вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної функції.

d) Діаграми демонструють функціональні зв'язки, коли блоки групуються.

E) Діаграма відображає не повну функціональну зв'язність, за наявності повної залежності одного блоку від інших.

Які типи зв’язківміж функціями в методології SADT прийнято вважати найважливішими для одержання діаграм хорошої якості?

a) Комунікаційний,послідовний, функціональний.

b) Комунікаційний, логічний, процедурний.

c) Випадковий, логічний, тимчасовий.

d) Паралельний, послідовний, перехресний.

E) Процедурний,послідовний, випадковий.

1. Які 2 типи об’єктів використовуються в графічній мові SADT?

a)Входи та управління
б)Інструменти та документи
в)Технічні макети та оцінки
г) Управління і технічні макети
д) Входи та інструменти


2. Що міститься в словнику даних?
а) Повна ієрархія об’єктів системи
б) Сукупність всіх дуг і їх відгалужень
в) Технічна документація системи
г) Перелік всіх функцій системи
д) Сукупність діаграм системи


3. Для чого використовуються тунельні позначення?
а) Для уникнення хаотичного заповнення непотрібною інформацією діаграм високого рівня
б) Для виявлення проблем і виправлення помилок системи
в) Для покращення швидкості роботи системи
г) Для забезпечення більшої надійності та уникнення збоїв
д) Для позначення особливих прихованих об’єктів


4. Яка різниця між вхідними дугами і дугами управління ?
а) Вхідні відповідають за початкові дані, дуги управління – за спосіб роботи з останніми
б) Вхідні дуги з часом переходять у дуги управління
в) Дуги управління є частиною вхідних дуг
г) Вхідні дуги є частиною дуг управління
д) Немає різниці

 

5. Яка функція механізмів в SADT?

а) Визначають, хто буде виконувати конкретні функції
б) Виконують конкретні функції
в) Зберігають в собі інформацію, як мають виконуватись функції
г) Безпосередньо контролюють процес виконання функцій

д) Аналізують функції на наявність помилок

 

6. Які з цих термінів є графічними позначеннями в SADT?

а) Окремий блок, вхідні дуги
б) Функції,системи
в) Графіки, функції

г)Механізми, макети

д) Всі вище перелічені

 

7. Навіщо проводиться декомпозиція?
а) Щоб діаграми низького рівня стали достатньо детальними
б) Для сортування діаграм
в) Для виявлення помилок в діаграмах
г) Для тестування роботи системи

д) Для створення діаграм

 

8. Скільки точок зору використовується для побудови моделі в SADT?

а) 1

б)2

в)3

г) 4

5) Стільки, скільки вдається зібрати

 

 

9. Яка середньостатистична кількість блоків на 1 діаграмі?
а) 3-6

б) 4-8

в) 5-10

г)12-13

д) Визначається в ході роботи

10. Як Впливає вибір точки зору на роботу системи?

а) Певні аспекти системи підкреслюються, інші – ігноруються

б) В залежності від точки зору змінюються способи задання функцій та механізмів
в) Напряму змінює основне завдання системи
г) Змінюються параметри діаграм

д) Змінюється час, потрібний на декомпозицію системи

1. Найефективнішим методом збору інформації є:

А) розмова з експертом; Б) прочитання документів; В) анкетування; Г) використання власних знань; Д) спостереження за виконанням операцій.

 

2. Початковим етапом моделювання є:

А) вибір мети; Б) вибір точки зору; В) складання списку даних; Г) складання списку функцій; Д) побудова діаграми А0;

 

3. Найскладнішим типом впливи блоків один на одного є

А) зворотній зв’язок по входу; Б) керування; В) вхід-вихід; Г) зворотній зв’язок по керуванню; Д) вихід-механізм;

 

4. Інтерфейсними місцями на діаграмі є місця:

А) з’єднання діаграм з їх батьками; Б) входу дуги у блок; В)виходу дуги з блоку; Г) керування блоками; Д) інша відповідь;

 

5. У процесі авторської перевірки аналітик намагається пояснити об’єкт

А) самому собі; Б) замовнику; В) колегам; Г) користувачу; Д) інша відповідь;

 

6. Виявлення недоліків нової діаграми починається з

А) критичної оцінки блоків діаграми; Б) оцінки зв’язків діаграми з її батьками; В) питання про внутрішні дуги; Г) оцінки впливів блоків один на одного; Д) інша відповідь;

 

7. При накопиченні нової інформації про діаграму

А) створюють альтернативну декомпозицію; Б) змінюють основну діаграму; В) нічого не роблять; Г) будують діаграму заново; Д) інша відповідь;

 

8. Хронологічні номери, які використовуються для позначення SADT-діаграм називаються

А) С-номери; Б) А-номери; В) В-номери; Г) Н-номери; Д) інша відповідь;

 

9. В системі позначення ICOM вихід позначається буквою

А) O; Б) С; В) І; Г) М; Д) інша відповідь;

 

10. Блок з вий більшим домінуванням розміщується у

А) лівому верхньому куті; Б) правому верхньому кут; В) правому нижньому куті; Г) лівому нужньому куті; Д) інша відповідь;

 

1. На що розрахований цикл автор/читач в SADT-методології?

1) На максимізацію зворотніх зв’язків одного чи більше аналітиків з кінцевими користувачами за найкоротший термін з мінімумом зусиль.

2) На мінімізацію зворотніх зв’язків одного чи більше аналітиків з кінцевими користувачами за найкоротший термін з мінімумом зусиль.

3) На створення зв’язків з користувачем.

4) На припинення зв’язків.

5) Немає вірної відповіді.

 

2. Що НЕ робить в циклі автор/читач бібліотекар з папками, які отримує?

Редактує

2) реєструє

3) розсилає читацькій аудиторії згідно з списком адресатів

4) посилає автору після коментування читачами

5) копіює

 

3. Після чого цикл рецензування рахується завершеним?

Після того, як бібліотекар поміщує перероблені діаграми в архів моделі

2) після того, як читачі розставили усі коментарі

3) після того, як автор дав відповіді на усі коментарі

4) після того, як буде пройдений один цикл автор/читач

 

4. Що НЕ є ключовим виразом для визначення степені досягнення консенсусу щодо даної діаграми?

Оброблено»

2) «рекомендовано»

3) «робоча версія»

4) «публікація»

5) «ескіз»

 

5. Що таке папка у SADT-проекті?

Набір взаємопов’язаних діаграм, відібраних автором для рецензування

2) Список SADT-посилань

3) Усі коментарі та відповіді до конкретної діаграми

4) Архів моделі, зроблений SADT-бібліотекарем

 

6. Що НЕ включає в себе типова робоча SADT-папка?

Список діаграм

2) контекстна діаграма

3) основна діаграма

4) лист глосарію

 

7.Який порядок вивчення деталей діаграми є вірним?

(а) вивчити кожен блок;

(б) вивчити весь додатковий матеріал до діаграми;

(в) Прочитати назву і номер вузла;

(г) вивчити внутрішні дуги;

(д) прочитати всі зауваження автора;

В а г д б

2) в б а г д

3) в д б а г

4) д в а г б

5) б д в а г

8. Яке з питань не стосується критичної оцінки складу діаграм?

(а) Чи є вірним синтаксис діаграми?

(б) Чи згоден я з тим, що виразив автор?

(в) Чи правильно розставлені ІСОМ-коди?

(г) Чи розумію я, що хотів сказати автор?

1) (в)

2) (а)

3) (г)

4) (б)

 

9.Яким кольором пишуться коментарі від читачів на діаграмах?

Червоним

2) Синім

3) Зеленим

4) Чорним

5) Сірим

 

10.Яким кольором пишуться відповіді від автора на коментарі в діаграмах?

Синім

2) Червоним

3) Зеленим

4) Чорним

5) Сірим

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти