ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У якій зоні, регіоні України природно росте найбільше деревних видів?

а) Полісся;

б) Лісостеп;

в) Степ;

+ г) Крим;

д) Карпати.

?

Скільки деревних видів природно росте в Поліссі?

а) 275;

б) 244;

в) 211;

г) 205;

+ д) 161.

?

Де в Україні росте найбільше напівкущиків?

а) у Поліссі;

б) у Лісостепу;

в) у Степу;

+ г) у Криму;

д) на Карпатах і Закарпатті.

?

Якими причинами обумовлений видовий склад сучасної природної дендрофлори у різних районах України?

+ а) геологічними;

+ б) історичними;

в) економічними;

+ г) природно-кліматичними;

+ д) географічними.

?

Що розуміють під поняттям інтродукція рослин?

+ а) перенесення рослин у нові регіони;

б) пристосування рослин до нових умов;

в) пристосування рослин до кліматичних умов;

г) входження нових видів до складу природної дендрофлори.

?

Скільки всього деревних таксонів інтродуковані в Україну?

а) 500;

б) 1500;

в) 2000;

+ г) 2445.

?

Що розуміють під поняттям “адаптація рослин”?

а) пристосування рослин до клімату;

б) пристосування рослин до дії сукупності екологічних факторів;

в) пристосування рослин до едафічних факторів;

+ г) пристосування рослин до умов нового місцезростання.

?

Яке поняття відображає вищу ступінь пристосування інтродукованих рослин до нових умов зростання?

а) інтродукція;

б) акліматизація;

в) адаптація;

+ г) натуралізація.

?

Які методи найчастіше використовують під час добору інтродуцентів для нових регіонів?

+ а) кліматичних аналогів;

б) агрокліматичних аналогів;

в) родових комплексів;

г) едифікаторів,

д) флоро-генетичний метод.

?

Скільки інтродуцентів росте в даний час у лісах України?

а) 40;

б) 150;

в) 60;

+ г) 70;

д) 2500.

?

Перспективність інтродуцентів для лісових насаджень визначають за:

а) місцем походження інтродуцентів;

б) належність до певних видів;

+ в) господарсько-цінними перевагами перед місцевими видами;

+ г) здатністю рости в нових умовах.

?

Перспективність інтродуцентів для лісомеліоративних насаджень визначають за:

а) здатністю інтродуцентів виживати у специфічних умовах;

б) високою продуктивністю;

в) місцем походження;

+ г) здатністю виконувати лісомеліоративні функції в культурі.

?

Які інтродуценти найбільш перспективні для лісових насаджень?

+ а) Pseudotsuga mensiesii (Mirb.) Franko;

+ б) Juniperus virginiana L;

в) Juglans nigra L;

г) Sequoia sempervirens Endl;

д) Gleditshia triacanthos L.

?

Які інтродуценти найперспективніші для лісомеліоративних насаджень?

а) Fraxinus pensilvanica Marsh;

+ б) Elaeagnus angustifolia L;

в) Ribes rubrum L;

г) Fagus orientalis Lipsky;

+ д) Populus canadensis Moench.

?

Які з видів є інтродуцентами в Україні?

а) Taxus boccata L;

б) Pinus cembra L;

+ в) Juglans regia L;

г) Sorbus torminalis (L.) Grantz;

+ д) Syringa vulgaris L.

?

Які екологічні фактори відносять до кліматичних?

+ а) світло;

б) кислотність ґрунту;

+ в) вологість;

г) експозиція схилу;

д) висота над рівнем моря.

?

Які екологічні фактори відносяться до едафічних?

а) тепло;

б) повітря;

+ в) валовий вміст хімічних елементів у ґрунті;

+ г) гумус;

д) крутизна схилів.

?

Які з перерахованих екологічних факторів завжди діють на рослини опосередковано?

а) кліматичні;

б) едафічні;

+ в) орографічні;

г) біотичні;

д) антропогенні.

?

Світловий режим середовища впливає на:

+ а) інтенсивність фотосинтезу;

+ б) ріст рослин;

в) водний режим рослин;

г) розповсюдження рослин.

?

Яке світло рослини не використовують?

а) пряме;

б) розсіяне;

+ в) інфрачервоне;

+ г) ультрафіолетове.

?

Рослини природної дендрофлори України:

а) довго денні;

б) коротко денні;

+ в) деннонейтральні.

?

У разі якої частки від повної яскравості денного світла найпродуктивніший фотосинтез у світлолюбних рослин?

а) 0,1-0,2;

б) 0,25-0,33;

в) 0,25-0,5;

+ г) більше 0,5.

?

Які види відносять до тіневитривалих?

+ а) Abies alba Mill;

б) Larix decidua Mill;

в) Fraxinus excelsior L;

+ г) Corylus avellana L;

д) Betula pendula Roth.

?

Які кліматичні фактори враховують під час проведення рубок догляду за лісом?

+ а) повітря;

б) тепло;

+ в) світло;

г) волога.

?

У якій тепловій зоні розповсюджені відносно холодостійкі рослини?

а) тропічній;

б) субтропічній;

+ в) помірно теплій;

г) помірно холодній;

д) полярній.

?

Які види є холодостійкими?

+ а) Quercus robur L;

+ б) Populus tremula L;

+ в) Tilia cordata Mill;

г) Fraxinus excelsior L;

д) Quercus petraea (Matt.) Liebl.

?

Яка вода ґрунту доступна рослинам?

а) плівчаста;

б) колоїдна;

+ в) гравітаційна;

г) гігроскопічна;

+ д) капілярна.

?

До якої групи відносять більшість деревних видів лісів України?

а) гідрофіти;

б) гігрофіти;

+ в) мезофіти;

г) ксерофіти.

?

Як називають рослини, які ростуть за умов високогір’я?

+ а) психрофіти;

+ б) кріофіти;

в) склерофіти;

г) сукуленти.

?

До якої групи відносять види Abies?

а) газостійкі;

+ б) відносно газостійкі;

в) не газостійкі.

?

До якої групи відносять Tilia platyphyllos Scop.?

а) вітроламких рослин;

б) не вітроламких;

в) вітровальних;

+ г) не вітровальних.

?

Що відносять до хімічних едафічних факторів?

а) колір ґрунту;

б) водний режим ґрунту;

+ в) гумус;

+ г) кислотність ґрунту;

д) механічний склад ґрунту.

?

Які насадження підкислюють грунт?

а) дубові;

б) грабові;

+ в) соснові;

+ г) ялинові;

д) ясенові.

?

Які види є мезотрофотами?

а) Alnus glutinosa (L.) Gaertn;

б) Acer pseudoplatanus L;

+ в) Larix decidua Mill;

г) Betula pendula Roth;

+ д) Populus tremula L.

?

Як називають види, які ростуть на засолених ґрунтах?

а) псамофіти;

+ б) галофіти;

в) кальцієфіли;

г) нітрофіли.

?

В яких умовах ростуть мезофіти?

а) сухих;

б) вологих;

+ в) відносно вологих;

г) у воді.

?

Що є основною систематичною одиницею у фітоценології?

а) тип рослинності;

+ б) асоціація;

в) клас формацій;

г) формація.

?

Що виділяють за господарською доцільністю?

а) біогеоценоз;

б) біоценоз;

в) фітоценоз;

+ г) тип лісу;

д) екосистему.

?

Яких природних зон не має на території України?

а) лісової;

б) лісостепової;

в) степової;

+ г) пустельної;

+ д) напівпустельної.

?

У якій природній зоні, регіоні найбільше дубових лісів?

а) Поліссі;

+ б) Лісостепу;

в) Степу;

г) Криму;

д) Карпатах.

?

У якому регіоні і в якому лісовому поясі росте Fagus orientalis Lipsky:

а) Карпати;

б) дубово-широколистяні ліси;

+ в) букові ліси;

+ г) Крим;

д) яйли.

?

У якому регіоні і в якому лісовому поясі природно росте Abies alba L.

+ а) Карпати;

б) Крим;

в) рідколісся;

г) полонини;

+ д) ялиново-ялицеві ліси.

?

Вегетативне потомство від однієї особини:

а) гібрид;

+ б) клон;

в) екотип;

г) лузус.

?

Причини виникнення внутрішньовидових форм є:

а) онтогенез;

б) філогенез;

+ в) поліморфність виду;

+ г) екологічні причини.

?

Культивовані рослини:

а) вид;

б) різновидність;

в) популяція;

+ г) сорт.

?

Який тип ареалу має вільха чорна?

а) суцільний;

б) розірваний;

+ в) стрічковий;

г) широкий.

?

Який ареал мають ендемічні види?

+ а) вузький;

б) широкий;

в) дуже широкий;

г) середній.

?

Реліктовий ареал мають:

+ а) Гінкго дволопатеве;

+ б) тис ягідний;

в) ялиця біла;

г) бук лісовий.

?

Ареал, який виникає під час культивування рослин:

а) природний;

б) реліктовий;

+ в) штучний;

г) регресуючий.

?

Дерева першої величини:

а) висота понад 35 м;

б) висота понад 25 м;

+ в) висота понад 20 м;

г) висота понад 30 м.

?

До вегетативних органів належить:

+ а) корінь;

+ б) стебло;

+ в) брунька;

г) квітка.

?

Супротивне листкорозміщення мають:

+ а) Acer platanoides L;

+ б) Syringa vulgaris L;

+ в) Sambucus nigra L;

г) Quercus robur L.

?

Складне листя мають:

+ а) Juglans regia L;

б) Salix alba L;

+ в) Fraxinus excelsior L;

г) Fagus silvatica L.

?

Рідкісні і зникаючі види, занесені в “Чернову книгу України”:

+ а) тис ягідний;

+ б) сосна кедрова європейська;

+ в) рододендрон жовтий;

г) сосна кримська.

?

Перехресне запилення здійснюється за допомогою комах:

а) орнітофілія;

+ б) ентомофілія;

в) анемофілія;

г) гідрофілія.

?

Вітрозапильними – є:

+ а) дуб, сосна;

+ б) ялина, модрина;

в) липа, яблуня;

г) акація біла, гледичія.

?

Розповсюдження плодів і насіння за допомогою тварин:

а) анемохорія;

б) гідрохорія;

+ в) зоохорія;

г) орнітохорія.

?

Штучне вегетативне розмноження, яке не зустрічається в природі:

а) кореневими паростками;

+ б) щеплення;

в) бульбами;

г) відсадками.

?

Дводомні види:

+ а) обліпиха, гінкго;

б) дуб, береза;

в) бук, яблуня;

г) ялина, ліщина.

?

Найкраще розмножується кореневими паростками:

а) береза;

б) липа;

в) акація біла;

+ г) осика.

?

Який життєвий цикл деревних рослин починається з проростання насіння:

а) ембріональний;

+ б) ювенільний;

в) вергінільний;

г) зрілості.

?

Плід – крилатка:

а) Tilia cordata Mill;

+ б) Fraxinus excelsior L;

в) Corylus avellana L;

г) Salix alba L.

?

На коріннях мають бульбочки з бактеріями, що засвоюють азот:

+ а) вільха, обліпиха;

б) акація біла, гледичія;

в) верба, береза;

г) клен, в’яз.

?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти