ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Представники якого Роду мають «червону» деревину?

а) Larix Mill;

б) Abies Mill;

в) Pinus L;

+ г) Taxus L.

?

Життєва форма кущ характерна для Роду:

а) Taxus L;

б) Picea A.Dietr;

+ в) Juniperus L;

г) Pseudotsuga Carr.

?

Для целюлозно-паперової промисловості найбільше використовують деревину:

+ а) ялини;

б) тису;

в) модрини;

г) ялиці.

?

Представники якої Родини відсутні в природному ареалі України:

а) Родина Соснові;

б) Родина Тисові;

+ в) Родина Таксодієві;

г) Родина Кипарисові.

?

Представники якої Родини мають їстівні плоди:

а) Betulaceae A. Agardh;

б) Salicaceae Lindl;

+ в) Rosaceae Juss;

+ г) Juglandaceae Lindl.

?

Дерева першої величини:

+ а) Abies alba Mill;

+ б) Populus nigra L;

в)Juniperus virginiana L;

г)Taxus cuspidata Sieb. tt Zucc.

?

Чим відрізняються кущики від кущів:

а) місцем зростання;

б) довговічністю;

+ в) розмірами;

г) відношенням до світла.

?

Які деревні види мають колоновидну форму крони:

а) Thuja occidentalis L;

+ б) Populus pyramidalis L;

в) Tilia cordata Mill;

г) Quercus robur L.

?

Край листка зубчатий:

+ а) Tilia cordata L;

+ б) Populus nigra L;

в) Alnus glutinosa L;

г) Acer negundo L.

?

Край листка опушений:

+ а) Fagus silvatica L;

б) Syringa vulgaris L;

в) Acer platanoides L;

+ г) Malus sylvestris Mill.

?

Глибоку кореневу систему мають:

+ а) дуб звичайний;

б) бузина чорна;

в) ліщина звичайна;

г) граб звичайний.

?

Розлогу форму крони мають:

а) Abies alba Mill;

+ б) Quercus robur L;

в) Fraxinus excelsior L;

г) Pinus strobus L.

?

Наука про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, що визначають ці строки:

а) цитологія;

+ б) фенологія;

в) біологія;

г) дендрологія.

?

Початок весняного сокоруху, найхарактерніше явище для:

+ а) берези;

+ б) клена;

в) дуба;

г) горіха.

?

Які з фітофенологічних фаз у лісовому господарстві більш важливі:

+ а) початок достигання насіння;

б) початок опадіння плодів і насіння;

в) початок листопаду;

г) кінець листопаду.

?

Квітування горобини звичайної є індикатором початку льоту пилку:

+ а) сосни звичайної;

б) сосни сибірської;

в)сосни гірської;

г)сосни Веймутової.

?

Квітування черемхи звичайної у поясі ялинових лісів Карпат, є індикатором початку льоту пилку:

а) Picea orientalis L.;

+ б) Picea abies L.;

в) Picea omorica Purk.;

г) Picea pungens Engelm.

?

Рідкісні і зникаючі види, занесені в “Чернову книгу України“

+ а) тис ягідний;

+ б) сосна кедрова європейська;

+ в) рододендрон жовтий;

г) сосна кримська.

?

Перехресне запилення здійснюється за допомогою комах:

а) орнітофілія;

+ б) ентомофілія;

в) анемофілія;

г) гідрофілія.

?

У яких життєвих форм частково відмирають взимку пагони?

а) дерево;

б) кущ;

в) ліана;

+ г) стелюх.

?

Ріст рослин – це:

а) сокорух;

б) фотосинтез;

+ в) збільшення розмірів пагонів;

г) поява квіток;

+ д) потовщення стовбурів.

?

Які поняття не є систематичними одиницями деревних рослин?

а) вид;

+ б) порода;

в) сорт;

г) клас.

?

Яке поняття є основним у класифікації рослин?

а) відділ;

б) клас;

в) порядок;

г) родина;

д) рід;

+ е) вид.

?

Сосна звичайна належить до родини:

а) тисові;

б) кипарисові;

+ в) соснові;

г) таксодієві.

?

До родини Букові належать роди:

+ а) дуб;

б) гіркокаштан;

в) граб;

+ г) каштан.

?

Рід Обліпиха входить у родину:

а) маслинові;

б) гортензієві;

в) розові;

+ г) маслинкові.

?

Шипшина собача належить до підродини:

а) таволгові;

+ б) розові;

в) сливові;

г) яблуневі.

?

Чим відрізняється будова генеративних органів голонасінних від покритонасінних?

а) відсутністю зав’язі;

б) наявністю тичинок;

+ в) утворенням плодів;

г) наявністю пелюсток у квітці.

?

Які види мають глибоку кореневу систему?

а) Thuja occidentalis L;

+ б) Aesculus hippocastanum L;

в) Carpinus betulus L;

+ г) Quercus robur L;

д) Picea abies (L.) Karst;

е) Corylus avellana L.

?

Пірамідальна крона у:

а) ялівця козацького;

б) дуба скельного;

+ в) ялини звичайної;

г) клена білого.

?

До якої групи належать дерева, які мають висоту 22 м?

+ а) Д1;

б) Д2;

в) Д3;

г) Д4.

?

До якої групи належать кущі висотою 0,7 м?

а) Кв;

б) Кс;

+ в) Кн;

г) кущик.

?

У гледичії триколючкової плід:

а) коробочка;

+ б) біб;

в) ягода;

г) горіх.

?

Які з перерахованих органів рослин належать до вегетативних?

а) листок, плід;

б) плід, шишка;

в) шишка, пагін;

+ г) пагін, листок.

?

Характерні особливості Голонасінних:

а) деревні і трав’янисті рослини;

+ б) одно- і дводомні дерева і кущі;

+ в) листя голкоподібне або лускате;

г) багатодомні деревні і трав’янисті рослини.

?

До вічнозелених рослин відносяться:

а) чубушник вінцевий;

б) гінкго дволопатевий;

в) каштан їстівний;

+ г) магонія падуболиста.

?

Листова пластинка сріблястого кольору у:

а) липа дрібнолиста;

+ б) маслинка вузьколиста;

+ в) липа повстиста;

г) ліщина різнолиста.

?

Хвоя редукована у луски в:

а) сосна банкса;

+ б) ялівець козацький;

в) ялиця біла;

+ г) біота східна.

?

Після дозрівання насіння шишка розпадається в:

а) сосна звичайна;

+ б) ялиця біла;

в) модрина даурська;

г) тис ягідний.

?

Життєва форма ліана характерна для:

а) горобина лікарська;

+ б) актинідія коломикта;

+ в) партеноцисус пятилисточковий;

г) спірея верболиста.

?

Які види є отруйними?

а) сосна гірська;

б) кипарис вічнозелений;

+ в) тис ягідний;

г) ялівець віргінський.

?

 

Деревина тоне у воді:

а) дуб звичайний

б) сосна звичайна

+ в) модрина сибірська

г) тис ягідний

?

Їстівні плоди має:

+ а) барбарис звичайний;

б) гіркокаштан звичайний;

+ в) сосна кедрова європейська;

г) ясен звичайний.

?

Хвоя зібрана в пучки по 5 штук в:

+ а) сосна румелійська;

б) модрина європейська;

в) псевдотсуга Мензіса;

г) сосна Банкса.

?

Складний листок має:

а) клен гостролистий;

б) клен татарський;

в) клен польовий;

+ г) клен ясенелистий.

?

Вугільно-чорні бруньки має:

а) ясен манний;

+ б) ясен звичайний;

в) ясен пенсільванський;

г) ясен зелений.

?

Так звані "котики" – це суцвіття:

а) верба біла;

б) верба пурпурова;

+ в) верба козяча;

г) верба тритичинкова.

?

Наука про сезонні явища природи, строки їх настання та причини, що визначають ці строки:

а) цитологія;

+ б) фенологія;

в) біологія;

г) дендрологія.

?

Які з перерахованих видів дубів інтродуковані в Україну?

а) дуб скельний;

б) дуб пухнастий;

в) дуб черешчатий;

+ г) дуб червоний.

?

Які з перерахованих видів є аборигенами?

а) робінія псевдо акація;

+ б) липа дрібнолиста;

+ в) скумпія шкіряста;

г) бархат амурський.

?

Які екологічні фактори відносяться до едафічних?

а) тепло;

б) повітря;

+ в) валовий вміст хімічних елементів у ґрунті;

+ г) гумус;

д) крутизна схилів.

?

Світловий режим середовища впливає на:

+ а) інтенсивність фотосинтезу;

+ б) ріст рослин;

в) водний режим рослин;

г) розповсюдження рослин.

?

Рослини природної дендрофлори України:

а) довго денні;

б) коротко денні;

+ в) деннонейтральні.

?

У якій тепловій зоні розповсюдженні відносно холодостійкі рослини?

а) тропічній;

б) субтропічній;

+ в) помірно теплій;

г) помірно холодній;

д) полярній.

?

Яка вода ґрунту доступна рослинам?

а) плівчаста;

б) колоїдна;

+ в) гравітаційна;

г) гігроскопічна;

+ д) капілярна.

?

Які насадження підкислюють грунт?

а) дубові;

б) грабові;

+ в) соснові;

+ г) ялинові;

д) ясенові.

?

Рослини, що добре пристосовані до ґрунтів багатих вапном:

+ а) кальцефіли;

б) кальцефоби;

в) нейтрофіли;

г) ацидофіли.

?

Рослини, що потребують родючих грунтів:

а) оліготрофи;

б) мезотрони;

+ в) мегатрофи;

г) псамофіти.

?

Ялина звичайна:

а) димостійка;

б) газостійка;

в) не газостійка;

+ г) не газо- і не димостійка.

?

Які з перерахованих факторів відноситься до кліматичних:

а) кислотність грунту;

+ б) тепло;

+ в) вода;

+ г) інтенсивність вітру.

?

Яке з понять відображує здатність рослин переносити шкідливу дію низьких температур:

а) холодостійкість;

б) морозостійкість;

в) зимостійкість;

+ г) всі вище перераховані.

?

Міські умови витримує:

а) сосна звичайна;

б) ялина колюча;

+ в) гіркокаштан звичайний;

г) береза повисли.

?

Тіневитривалими видами є:

а) сосна кримська;

+ б) ялина звичайна;

+ в) тис ягідний;

г) модрина європейська.

?

Вкажіть вітровальні види:

а) дуб скельний;

+ б) ялина звичайна;

в) сосна гірська;

г) ялівець звичайний.

?

У клена гостролистого листя:

+ а) лопатеве;

б) розсічене;

в) щільне;

г) роздільне.

?

Дерево середньої довговічності – це:

а) яке живе 500 і > років;

б) 200 – 500 років;

+ в) 100 – 200 років;

г) до 100 років.

?

Якщо у деревної породи приріст у висоту складає 0,5-0,6 м/рік – це:

а) вельми швидкоростуче;

б) швидкоростуче;

+ в) помірного росту;

г) вельми повільноростуче.

?

Якою життєвою формою представлена Актинідія гостра:

а) кущ;

б) дерево;

+ в) ліана;

г) напівкущик.

?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти