ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Характеристика засобів маркетингу

Система засобів маркетингу— це сукупність прийомів і методів, конкретний інструментарій, який використовується фірмою для до­сягнення і вирішення маркетингових завдань. З кінця 70-х років систему засобів маркетингу називають «комплекс марке­тингу» (marketing-mix або маркетингова суміш).

Систему засобів маркетингу становлять такі чотири основні елементи (концепція 4Р):

Product; - товар;

Ргісе - ціна;

Рlасе - місце збуту;

Promotion – просування (рис. 2.3).

Продукт (товар) — головний елемент „суміші”. Основними інструментами маркетингової діяльності підприємства має бути якість, асортимент, дизайн, властивості, товарна марка, упаковка, сервіс, гарантії, можливості повернення та ін.

Ціна– ціновий комплекс передбачає формування ціни, орієнтованої на ринок, системи знижок, умов оплати, цінових стратегій.

Збут(розподіл) — це конструювання каналів збуту продукції підприємства, маркетингових збутових систем, вибір оптимальної схеми доставки товарів від виробника до споживача, оптимізація запасів готової продукції, а також збутова логістика і післяпродажне обслуговування. Сюди ж відноситься і вибір посередників, підготовка торговельних працівників, розміщення товарів у торговельних закладах, формування в них оптимального асортименту, нагромадження необхідних товарних запасів. Двадцять відсотків прибутку від реалізації продукції витрачається європейськими фірмами для доведення своєї продукції до споживачів.

Просування — це створення ефективних контактів з покупцями, інформаційного взаємозв’язку підприємства зі своїм цільовим ринком. Тут головними інструментами маркетингу є реклама, виставки, ярмарки, персональний продаж, надання торгових знижок, стимулювання збуту у вигляді передання товару в тимчасове користування, торгівля в кредит, зв’язки з громадськістю (пропаганда). Можливості підприємства чи фірми тут невичерпні.

 
 

 


Рис.2.3. Комплекс елементів маркетингу „4Р”

 

Як приклад, покажемо комплекс маркетингу ТОВ «БАГРАТІОН».

У результаті структурних перебудов в економіці України ос­таннім часом спостерігається процес зростання добробуту насе­лення великих міст, лідером серед яких є місто Київ. Зростання добробуту веде до збільшення купівельної спроможності, що, у свою чергу, зумовить активізацію підприємницької діяльності. ТОВ СОЦ «БАГРАТІОН» є частиною мережі спортивних клу­бів і закладів охорони здоров'я «Т-Sport».

Клуб розпочав свою роботу в 2001 р. в м. Києві.

Продукт(Product)   > Сучасний спортивно-оздоровчий центр із сучасними засо­бами й системами покращення відновлення здоров'я. > Тренажерний зал (50 тренажерів). > Аквазона (гідротерапія, басейн, лікувальні водні про­цедури). > Сауна. > Солярій. > Кабінет фітотерапії. > Кабінет східної терапії. > Кабінет спортивио-оздоровчого харчування. > Зал спортивної аеробіки. > Зал східних бойових мистецтв. > Міні-бар > Підземний клієнтський паркінг. > Дитяча кімната. > Охорона. > Додаткові послуги: гостьова автостоянка, душ, обмін валют, телефон/факс, послуги перекладача, таксі.
Ціна(Ргісе)   > Абонемент на рік, на одну особу - 9800 грн. > Абонемент на півроку, на одну особу - 5100 грн. > Абонемент на один день, на одну особу - 100 грн. > Абонемент «Родина - річний», на 4 осіб - 27 000 грн. > Абонемент «Молодіжний - річний», на 2 осіб - 15 000 грн. > Абонемент «Корпорація - річний», на 10 осіб - 88 900 грн.
Місце(Рlасе)   > «БАГРАТІОН» є частиною бізнес-центру «Альянс», що роз­ташований в центрі міста за адресою: вул. Кропивницького, 12.
Просування(Promotion)   > Реклама в журналах. «Афіша», «Спорт», «Комнан&он», «Кореспондент». > Реклама в довідниках «Діловий Київ», «Золоті сторінки». > Реклама шляхом проведення презентацій для представни­ків компаній, органів державної влади, бізнесменів, політиків. > Реклама на інформаційних щитах (big board) в центральних районах міста. > Реклама на радіостанції ХІТ-РМ (15 виходів на місяць з 8.00 по 9.00). > Рекламна компанія, шляхом проведення на базі спортивно-оздоровчого центру професійних спортивних турнірів з пауер-ліфтингу й атлетики. > Проведення direct-mail акцій для великих компаній м. Ки­єва.

 

В сучасних умовах цю концепцію доведено до 7Р: People – люди (споживачі, персонал фірми), рersonal selling – персональний продаж, рackage – упаковка.

Питання для самостійного вивчення

1. Взаємозв’язок видів попиту і маркетингу.

 

Література:

1. Гончаров С.М. Маркетинг: навч. посібник, Рівне: НУВГП, 2007.

2. Маркетинг: вправи, ситуації, тести: навч. посібник/ За ред. Гончарова С.М., Рівне: РДТУ, 2000.

3. Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: підручник. – К.: центр навчальної літератури, 2003.

Тема 3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти