ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Означення предиката. Область визначення і область істинності.

Предикат – це речення у простому висловленні, які вміщують змінні, і для яких не можна визначити логічну вартість, бо при підстановці замість змінних певних значень вони перетворюються то в істинні, то в хибні висловлення. Предикати можуть бути одномісними, двомісними чи тримісними залежно від кількості змінних. Одномісним предикатом називають речення А(х) із змінною х, яке задане на певній множині Х і при підстановці значень змінної перетворюється в істинне чи хибне судження. Областю визначення предиката А(х) називають множину тих значень змінної х, при яких предикат перетворюється в істинне чи хибне судження. Область істинності предиката А(х) – це множина тих значень змінної, при яких цей предикат перетворюється в істинне судження. Область істинності предиката позначають символічно:

.

 

Дії над предикатами.

Над предикатами виконуються ті ж дії, що й над висловленнями, однак обов’язковою умовою є одна і таж область визначення для предикатів:

1) заперечення предиката А(х), заданого на множині Х – це такий новий предикат , який перетворюється в істинне висловлення при тих значеннях змінної х з області визначення Х, при яких даний предикат А(х) перетворюється в хибне висловлення. Область істинності заперечення предиката, заданого на певній множині – це доповнення до області істинності даного предиката.

2) кон’юнкція двох предикатів А(х) та В(х), заданих на множині Х – це такий новий предикат , який перетворюється в істинне висловлення лише при тих значеннях х з області визначення Х, при яких обидва ці предикати одночасно перетворюються в істинні судження. Область істинності кон’юнкції предикатів – це переріз областей істинності цих предикатів.

3) диз’юнкція двох предикатів А(х) і В(х), заданих на множині Х – це такий новий предикат , який перетворюється в істинне висловлення лише при тих значеннях х з області визначення Х, при яких хоча б один з предикатів перетворюється в істинне висловлення. Область визначення диз’юнкції двох предикатів – це об’єднання областей істинності даних предикатів.

4) Імплікація двох предикатів А(х) і В(х), заданих на множині Х – це новий предикат , який перетворюється в хибне висловлення при тих значення х з області визначення Х, при яких предикат А(х) перетворюється в істинне висловлення, а предикат В(х) – в хибне. Область істинності імплікації – це об’єднання доповнень до області істинності предиката А(х) з областю істинності предиката В(х).

5) Еквіваленція двох предикатів А(х) і В(х), заданих на множині Х – це новий предикат , який перетворюється в істинне висловлення при тих значеннях змінної х з області визначення Х, при яких обидва предикати перетворюються у висловлення однакової логічної вартості (або одночасно істинні, або одночасно хибні). Область істинності еквіваленції предикатів – це об’єднання перерізу областей істинності даних предикатів з перерізом доповнень до цих областей істинності.

 

 

Квантори. Операція навішування кванторів. Висловлення з кванторами.

Висловлення можуть утворюватись не лише шляхом надання певного значення змінній предиката, можна утворити висловлення, поставивши перед предикатом одне з слів «будь-який», «довільний», «кожний», «усі» ,«існує» та інші. Ці слова називаються кванторами. Розрізняють два види кванторів – квантори загальності і квантори існування. Квантори загальності вживаються за допомогою слів «будь-який», «кожен», «усі», «довільний» та позначається символом . Квантори існування виражаються словами «існує», «хоча б один», «деякі» і позначається символом . Операція навішування кванторів – це операція утворення висловлення з предиката за допомогою кванторів. Логіка часто розглядає предикати, які перетворюються в істинні висловлювання при будь-яких значеннях змінних з області визначення. Такими предикатами є ті, які після операції навішування кванторів виражають властивості арифметичних дій і мають вигляд рівностей. Рівності, які справедливі при будь-яких значеннях змінних, називаються тотожностями.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти