ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

 
 

 


ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

 
 

 

 


КОНЦЕНТРОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

 
 

 


Рис. 4.12. Стратегії охоплення ринку

 

Недиференційований маркетинг – орієнтується на широкий ринок, сегментація ринку не проводиться, на всьому ринку застосовують єдиний комплекс маркетингу. Головна мета цієї стратегії – максимізувати збут продукції. Завдяки великим (масовим) обсягам виробництва знижуються витрати на виробництво одиниці продукції та на збут, у підприємство з’являється можливість отримати більші прибутки. Недиференційований маркетинг не враховує потреби деяких сегментів ринку і через це з часом може втратити частку ринку.

Диференційований маркетинг – передбачає охоплення декількох сегментів ринку та розробку окремого комплексу маркетингу для кожного цільового сегменту ринку. Така стратегія зменшує рівень ризику у разі невдачі на якомусь одному сегменті ринку. Підприємство за такої стратегії повинно модифікувати товари для кожного обраного сегменту, встановити різний рівень цін та рекламну кампанію для відповідного сегменту ринку. Це збільшує витрати підприємства. Ефективність такої стратегії обґрунтовується зіставленням додаткових витрат і додаткових доходів, що отримують на різних сегментах ринку.

Концентрований маркетинг– передбачає дію на однин сегмент ринку через спеціалізований комплекс маркетингу. Ця стратегія підходить для невеликих підприємств з обмеженими ресурсами. Концентрація на одному сегменті дає можливість найкраще задовольнити обрану групу споживачів, ніж конкуренти. Водночас ця стратегія пов’язана з підвищенням рівня ризику у випадку невдалої роботи на сегменті ринку.

Процес сегментація ринку знаходить своє продовження в позиціюванні торару.

Єдиної думки щодо терміну «позиціювання» не існує, проте сутність цього поняття полягає у розробці та створенні іміджу товару таким чином, щоб він посів у свідомос­ті споживачів певне місце, відмінне від позиції товарів-конкурентів.

Позиціювання товару— дії, спрямовані на формування сприйнят­тя споживачами даного товару відносно товарів-конкурентів за тими перевагами й вигодами, які вони можуть отримати. Тобто позицію­вання — це визначення місця товару фірми на ринку серед товарів-аналогів.

Процедура позиціювання містить декілька етапів:

1. Вибір критеріїв позиціювання, тобто ті ознаки, за якими цільовий ринок розрізняє конкурентні товари.

2. Уся сукупність виявлених ознак поділяється на дві катего­рії, тобто виділяються дві найголовніші ознаки, котрі уособлю­ють решту показників. Дуже часто основними обираються «якість» і «ціна» в різних модифікаціях.

3. Будується система координат, на осях якої відкладаються обрані ознаки.

4. У побудованій системі знаходиться місце товару фірми й конкурентних товарів. Позиція товарів у схемі визначається че­рез сприйняття споживачами конкурентних товарів.

5. Перепозиціювання.

Основна мета стратегії позиціювання полягає в тому, щоб ви­робити прихильність споживача до товару фірми через визна­чення позитивних відмінностей цього товару від товарів конку­рентів.

Існують такі стратегії позиціювання:

> позиціювання за показниками якості - наприклад, зубну пасту «Крест», яка тривалий час була ринковим лідером, фірма «Проктер енд Гембл» позиціонує як «протикарієсну зубну пас­ту», цим вона робить наголос на основному якісному показнику цієї зубної насти - запобіганні карієсу;

> позиціювання за співвідношенням «ціна-якість» - сутність цієї стратегії полягає в знаходженні оптимального поєднання цих показників і доведення його до свідомості споживача. Наприклад: «Європейська якість за українськими цінами», «Найкращі ціни на кращі кондиціонери» (фірма «Фокстрот»), «Відмінне поєднання дизайну, ціни та якості» (магазин «Ін­тер'єр»);

> позиціювання на основі порівняння товару фірми з товарами конкурентів - дана стратегія реалізується в порівняльній рекла­мі. Наприклад: «Пральний порошок «Аріель» випере вашу бі­лизну краще, ніж звичайний порошок»;

> позиціювання за сферою застосування - наприклад, «Рейд» - найкращий засіб проти тарганів»;

> позиціювання за відмінними особливостями споживача, яко­му пропонується товар. Наприклад: «Молоде покоління обирає «Пепсі»;

> позиціювання за різновидом товару, який пропонується у продаж;

> позиціювання на низькій ціні - ця стратегія застосовується багатьма фірмами, які діють у різних сферах бізнесу. Наприклад: «Київський банк «Інтеграл» - це кредити фізичним особам під мінімальні відсотки», «Меблі за найнижчими цінами» (магазин «Флеш»);

> позиціювання на сервісному обслуговуванні - фірми, які про­дають товари довгострокового вжитку, роблять наголос на «до­ставку, установлення, гарантії»;

> позиціювання на позитивних особливостях технології;

позиціювання на іміджі - стратегія позиціювання спираєть­ся на вже набуту фірмою репутацію серед споживачів.

Наприклад, фірма «Проктер енд Гембл» підкреслює, що ЇЇ товари - це «якість, яка викликає довіру».

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти