ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Якість та конкурентоспроможність товару

У реалізації заходів маркетингової товарної політики одним із головних аспектів є управління якістю і конкурентоспроможністю продукції.

Якість продукції – це сукупність властивостей продукції, що характеризують її призначення, особливості, корисність і здатність задовольняти конкретні потреби споживачів.

Якість залежить від ріня розвитку науки і техніки, прогресивності виробництва, кваліфікації кадрів й може бути визначена показниками якості самої продукції, якості її виготовлення та супровідних послуг.

Показниками якості продукції є характеристика її технічного рівня: експлуатаційні властивості, міцність, надійність, зовнішній вигляд, рівень технічного обслуговування, продуктивність.

Показники якості виготовлення продукції характеризують відповідність готового виробу вимогам нормативно-технічної документації, тобто стандартам, кресленням, специфікаціям.

Показники якості продукції в експлуатації характеризують рівень її дефектності, витрати на ліквідацію браку, дефектів тощо. Наприклад, японські промисловці вважають, що новий вид радіоелектроніки лише тоді готовий до виходу на ринок, коли рівень його надійності в есплуатації дорівнює одному дефекту на один мільйон компонентів.

Показниками якості супровідних послуг є кількість їх видів, обсяги, вартість, терміновість, надійність, репутація тощо.

Відповідно до Декрету КМУ „Про стандартизацію і сертифікацію", прийнятого у травні 1993 р., в Україні створено систему сертифікації продукції УкрСЕПРО, функціонування якої спрямоване на забезпечення належного рівня якості продукції.

Сертифікація— це дія, яка за допомогою сертифіката відповідності стверджує, що даний товар чи послуга відповідає стандартам якості.

Управління системою сертифікації продукції УкрСЕПРО здійснює Держстандарт України,який має мережу територіальних органів із сертифікації, випробувальні лабораторії.

Сертифікація продукції може бути обов'язкова чи добровільна.

З 1 липня 1994 р. введено обов'язкову сертифікацію для значної частини товарів і послуг, які увійшли до затвердженого переліку. Серед них продукти харчування, лікарські препарати, медтехніка, синтетичні миючі засоби, побутова техніка тощо.

За бажанням підприємств-виробників можна проводити добровільну сертифікацію продукції, яка не увійшла до затвердженого переліку. Така ініціатива набуває дедалі більшого поширення, адже наявність сертифіката відповідності є нормою торговельних відносин у світі.

Якість продукції є основою її конкурентоспроможності, але ці два поняття не слід ототожнювати.

Конкурентоспроможність— це сукупність споживчих властивостей товару, яка забезпечує його здатність конкурувати з аналогами на конкретному ринку в певний період часу.

Конкурентоспроможність — це відносна величина, адже товар і даного рівня якості може бути цілком конкурентоспроможний на одному ринку (українському) і неконкурентоспроможний на іншому (наприклад, німецькому).

Розглядаючи сутність поняття конкурентоспроможності товару, належить підкреслити такі аспекти:

■ Конкурентоспроможність товару може бути визначена лише внаслідок його порівняння з іншими товарами.

■ Конкурентоспроможність відображає відмінність даного товару від товарів-конкурентів за ступенем задоволення конкретної споживчої потреби.

ЇЇ визначають, порівнюючи параметри товару фірми з відпо­відними конкуруючими аналогами. За основу такого порівняння беруть визначення ступеня задоволення потреб споживачів, їх індивідуальних вимог до продукції щодо показників ціни прода­жу і вартості споживання (витрат на експлуатацію чи комерцій­не використання товарів). У сумі ці витрати становлять ціну споживання.

Оцінювання конкурентоспроможності продукції може здій­снюватись проведенням групових експертиз висококваліфікова­ними фахівцями, методом опитування споживачів, для чого ор­ганізовують відповідні презентації, виставки, семінари, ярмарки. Найбільш конкретним методом оцінювання конкурентоспро­можності є її розрахунок на основі головних параметрів продук­ції, тобто технічних, економічних, нормативних і патентно-пра­вових показників.

Технічні характеризують технічний рівень і якість товару. До їх складу входять класифікаційні, конструктивні, нормативні, ергономічні, естетичні параметри тощо. Класифікаційні (особливості продукції, її належ­ність до конкретної групи, типу, виду); технічної ефективності (новизна технічного рівня продукції); конструктивні (основні проектно-конструкторські рішення, надійність і довговічність, технологічність); ергономічні (відповідність продукції особливостям і властивостям організму людини); естетичні (зовнішній вигляд і форма продукції); екологічні (відповідність вимогам за­хисту навколишнього середовища).

Економічні враховують не тільки вартість придбання товару, а й витрати на його подальшу експлуатацію: ціна товару, витрати на транспортування, установку, наладку, купівлю технічної документації, навчання персоналу, технічне обслуговування, ремонт, пальне, електроенергію, сплату подат­ків, утилізацію відходів.

Отже, витрати споживача складаються з двох частин:

■ витрат на купівлю товару (його ціни);

■ витрат, пов'язаних із споживанням товару.

Суму цих витрат називають ціною споживання,і вона, як звичайно, суттєво перевищує ціну продажу. Тому більш конкурентоспроможним є не той товар, за який просять мінімальну ціну на ринку, а той, в якого мінімальна ціна споживання за весь термін його служби (за інших рівних умов).

Нормативні - визначають відповідність продукції обов'яз­ковим стандартам.

Патентно-правові - визначають патентну відповідність продукції, тобто наявність у виробі оригінальних технологічних рішень, ще не підпадають під дію існуючих патентів.

Для визначення конкурентоспроможності досліджуваного товару спочатку необхідно обрати серед ринкових аналогів базовий варіант, який найкраще задовольняє потребу споживача і з котрим порівнюватимуть даний товар.

Кількісну оцінку рівня конкурентоспроможностіроблять через систему показників: одиничних, групових та інтегральних.

Оцінка конкурентоспроможності продукції здійснюється за показником конкурентоспроможності, який визначається як співвідношення індексу технічних параметрів до індексу економічних параметрів:

,

де ІТП – індекс технічних параметрів, ІЕП – індекс економічних параметрів.

Індекси технічних та економічних параметрів визначаються шляхом порівняння технічних та економічних параметрів продукції, що оцінюється з технічними та економічними параметрами продукції-конкурента.

Індекс технічних параметрів визначається з врахуванням вагомості кожного технічного параметра:

де dj – вагомість j-того технічного параметра, іТПj – співвідношення технічних параметрів товарів:

де ТПо,к – технічний параметри відповідно продукції, що оцінюється та продукції-конкурента.

Індекс економічних параметрів визначається як

де ЦС о, к –ціна споживання відповідно продукції, що оцінюється та продукції-конкурента.

Ціна споживання представляє собою сумарні витрати на придбання і споживання товару за весь період користування. Вона включає в себе ціну товару (Ц) та витрати на утримання або експлуатацію (Векспл):

ЦС = Ц + Векспл

Якщо К < 1, то аналізований товар поступається перед товаром-зразком; у разі якщо К > 1, то товар має більш високу конкурентноздатність.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства необхідна велика кількість технічних та економічних параметрів за товарами-конкурентами. Така інформація часто буває недоступною. Тому, при існуванні нормативної документації, якою регламентуються технічні параметри товарів, здійснюють порівняння не з технічними параметрами товарів-конкурентів, а із нормативними технічними параметрами.

При відсутності інформація у першому наближені можна оцінити конкурентоспроможність товарів на внутрішньому і зовнішньому ринку (або за сегментами):

де – загальна кількість показників, що відповідають вимогам ринку; – загальна кількість показників, що були включені до аналізу.

Відповідність або невідповідність товару тому чи іншому показнику визначається шляхом оцінки його одиницею або нулем.

Критерії оцінки такі: при КТ =1 товар відповідає вимогам міжнародного ринку; КТ = 0,99 ... 0,75 – товар конкурентоспроможний на внутрішньому ринку; КТ = 0,74 ... 0,5 – товар конкурентоспроможний на регіональному (місцевому) ринку; КТ <0,5 – товар неконкурентоспроможний.

Приклад оцінки конкурентоспроможності товару наводиться у табл. 5.2.

 

Таблиця 5.2.

Матриця інтегральної оцінки конкурентоспроможності товару

при виході на внутрішні та міжнародні ринки

№ з.п. Найменування параметрів товару Відповідність вимогам ринку
Товар А Товар Б
  1. Технічні параметри    
1.1. Відповідність міжнародним параметрам якості
1.2. Відповідність національним параметрам якості
1.3. Відповідність міжнародним технічним нормативам на товар
1.4. Відповідність національним технічним нормативам на товар
1.5. Відповідність міжнародним законодавчим актам
1.6. Відповідність національним законодавчим актам
1.7. Відповідність дизайні міжнародним стандартам
1.8. Відповідність дизайні національним стандартам
1.9. Відповідність кольорів міжнародним стандартам
1.10. Відповідність кольорів національним стандартам
1.11. Відповідність упакування міжнародним стандартам
1.12. Відповідність упакування національним стандартам
  2. Економічні параметри    
2.1. Ціна товару
2.2. Додаткові витрати на транспортування товару -
2.3. Вартість упаковки -
2.4. Вартість експлуатації -
2.5. Вартість навчання персоналу -
2.6. Вартість ремонту -
2.7. Вартість технічного обслуговування -
 
 
  КТ 0,71 0,77

 

За проведеними дослідження виявлено, що товар А конкурентоспроможний на регіональному ринку, а товар Б – на внутрішньому ринку.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти