ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Управління товарним асортиментом

При розробці товарної політики варто сформувати товарний асортимент.

Товарний асортимент— це група товарів, тісно пов'язаних між со­бою схожістю їх функціонування, продажем одним й тим са­мим групам споживачів, реалізацією через аналогічні канали збуту або належністю до одного й того самого діапазону цін.

Складається товарний асортимент із асортиментних груп та асортиментних позицій.

Асортиментна група – набір взаємозалежних товарів.

Асортиментна позиція – це конкретна модель чи марка продукції, яку продає підприємство.

Завдання асортиментної політики:

1. Визначення наборів товарних груп (видів, підвидів, марок).

2. Оптимальне співвідношення базових моделей та їх модифі­кацій.

3. Встановлення співвідношення наявності на ринку товарів, що перебувають на різних стадіях життєвого циклу товару.

Важливу роль у товарній політиці відіграє управління асор­тиментом, головною, метою, якого є його оптимізація. У процесі оптимізації здійснюється вплив на основні характеристики асор­тименту: широта, насиченість, глибина та гармонійність.

- широта - це кількість асортиментних груп товарів;

- насиченість - загальна кількість усіх запропонованих това­рів в кожній асортиментній групі;

- глибина - кількість позицій кожного окремого товару в межах асортиментної групи.

- гармонійність - характеризує ступінь однорідності асорти­менту відповідно кінцевого споживання, торговель­них посередників, каналів розподілу, характеру виробничого процесу тощо.

Наведемо приклад товарного асортименту виноробного підприємства „Бєлозерський” (табл. 5.2.).

 

 

  Ширина товарного асортименту
Товарна лінія І "Сухі вина"   Товарна лінія II "Напівсолодкі вина" Товарна лінія III "Десертні вина" Товарна лінія IV "Міцні вина" Товарна лінія V "Вермути"
Товар 1 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Каберне"   Товар 1 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Каберне Білозерське" Товар 1 Червоне виноградне натуральне ординарне вино "Дніпровський талісман"   Товар 1 Рожеве виноград­не вино "Рожевий фламінго"   Товар 1 Білий вермут "Марина"
Товар 2 Червоне виноградне натуральне столове сортове виноградне вино "Піно Нуар" Товар 2 Червоне виноградне натуральне столове сортове виноградне вино "Піно Нуар Білозерське" Товар 2 Біле виноградне натуральне ординарне вино "Золотий талісман"   Товар 2 Біле виноградне вино "Приморське"  
Товар 3 Червоне виноградне натуральне столове сортове виноградне вино "Бастардо Дніпровське" Товар 3 Біле виноградне натуральне сто­лове сортове ординарне вино "Рислінг Білозерський" Товар 3 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Трамінер Дніпровський" Товар 3 Рожеве виноградне вино "Приморське"
Товар 4 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Сапераві"   Товар 4 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Сапераві Білозерське" Товар 4 Червоне виноградне натуральне ординарне вино "Кагор Дніпровський"  
Товар 5 Біле виноградне натуральне ординарне вино "Мускат"   Товар 5 Біле виноградне натуральне ординарне вино "Мускат" Товар 5 Біле виноградне натуральне ординарне вино  
Товар 6 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Мускат" Товар 6 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Мускат"   Товар 6 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Мускат Дніпровський"
Товар 7 Біле виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Шардоне Дніпровське"   Товар 7 Біле виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Шардоне Білозерське" Товар 7 Біле виноградне натуральне ординарне вино "Сонце в бокалі"  
Товар 8 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Лідія" Товар 8 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Лідія" Товар 8 Рожеве виноградне натуральне ординарне вино "Лідія"
Товар 9 Червоне виноградне натуральне ординарне вино "Ізабелла" Товар 9 Червоне виноградне натуральне ординарне вино "Ізабелла" Товар 9 Червоне виноградне натуральне ординарне вино "Ізабелла"  
Товар 10 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Чорна перлина"   Товар 10 Червоне виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Одеський Чорний"
Товар 11 Біле виноградне натуральне столове сортове ординарне вино "Совіньйон Білозерський"

 

Таким чином, широта товарного асортименту характеризується п’ятьма товарними лініями.

Насиченість показує загальну кількість представлених товарів і рівна 34 найменуванням.

Глибина товарного асортименту різна за кожною товарною лінією: так глибина товарної лінії І представлена 10 товарними позиціями, товарної лінії ІІ – 11 товарними позиціями, товарної лінії ІІІ – 9 товарними позиціями, товарної лінії VІ – 3 товарними позиціями, товарної лінії V – 1 товарною позицією. Крім того, товарний асортимент може поглиблюватися за рахунок розливу одного й того ж виду вина в пляшки різної ємності. Наприклад, якщо кожна товарна позиція товарної лінії І буде розлита в пляшки по 0,5 л та 1 л, то глибина товарного асортименту цієї лінії становитиме не 10 товарних позицій, а 20.

Представлений асортимент є досить гармонійним, оскільки всі представлені товари – це алкогольні напої, хоча і різної міцності. Якщо серед товарних ліній були б товари, які представляли б безалкогольні напої, то асортимент був би менш гармонійним. Якщо товарні лінії доповнити продуктами харчування (хліб, печиво, м’ясні вироби) або непродовольчими товарами (склотара), то товарний асортимент був би не гармонійним.

Підприємство може змінити товарний асортимент за такими напрямами:

1. Розширити товарний асортимент за рахунок включення до нього нових асортиментних груп (товарних ліній).

2. Збільшити насиченість асортименту (збільшити кількість найменувань товарів).

3. Поглибити асортимент – збільшити кількість варіантів кожного товару (різне упакування, об’єми тощо). Глибокий асортимент допомагає задовольняти потреби різних сегментів ринку в одному товарі, перешкоджає появі конкурентів, пропонує діапазон цін, стимулює роботу дилерів.

4. Збільшити або зменшити гармонічність товарного асортименту. Якщо підприємство прагне розширити сферу своєї діяльності, воно збільшує гармонічність асортименту, і навпаки.

Фактори, що впливають на рішення про зміну асортименту товарів:

- наукові розробки в галузі;

- оновлення асортименту продукції фірмами-конкурентами;

- зміни в ринковому попиті;

- суто виробничі потреби (бажання уникнути недозавантаженості потужностей, використати побічні продукти для підви­щення ефективності виробництва).

Щодо залежності асортименту від стадії ЖЦТ, практика свід­чить: основна група товарів, що приносить основний прибуток підприємству й перебуває на стадії зрілості, становить 73-85% усіх товарів підприємств. Але не можна допускати, щоб асорти­мент товарів становили лише такі «дійні корови». В арсеналі фірми обов'язково мають міститись також товари стратегічних груп, що забезпечуватимуть прибутки в майбутньому.

Серед показників, що можуть характеризувати асортиментну структуру є такі:

1. Частка товару або товарної групи в загальному обсязі продажу. Показує місце певного товару відносно всієї сукупності товарів.

2. Співвідношення обсягу продажу двох товарів. Дає змогу порівняти обсяги продажу різних товарів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти