ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Робота з фільтрами і запитами.

Тема: Робота з фільтрами і запитами.

Мета: Навчитися конструювати фільтри і запити для відшукання інформації у базі даних. Знати призначення таких запитів: на вибірку, параметричних, на внесення змін в БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.

Засвоїти поняття: · Фільтр; фільтр за виокремленим; фільтр за вилученим; · фільтр за конкретним текстом; фільтр за умовою; розширений фільтр; · Обчислювальне поле; Запит.
Вміти: · знаходити в таблиці бази даних необхідні дані; · виконувати фільтрування даних: за виокремленим, за конкретним текстом, за вилучанням та за умовою; · створювати запит без умови; створювати запит з умовою; створювати запит з упорядкуванням

Лабораторна робота складається з наступних етапів:

І етап - підготовчий. Виконується вдома.

ІІ етап - лабораторний. Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача.

ІІІ етап – підготовка до захисту лабораторної роботи за контрольними запитаннями. Виконується вдома.

ІV етап – захист лабораторної роботи (письмове опитування за тестовими запитаннями або комп’ютерне тестування). Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача. Для невеликої кількості студентів, за вибором викладача, захист роботи може бути проведений в усний формі.

Зауваження: При виставленні оцінки за лабораторну роботу враховується самостійна робота студента (2 години) за темою:

Мова запитів. Використання запитів Access, ознайомлення з видами запитів.

Порядок виконання

І етап (підготовчий)

Завдання 1. Підготуватись до виконання лабораторної роботи.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Прочитати інструкцію до лабораторної роботи №22. З’ясувати тему роботи, усвідомити мету даної роботи. Поміркувати як виконати завдання даної роботи.

2. Почати складати звіт лабораторної роботи. Записати в звіт:

  • № лабораторної роботи, тему та мету роботи;
  • посередині написати – Хід роботи;
  • нижче написати - І етап (підготовчий), Дата ______
  • нижче написати - Завдання 1. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

3. Опрацювати навчальний матеріал презентацій Упорядкування та фільтрування даних, Вибирання даних (D:\STUDENT\ІІ курс (Бухгалтер)\Бази даних\... )

4. Записати в звіт відповіді на наступні запитання:

Для відшукання потрібних даних використовують:

Команда Правка – Найти… (Ctrl+F) дає змогу

Фільтр це -

Застосування фільтра виконується наступним чином:

Фільтр за виокремленим призначений для

Накладання фільтра на записи згідно з виділеним фрагментом виконується наступним чином:_

Фільтр за вилученим призначений для

Фільтр за умовою призначений для

Розширений фільтр призначений для

Зміна критеріїв фільтрації виконується наступним чином:

Видалення фільтра (відновлення змісту таблиці) виконується наступним чином:

При формуванні тексту для пошуку вживають шаблони, які використовують спеціальні символи:

Символ Використання Приклад
*   Надайте власні приклади на українській мові
? Заповніть таблицю
[ ]
!
-  

Логічні операції and і or виконують наступні дії:

Запит —

Майстри запитів автоматично виконують

Запит на вибірку

Запит з параметрами

Перехресний запит

Запит на зміну

Запит на видалення Запит на додавання

Запит на оновлення Запит на створення

Запит SQL

ІІ етап - лабораторнийДата ______

Завдання 2. Робота з командоюЗнайти.В таблиці Товари знайти найменування товарів, що починаються з літери М.

Теоретичні відомості. Побудова виразів для пошуку даних.

Для відшукання даних згідно з деяким критерієм відбору (умови відбору) користувач будує логічні вирази, які бувають простими або складеними.

Прості вирази (умови) — це числа, тексти, вирази з необов'язковою операцією порівняння. Вони описують критерій шукання даних за зразком у заданому полі. Значенням виразу може бути «так» або «ні». Розглянемо приклади простих умов:

а) =5 або 5, >3, <=5, <>3 або !3 (не 3) — для числових полів;

б) 4/21/85 або 4.21.85 — для полів з датами в американському стандарті;

21/4/85 або 21.4.85 — для полів з датами у європейському стандарті;

< date() — усі дати до вчора, оскільки функція date() має значення сьогоднішньої дати;

в) "Артист" або Артист — для текстових полів з прізвищами;

Like[A-Г]— для пошуку слів, які починаються на А, Б, В, Г;

Like[!A-Г] — для пошуку слів, які починаються на Д, Е, ...Я;

Like "Ар*" або Ар* — для пошуку слів, які починаються на «Ар»;

Like *ко — для пошуку слів, які закінчуються на «ко»;

Like 69#### — для пошуку шестизначних номерів телефонів, які почи­наються на 69.

У шаблонах операції порівняння Like символ * означає деяку кількість будь-яких символів, символ ? — один будь-який символ, # — одну цифру, ! — заперечення.

Складені вирази — це вирази, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (не), and (і), or (або). Наприклад, not 2; between 3 and 5 (між 3 і 5); 3 or 4 or 5; Таня or Ipa; between date()-30 and date() — дати за минулі 30 днів від сьогоднішньої, between 4.05.09 and 4.05.10 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) "і", записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник "або", розташовують одну під одною.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрийте таблицю Товари. Клацніть лівою клавішею миші у полі Найменування.

2. Задайте команду Правка – Найти… та в діалоговому вікні введіть наступні дані:

Ø у поле Образец - введіть М*

Ø у полі Поиск в: - оберіть поле Найменування

Ø у полі Совпадение: - оберіть С начала поля

Ø увімкніть перемикач С учетом регистра.

3. Натисніть на кнопку Найти далее декілька разів. Подивіться та проаналізуйте, що відбувається на екрані.

Завдання 3. (Контрольне). Знайдіть записи виробників, що зареєстровані в Києві. Знайдіть товари вагою 450 г.

 

Завдання 4. Виведіть на екран (відфільтруйте) всі товари з описом паштет.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. В таблиці Товари, в полі Опис виділіть одну комірку в якій є назва - паштет.

2. Задайте команду Записи – Фильтр – Фильтр по выделенному.

Результат роботи команди:

3. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Удалить фильтр.

 

Завдання 5. (Контрольне). Виведіть на екран всі товари найменування яких починаються з літери М. Проаналізуйте в чому полягає різниця між командою Найти (Завдання 2) і командою Фильтр.

Завдання 6. Виведіть на екран список товарів, що вимірюються в г і кг.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. В таблиці Товари, в полі Од вим виділіть одну комірку в якій є назва - л.

2. Задайте команду Записи – Фильтр – Исключить выделенное.

3. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Удалить фильтр.

 

Завдання 7. Виведіть на екран список товарів, що відповідають умові: кава,вага – 100 г.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. В таблиці Товари, задайте команду Записи – Фильтр – Изменить фильтр та введіть наступні дані:

Ø в поле Опис – ввести кофев поле Вага – ввести 100

2. Натиснути на кнопку - Применить фильтр.

Результат роботи команди:

3. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Удалить фильтр.

Завдання 8. Виведіть на екран список товарів, що відповідають умові: кава,вага – 100 г,виробник – Бразилія або Львів.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. В таблиці Товари, задайте команду Записи – Фильтр – Расширенный фильтр та введіть наступні дані: в поле Опис – ввести кофе

в поле Вага – ввести 100в поле Виробник – ввести "Бразилия" Or "Львов"

2. Натиснути на кнопку - Применить фильтр.

Результат роботи команди:

3. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Удалить фильтр.

4. Закрийте таблицю Товари без збереження змін.

Завдання 9. Створити простий запитПрийшло.

За допомогою цього запиту буде виводитися список товарів, прийнятих на склад. На прикладі створення запиту Прийшло, розглянемо порядок створення запиту за допомогою підпрограми Мастер.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. У вікні Склад: база данных відкрити вкладку Запросы.

2. Натиснути кнопку Создание запроса с помощью Мастера.

3. Відкриється вікно Создание простых запросов.

4. У вікні Таблицы и Запросы вибрати таблицю Прийнято.

5. У вікні Доступные поля виділити поле Товар і клацнути по кнопці зі значком >.

6. Виділити поле Прийшло і клацнути по кнопці зі значком >. Клацнути по клавіші Далее.

7. Поставити перемикач у положення Итоговый. Клацнути по кнопці Итоги.

8. Включити режим Sum ® OK ® Далее.

9. Набрати ім'я запиту Прийшло. Клацнути по клавіші Готово.

10. У цей момент вікно повинно мати такий вигляд:

Закрити вікно створюваного запиту. У списку вкладки Запросы з'явиться перший рядок: запит Прийшло.

Завдання 10.(Контрольне). Створити простий запитПішло.

За допомогою цього запиту буде виводитися список товарів, відправлених зі складу. В результаті повинна з'явитися така таблиця.

 

Завдання 11. Створити складний запитУ наявності.

У запиті У наявності повинна виводитися інформація про споживчі властивості товарів (найменування, опис, і т.д.), про кількість і про вартість товарів на складі в будь-який час. Для одержання цієї інформації як джерела необхідно використовувати три об'єкти: таблицю Товари, запит Прийшло і запит Пішло.

Створення складного запиту виконаємо в три етапи:

1. Підбір джерел інформації для запиту.

2. Підбір полів для запиту. 3. Установка зв'язків між джерелами даних.

Завдання 19. (Контрольне)

Товар Прийшло Пішло

1. У запиті У наявності подивитися і запам'ятати значення поля Залишилося для товару 16115.

2. Зареєструвати прихід і відправлення товару в кількості, зазначеній в таблиці (дата виконання всіх операцій - сьогоднішня):

3. Значення поля Залишилося для товару 16115 повинно збільшитися на 28 одиниць.

4. Аналогічну операцію провести для товарів 15407, 15408

Запит У наявності виводить повну інформацію про стан справ на складі. На практиці часто виникає необхідність одержувати оперативну інформацію тільки про деякі товари, відібрані за зазначеним критерієм. Наприклад: Вивести список товарів, вартість яких знаходиться в заданому інтервалі цін, або Вивести список товарів, назви яких починаються з зазначеної літери, або Товари, куплені в певну дату і т. п.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Яке призначення баз даних?

2. Як у базі даних відшукати потрібні записи?

3. Яке призначення фільтрів?

4. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

5. Які є типи запитів?

6. Як створити запит?

7. Як виконати пошук по текстовому полю?

8. Чи можна з відфільтрованих записів створити нову таблицю?

9. Що таке запит?

10. Яка відмінність між використанням фільтра і запиту?

11. Яке призначення команди Скасувати (Відмінити) фільтр?

12. Що таке простий запит на вибірку?

13. Яке призначення конструктора запитів?

14. Як створити нову таблицю за допомогою запитів?

15. Як побудувати умову зі сполучником "або" у запиті?

16. Що таке запит на доповнення?

17. Які є способи створення запитів?

18. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

19. Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту?

20. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

21. Як змінити тип запиту?

22. Як побудувати умову зі сполучником "і" у запиті?

23. Що таке запит з параметром?

24. Як модифікувати запит?

25. Як скопіювати частину структури таблиці в нову таблицю?

26. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

27. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

28. Опишіть умову відшукання записів про п'ять найдорожчих товарів.

29. Опишіть умову відшукання записів про товари ціна яких знаходиться між 5 і 8 грн.

30. Опишіть умову відшукання товарів за першою буквою в найменуванні.

31. Опишіть умову відшукання товарів проданих в зазначену дату.

32. Опишіть умову відшукання товарів проданих між двома датами.

33. Опишіть умову відшукання товарів проданих до зазначеної дати.

34. Опишіть умову відшукання товарів куплених в зазначену дату.

35. Опишіть умову для виведення списку подій між двома будь-якими датами.

36. Опишіть умову відшукання товарів куплених після зазначеної дати.


 

ІV етап(виконується в лабораторії) Дата ______

Завдання 31. Виконати захист лабораторної роботи за допомогою комп’ютерного тестування.

D:\STUDENT\ІІ курс (бухгалтер)\Тестування\Лаб. роб. №22 (Створення фільтрів і запитів)

Теоретичні відомості

Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів. Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову), і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

Для відшукання потрібних даних використовують команду Знайти, а також фільтри і запити.

Команда Правка – Найти… (Ctrl+F) дає змогу відшукати записи у великій таблиці за деякою нескладною умовою пошуку у всій базі чи в конкретному полі.

Пошук і заміна даних проводяться у режимі таблиці звичним для Microsoft Office шляхом. Пошук інформації в Access виконується в таблицях і формах.

При виборі команди Найти з’являється однойменне діалогове вікно, де в полі Образец потрібно ввести текст, який необхідно знайти. У випадаючому списку Просмотр потрібно вибрати напрям пошуку:

· Все – по всій таблиці;

· Вверх – від курсору до початку таблиці;

· Вниз – від курсору до кінця таблиці.

Випадаючий список Совпадение встановлює, яку частину поля БД повинен становити текст, який ми шукаємо:

· С любой частью поля – будь-яку частину поля БД повинен становити текст, який ми шукаємо;

· Поля целиком– весь вміст поля;

· С начала поля– вміст поля починається з даного тексту.

Крім цього у вікні пошуку можна встановити додаткові параметри:

· Только в текущем поле – пошук здійснюється лише в полі, в якому знаходиться курсор. В іншому випадку пошук буде здійснюватися по всіх полях таблиці;

· С учетом регистра – розрізняти під час пошуку малі та великі літери тексту.

Для того, щоб знайти перше входження тексту, який шукається, потрібно натиснути кнопку Найти. Для пошуку наступного входження потрібно вибрати кнопку Найти далее.

Аналогічним чином, за допомогою команди Правка – Заменить можна здійснювати пошук та заміну даних в таблиці.

При формуванні тексту для пошуку можна вживати шаблон, який використовує спеціальні символи: * ? [ ] ! - #

Символ Використання Приклад
* Відповідає будь-якій цифрі або будь-якому символу. Може використовуватися в якості першого або останнього символу текстового рядка wh* — пошук слів what, white і why.
? Відповідає одному будь-якому текстовому символу, в тій позиції в якій він встановлений B?ll — пошук слів ball, bell і bill.
[ ] Відповідає будь-якому одному символу з ув'язнених у дужки B[ae]ll — пошук слів ball і bell, але не bill.
! Відповідає будь-якому одному символу, крім ув'язнених у дужки b[!ae]ll — пошук слів bill і bull, але не bell або ball.
- Відповідає будь-якому символу з діапазону. Необхідно вказувати цей діапазон по зростанню (від A до Z, але не від Z до A) b[a-c]d — пошук слів bad, bbd і bcd.
# Відповідає будь-якій цифрі 1#3 — пошук значень 103, 113, 123.

При використанні цих знаків для пошуку символу зірочки (*), знаку питання (?), знака номера (#), що відкриває квадратної дужки ([) або дефіса (-) необхідно укладати ці символи в квадратні дужки.

Якщо виконується пошук знаку оклику (!) або закриваючої дужки (]), то укладати них у квадратні дужки не потрібно.

При пошуку пари квадратних дужок, їх необхідно укласти в круглі дужки ([ ]).

Вирази, що використовуються у Microsoft Access, будуються за наступними правилами.

Можна використовувати такі оператори:

· арифметичні операції: +, -, *, /,% ,^ (піднесення до степеня), \ (ціле ділення), mod (залишок від ділення)

· операції порівняння: >, >=, <, <=, =, <> (не дорівнює)

· логічні: not, and, or, xor (виключаюче або), eqv (еквівалентність), imp (імплікація)

· роботи з рядками: & (злиття строк), Like “строка_зразок” (порівняння зі зразком)

· інші: In( знач1, знач2, …, значN ) , Betweenпочат_значAnd кінц_знач, Isпосилання_на_об’єкт

Можна використовувати статистичні, математичні, фінансові й інші вбудовані функції, вставляти константи.

Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір. На відміну від команди Знайти тут зайві записи не висвітлюються.

Фільтр - набір умов, застосовуваних для відбору підмножини даних або для сортування даних.

Є три типи фільтрів: фільтр за вибраним, фільтр за формою і розширений фільтр. Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду головного меню Записи - Фильтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) скористатися кнопками команд на панелі інструментів:

- Фильтр по выделенному; Расширенный фильтр;

- Изменить фильтр (фільтр за формою); - Применить фильтр/Удалить фильтр.

Якщо можна легко знайти і виділити у таблиці значення які повинні міститися у записах, що відбираються, варто використовувати фільтр по виділеному.

Поле «Фільтр для використовується, якщо фокус уведення знаходиться в полі таблиці і потрібно ввести конкретне шукане значення або вираз, результат якого буде використовуватися як умова добору.

Фільтр за формою (звичайний фільтр) використовується для вибору шуканих значень зі списку без перегляду всіх записів у таблиці або при вказівці декількох умов добору одночасно.

Для створення складних фільтрів варто використовувати вікно розширеного фільтру.

Як користуватися кнопками — це ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду-кнопку Скасувати фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

У процесі роботи з БД, введення даних здійснюється в довільному порядку. Для зручності сприймання інформації записи в БД упорядковують згідно зі значенням певних полів. Після впорядкування значення обраних полів розміщуються в порядку зростання\спадання (для числових полів) або в алфавітному прямому\зворотньому порядку (для символьних полів).

Порядок сортування - порядок, у якому виводяться записи: по зростанню (від «А» до «Я» або від 0 до 100) або по спаданню (від «Я» до «А» або від 100 до 0).

В Access упорядковування інформації здійснюється за допомогою сортування і фільтрації.

Дія Способи виконання
Сортування даних у полі Контекстне меню\Команда “Сортувати за ...”
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Накладання фільтра на записи згідно з виділеним фрагментом Контекстне меню\Команда “Фільтр за виділеним
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Зміна критеріїв фільтрації Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “Змінити фільтр
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Застосування фільтра Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “Застосувати фільтр
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Видалення фільтра (відновлення змісту таблиці) Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “Видалити фільтр
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці

Висновок. БД і СУБД створювалися для швидкого пошуку необхідної інформації з великого масиву даних. Сортування даних і пошук інформації –– це основні функції, з якими доводиться працювати користувачам СУБД.

Запити в Access

Запити є потужним засобом обробки даних, які зберігаються у таблицях Access. За їх допомогою можна переглядати, аналізувати та змінювати дані з кількох таблиць. Вони також можуть використовуватись як джерело даних для форм та звітів. Запити дозволяють обраховувати підсумкові значення і виводити їх у компактному форматі, а також виконувати обчислення над групами записів.

Запити можна створювати самостійно і за допомогою майстра.

Майстри запитівавтоматично виконують основні дії залежно від відповідей користувача на поставлені питання. Самостійно створювати запити можна за допомогою конструктора.

В Access можна створювати такі види запитів:

1) запит на вибірку- використовується найчастіше. При його виконанні дані, які задовольняють вказаним умовам відбору, вибираються з однієї або кількох таблиць і виводяться у певному порядку. Запит на вибірку також використовується для групових операцій – для обрахування сум, середніх значень, перерахунків та інших дій.

2) запит з параметрами– критерій відбору задає користувач, вводячи потрібний параметр при виклику запита.

3) перехресний запит– дозволяє створювати результуючі таблиці на основі розрахунків, отриманих при аналізі групи таблиць. У перехресному запиті відображаються результати статистичних розрахунків (сума, кількість записів, середні значення), які виконуються за даними з одного поля таблиці. Ці результати групуються за двома наборами даних, один з яких розміщений у лівому стовпці таблиці, в другий – у верхній стрічці.

4) запит на зміну– це запит, який за одну операцію вносить зміни у кілька записів. Існує 4 види запитів на зміну: на видалення, оновлення та додавання записів, а також на створення таблиці.

Запит на видалення видаляє групу записів, які задовольняють вказаним умовам, з однієї або кількох таблиць, при чому видаляти можна лише весь запис, а не лише окремі поля з нього.

Запит на оновлення вносить загальні зміни в групу записів однієї або кількох таблиць.

Запит на додавання додає групу записів з однієї або кількох таблиць в кінець однієї або кількох таблиць.

Запит на створення таблиці створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або кількох таблиць.

5) запит SQL– це запит, який створюється за допомогою інструкцій SQL. Цей тип запитів є досить складним для користувачів-початківців і використовується зазвичай досвідченими користувачами, які мають навики програмування та роботи із серверами баз даних.

Порядок створення запиту в Access

Для створення нового запиту потрібно у вікні бази даних вибрати вкладку ЗАПИТИ, клацнути на кнопці СТВОРИТИ і у вікні, що з’явилося, вибрати один з п’яти пунктів: Конструктор, Простий запит, Перехресний запит, Записи, що повторюються, Записи без підлеглих.

Конструктордозволяє створювати будь-який тип запиту, але цей режим рекомендується для користувачів, які вже мають деякий досвіт роботи з запитами.

Простий запитдозволяє створити за допомогою Майстра запит на вибірку з певних полів таблиці або інших запитів (оптимальний спосіб створення запитів для користувача-початківця).

Пункт Записи, що повторюютьсястворює запис на записів, що повторюються у простій таблиці або в запиті.

Пункт Записи баз підлеглих– запит на пошук записів, яким не відповідає жоден запис у підлеглій таблиці (при роботі з багатотабличною базою даних).

Запит з обчисленнями. У запиті можна відображати дані, котрих не було у початковій таблиці. Наприклад, густота населення (для бази даних Країни світу). Для цього у конструкторі запиту в полі назва потрібно вказати назва поля : значення

густота : [населення] / [площа] дата нова: [дата] + 7

Запит на заміну. При виборі цього параметру змінюється табличка конструктора запитів. Потрібно вказати поле, на що змінити та що змінити (умову заміни)

Аналогічно відбувається запит на видалення (вказується умова видалення записів з таблиці)

Операція групування Часто виникає потреба згрупувати записи у таблиці за певною ознакою (частина світу, група продукції, клас, рік народження тощо). Після такого групування можна виконувати різні операції (пошук максимального, мінімального, середнього значення у кожній групі, сумарне значення, кількість записів у групі тощо).

Для того, щоб виконати такі операції в Access треба:

1) створити запит в режимі конструктора

2) вибрати таблицю для роботи

3) натиснути кнопку Σ з панелі інструментів. При цьому зміниться табличка конструктора запитів (з’явиться графа: Груповая операция), з якої можна вибрати необхідну операцію.

Access дозволяє групування лише за одним полем. Але можна згрупувавши записи за частиною світу, наприклад, одночасно знайти max та min значення населеності у країнах цього регіону.

Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит - Запуск чи натискають на кнопку запуску . При необхідності запит можна зберегти, виконавши пункт меню Файл Зберегти або натиснувши кнопку на панелі інструментів. При цьому слід пам’ятати, що зберігається конструкція запиту, а не результати його виконання.

 

ДОДАТОК 22

Визначення зв'язків між таблицями, типи об'єднання і їхній вплив на результати запиту

Завдання:

1. Скопіюйте в папку вашої групи файл Додаток_22 (Зв’язки),

D:\STUDENT\ІІ курс (бухгалтер)\ІІ курс Лабораторні роботи\Файли завдання\...

2. Увага всю подальшу роботу виконувати тільки з файлами вашої папки!!!

 

При створенні складних запитів (дані для яких підбираються з декількох джерел) необхідно навчитися встановлювати зв'язки між джерелами даних. Тип установленого зв'язку впливає на дані, що будуть вибиратися з різних джерел і поміщатися в таблицю з результатами. Працюючи зі зв'язками, необхідно розуміти зміст двох термінів:

Линия связи між таблицями показує, з якими даними установлено зв'язок.

Тип объединения вказує, які записи необхідно вибирати.

I. Установка зв'язків між таблицями

Для того щоб встановити зв'язок між Таблицями – джерелами даних, необхідно:

1. Завантажити файл Зв’язки. Відкрити вкладку Запросы.

1. Відкрити Запрос1 у режимі Конструктор.

2. Визначити Поле, по якому призначається зв'язок - товар.

3. Установити покажчик мишки на обране Поле в одній з таблиць і перетягнути його на відповідне Поле другої таблиці. Між полями, що зв'язуються, з'явиться сполучна лінія.

4. Якщо таблиць більше двох, потрібно виконати подібні дії для інших таблиць.

5. Для видалення лінії зв'язку досить виділити лінію зв'язку і натиснути клавішу Delete.

Примітка:Числові поля можуть бути об'єднані тільки у випадку, якщо властивість - розмір поля - має значення «Байт», «Целое» або «Длинное целое».

II. Зміна типу об'єднання між таблицями

Послідовність дій:

1. Двічі клацнути точно по лінії зв'язку.

2. У діалоговому вікні, що з'явилося, Параметры объединения вибрати потрібний тип об'єднання і натисніть кнопку ОК.

Тема: Робота з фільтрами і запитами.

Мета: Навчитися конструювати фільтри і запити для відшукання інформації у базі даних. Знати призначення таких запитів: на вибірку, параметричних, на внесення змін в БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.

Засвоїти поняття: · Фільтр; фільтр за виокремленим; фільтр за вилученим; · фільтр за конкретним текстом; фільтр за умовою; розширений фільтр; · Обчислювальне поле; Запит.
Вміти: · знаходити в таблиці бази даних необхідні дані; · виконувати фільтрування даних: за виокремленим, за конкретним текстом, за вилучанням та за умовою; · створювати запит без умови; створювати запит з умовою; створювати запит з упорядкуванням

Лабораторна робота складається з наступних етапів:

І етап - підготовчий. Виконується вдома.

ІІ етап - лабораторний. Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача.

ІІІ етап – підготовка до захисту лабораторної роботи за контрольними запитаннями. Виконується вдома.

ІV етап – захист лабораторної роботи (письмове опитування за тестовими запитаннями або комп’ютерне тестування). Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача. Для невеликої кількості студентів, за вибором викладача, захист роботи може бути проведений в усний формі.

Зауваження: При виставленні оцінки за лабораторну роботу враховується самостійна робота студента (2 години) за темою:

Мова запитів. Використання запитів Access, ознайомлення з видами запитів.

Порядок виконання

І етап (підготовчий)

Завдання 1. Підготуватись до виконання лабораторної роботи.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Прочитати інструкцію до лабораторної роботи №22. З’ясувати тему роботи, усвідомити мету даної роботи. Поміркувати як виконати завдання даної роботи.

2. Почати складати звіт лабораторної роботи. Записати в звіт:

  • № лабораторної роботи, тему та мету роботи;
  • посередині написати – Хід роботи;
  • нижче написати - І етап (підготовчий), Дата ______
  • нижче написати - Завдання 1. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

3. Опрацювати навчальний матеріал презентацій Упорядкування та фільтрування даних, Вибирання даних (D:\STUDENT\ІІ курс (Бухгалтер)\Бази даних\... )

4. Записати в звіт відповіді на наступні запитання:

Для відшукання потрібних даних використовують:

Команда Правка – Найти… (Ctrl+F) дає змогу

Фільтр це -

Застосування фільтра виконується наступним чином:

Фільтр за виокремленим призначений для

Накладання фільтра на записи згідно з виділеним фрагментом виконується наступним чином:_

Фільтр за вилученим призначений для

Фільтр за умовою призначений для

Розширений фільтр призначений для

Зміна критеріїв фільтрації виконується наступним чином:

Видалення фільтра (відновлення змісту таблиці) виконується наступним чином:

При формуванні тексту для пошуку вживають шаблони, які використовують спеціальні символи:

Символ Використання Приклад
*   Надайте власні приклади на українській мові
? Заповніть таблицю
[ ]
!
-  

Логічні операції and і or виконують наступні дії:

Запит —

Майстри запитів автоматично виконують

Запит на вибірку

Запит з параметрами

Перехресний запит

Запит на зміну

Запит на видалення Запит на додавання

Запит на оновлення Запит на створення

Запит SQL

ІІ етап - лабораторнийДата ______

Завдання 2. Робота з командоюЗнайти.В таблиці Товари знайти найменування товарів, що починаються з літери М.

Теоретичні відомості. Побудова виразів для пошуку даних.

Для відшукання даних згідно з деяким критерієм відбору (умови відбору) користувач будує логічні вирази, які бувають простими або складеними.

Прості вирази (умови) — це числа, тексти, вирази з необов'язковою операцією порівняння. Вони описують критерій шукання даних за зразком у заданому полі. Значенням виразу може бути «так» або «ні». Розглянемо приклади простих умов:

а) =5 або 5, >3, <=5, <>3 або !3 (не 3) — для числових полів;

б) 4/21/8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти