ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ХРЕСТОМАТІЯ З ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

 

Для учнів 5-9-х класів

 

 

Книга видана за підтримки Товариства Української Мови (м. Чикаґо)

 

 

Східний видавничий дім – 2008


ББК 83.3 (2=Укр)

 

З 12

 

З 12 Задоєнко О.М. Донеччина літературна. Хрестоматія з літе-

 

ратури рідного краю (5-9 класи).–Донецьк:Східний видавничий дім,Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 2008. – 300 с.

 

ISBN 978-966-317-019-0

 

 

До хрестоматії увійшли твори письменників Донбасу С. Васильченка, В. Сосюри, Г. Бойка, М. Чернявського, М. Лісовської, К. Тесленка, П. Бай-дебури, С. Черкасенка, А. Косматенка, Є. Летюка, С. Жуковського, Х. Ал-чевської, Б. Грінченка, В. Гайворонського, М. Петренка, М. Сріблянського, В. Бендера. Користуючись цією книгою, учень зможе працювати згідно з програмою літератури рідного краю, затвердженою Міністерством освіти та науки України.

 

У посібнику-хрестоматії коротко представлено життєвий і твор-чий шлях письменників Донбасу, а також вміщені тестові завдання для перевірки знань учнів та відповіді на них.

 

Книгу підготовлено для реалізації варіативної складової Державного стандарту базової і повної середньої освіти (галузі «Українська літера-тура»). Рекомендується для учнів середніх шкіл, студентів-філологів, учителів-словесників.

 

ББК 83.3 (2=Укр)

 

Рецензенти:

 

Оліфіренко В.В.-кандидат педагогічних наук,доцентДонецького національного університету

 

Харахоріна Т.О.–завідувач відділу української мови та літературиДонецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ткачук Т.В.-методист відділу української мови та літературиДонецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Приходченко К.І.–заслужений учитель України,кандидат педагогічнихнаук, учитель української мови та літератури ЗОШ № 95 м. Донецька Назар Р.М.-учитель української мови та літератури ЗОШ №95

 

м. Донецька

 

ISBN 978-966-317-019-0

 

ã Задоєнко О.М., 2008

ã Східний видавничий дім, 2008


ЗМІСТ

 

  5 КЛАС  
Програма.......................................................................................................  
Урок № 1.Перекази,легенди про Савур-Могилу......................................
Переказ «Про Саву-Савура» ................................................................
Народна легенда «Савур-Могила» ......................................................
Урок № 2.Казка С.Васильченка"Мені моє"  
(з циклу осетинських казок) .................................................................
Урок № 3.Образи дитинства,рідної Донеччини у віршах  
В.М. Сосюри. Розповіді про дитинство і юність поета ....................
"Надходить вечір... Синім ланом" .......................................................
"Лине пісня хутко... " .............................................................................
"Степ" .....................................................................................................  
"Станції, рейки, заводи..." ....................................................................
"О мово моя!" ........................................................................................  
Урок № 4.Г.Бойко-донецький дитячий поет.  
Розповідь про письменника .................................................................
"Подруги-говорушки" ...........................................................................
"У шахті" ................................................................................................  
"Стану гірником" ...................................................................................  
"Про щоденник" ....................................................................................  
"Не лютуй, сніговію" ............................................................................
"Лампочка-шахтарочка" .......................................................................
"Терикони" .............................................................................................  
"Шахтарі на шахту йдуть" ....................................................................
"Чому Тимко подряпаний" ...................................................................
"Голубі простори" .................................................................................  
"Колискова" ...........................................................................................  
Урок № 5.М.Ф.Чернявський-співець рідного краю.  
Розповідь про письменника-земляка. .................................................
"Донець" .................................................................................................  
"Савур-Могила" .....................................................................................  
Урок № 6.Оповідання К.Тесленка і М.Лісовської  
"Нічні сторожі" ......................................................................................  

 

6 КЛАС  
Програма.....................................................................................................
Урок № 1.Пісні мого краю:історичні пісні про  
Морозенка і Супруна ............................................................................

 


"Ой, не знав козак та не знав Супрун"........................................................... 48

 

"Де Савур-Могила, широка долина"............................................................... 49

 

Тестові завдання до уроку № 1.......................................................................... 50

 

Урок № 2.Оповідання П.А.Байдебури

"На пароплаві". Шевченківська тема у творчості

 

П.А. Байдебури.......................................................................................................... 51

 

Тестові завдання до уроку № 2.......................................................................... 56

 

Урок № 3."Письменники-земляки М.Ф.Чернявський і

С.Ф.Черкасенко про шахтарську працю"..................................................... 57

 

М.Ф. Чернявський. Біографічні відомості................................................... 57

 

"В Донецькому краї"............................................................................................... 57

 

"Шахтар"....................................................................................................................... 58

С.Ф.Черкасенко. Біографічні відомості........................................................ 59

 

"Під землею"............................................................................................................... 59

 

"Шахтарі"...................................................................................................................... 60

 

Тестові завдання до уроку № 3.......................................................................... 62

Урок № 4.В.М.Сосюра про своїх учителів......................................................... 63

 

"Незабутній"................................................................................................................ 63

 

"Ті озерні води, неба синь тонка.. ".................................................................. 65

 

"Ганна Йванівна"...................................................................................................... 65

"Учитель"...................................................................................................................... 66

 

Тестові завдання до уроку № 4.......................................................................... 68

 

Урок № 5.Поет-гуморист А.Д.Косматенко.

Життєвий шлях письменника............................................................................ 69

 

"Скіфська сережка" (легенда)............................................................................ 69

 

Тестові завдання до уроку № 5.......................................................................... 88

 

Урок № 6.Вірші про рідний край поетів-земляків.

Є. М. Летюк. Біографічні відомості................................................................ 89

 

"Гончар"......................................................................................................................... 89

 

"Гостеві"........................................................................................................................ 90

 

"Заплакала мати"....................................................................................................... 91

С. В. Жуковський. Біографічні відомості.................................................... 91

 

"Рідний край".............................................................................................................. 92

 

Тестові завдання до уроку № 6.......................................................................... 93

 

КЛАС

 

Програма................................................................................................................................ 94

 

Урок №1.Донеччина в народних думах............................................................... 96

“Дума про втечу трьох братів з Азова”......................................................... 96

 

“Вдова Сірка Івана”................................................................................................. 98


 


“Дума про Сингура”............................................................................................. 100

 

Тестові завдання до уроку №1......................................................................... 103

 

Урок № 2.С.Ф.Черкасенко.Розповідь про зв'язки письменника

 

з Донбасом. Тема Донецького краю у творчості письменника...... 105

"Воронько"................................................................................................................. 106

 

Тестові завдання до уроку №2......................................................................... 113

 

Урок №3.Україна та Донбас у громадянській ліриці В.Сосюри......... 114

 

"Україно моя"........................................................................................................... 116

"Знов село"................................................................................................................. 117

 

"Вітчизна".................................................................................................................. 118

 

"Україна".................................................................................................................... 119

 

"Краю мій"................................................................................................................. 120

"Любіть Україну"................................................................................................... 120

 

"Донеччино моя".................................................................................................... 121

 

"Як передать, Донбас, твою красу і силу"................................................. 122

 

"Грай, шахтарю, грай"......................................................................................... 123

"Шахти, терикони, заводські вогні... ".......................................................... 124

 

"Як я люблю тебе, мій краю вугляний"...................................................... 124

 

"День одсіяв і погаснув давно"........................................................................ 125

 

"Як не любити до нестями"............................................................................... 125

Тестові завдання до уроку №3......................................................................... 128

 

Урок №4.П.А.Байдебура.Розповідь про письменника-земляка,

 

почесного громадянина міста Донецька.................................................... 129

"Універсал гетьмана Богдана"......................................................................... 130

 

Тестові завдання до уроку №4 за оповіданням

 

"Універсал гетьмана Богдана" (варіант 1)................................................. 143

 

Тестові завдання до уроку №4 за оповіданням

"Універсал гетьмана Богдана" (варіант 2)................................................. 144

 

Урок №5.Оповідання донецького письменника

 

Івана Омеляновича Білого про дітей шахтарського краю................. 145

 

"Під старим териконом"..................................................................................... 145

Тестові завдання до уроку №5......................................................................... 154

 

КЛАС

 

Програма............................................................................................................................. 155

 

Урок № 1.Популярні народні ліричні пісні нашого краю........................ 157

 

„Дивлюсь я на небо та й думку гадаю”....................................................... 157

 

„Цвіте терен”............................................................................................................ 158

„Повій, вітре, на Вкраїну”................................................................................. 158

 

„Ой хмелю ж мій, хмелю”................................................................................. 159


 


„Ніч яка місячна, зоряна, ясная”.................................................................... 160

 

Тестові завдання до уроку № 1....................................................................... 162

 

Урок № 2.Степова Донеччина у віршах поетів-земляків.......................... 164

 

Вірші М.Ф. Чернявського: "Сон велетня"................................................. 164

"Степ і степ, один без краю... "........................................................................ 165

 

"Степ"........................................................................................................................... 165

 

С.Ф. Черкасенко. "Вечір у степу".................................................................. 166

 

Вірші Х.О. Алчевської: "Пісня лілії"........................................................... 166

"Голос життя".......................................................................................................... 167

 

"Липнева ніч"........................................................................................................... 167

 

"Самітня".................................................................................................................... 168

 

"Омана"....................................................................................................................... 168

"До Лазаря"............................................................................................................... 169

 

"Народний марш"................................................................................................... 170

 

"Мені здається, все те снилось"...................................................................... 170

 

"Далеко-далеко від рідного краю"................................................................ 171

"Моя мандрівка в Олексіївку"......................................................................... 171

 

Тестові завдання до уроку №2......................................................................... 173

 

Урок № 3.Оповідання Б.Грінченка та С.Черкасенка

 

про шахтарську працю........................................................................................ 174

Б.Грінченко. Біографічні відомості............................................................. 174

 

"Панько"...................................................................................................................... 176

 

С. Черкасенко. Біографічні відомості......................................................... 179

"Чорний блиск" (зі збірки "На шахті")....................................................... 180

 

Тестові завдання до уроку № 3....................................................................... 186

 

Урок № 4.С.В.Васильченко.Ознайомлення школярів із

 

життєвими фактами, пов’язаними з перебуванням

письменника на Донбасі.................................................................................... 187

 

"Роман"........................................................................................................................ 189

 

"Ось та Ась".............................................................................................................. 194

 

Тестові завдання до уроку № 4 до оповідання „Роман”..................... 200

Урок № 5.Голоси донецької діаспори:життєвий і творчий

 

шлях письменника-земляка В.А.Гайворонського................................. 201

 

„Двоє друзів і містер Піт”................................................................................. 202

 

„Сенсація знічев’я”............................................................................................... 212

Тестові завдання до уроку №5......................................................................... 220

 

КЛАС

 

Програма............................................................................................................................. 221

 

Урок №1.Обрядово-звичаєві традиції нашого краю.................................... 223


 


Святвечір..................................................................................................................... 223

 

Великдень................................................................................................................... 229

 

Свято Івана Купала................................................................................................ 242

 

Весілля......................................................................................................................... 244

Урок №2.Образ рідного краю в поемі«Слово о полку Ігоревім»

 

і в літописних свідченнях про битву на Калці........................................ 247

 

«Слово о полку Ігоревім»................................................................................... 248

 

Урок №3.Життєвий і творчий шлях поета-земляка М.М.Петренка.

Зв’язок письменника з Т.Г.Шевченком...................................................... 254

 

„Дивлюсь я на небо.. ”.......................................................................................... 255

 

„Іван Кучерявий”.................................................................................................... 256

 

„Туди мої очі, туди моя думка.. ”................................................................... 258

„Як в сумерки вечірній дзвін”......................................................................... 259

 

„Слов’янськ”............................................................................................................. 260

 

Тестові завдання до уроку №3......................................................................... 262

 

Урок №4.Творчість поета-земляка,філософа М.Ю.Шаповала

(Сріблянського). Подвижницька праця письменника

 

на користь Україні................................................................................................. 263

 

«Передвеликодній герць».................................................................................. 264

 

«У тюрмі. Зоря пророча».................................................................................... 265

«Така вона розхристано-погана»................................................................... 266

 

Тестові завдання до уроку №4......................................................................... 267

 

Урок №5.Голоси донецької діаспори:творчість В.П.Бендера.

Складність життєвого шляху письменника й журналіста................ 268

 

«Горить Чигирин» (уривки з книжки «Фронтові дороги»).............. 269

 

Тестові завдання до уроку №5......................................................................... 276

Відповіді на тестові завдання................................................................................. 277

6 клас............................................................................................................................ 277

 

7 клас............................................................................................................................ 281

 

8 клас............................................................................................................................ 286

 

9 клас............................................................................................................................ 291


 


5 П Р О Г Р А М А

 

 

клас

 

 

Урок № 1.Перекази,легенди про Савур-Могилу.Переказ про Саву-Савура.

 

Урок № 2.Казка Степана Васильченка"Мені моє" (з циклу осетинсь-ких казок).

 

Урок № 3.Образи дитинства,рідної Донеччини у віршах В.М.Сосю-ри. Розповіді про дитинство і юність поета.

 

"Надходить вечір... Синім ланом", "Лине пісня хутко...", "Степ", "Ста-нція, рейки і заводи...", "Як не любити рідну мову...", "Дебальцеве".

 

Спогади письменника про рідний край, Донеччину. Улюблені образи Дінця, Степу, міста його дитинства і юності, Третьої Роти, синівська лю-бов письменника до рідного краю і рідної мови.

 

Урок № 4.Грицько Бойко-донецький дитячий поет.Розповідь прописьменника.

 

"У шахті", "Стану гірником", "Про щоденник", "Шахтарочка", "Не лютуй, сніговію", "Лампочка-шахтарочка", "Загорівся і потух", "Чому Ти-мко подряпаний", "Голубі простори", "Колискова".

 

Розповідь у поетичній формі про батьків і дітей, про їхні спільні спра-ви. Поєднання граничної простоти, лаконізму з невимушеним гумором. Щира і довірлива розповідь про видобування вугілля. Народні джерела творчості Грицька Бойка. Смішинки-веселинки - улюблений жанр поета.

 

Урок № 5.М.Ф.Чернявський-співець рідного краю.Розповідь про письменника-земляка.

 

"Ясними граючи хрестами", "Ходить в полі вітер", "За могилою моги-ла...", "Донець", "В степу блукаю я...", "Рідний край", "Савур-Могила". Картини рідної донецької землі у віршах: степові простори краю, краса сільських краєвидів; степові могили - характерна ознака Донеччини. Пат-ріотизм поета. Поглиблення поняття про епітет і його зображально-виражальну роль.

 

Урок № 6.Оповідання К.Тесленка і М.Лісовської"Нічні сторожі".Тонке зображення внутрішніх переживань залишеного господарями на-призволяще пса та засудження у творі невдячних господарів Жука. Проти-ставлення в оповіданні добра злу.

 


Урок №1

 

 

Тема: Перекази,легенди про Савур-Могилу.Переказ"Про Саву-Савура". Народна легенда "Савур-Могила". Поглиблене поняття про леге-нду і переказ.

 

 

Переказ-усне народне оповідання про визначні історичні події та їхгероїв. Перекази за своїм змістом близькі до народних легенд і сказань, але вони відзначаються більшою фактичною достовірністю і відсутністю казково-фантастичних елементів... Та провести чітку грань між переказа-ми і легендами буває дуже важко. Поряд із легендами існують перекази про події визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким, про Семена Палія, про ватажків антикріпацької боротьби Олексу Довбуша, Устима Кармалюка, Лук'яна Кобилицю та інших. Особливо багато переказів про пізніші історичні події, зокрема, про події громадянської й Вітчизняної воєн... Переказом називають також короткий виклад змісту твору. (Див. Івченко А. Тлумачний словник української мови. – Харків: Фоліо, 2004. –

 

С. 319).

 

Легенда(лат. legenda-те,що слід прочитати)-переказ про якісь по-дії чи людей, але оповитий казковістю, фантастикою.

 

За своїм змістом і призначенням легенди бувають різні. До легенд ві-дносять поширювані церквою в середині віки "Житія" перших християн, "святих" подвижників і князів. Вони читалися в церквах і монастирях, у дні свят на честь святих з метою пропаганди християнського вчення. Най-більший інтерес становлять легенди про історичні події і народних героїв. Хоч у них чимало казкового, того, що не підтверджується документами, а є поетичним вимислом, - вони відбивають погляди народних мас на істо-ричні події, їх світогляд. До того ж цей цикл легенд характеризується ви-сокою мистецькою досконалістю, ліризмом. До давніх відносяться леген-ди "Про Михайлика і Золоті ворота" та "Про шолудивого Буняку", у яких мова йде про захист Києва від орд Батия. Пізніше з'явилися легенди про керівника національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, про сла-вного фастівського полковника Семена Палія та інших. Боротьба селян проти феодально-кріпосницького гніту відбилася в легендах про Олексу Довбуша, Максима Залізняка, Гаркушу, Устима Кармалюка, Лук'яна Ко-билицю та інших.

 

Часто своїх ідеальних героїв народ наділяв невловимістю, богатирсь-кою силою, винятковою хоробрістю, а іноді й безсмертям (наприклад, у легендах про Палія та Довбуша). (Див. Оліфіренко С.М. та ін. Універсаль-ний літературний словник-довідник. – Донецьк: БАО, 2007. – С. 203).


 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти