ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Д-т рахунка 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»

К-т рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку»;

- на суму несплаченої частини збільшення статутного капіталу:

Д-т рахунка 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»

К-т рахунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».

У разі отримання внесків акціонерів до статутного капіталу після його реєстрації:

- на суму внеску:

Д-т кореспондентського рахунка банку (каса або поточний рахунок клієнта)

К-т рахунка 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку».

Зауважимо, що ця схема обліку статутного капіталу відповідає «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України» від 03.10.05 №358).

Розглянемо умовний приклад обліку операції з формування статутного фонду банку «СІЧ»

Оголошено статутний фонд з 300.000 акцій номінальною вартістю 10 грн. Отримано внесків за цим фондом 900.000 грн.

Д-т кореспондентського рахунка 900.000 грн.

К-т рахунка 3630 900.000 грн.

2. Зареєстрований статутний фонд;

· на суму несплаченого статутного фонду:

Д-т рахунка 5001 2.100.000 грн.

К-трахунка 5000 2.100.000 грн.

· на суму сплаченого статутного фонду:

Д-т рахунка 3630 900.000 грн.

К-т рахунка 5000 900.000 грн.

(відкриваються окремі субрахунки для обліку привілейованих та простих акцій).

3. Отримано коштів після реєстрації банку:

Д-т кореспондентського рахунка 2.100.000 грн.

К-т рахунка 5001 2.100.000 грн.

За первинного розміщення акцій серед інвесторів їх реалізацію за ціною, нижчою від номінальної, законодавчо заборонено. Реалізація акцій за ціною, вищою за номінальну, призводить до появи емісійних різниць, які обліковуються на рахунку 5010 «Емісійні різниці».

Повернімося до нашого прикладу та запровадимо додаткові умови.

4. На суму несплаченого статутного фонду 2100000 грн. банк оголосив:

· 150.000 6-процентних привілейованих акцій з номіналом 10 грн.:

Д-т рахунка 5001/1 1.500.000 грн.

К-т рахунка 5000/1 1.500.000 грн.

· 120000 простих акцій з номіналом 5 грн.:

Д-т рахунка 5001/2 600.000 грн.

К-т рахунка 5000/2 600.000 грн.

5. Реалізовано:

· 75000 привілейованих акцій по 15 грн.:

а) Д-т кореспондентського рахунка 750.000 грн

К-т рахунка 5001/1 750.000 грн.

б) Д-т кореспондентського рахунка 375.000 грн.

К-т рахунка 5010/1 375.000 грн.

· 80000 простих акцій по 8 грн.:

а) Д-т кореспондентського рахунка 400.000 грн.

К-т рахунка 5001/2 400.000 грн.

б) Д-т кореспондентського рахунка 240.000 грн.

К-т рахунка 5010/2 240.000 грн.

Відображення операцій на рахунках групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи). Банки (юридичні особи) можуть давати дозвіл своїм філіям на розміщення акцій серед клієнтів банку. З боку головного банку та територіального управління Національного банку встановлюється суворий контроль за проведенням таких операцій банківськими установами.

Кошти, отримані філією за реалізовані за номінальною вартістю акції, обліковуються на рахунку 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»:

Д-т рахунка 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

К-т рахунка 3901 «Рахунки, що відкриті для філій банку».

Акумульовані кошти переказуються головному банку для формування статутного фонду:

Д-т рахунка 3901 «Рахунки, що відкриті для філій банку»

К-т рахунка 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

Головний банк зараховує кошти за реалізовані філією акції (рахунки групи 500) на підставі документів, отриманих від філії.

 

Облік операцій за розрахунками з акціонерами

 

Банки ведуть поіменний реєстр акціонерів (власників акцій), до якого вносять зміни в складі акціонерів. Досить поширеною операцією банку є викупу акцій у акціонерів. Протягом року з дня викупу акції мають бути перепродані, розповсюджені серед своїх працівників або анульовані. У цьому періоді розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування викуплених банком власних акцій.

Облік власних акцій, викуплених у акціонерів для наступного перепродажу або анулювання в установленому порядку, здійснюється на балансовому рахунку 5002 «Власні акції (частки, паї ), що викуплені в акціонерів (учасників)» за номінальною вартістю.

Різницю між номінальною вартістю та ціною викупу відносять В рахунок 5010 «Емісійні різниці» у межах залишку цього рахунка. У разі недостатності залишку першим дебетується рахунок 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років» у межах позитивного залишку, потім - рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження».

У разі продажу викуплених власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною продажу визначається як прибуток або збиток банку і відображається на балансовому рахунку 5010 “Емісійні різниці». Банк веде позасистемний облік руху власних акцій. Розглянемо приклад.

1. 2 січня 2009 р. банк «Лео-Львів» розмістив серед акціонерів 5000 власних простих акцій по 10,50 грн. за акцію (номінал 10 грн.). Відповідно до цієї операції в обліку проводять записи:

- на номінальну вартість реалізованих акцій:

Д-т кореспондентського рахунка 50000 грн.

К-т рахунка 5000/2 50000 грн.;

- на суму перевищення вартості реалізованих акцій над їхню номінальну вартість:

 

Д-т кореспондентського рахунка 2500 грн.

К-т рахунка 5010 2500 грн.

2. 28 лютого 2009 р. банк «Лео-Львів» викупив 2200 власних простих акцій, що перебували в обігу, по 12 грн. за акцію.:

- на суму номінальної вартості викуплених акцій:

Д-т рахунка 5002 22000 грн.

К-т кореспондентського рахунка 22000 грн.;

- на різницю між номінальною вартістю та ціною викупу в межах залишку на рахунку 5010 «Емісійні різниці»:

Д-т рахунка 5010 2500 грн.

К-т кореспондентського рахунка 2500 грн.;

- на решту різниці між номінальною вартістю та ціною викупу:

Д-т рахунка 5030 1900 грн.

К-т кореспондентського рахунка 1900 грн.;

- зміни в аналітичному обліку в розрізі видів акцій:

Д-т рахунка 5000/2 22000 грн.

К-т рахунка 5000/3 22000 грн.

3. 25 березня 2009р. банк «Лео-Львів» реалізував 700 простих акцій, що попередньо були викуплені в акціонерів по 13 грн. за акцію, а в обліку проведено такий запис:

- на номінальну вартість реалізованих акцій:

Д-т кореспондентського рахунка 7000 грн.

К-т рахунка 5002 7000 грн.;

- на різницю між вартістю реалізації та номінальною вартістю:

Д-т кореспондентського рахунка 2100 грн.

К-т рахунка 5010 «емісійні різниці» 2100 грн.;

- зміни в аналітичному обліку в розрізі видів акцій:

Д-т рахунка 5000/3 7000 грн.

К-т рахунка 5000/2 7000 грн,

4. 5 квітня 2009р. банк «Лео-Львів» перепродує ще 900 власних простих акцій, що були викуплені в акціонерів по 9 грн., тобто за ціною, нижчою від номіналу. В обліку проводяться відповідні записи;

- на суму, отриману від реалізації по 9 грн. за акцію:

Д-т кореспондентського рахунка 8100 грн.

К-т рахунка 5002 8100 грн.;

- на різницю між номінальною вартістю акцій та вартістю їх реалізації (10 - 9) х 900:

Д-т рахунка 5010 900 грн.

К-т рахунка 5002 900 грн.;

- зміни в аналітичному обліку в розрізі видів акцій:

Д-т рахунка 5000/3 9000 грн.

К-т рахунка 5000/2 9000 грн.

За підсумками проведених операцій банку з акціями власної емісії із 2200 простих акцій, викуплених у акціонерів, залишилося нереалізованими ще 600 акцій на 6000 грн. (за номінальною вартістю). Банк «Лео-Львів» приймає рішення про анулювання решти (600) нереалізованих акцій і внесення відповідних змін до статутного капіталу:

Д-т рахунка 5000/3 6000 гри.

К-т рахунка 5002 6000 грн.

Далі зазначені операції банку «Лео-Львів» з акціями власної емісії відобразимо у позасистемному обліку.

   
№ опе- рації Зміст операції Об'єкт операції Номінальна вартість однієї акції, грн Кількість, штук Премія (дисконт) Загальна вартість премії (дисконту), грн.
  Випуск   Прості акції       +0,50    
Викуп Прості акції -2200 +2 -4400
Продаж Прості акції +700 +3 +2100
Продаж Прості акції +900 -1 -900
Анулювання Прості акції  
  Усього Прості акції   -700

Позитивний результат від операцій із власними акціями завжди буде обліковуватись на кредиті рахунка 5010 «Емісійні різниці», а від'ємний — на дебеті рахунка 5031 «Непокриті збитки минулих років» або 5040 «Прибуток звітного року, що очікує на затвердження».

У розділі 51 «Результати переоцінювання», а конкретно - на балансовому рахунку 5100, обліковуються результати переоцінювання основних засобів, а на рахунку 5101 — нематеріальних активів.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 16 Основні засоби передбачає таке: після початкового визнання об'єкта основних засобів як активу його облік ведуть за переоціненою сумою, яка є його справжньою вартістю на дату переоцінювання за відрахування нагромадженої амортизації.

Переоцінювання треба робити з достатньою регулярністю так, щоб балансова вартість істотно не відрізнялася від справжньої вартості на дату складання балансу. Справжня вартість, як правило, є ринковою вартістю. Ця вартість визначається експертизою, яку виконують оцінювачі, що мають професійну кваліфікацію. Частота переоцінювань залежить від коливань справжньої вартості об'єктів основних засобів, що переоцінюються.

З 1 липня 2000 р. в Україні діють норми положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Зокрема п. 16 П(С)БО 7 передбачає, що підприємство переоцінює об'єкт основних засобів за умови, що його залишкова вартість більше ніж на 10 процентів відхиляється від справедливої вартості об'єкта основних засобів. Для визначення переоціненої первісної вартості основних засобів розраховують індекс переоцінки (відношення справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, до його справедливої вартості), який далі помножують на первісну вартість об'єкта.

Суму дооцінки залишкової вартості об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включають до складу додаткового капіталу (рахунки 5100, 5101, а суму уцінки — до витрат банку.

Дооцінка, що входить до складу власного капіталу, може бути перенесена до нерозподіленого прибутку, коли цю дооцінку реалізовано (уся дооцінка може бути реалізованою тільки за ліквідації та продажу основних засобів). Обороти і залишки на рахунках доходів і витрат з початку звітного року наприкінці цього року (31 грудня) закриваються на рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» так:

Дебет Доходи Залишки на рахунках класу б
Кредит Прибуток звітного року, що очікує затвердження

 

Дебет Прибуток звітного року, що очікує затвердження
Кредит Витрати Залишки на рахунках кл. 7

Отже рахунок 5040 призначено для обліку прибутку до його розподілу з рішення зборів акціонерів.

На кредиті рахунка проводять суми доходів, переказаних в останній робочий день звітного року, або покриття затвердженого збитку з рахунка 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

На дебеті проводять;

- суми витрат, переказаних в останній робочий день звітного року;

- суми розподілу затвердженого прибутку;

- списання емісійних різниць за браком коштів на рахунках 5010 «Емісійні різниці» та 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

Напрями розподілу прибутку, які затверджені зборами акціонерів, в обліку відображаються так:

Дебет   а) відрахування до резервного фонду
б) нарахування дивідендів акціонерам
в) капіталізація дивідендів, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу  
г) формування загальних резервів
Кредит   а) резервний фонд
б) кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами  
в) дивіденди, які направлено на збільшення статутного капіталу
г) загальні резерви    

Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком на активно-пасивному рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років».

На дебеті цього рахунка проводять:

- покриття суми збитку минулого року;

- відрахування на рахунок 5020 «Загальні резерви»;

- списання емісійних різниць за браком коштів на рахунку 5010 «Емісійні різниці».

На кредиті рахунка показують;

- суми підтвердженого прибутку, що залишається в розпорядженні банку;

- суми загальних резервів, що обліковувались на рахунку 5020 «Загальні резерви» (згідно з «Порядком бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України», який затверджено постановою Правління НБУ від 11.07.01 за № 268).

На рахунку 5030 «Нерозподілені прибутки минулих років» на кінець звітного періоду обліковуються також нараховані, але не отримані доходи та нараховані, але не сплачені витрати. Якщо наступного року банк визнає нараховані торік проценти сумнівними, процес обліку може виглядати так:

- до затвердження річного звіту акціонерами з метою забезпечення реальної фінансової звітності» дебетується рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

- після затвердження річного звіту акціонерами банку відбувається проведення:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти