ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розподіленість термінів у судженнях

У логічних операціях з судженнями виникає необхідність встановити, розподілені або не розподілені його терміни - суб'єкт і предикат. Термін вважається розподіленим, якщо він узятий в повному обсязі. Термін вважається нерозподіленим, якщо він узятий в частині обсягу.

Розглянемо, як розподілені терміни в судженнях А, Е, I, О.

Судження А (Все S є Р). «Всі студенти нашої групи (S) склали іспити (P)». Суб'єкт цього судження («студенти нашої групи») розподілений, він узятий в повному обсязі: мова йде про всіх студентів нашої групи. Предикат цього судження не розподілений, так як в ньому мислиться тільки частину здали іспити. Не всі здали іспити - студенти нашої групи.

Розподіленість термінів у судженні прийнято зображати у кругових схемах. Розподіленість суб'єкта і предиката в загальностверджувальному судженні зображена на схемі 24.

Таким чином, в загальностверджувальному судженнях S розподілений, Р не розподілений. Проте в загальностверджувальних судженнях, суб'єкт і предикат яких мають однаковий обсяг, розподілений не тільки суб'єкт, але й предикат. До таких суджень відносяться общевиделяющіе судження, а також визначення, що підкоряються правилу пропорційності (схема 25).

Схема 24 Схема 25

Судження E (Жодне S не є Р). «Жоден студент нашої групи (S) не є неуспевающим (Р)». І суб'єкт, і предикат взяті в повному обсязі. Обсяг одного терміну повністю виключається з обсягу другого: жоден студент нашої групи не входить в число невстигаючих, і жоден невстигаючого не є студентом нашої групи. Отже, в загальнонегативному судженнях і S, і Р розподілені (схема 26).

Судження I (Деякі S є Р). «Деякі студенти нашої групи (S) - відмінники (Р)». Суб'єкт цього судження не розподілений, так як в ньому мислиться тільки частина студентів нашої групи, обсяг суб'єкта лише частково включається в обсяг предиката: тільки деякі студенти нашої групи відносяться до числа відмінників. Але й обсяг предиката лише частково включається в обсяг суб'єкта: не все, а тільки деякі відмінники - студенти нашої групи.

Отже, в настноутвердітельном судженні ні S, ні Р не розподілені (схема 27).

Схема 26 Схема 27

Виняток з цього правила становлять приватновиділяючі судження, предикат яких повністю входить до обсягу суб'єкта. Наприклад: «Деякі міста, і тільки міста (S), є столицями (Р)». Тут поняття «столиця» повністю входить в обсяг поняття «міста». Суб'єкт такого судження не розподілений, предикат розподілений (схема 28).

Судження О (Деякі S не є Р). «Деякі студенти нашої групи (S) не відмінники (Р)». Суб'єкт цього судження не розподілений (мислиться лише частина студентів нашої групи), предикат розподілений, в ньому мисляться всі відмінники, жоден з яких не включається в ту частину студентів нашої групи, яка мислиться в суб'єкті. Отже, в приватнонегативне судженні S не розподілений, Р розподілений (схема 29).

 

12.

4.8. Сумісні і несумісні судження
До цих пір мова йшла про зв'язок між термінами в одному судженні; тепер розглянемо стосунки між різними судженнями. Судження, як і поняття, можуть бути порівнянні і непорівнянні. Порівнянні судження містять загальний термін - суб'єкт або предикат. Порівнянні судження, в свою чергу, бувають сумісними і несумісними. Сумісними називаються судження, що виражають одну й ту ж думку повністю або хоча б в деякій частині. Несумісними будуть судження, що виражають протилежні або суперечать думки. Сумісні судження поділяються на равнозначащіе і підлеглі. Равнозначащіе судження висловлюють одну й ту ж думку в різній формі. Наприклад: "Суверенна Україна не переслідує загарбницьких цілей" і "Суверенна Україна - мирна демократична країна". Це пара равнозначащіе, взаимозамещающие суджень, кожне з яких має один і той же смисловий зміст, але їх логічна побудова різному. Підлеглі судження мають загальний предикат, а суб'єкт одного судження підпорядковує суб'єкт іншого судження. Тут одне судження буде підкоряють, а інше - підлеглим. Наприклад: "Всі форми цінних паперів дають право їх власникам на отримання дивіденду" і "Акції, що випускаються акціонерним товариством, дають право на отримання частини прибутку товариства у формі дивіденду". Підлеглі судження розрізняються кількісної стороною, але однакові за якістю: підкоряє судження - загальне (А, Е), підпорядковане - приватне (/, О). Несумісні судження поділяються на контрарні (протилежні), субконтрарность і суперечать. Контрарності називаються загальні судження, що виражають протилежні думки. Контрарні судження подібні за кількісноїхарактеристиці (обидва загальні) і протилежні за якістю; це судження А і Е. субконтрарность називаються приватні судження, що виражають протилежну думку. Субконтрарность судження однакові за кількісною характеристикою (обидва приватні) і протилежні за якістю; це судження / і О. суперечать називаються судження, взаємовиключні одне інше. Суперечать судження розрізняються і за кількісною стороні, і по якісній; це судження А - О і Е - 1. Всі види відносин між порівнянними судженнями (крім равнозначащіе) можна виразити єдиною схемою, яку в логіці прийнято називати логічним квадратом (рис. 16).  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти