ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Метал Аu Аg Сu Н Ni Fе Zn Аl Мg

Електродний

потенціал в, в +1,42 +0,8 +0,34 0 -0,23 -0,44 -0,76 -1,66 -2,38

 

Метали, що мають позитивний електрохімічний потенціал не кородують, а з негативним потенціалом піддаються корозії. Тому для запобігання корозії необхідно, щоб весь сплав чи його поверхневий шар мали позитивний електрохімічний потенціал. При з'єднанні двох металів у пари в електроліті буде кородувати той, котрий заряджається більш электровід’ємно.

 

Мал.40

Наприклад при зануренні Fе і Zn в електроліт обидва метали починають розчинятися заряджаючи при цьому электровід’ємно Zn. Так як Zn заряджається більш электро-від’ємно, то при з’єднанні в пари електрони по зовнішньому ланцюзі підуть від Zn до Fе, а іони в зв'язку з цим одержать спрямований рух від Zn до Fе. Значить у цій парі кородувати (розчинятися) першим буде більш електронегативний Zn.

Метал, що має більше значення електрохімічного потенціалу, не буде кородувати доти, доки цілком не розчиниться метал з меншим (більш електронегативний) значенням електрохімічного потенціалу. У сплаві, що складається з зерен різних фаз, кожна пара зерен утворить гальванічний мікроелемент, а реальний сплав можна розглядати як багато-електродний гальванічний мікроелемент.

 
 

Мал.41

Якщо електрохімічний потенціал фази А більше електрохімічного потенціалу фази Б, то електричний струм потече від зерен фази Б к зернам фази А через метал, а позитивно заряджені іони - від фази Б через електроліт до фази А. У результаті в такому сплаві зерна однієї фази (Б) будуть розчинятися, а іншої (А) залишатися незмінними, з чого можна зробити висновок про необхідність одержання однорідної однофазної структури сплавів для забезпечення найбільш високих антикорозійних властивостей.

Розрізняють наступні види електрохімічної корозії:

 

Рівномірну чи загальну

Нерівномірну

Місцеву

Міжкристалічну

Транс-кристалічну

Під навантаженням.

При рівномірній корозії розчинення металу протікає по всій поверхні виробу приблизно з однаковою швидкістю. Такий вид корозії спостерігається, якщо метал однорідний, наприклад однорідний твердий розчин.

У неоднорідному металі, що зустрічається частіше, корозія протікає на різних ділянках поверхні з неоднаковою швидкістю, тобто нерівномірно. Найчастіше зустрічається в багатофазних сплавах.

Місцева корозія відбувається на окремих ділянках поверхні металу і підрозділяється на крапкову, плямисту і з виразками, що розвиваються на обмеженій площі, але на велику глибину.

Найбільш небезпечна міжкристалічна корозія, що поширюється по границях зерен унаслідок більш низького їхнього електрохімічного потенціалу. Корозія без помітних зовнішніх ознак швидко розвивається по границях зерен, усередину, різко знижуючи механічні властивості.

При транс-кристалічній (виборчій) корозії, руйнуванню піддаються лише деякі структурні складові металу, тоді як інші корозійному руйнуванню не піддаються чи руйнування відбувається по визначених кристалографічних напрямках ( наприклад, по напрямку ліній ковзання).

Корозія під навантаженням виникає при одночасній дії корозійного середовища і розтягуючих навантажень, що розподіляються в металі нерівномірно і викликають нерівномірну корозію по границях зерен (латунь, А1 і Fе сплави), чи по напрямку ліній ковзання в кристалах (деякі нержавіючі сталі, що випробують під напругою фазові перетворення).

Різні види корозійного руйнування можуть бути на одній і тій ж поверхні металу одночасно, підсилюючи руйнуючу дію на нього.

 

2. Методи захисту металів і сплавів від корозії можна розділити на чотири групи:

1. Захист обробкою зовнішнього середовища;

2. Електрохімічний захист;

3. Захисні покриття;

Легування.

1. Сутність методів захисту від корозії обробкою зовнішнього середовища полягає у видаленні з її реагентів збудників корозії, чи уведення в зовнішнє середовище інгібіторів - спеціальних речовин, що нейтралізують шкідливу дію реагентів і сповільнюють корозію.

Наприклад: Випал металу при високих температурах здійснюється в атмосфері зі зменшеним змістом О , у безокисній чи нейтральній атмосфері, у якій подають газоподібний азот, що захищає метал від окислювання.

2.Електрохімічний захист металу від корозії здійснюється за допомогою протектора.

Наприклад: У морській воді створюється гальванічна пара з металу, що захищається, і протектора - іншого більш електронегативного металу контактуючого з виробом, що захищає. У такій парі метал протектора - анод (-) руйнується, захищаючи від корозії метал виробу - катод (+). Такий захист звичайно застосовують для конструкцій, що працюють у морській воді, використовуючи як протектор Zn, сплави Аl + Мg, Аl+Zn, Сd+Zn, Аl і інші метали.

Цинк - найбільш розповсюджений метал для протекторів при захисті залізних і дюралюмінієвих сплавів. У морській воді відношення поверхні протектора (-) до поверхні конструкції, що захищається, береться в межах від 1/200 до 1/1000, відстань між протекторними пластинами - 2-3 метра.

Електрохімічний захист застосовують для суднових, котелень установок, підземних трубопроводів, що координують, заряджаючи при цьому элктро-від’ємно. Для створення позитивного заряду виріб підключають до негативного полюса генератора постійного струму. Виріб при цьому стає катодом і припиняє кородувати.

3. Покриття, застосовувані для захисту металевих виробів від корозії можна розділити на три групи:

- Металеві (Zn,Аl, Рb, Sn, Сd, Cu, Ni, Сr, Аg, Аu і їхні сплави);

- Неметалічні захисні покриття - фарби, лаки, емалі, пластмаси, гуми, смоли, цементи і т.д.

В даний час лакофарбові антикорозійні покриття складають приблизно 65% усіх захисних покрить металевих виробів.

Покриття пластмасами емалями, гумою, цементом застосовують в основному в хімічній промисловості, як кислототривкий захист.

-Покриття захисними оксидними плівками відносяться до хімічних покрить. На поверхні металевих виробів штучно створюють захисні оксидні плівки. Оксидуванню піддають як чорні, так і кольорові метали.

Фосфатування сталевих виробів роблять у розчинах фосфорнокислих солей. У результаті на поверхні металу утвориться плівка інертних фосфорнокислих солей, що захищає виріб від впливу зовнішнього середовища.

4.3ахист металів від корозії методом легування заснован на підвищенні електрохімічного потенціалу сплаву при введенні в нього легуючих елементів.

Так наприклад, введення в Fе хрому в кількості 12-14% приводить до того, що електрохімічний потенціал сталей стає електропозитивним. Тому нержавіючі сталі (12X13, 12X17, 15X28, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н10Т) стійкі проти корозії в атмосфері, воді, ряді кислот, солей, лугів.

Корозійна стійкість металів при рівномірній корозії оцінюється відповідно до ДЕРЖСТАНДАРТУ по десятибальній шкалі.

Усі метали і сплави по швидкості корозії (у мм/рік) розділені на 6 груп стійкості (зовсім стійкі, майже стійкі, стійкі, зниженої стійкості, легко-стійкі і нестійкі) і оцінюються відповідним балом (1й бал - швидкість корозії менш 0,001 мм/рік, -0,001-0,005, 10й - 10 мм/рік).

 

 

Зміст

Будова та властивості металів та сплавів................................................ 3

Кристалізація……………………………………………………………… 7

Пластична деформація та рекристалізація металів і сплавів……… .11

Діаграми стану……………………………………………………………...16

Залізовуглецеві сплави……..……………………………………...………22

Термічна обробка металів і сплавів……………………………………...27

Термічна обробка сталі …………………………………………………...32

Технологія термічної обробки…………………………………………… 38

Поверхневе зміцнення сталі……………………………………………... 44

Сплави кольорових металів………………………....…............................51

Електрорадіотехнічні матеріали………………………………………….56

Неметалічні матеріали ................................................................................60

Корозія металів і методи захисту від неї ...................................................65

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти