ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що таке ”інформація” в загальному розумінні цього слова?

В: Сукупність відомостей, які деяка система сприймає від навколишнього середовища, зберігає в собі або видає в зовнішнє середовище.

Що таке інформатика?

В:Фундаментальна природнича наука, що вивчає структуру та загальні власттивості інформації, а також питання, пов'язані з процесами збору, зберігання, пошуку, передачі, переробки, перетворення та використання інформації в різних сферах людської діяльності.

Що таке інформаційні ресурси?

В:Певним чином організована і оброблена сукупність інформації, яка використовується в усіх галузях людської діяльності: виробництві, науці та техніці, управління суспільством і т.д.

Що таке інформаційні технології?

В:Система методів і засобів отримання, зберігання та використання інформації.

Що розуміють під поняттям ”нові інформаційні технології”?

В:Система методів і засобів отримання, зберігання і використання інформації на базі обчислювальної і комунікаційної техніки та широкого застосування математичних методів.

Що таке комп’ютеризація?

В:Насичення ринку комп’ютерною і комунікаційною технікою та засобами її алгоритмічного і програмного забезпечення.

Що таке інформатизація?

В:Повний комплекс засобів і умов розгортання інформаційних процесів – від створення відповідної технічної бази до модернізації організаційно-економічних, юридичних і «людських» факторів.

Що містить в собі інформаційне середовище?

В:Всі фактори, які впливають на інформаційні процеси протягом їх життєвого циклу.

Що таке інформатизація медичної діяльності?

В:Масове впровадження в практику роботи лікувально-профілактичних і фармацевтичних закладівметодів і засобів збирання, оброблення, передавання і зберігання медичної інформаії на базі засобів обчислювальної техніки.

Що вивчає медична інформатика?

В:Різні аспекти інформаційних процесів у біологічних і соціальних об’єктах та системах, створює методи і засоби роботи з медичною інформацією.

11. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає інформаційному ресурсу?

В:зростає.

12. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає енергетичному ресурсу?

В:має менший об’єм, ніж сировинний, спадає.

13. Який з графіків розподілу різних видів ресурсів (див. рисунок) відповідає сировинному ресурсу?

В:має більший об’єм, спадає.

В якому вигляді представлена в комп’ютері інформація?

В:У формалізованому.

Яку кількість інформації складають дані, що набувають лише значень ”0” або ”1”?

В:1 біт.

На які види можна поділити офісні пакети?

В:Комерційні (платні), відкриті(безкоштовні), умовно-комерційні (платне оновлення та підтримка).

Що містить в собі сучасний офісний пакет?

В:Засоби для створення текстових документів, графічних, змішаних типів документів, інтерактивних презентацій, web-сторінок з мультимедія, засоби для створення і роботи з базами даних, для організації роботи з електронною поштою, для перевірки правопису, з можливістю логічної розмітки документів, для створення графіків та діаграм, з наявністю шаблонів, з засобами для обробки математичної інформації.

В чому полягає основна проблема сучасних систем автоматичного перекладу?

В:Відсутність логічно змістового зв’язку в реченнях, а також довільна трактовка перекладу окремих слів чи фраз.

За допомогою комбінації яких клавіш виконується перехід між вторинними вікнами в текстовому редакторі Microsoft Word?

В:Ctrl+F6.

Для чого призначений пункт ”Правка” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Усі операції з буфером обміну (вирізання, копіювання, вставка, пошук і заміна елементів тексту, відміна повторення останніх операцій).

Для чого призначений пункт ”Сервіс” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Різноманітні додаткові функції (перевірка правопису, підбір синонімів, перенос слів).

Якими базовими типами даних оперує комп’ютер?

В:Цілі, дійсні, символьні, логічні.

До якого типу даних належать елементи впорядкованого і скінченого набору знаків?

В:Символьний тип.

Для чого призначений текстовий редактор Microsoft Word?

В:Забезпечує усі потреби роботи з текстами.

За допомогою чого в ОС Windows здійснюється обмін даними між аплікаціями та документами?

В:Буфер обміну.

Яку систему являє собою інтерфейс користувача текстового редактора Microsoft Word?

В:Ієрархічну.

Для чого призначений пункт ”Формат” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Усі операції, пов’язані із форматуванням (вид шрифту, параметри абзаців, списків).

Для чого призначений пункт ”Окно” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Усі операції, пов’язані із вторинними вікнами (впорядкування і розташування вторинних вікон в робочому полі, вибір вікна, розділення вікна).

За допомогою комбінації яких клавіш здійснюється копіювання фрагменту тексту?

В:Ctrl+C.

Яке програмне забезпечення називається відкритим?

В:Копії якого вільно розповсюджуються, вихідні коди програм доступні всім.

Як викликається команда з Панелі інструментів?

В:Запуск команди, що знаходиться на панелі інструментів, здійснюється за допомогою ЛК на її кнопці.

Для чого призначена Панель інструментів?

В:Прискорити роботу користувача за рахунок прискорення виклику найбільш популярних команд.

Що забезпечує цілий тип даних?

В:Забезпечує задання цілих чисел.

Якими твердженнями визначається логічний тип даних?

В:TRUE або FALSE.

Скількох віконною аплікацією є текстовий редактор Microsoft Word?

В:Багатовіконною.

Як називається спеціально організована операційною системою область оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігається інформаційний об’єкт, що надалі копіюється в потрібне місце?

В:Буфер обміну.

Що являють собою пункти Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Являють собою входи до підпорядкованих меню, які об’єднують подібні за прихначенням команди.

Для чого призначений пункт ”Вид” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Встановлення варіанту подання документа на екрані, керування вмістом вікна ворду, керування колонтитулами у документі і зміна масштабу відображення документа на екрані.

Як викликається довідкова система текстового редактора Microsoft Word?

В:За допомогою ЛК на пункт «?» або натисення клавіші F1.

За допомогою комбінації яких клавіш можна закрити вікно або завершити сеанс роботи?

В:Alt+F4.

Скільки вікон з усіх вторинних у будь-який момент часу є активними?

В:Одне.

Що задається при першому записі файлу у діалоговому вікні ”Сохранение документа”?

В:Місце збереження, тип та ім’я файлу.

43. Що відбувається при натискуванні комбінації клавіш ”Ctrl + F6” в текстовому редакторі Microsoft Word?

В:Перехід між вторинними вікнами.

До якого типу даних належать дійсні числа?

В:Дійсний тип.

Що таке офісний пакет?

В:Сукупність програм з уніфікованим інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації.

Що являє собою Панель інструментів?

В:Група кнопок, позначених піктограмами найбільш часто використовуваних команд

Для чого призначений пункт ”Файл” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Усі операції, пов’язані з роботою з файлами, друком і форматуванням сторінки.

Для чого призначений пункт ”Таблиця” Головного меню текстового редактора Microsoft Word?

В:Усі операції, пов’язані зі створенням і обробкою таблиць.

Як можна запустити текстовий редактор Microsoft Word?

В:Через головне меню, за допомогою ярлика на робочому столі або шяхом відкриття документа.

Яке вікно називається активним?

В:Вікно, з яким виконується робота в даний момент часу.

Чи можна виконувати обмін даними між документами, відкритими в одному сеансі?

В:Можна.

52. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”В$2” в Microsoft Excel?

В:Фіксований рядок.

За допомогою чого можна змінити тип і параметри діаграми в Microsoft Excel?

В:За допомогою майстра діаграм.

54. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”$В2” в Microsoft Excel?

В:Фіксований стовпчик.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти