ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Скільки листів може бути в робочій книзі Microsoft Excel?

В:Від 1 до 255.

Які дані можна внести в будь-яку комірку Microsoft Excel?

В:Число, текст або формула.

Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для керування способом подання робочої книги на екрані, керування панелями інструментів, рядком формул та рядком стану?

В:Вид.

Який з пунктів Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з обробкою даних в електронній таблиці (сортування, фільтрація)?

В:Данные.

Як називається вікно Microsoft Excel, яке не зупиняє роботу аплікації?

В:Немодальне.

Що потрібно зробити для копіювання фрагменту в Microsoft Excel?

В:Командами «Копировать» або шляхом перетягання при натисненій клавіші Ctrl.

Що виділиться, якщо дати ЛК на імені стовпчика в Microsoft Excel?

В:Стовпчик.

Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”A8” в Microsoft Excel?

В:Це відносна адреса комірки.

Як називають документ Microsoft Excel?

В:Файл з довільним ім’ям і розширенням .XLS.

Як називається клітинка Microsoft Excel, яка знаходиться на перетині рядка і стовпчика?

В:Комірка.

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання операцій, пов’язаних з буфером обміну, відміною та повторенням операцій, заповненням та видаленням листів?

В:«Правка».

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначено для виконання додаткових функцій, таких як перевірка орфографії, пошук залежностей та налаштовування?

В:«Срвис».

Як називають вікно Microsoft Excel, яке блокує роботу аплікації до тих пір, поки не будуть завершені операції і воно не буде закрите для повернення у вікно аплікації?

В:Модальне.

Який символ потрібно ввести першим в Microsoft Excel для введення у комірку формулу?

В:«=».

Що виділиться в Microsoft Excel, якщо дати ЛК на верхньому лівому кутку таблиці (перетин рядків імен стовпчиків і стрічок)?

В:Всі комірки (вся таблиця).

Яке розширення має файл Microsoft Excel?

В:XLS.

71. Як називається електронна таблиця в Microsoft Excel, що складається з рядків і стовпчиків?

В:Робочий лист (робоча книга????).

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для створення нового документа, відкриття, збереження та друку існуючого документа?

В:Файл.

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних зі вставкою комірок, рядків, стовпчиків, листів, функцій?

В:«Вставка».

Який пункт Головного меню Microsoft Excel призначений для виконання операцій, пов’язаних з вторинними вікнами?

В:«Окно».

Які бувають адреси комірок в Microsoft Excel?

В:Абсолютна та відносна.

Що потрібно зробити в Microsoft Excel для переміщення фрагменту?

В:Перетягнути, не натискаючи клавішу Ctrl.

77. Що означає запис імені комірки у вигляді, наприклад, ”$A$8” в Microsoft Excel?

В:Абсолютна адреса комірки.

78. Що не входить до ряду стандартних рис і функціональних можливостей Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

В: Входить: а)уніфікований інтерфейс користувача Windows-аплікації; б) вбудована стандартна довідкова система; в) наявність механізмів вмонтовування і зв’язування об’єктів (OLE); г) стандартні засоби роботи з файловою системою; д) використання шрифтів, що входять в саму ОС Windows; е) стандартна тріада інструментальних засобів Windows-аплікації: головне меню – панелі інструментів – контекстне меню.

79. Яким чином не можна запустити Microsoft Excel (вибрати відповідь із переліку запропонованих)?

В: Можна: а)за допомогою ярлика;б) через пункт «Программы» головного меню Windows; в) командою «Выполнить...» головного меню; г) шляхом відкриття документа Excel (електронної таблиці).

Що в Microsoft Excel використовується для посилання на конкретну комірку таблиці?

В:Адреса.

Якщо число, введене у комірку Microsoft Excel, не вміщається, то які символи відображаються замість нього?

В: “#”.

За допомогою якого механізму в Microsoft Excel можливе виконання операцій копіювання, переміщення і видалення?

В:За допомогою буфера обміну через меню «Правка».

Натисканням якої комбінації клавіш виконується переключення між книгами Microsoft Excel?

В:Ctrl + F6.

За допомогою якого пункту можуть налаштовуватись Головне меню і панелі інструментів Microsoft Excel?

В:«Вид».

Зі скількох стандартних кроків складається робота майстра діаграм Microsoft Excel?

В:4.

86. За допомогою натискання на яку клавішу в Microsoft Excel запис ”А8” прийняв вигляд ”$А$8?”

В:F4.

Що таке база даних в Microsoft Access?

В:Це значна кількість однорідних заних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп’ютерних носіях.

Яка модель даних являє собою деревоподібну структуру, яка складається з вузлів та дуг і будується на основі принципу підпорядкованості між елементами?

В: Ієрархічна модель даних.

Скільки кореневих сегментів знаходиться на верхньому рівні ієрархічної моделі даних?

В: Один.

Чи пов’язаний кожний елемент породженого сегменту з вихідним сегментом і скільки логічних записів він створює?

В:Так, створює один логічний запис.

Скільки екземплярів конкретних значень його інформаційних елементів може бути у мережевій моделі даних для кожного типу записів?

В:Кілька.

92. Як називається плоска двовимірна таблиця в реляційній моделі даних?

В:Відношення.

Для якого відношення в Microsoft Access одному запису однієї таблиці даних відповідає тільки один запис у іншій?

В: Один – до – одного.

Як в Microsoft Access називається об’єкт, що являє собою двохвимірну реляційну таблицю?

В:Таблиця.

Як в Microsoft Access називається об’єкт, призначений для відображення підсумкових даних з таблиць і запитів?

В:Звіт.

Як В Microsoft Access називається поле, у якому можуть міститися будь-які символи (літери, цифри та інші)?

В:Текстове.

Що є основою організації бази даних Microsoft Access?

В:Модель даних, яка визначає правила, у відповідності з якими структуруються дані.

Яка модель даних представляє собою орієнтований граф з пойменованими вершинами і дугами?

В:Мережива.

Чи залежить сегмент другого рівня (породжений) від першого (вихідного) в ієрархічній моделі даних?

В:Залежить.

Чи може існувати самостійно без кореневого сегмента екземпляр породженого елемента в ієрархічній моделі даних?

В:Не може.

Що створюють в мережевій моделі бази даних два записи, взаємозв’язані дугою?

В:Набір даних.

Як в реляційній моделі даних називається стовпець двовимірної таблиці?

В: Атрибут.

У якому відношенні в Microsoft Access один запис першої таблиці зв’язується з декількома записами другої таблиці?

В:Один – до – багатьох.

Як в Microsoft Access називається бланк, що підлягає заповненню, або маска, яка накладається на набір даних?

В:Форма.

Як називається засіб автоматизації роботи користувача з базою даних Microsoft Access, який являє програмний модуль, що відповідає послідовності команд, які виконує користувач?

В:Макрос.

Як в Microsoft Access називають поле, в яке можна записувати цілі числа і числа з плаваючою комою?

В:Числове.

Що можна зробити за допомогою моделі бази даних?

В: За допомогою моделі представляється велика кількість даних і описуються взаємні зв’язки між ними.

Яка модель бази даних являє собою набір двовимірних плоских таблиць, що складаються з рядків та стовпчиків?

В:Реляційна.

Скільки екземплярів конкретних значень елементів даних може мати кожний сегмент в ієрархічній моделі даних?

В:Кілька.

В ієрархічної моделі даних при вилученні екземпляру кореневого сегмента вилучаються чи ні взаємопов’язані з ним екземпляри породжених сегментів?

В: Вилучаються.

Як називається у мережевій моделі даних запис, з якого виходить дуга?

В:Власник набору.

Як називається в реляційній моделі даних рядок двовимірної таблиці?

В:Кортеж.

Як в Microsoft Access називається відношення, при якому декільком записам першої таблиці відповідає один запис другої таблиці?

В:Багато – до одного.

Як називається об’єкт, призначений для організації взаємодії з базою даних Microsoft Access на основі критеріїв відбору даних?

В:Запит.

Що має кожне поле бази даних Microsoft Access?

В:Ім’я, тип і властивості.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти