ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розміщення ПЛГ у приміщенні, вимоги до встановлення

Встановлення побутових лічильників газу регламентується вимогами нормативних документів [ 20, 36, 37, 52].

Побутовий лічильник дозволяється встановлювати у приміщеннях, в яких відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 можна розміщувати побутові газові прилади, апарати тощо. При цьому відстань від лічильника до обладнання, яке використовує газ, та інженер­них комунікацій повинна бути не менше, ніж:

0,8 м по горизонталі у просвіті від пальників відкритого вогню;

0,8 м у просвіті від теплонеізольованих димоходів;

0,6 м у просвіті від закритих опалювачів (котлів газових, газових водонагрівачів, опалювальних печей, кухонних вогнищ);

0,5 м по горизонталі у просвіті від радіаторів і труб центрального опалення;

0,35 м у просвіті від комунікацій електропостачання, зв'язку та провідного радіомовлення;

1,6 м по вертикалі у просвіті від підлоги до низу лічильника.

Лічильник необхідно встановлювати у місцях, які виключають можливість його пошкодження, наприклад, при відкриванні дверей, вікон тощо.

Перед лічильником по ходу газу слід розміщувати вимикальний пристрій, як правило, кульовий газовий кран, якщо останній відсутній на вводі в індивідуальний житловий будинок або квартиру.

Допускається встановлення ПЛГ в спеціальній шафі на зовнішніх стінах житлових будинків, які газифікуються, або на окремо стоячих опорах. Шафа повинна мати можли­вість природної вентиляції. Відстань від шафи з лічильником і вимикальними пристроями до нього, яка розміщена на стіні будинку, до вікна, дверей та інших світлових прорізів по горизонталі у просвіті повинна бути не менше, ніж 0,4 м. Висота встановлення шафи повинна бути не менше, ніж 1,0 м до рівня землі. Правда, необхідно відзначити, що остан­нім часом не рекомендується встановлення ПЛГ ззовні будинку (похибка виміру значно збільшується внаслідок коливань температур газу і зовнішнього середовища).

При застосуванні для газифікації житлового фонду систем середнього тиску лічильник може бути розміщений у шафі разом з домовим регулятором тиску, наприклад, РДГС-10.

При встановленні ПЛГ всередині приміщень виникають проблеми з дотриманням рекомендованих нормативними документами [ 20] відстаней, особливо в існуючих бага­токвартирних будинках з невеликою площею кухонь. У цьому випадку рекомендується розміщувати лічильник на зовнішній стіні з протилежної від газового стояка і побутових приладів сторони. Лічильник приєднується до газового стояка за допомогою газопроводу, який проходить над вікном, тобто над останнім виконується петля, по якій газ зі стояка поступає в лічильник, а після нього вертається до газового приладу.

 

Характеристика побутових лічильників газу

Для обліку газу у побуті зі всієї різноманітності вимірювальних приладів викорис­товують прилади двох типів: об'ємні (або їх ще називають мембранними) і ротаційні лі­чильники. У відповідності з вимогами Багатогалузевої програми [ 46] повинно бути вста­новлено понад 10 млн. побутових лічильників газу, а сьогодні їх встановлено тільки біля 30 % від потреби.

Для вирішення цієї проблеми у державі створено ряд спільних підприємств (СП), які займаються випуском ПЛГ за технологіями та ліцензіями закордонних фірм. До їх числа відносяться, наприклад, СП "Шлюмберже Украгаз метерс компані" (ліцензія, техно­логія і комплектація фірми "Schlumberger Industries" (Франція)), СП "Самгаз Україна" (фірма " Samgas” (Італія)). Деякі підприємства колишнього військово-промислового комп­лексу (Державне підприємство "Завод "Арсенал", ВО "Октава" , Жулянський машино­будівний завод, інші) приступили також до виготовлення лічильників газу як самостійно, так і з використанням технологій та комплектацій закордонних фірм з наступним перехо­дом на 100 % використання вітчизняних комплектуючих. Певна кількість приладів заво­зиться із-за кордону, наприклад, словацькі лічильники "Premagas"

Всі вимірювальні прилади для обліку газу у побуті, які випускають підприємства України, а також прилади закордонного виробництва, відповідають вимогам ДСТУ 3336- 96, внесені в Державний реєстр засобів вимірювання України і рекомендовані до встановлення в житлових будинках. За однакових метрологічних характеристик прилади одного типу (об'ємні або ротаційні лічильники) різних фірм-виробників відрізняє тільки матеріал корпусу, його дизайн, маса і розміри.

Принципових відмінностей немає.

В табл. 1 і 2 додатка 16 наведена технічна характеристика ПЛГ, які рекомендовані для встановлення на території України.

Принципові схеми лічильників, опис їх дії докладно подано в довідковій літературі [ 76, 77, 84].

 

Розрахунок побутових лічильників газу

 

Метою розрахунку ПЛГ є визначення його типорозміру. Лічильник повинен бути придатним провести розрахунок витрат газу обладнанням, що встановлено у окремій квартирі або індивідуальному житловому будинку. А оскільки числове позначення типо­розміру побутового лічильника характеризує номінальну витрату газу, що проходить че­рез нього, то сумарна витрата газу побутовими газовими приладами і (за наявності по- квартирного газового опалення) котла не повинна перевищувати вказаного значення.

Таким чином, важливим показником для вибору ПЛГ є передусім номінальна го­динна витрата газу в окремій квартирі чи будинку, яка приймається за результатами роз­рахунків внутрішньобудинкового газообладнання.

У міських населених пунктах, де потреби в опаленні забезпечують, як правило, за рахунок централізованих джерел, можливі три варіанти встановлення побутових газових приладів в окремій квартирі для задоволення господарсько-побутових потреб її мешкан­ців:

плита чотирипальникова ПГ-4 за наявності централізованого гарячого водопоста­чання (ЦГВ);

плита ПГ-4 і проточний газовий водонагрівач ВПГ-23.2;

плита ПГ-4 при відсутності ЦГВ і ВПГ-23.2.

Сумарна витрата газу приладами, яка визначена на основі даних про їх теплову по­тужність (табл.1 додатка 12) згідно з вимогами розд.2.3, для перерахованих вище варіантів становить відповідно 1,2; 2,9 і 1,2 м3/год. Користуючись даними, які наведені у табл.1 додатка 16, можна рекомендувати для встановлення об'ємні лічильники типорозмірів G 1.6, G4, G1.6.

У сільських населених пунктах потреби в опаленні задовольняють шляхом вста­новлення у будинках місцевих теплогенераторів, наприклад опалювальних котлів типу КС-ТГ [ 60, 65, 76], технічна характеристика яких наведена у табл.З додатка 12.

Як приклад розглянемо житловий будинок загальною площею F1=100 м2, який роз­ташований в сільській місцевості у першій температурній зоні [ 40] України. Витрата при­родного газу опалювальним котлом (при QHP=34 МДж/'м3) визначена з урахуванням вимог [ 33-35] і становить 2,3 м3/год. При встановленні у будинку чотирипальникової газової плити ПГ-4 і водонагрівача типу ВПГ-23 сумарна витрата газу дорівнює 5,2 м3/год. Тут для обліку природного газу найкраще запроектувати лічильник об'ємного типу G6, номі­нальна витрата газу яким перевищує розрахункове газоспоживання (6>5,2 м3/год.). Відповідно до паспортної характеристики (табл.1, додаток 16) втрата тиску вимірювальним при ладом при номінальній витраті газу становить 130 Па (це значення необхідно врахову вати при гідравлічному розрахунку внутрішньобудинкових газопроводів).

 

Так як в моєму проекті на кухні встановлено один газовий прилад: чотирьох пальникова газова плита типу ПГ-4 з номінальною витратою газу1,18м³/год,та то встановлюється лічильник газу типу G1,6.

 

Технічна характеристика побутовпго лічильника газу G1,6

Показники Одиниці виміру Типорозмір лічильника
G1,6
1. Витрата газу
а) мінімальна Qmin м3/год 0,016
б) номінальна Qnom м3/год 1,6
в) максимальна Qmax м3/год 2,4
2. Витрати тиску ΔР при максимальній втраті Qmax ПА Робоче тіло - повітря
3. Робочий тиск не більше кПа 50(100)
4. Максимально допустима похибка вимірювання у діапазоні  
а) Qmin-0.1Qmax % ±3,0
б) 0.1Qmax-Qmax % ±1,5-2,0
5. Діапазон робочих температур оС -40 - +50
6. Міжперевірочнтй період років
7. Термін експлуатації років
8. Глибинні розміри  
а) довжина мм 327(355)
б) ширина мм 202(202)
в) висота мм 329(317)
9. Маса кг 4,8(5,0)

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти