ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу

Поняття?

--Стрибок у поділі

При порушенні якого правила виникає стрибок у поділі?

--Поділ повинен бути безперервним.

Вкажіть варіан, де правильно вказано обсяг якого поняття є ділимим?

--Загальне поняття

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

--Розчленування класу на підкласи (роду на підвиди) за певною точно вказаною ознакою.

В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

--Складний поділ за видозмінною ознакою.

Прості висловлювання

В якому із варіантів правильно визначено, що таке висловлювання?

--Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

Чим у мові виражається висловлювання?

--Розповідним реченням.

Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

--Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

--Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні

Істинності висловлювань?

--Семантична теорія істини.

Якою логічною категорією слід характеризувати істинність

Висловлювань?

--Властивість

Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії

Істини?

--Істиннісне значення висловлювання.

Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

--Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

--Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

Яке із названих термінів позначає багатозначне за значенням істинності висловлювання?

--Невизначено (нейтрально).

Яке із названих термінів позначає багатозначне за значенням істинності висловлювання?

--Можливо істинне

Яке із названих термінів позначає багатозначне за значенням істинності

Висловлювання?

--Абсурдне

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналитична істина?

--Висловлювання, істинність якого визначається на підставі логічних законів.

В якому із варіантів правильно визначена структура простого

Висловлювання?

--Суб  єкт, предикат, зв язка.

В якому із варіантів правильно визначено особливості атрибутивного висловлювання?

--В якому певному предмету приписується або заперечується певна

властивість (ознака).

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

--S є Р.

Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

--х R у.

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому певна властивість приписується класу в цілому?

--Усі S є Р

В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт ( S ) є розподіленим,

Тобто взятий у повному обсязі?

--В загально-заперечному висловлюванні.

В якому атрибутивному висловлюванні предикат є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

--В загально- заперечному висловлюванні.

У якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання: загально-стверджувальне і загально-заперечне ?

--У відношенні протилежності (контрарності).

У якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться

Висловлювання: – загально- стверджувальне і частково-заперечне?

--У відношенні протиріччя

Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні протилежності

(контрарності), то за “логічним квадратом” вони:

--Не можуть бути одночасно істинними але можуть бути одночасно

хибними.

Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні протиріччя

(контрадикторності), то вони:

--Не можуть бути ні одночасно істинними, ні одночасно хибними; одне із них істинне, а друге – хибне.

Якщо два висловлювання за “логічним квадратом” знаходяться у

відношенні підпротилежності (підконтрарності), то вони:

--Можуть бути одночасно істинними.

Якщо два висловлювання за “логічним квадратом” знаходяться у

відношенні підпорядкування, то вони:

--Можуть бути одночасно істинними.

Складні висловлювання

Яке висловлювання є складним?

--Яке складається з двох і більш простих висловлювань.

Яка із наведених формул виражає кон’юнкцію?

--А Ù В

Яка із наведених формул виражає строгу диз’юнкцію?

--А^ В..

Яка із наведених формул виражає нестрогу диз’юнкцію?

--А Ú В.

Яка із наведених формул виражає імплікацію?

--А→ В

Яка із наведених формул виражає еквівалентність?.

-- 1. А В

Яка із наведених формул виражає заперечення?

--7 А.

Який із наведених сполучників виражає кон’юнкцію?

--і, та, а також

Який із наведених сполучників виражає нестрогу диз’юнкцію?

--або ( чи ).

Який із наведених сполучників виражає строгу диз’юнкцію?

--або,...або

Який із наведених сполучників виражає імплікацію?

--якщо, ...то.

Який із наведених сполучників виражає еквівалентність?

--якщо і тількі якщо,..то

Який із наведених сполучників виражає заперечення?

--невірно, що...

Яким чином визначається істинність складних висловлювань?

--За допомогою таблиці істинності.

В якому із варіантів правильно вказана істинність кон’юнкції за таблицією істинності?

--Коли істинні А і В

В якому із варіантів правильно вказана істинність нестрогої диз’юнкції?

--Коли істинні А і В

В якому із варіантів правильно вказана істинність строгої диз’юнкції?

--Коли А – істинне, а В – хибне

В якому із варіантів правильно вказана істинність імплікації за таблицією істинності?

--Коли істинні А і В.

В якому із варіантів правильно визначена істинність еквівалентності за таблицією істинності?

--Коли А і В – істинні.

В якому із варіантів правильно визначена істинність заперечення?

--Коли А- істинне, а не-А – хибне.

В якому із наведених варіантів винікає парадокс матеріальної імплікації?

--Коли А – істинне, а В – хибно

В якому із наведених варіантів виникає парадокс матеріальної імплікації?

--Коли А – хибно, а В – істинно.

Модальні висловлювання

Що таке модальність?

--Висловлювання, у структуру якого входять модальні оператори, які надають висловлюванню новий смисл.

Скільки істиннісних значень має модальне висловлювання?

--Має п> 2 значень.

Яке із наведених модальних операторів виражає алетичну модальність?

--Необхідно. Можливо. Дійсно.

Яке із наведених модальних операторів виражає деонтичну модальність?

--Обов’язково. Дозволено. Заборонено.

Яке із названих модальностей виражає часову модальність?

--Було. Буде. Є.

В якому із варіантів правильно вказано відношення строго логічного

Слідування між модальностями “необхідно” і “можливо”?

--Із необхідного строго слідує можливе.

В якому із варіантів правильно визначена істинність висловлювань з модальностями “необхідно” і “можливо” у відношенні імплікації?

-- Якщо □ р → àр ( якщо необхідно р, то можливо р).

1. □р àр □р → àр.

Яке із названих понять позначає норму (нормативне висловлювання)?

--Правило.

Які види норм вивчає деонтична логіка?

--Правові і моральні норми.

Яка із наведених формул виражає деонтичну модальність?

--О р→ Fр

Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

--Якщо р -обов’язково, то р – дозволено. ( Ор → Р р.)

Яке із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

--Якщо р – дозволено, то р – незаборонено. ( Р р → F р).

Запитання і відповіді

152. Яким реченням у мові виражають запитання?

--Запитальним

153. В якому із варіантів правильно визначено, що таке запитання?

--Це речення, яке орієнтовано на певну відповідь, виражену словами “так” або “ні”.

В якому із варіантів правильно визначена структура запитального речення?

--Запитальне слово і основна частина

В якому із варіантів правильно визначено, що таке відповідь?

--Висловлювання, яке викликане запитанням.

В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика

запитання?

--Запитання коректно сформульовано

В якому із варіантів правильно визначена логічна характеристика

Відповіді?

--Відповідь має значення істинності або хибності.

В якому із варіантів правильно названі види запитань за логічною

Характеристикою?

--Уточнююче і доповнююче

В якому із варіантів правильно вказані види відповідей за логічною

Характеристикою?

--Істинна або хибна.

160. Яке запитання вважається проблемним?

--На яке неможна дати однозначну відповідь – “так” або “ні”.

161. Яке запитання вважається некоректно сформульованим?

--Запитання, передумові якого є хибними

162. В якому із варіантів визначено уточнююче запитання?

--“Чи-запитання”.

163. В якому із варіантів визначено доповнююче запитання?

--“Що-запитання”

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти