ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В якому із варіантів правильно визначені види запитань?

--Уточнююче і доповнююче. Просте і складне.

В якому із варіантів правильно вказані види відповідей?

--Істинна або хибна; проста або складна; повна або неповна.

В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у

формульованні запитання?

--Передумові запитання є хибними.

В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у

формульованні запитання?

--У запитальному реченні містяться терміни, які не мають точно визначеного денотату.

В якому із варіантів правильно вказана логічна помилка у відповіді.

--Відповідь дана не на поставлене запитання.

В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді.

--Відповідь є внутрішньо суперечливою

В якому із варіантів правильно визначена логічна помилка у відповіді?

--Відповідь на поставлена запитання є занадто широкою.

171. При порушенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на поставлене запитання, яка називається – “занадто широка або занадто вузька відповідь”.

--Закон тотожності

172. При порущенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на поставлена запитання, яка називається – “відповідь не на поставлена

запитання”.

--Закон тотожності.

173. При порушенні якого логічного закону винікає помилка у відповідях на поставлене запитання, яке називається – “помилка багатьох запитань”

--Закон несуперечності.

173. Яке запитання називається риторичним?.

--Запитання, на яке не можна дати відповідь.

174. Яке запитання називається софістичним?

--Запитання, в якому міститься навмісно зроблена логічна помилка.

Закони логіки

В якому із варіантів правильно визначено, щотаке логічний закон?

--Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у аристотелівській логіці?

--Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у

Символічній (математичній) логіці?

--Формула, яка є істинною в межах певної формальної системи.

В якому із варіантів названий термін означає теж саме, що термін

“логічний закон”?

--Аксіома

Якій із названих законів є законом загальної традиційної

(аристотелівській) логіці?

--Закон тотожності

Якій із названих законів є законом загальної традиційної

(аристотелевській логіці?

--Закон несуперечності

Який із названих законів не є законом класичної символічної логіки

( логіки висловлювань і логіки предикатів)?

--Закон достатньої підстави

Який із названих законів не є законом сучасних багатозначних логік?

--Закон виключеного третього

В якому із варіантів правильно визначена сфера дії логічних законів?

--Розумова діяльність людей, яке здійснюється в єдності з мовою.

В якому із варіантів правильно визначена сфера дії логічних законів?

--Системи наукового знання.

Яка із наведених формул правильно зображає закон тотожності?

--А А.

Яка із наведених формул правильно зображає закон несуперечності?

-- ( А Ù А ).

Яка із наведених формул правильно зображає закон виключеного третього?

--А ^ А

Яка із наведених формул правильно зображає закон достатньої підстави?

--А → В

В якому із варіантів розкривається зміст закону тотожності?

--“Неможливо думати, якщо не думати що – небудь одне” (Аристотель)

В якому із варіантів сформульована вимога закону тотожності?

--Вимога точності і однозначності у виразі думок.

В якому із варіантів визначен зміст закону тотожності.

--Тотожність предметі самому собі

В якому із варіантів визначен зміст закону тотожності?

--Різні терміни виражають одне і теж поняття.

Яка із названих логічних помилок винікає при порушенні закону

Тотожності?

--Підміна тези в доведенні і спростуванні.

Яка із наведених формул зображає суперечність у міркуваннях?

--А Ù А

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону

Несуперечності?

--Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не можуть бути істинними в один і той ж час, в одному і тому ж відношенні.

В якому із варіантів правильно названі умови, при яких діє закон

Несуперечності?

--Предмет обговорення береться в один і той ж час

В якому із варіантів правильно вказані умови, при яких діє закон

Несуперечності?

--Предмет розглядається в одному і тому ж відношенні.

Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закону

Несуперечності?

--Непослідовність у міркуваннях.

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону виключеного

Третього?

--Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не можуть бути одночасно істинні; одне із них істинне, друге – хибне, третього значення істинності не має.

До яких висловлювань можна застосувати закон виключеного третього

За “логічним квадратом”?

--До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні суперечності

(контрадикторності)

В яких із названих логічних теорій заперечується сфера дії закону

Виключеного третього?

--Тризначна логіка Я.Лукасевича.

В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону достатньої

Підстави?

--Певне твердження повинно бути логічно обґрунтовано на його істинність

В якому із варіантів правильно названа вимога закону достатньої

Підстави?

--Вимога обґрунтованності у процесі міркувнь.

В якому із наведених варіантів визначається теоретичний спосіб

Обґрунтування істинності висловлювань?

--Аксіома

В якому із наведених варіантів визначається емпірічний спосіб обґрунтування істинності висловлювань?

-- Факт

Умовивід

В якому із варіантів правильно визначено, що таке умовивід?

--Сукупність висловлювань, які пов’язані між собою на підставі

відношення логічного слідування, внаслідок чого виводиться нове

знання

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття “умовивід”?

--Форма мислення

В якому із варіантів правильно названа структура умовиводу?

--Засновок. Висновок. Правила виведення

Яка із наведених формул виражає принцип логічного слідування в умовиводах?

--А В

На підставі чого здійснюється обґрунтування виведення висновку із засновків в умовиводах?

--Законів логіки

Що означає принцип логічного слідування в умовиводах?

--Система логічних законів, на підставі яких із істинних засновків виводиться істинний висновок.

В якому із варіантів правильно названо строге виведення висновку із

Засновків?

--Висновок необхідно слідує із засновків.

В якому із варіантів правильно назван різновід умовиводу?

--Дедукція

В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу?.

--Індукція.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дедукція?

--Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від загального до одиничного

В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

--Різновід умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від

одиничного до загального

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

--Різновид умовиводу, в якому висновок здйіснюється на основі встановлення схожості, подібності предметів в певному відношенні.

В якому із варіантів правильно названі правила виведення в умовиводах логіки висловлювань?

--Правила введення і усунення логічних постійних.

Яка із наведених формул зображає правило введення еквівалентності

( ВЕ )?

--А → В; В → А → А В.

Яка із наведених формул зображає правило усунення дизюнкції ( УД )?

--А ^ В; А → В.

Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по правилу модес поненс?

--А → В; А ) → В

Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення по правилу модус толленс?

-- ( А → В; В) → А

Яка із наведених формул зображає умовно-категоричний силогізм?

--А → В; А)→ В

В якому із варіантів правильно вказані правила виведення

В умовивоводах логіки предикатів?

--Правила виведення на підставі встановлення суб’єктно-предикатної структури висловлювань.

В якому із варіантів правильно визначно, що таке безпосередній

Умовивід?

--Коли висновок робиться на підставі одного засновку.

Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

Перетворення висловлювання?

--Усі S є Р; отже, жодне S не є не - Р.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти