ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

Обернення висловлювання?

--Деякі S є Р;отже, усі Р є S.

Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію

Протиставлення предикатові?

--Усі S є Р; отже, жодне не - Р не є S.

В якому із варіантів правильно назван різновид умовиводу логіки

Предикатів?

--Простий категоричний силогізм.

В якому із варіантів правильно вказана структура простого

Категоричного силогізму?

--Менший. Більший. Середний термін.

В якому із варіантів правильно вказано, скільки термінів повинно бути у простому категоричному силогізмі?

--Три терміна

В якому із варіантів правильно названі правила побудови простого

Категоричного силогізму?

--Правила термінів, засновків, фігур.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок,

Що виникають у простому категоричному силогізму?

--Почетверіння терміну

Яка із навдених логічних помилок відноситься до помилок,

Що виникають у простому категоричному силогізму7

--Із двох заперечних висловлювань робиться стверджувальне

висловлювання

В якому із варіантів правильно визначено, що таке ентимема?

--Скорочений силогізм, в якому пропущена одна із його складових частин.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

--Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від одиничного до загального.

В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?

--Індукція поділяється на повну і неповну, а неповна поділяється на популярну, статистичну, наукову.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в

Індуктивних умовиводах?

--Занадто поспішне узагальнення.

Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в

Індуктивних умовиводах?

--Після цього, отже, по причині цього

В якому із варіантів правильно визначена, що таке аналогія?

--Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення подибності предметів у певному відношенні.

Доведення і спростування

В якому із варіантів правильно визначено, що таке доведення?

-- 1. Логічний процес обґрунтування істинності певного висловлювання.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке спростування?

-- 1. Логічний процес обґрунтування хибності певного висловлювання.

В якому із варіантів правильно визначена структура доведення і

Спростування?

--Теза. Арґумент. Демонстрація.

В якому із варантів правильно визначена логічна форма доведення і

Спростування?

--Умовивід

В якому із варіантів правильно визначена, що таке теза?

--Висловлювання, істинність якого портібно довести.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке арґумент?

--Істинне висловлювання, за допомогою якого доводиться теза.

В якому із варіантів правильно визначено, що може бути арґументом

У неформальному доведенні?

--Факт

В якому із варіантів правильно визначено, що може бути арґументом

У неформальному доведенні?

--Науковий закон

В якому із варіантів правильно визначено, що таке аксіома?

--Висловлювання, істинність якого не потребує доведення.

Яка із наведених схем зображає пряме доведення тези?

-- ( А ; А ) → Т

Яка із наведених формул зображає непряме доведення тези?

-- ( А ^ В) Ù А) → В

Яка із наведених формул зображає “зведення до абсурду”?

-- ( А → В) Ù В) → А.

В якому із варіантів правильно визначено спростування арґументів?

--Перевірка арґументів на істинність

В якому із варіантів правильно визначено спростування демонстрації?

--“не слідує”

В якому із варіантів правильно визначено спростування тези?

-- ( А→ В) Ù В) А.

Яке із наведених правил по відношенню до тези сформульоване на

Підставі закону тотожності?

--Теза повинна залишатися незмінною на протязі всьго процесу доведення і спростування.

Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване

На підставі закону несуперечності?

--Певна кількість арґументів, що наводяться для обґрунтування

істинності або хибності тези, не повинні суперечити один одному.

Яке із наведених правил по відношенню до арґументів сформульоване

На підставі закону достатньої підстави?

--Арґумент повинен бути істинним.

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

При порушенні правил по відношенні до тези?

--Підміна тези

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

При порушенні правил по відношенню до арґументів?

--Хибна підстава.

Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає

При порушенні правил по відношенню до демонстрації?

--Не слідує.

Парадокси, софізми

В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічна помилка?

--2. Помилка у міркуваннях людей при порушенні законів логіки.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке софізм?

--Навмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

В якому із варіантів правильно визначен спосіб виникнення софізмів?.

--Використання мови для побудови навмисно хибних міркувань.

З якою метою людина займається софістикою?

--Омани людей.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке парадокс?

--Висловлювання, яке є “незвичним”, суперечливим з точки зору

здорового глузду та емпіричних уявленнь людей.

Який із наведених термінів позначає парадокс?

--Апорія

Який із наведених термінів позначає парадокс?

--Антиномія

В якому із варіантів правильно визначено, що таке апорія?

--Висловлювання, яке суперечить загальноприйнятим, усталеним поглядам та звичним уявленням людей.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке антиномія?

--Два суперечливих один одному висловлювання, кожне з яких можна

довести на істинність.

В якому із варіантів правильно визначена класифікація парадоксів за

Логічною характеристикою?.

--Парадокси поділяються на логічні і семантичні.

Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

--Брехун

Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

--Парадокс теорії класів (множин)

Який із названих парадоксів відноситься до апорій?

--Ахілл і черепаха

Яка із наведених формул зображає парадокс матеріальної імплікації?

--А (іст.), В (хиб.), отже, А → В ( хиб.)

В межах якої логічної теорії виник парадокс “всезнаючого

інтелектуального суб’єкта”

--Епістемічна логіка

Дискурс. Аргументація

Який дискурс називається аподиктичним?

--В якому суб’єкти використувують строге (необхідне)

виведеня висновку із безумовно істинних засновків.

В якому із варіантів правильно визначен предмет дослідження евристики?

--Теорія ведення суперечок, яка встановлює принципи і правила ведення суперечок.

Що є предметом дослідження теорії арґументації?

--Засоби доведення і переконання аудиторії, учасників дискурсу, з метою зміни позиції (поглядів, думок, точок зору).

Яка із наведених властивостей арґументації характеризує

Її цілеспрямованість?

--Посилити або послабити переконання конкретної особи, великої кількості людей.

Яка із наведених властивостей арґументації характеризує

Її раціональність?

--Навмисно приймати наведені арґументи, якщо вони істинні.

В якому із варіантів правильно визначена функція доведення

Арґументації?

--Находження та використання необхідно істинних арґументів (доказів).

В якому із варіантів правильно визначена переконлива функція

Арґументації?

--Використання логічних і риторичних прийомів.

В якому із варіантів правильно визначена сфера впливу переконувальної арґументації?

--Розум і вірування.

285. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до

Логічних?

--Наведення арґументів і контрарґументів.

286. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до риторичних?

--Дотепність.

287. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до

Психологичних?

--Арґумент до сили.

Який із наведених методів арґументації відноситься до логічних?

--Критика арґументів

Який із наведених методів арґументації відноситься до риторичних?

--Красномовство

Який із наведених методів арґументації відноситься до психологічних?

--Арґумент до марнославства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти