ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік нормативних документів, на які наведені посилання

 

   
ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
   
   
ДБН 363-92 Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України
   
   
ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень
   
   
ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положеня
   
   
ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях и просідаючих ґрунтах
   
   
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва
   
   
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
   
   
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва
   
   
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
   
   
ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
   
   
ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони
   
   
ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення
   
   
ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я
   
   
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
   
   
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
   
   
ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд
   
   
ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання
   
   
ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
   
   
ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення
   
   
СНіП ІІ-3-79** Строительная теплотехника
   
   
СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение
   
   
СНіП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
   
   
СНіП II-12-77 Здания и сооружения. Защита от шума
   
   
СНіП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции
   
   
СНіП II-23-81* Стальные конструкции
   
   
СНіП II-25-80 Деревянные конструкции
     
С.40 ДБН В.2.2-...-2004  
   
СНіП ІІ-35-76 Котельные установки
   
   
СНіП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика
   
   
СНіП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
   
   
СНіП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений
   
   
СНіП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
   
   
СНіП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
   
   
СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
   
   
СНіП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
   
   
СНіП 2.04.07-86 Тепловые сети
   
   
СНіП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
   
   
ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ Мін-праці та соціальної політики України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня (заклади соціального призначення).
   
   
ВСН 01-89/Росавтотранс Предприятия по обслуживанию автомобилей
   
   
ВСН 1-77/Минсвязи СССР Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов
   
   
ВСН 45-86/Госгражданстрой Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования
   
   
ВСН 54-87/Госгражданстрой Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования
   
   
ВСН 60-89/ Госкомархитектуры Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования
   
   
ВСН 61-89(р) / Госкомархитектуры Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
   
   
ВСН 62-91/Госкомархитектуры Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потреб­ностей инвалидов и маломобильных групп населения
   
   
ВСН 116-87/Минсвязи СССР Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи  
   
   
ВСН 600-81/Минсвязи СССР Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения
   
   
ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги
   
   
ДСТУ Б В.2.6-11-97 Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови
   
   
ДСТУ 4216-2003 (ІЕС 60332-1:1993, MOD) Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 1. Испытания на распространение пламени одиночно проложенного изолированного вертикально размещенного провода или кабеля
   
   
ДСТУ 4217-2003 (ІЕС 60332-2:1993, MOD) Испытания электрических кабелей в условиях влияния огня. Часть 2. Испытания на распространение пламени одиночно проложенного изолированного вертикально размещенного провода или кабеля с малым сечением
   
ДБН В.2.2-...-2004, с.41  
   
ДСТУ ISO 4190-6-2001 Лифтовые установки  
   
   
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
   
   
ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) Соединители штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры
   
   
ГОСТ 12176-89   Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
   
   
ГОСТ 16363-98 Средства огнезащиты для древесины. Метод определения огнезащитных свойств
   
   
ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
   
   
ГОСТ 27751-88 (СТ СЕВ 384-87) Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету
   
   
ГОСТ 30331.1÷9-95 Электроустановки зданий  
   
   
НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та використання ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках і спорудах
   
   
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
   
   
ПУЕ-86/Минэнерго СССР Правила устройства электроустановок  
   
   
РД 34.21.122-87/Минэнерго СССР, Госстрой СССР Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
   
   
СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
   
   
ДержСанПіН 3.3.2-007-98 Державні санітарні норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
   
   
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
   
   
ДСН 3.3.6.042-99 Мікроклімат виробничих приміщень
   
   
ДержСанПіН 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
   
   
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
   
   
ДержСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту від впливу електромагнітних випромінювань
   
   
ДержСанПіН 383-96 Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання
   
   
НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи
ииии.    
С.42 ДБН В.2.2-...-2004  
   
СанПіН 42-121-4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних учебных заведений и профессионально-технических училищ
   
СанПіН 42-123-5777-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженное
   
   
СанПіН 1304-75   Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах
   
   
СанПіН 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений
   
   
СанПіН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки
   
   
СанПіН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки
   
   
СанПіН 5781-91 Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
   
   
СН 4948-89 Санитарные нормы допустимых уровней инфразвука и низко-частотного шума на территории жилой застройки
   

 


ДБН В.2.2-...-2004, с.43

Додаток Б

(обов’язковий)

 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

Балкон – виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку.

Зблокований житловий будинок – будинок квартирного типу, що складається з двох і більше квартир, кожна з яких має безпосередній вихід на приквартирну ділянку або вулицю.

Веранда – засклене неопалюване приміщення, прибудоване до малоповерхового будинку або вбудоване у нього, яке не має обмеження за глибиною.

Горище – простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху.

Житло 1-ї категорії (комерційне) – житло з внормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально-допустимий.

Житло 2-ї категорії (соціальне)– житло з внормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків, проектується за нормами, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання.

Житловий будинок секційного типу – будинок, що складається з однієї або декількох секцій.

Житловий будинок коридорного (галерейного) типу – будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів.

Житлове приміщення –кімната, в якій відповідно до діючих норм можливе влаштування постійних спальних місць для проживання (загальна кімната, спальні, кабінет-бібліотека).

Житловий осередок гуртожитку – група житлових кімнат, об’єднаних підсобними приміщеннями загального користування.

Загальна площа квартири (житлового будинку) –сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом, відповідно до додатка В.

Квартира –комплекс взаємопов’язаних приміщень, що використовуються для проживання однієї сім’ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.

С.44 ДБН В.2.2-...-2004

Квартира у двох рівнях –квартира, житлові та підсобні приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об’єднані внутрішньоквартирними сходами.

Кухня-ніша – невідокремлений перегородкою простір у структурі житлової кімнати чи передпокою для розміщення кухонного обладнання без обіднього місця; може освітлюватися природним або „другим” світлом через фрамугу.

Ліфтовий хол – приміщення перед входами до ліфта.

Лоджія – перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простіру або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія нє є верандою.

Льох –споруда, заглиблена в землю, для цілорічного зберігання продуктів. Може бути розташованим окремо, під житловим будинком, господарською будівлею.

Малоповерхова забудова – забудова території 1-3-поверховими одно- і багатоквартирними житловими будинками різних типів.

Нежитлове приміщення – приміщення в структурі житлового будинку (комплексу), що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин.

Одноквартирний житловий будинок – індивідуальний житловий будинок, що має прибудинкову ділянку.

Підсобні приміщення квартири –приміщення, призначені для гігієнічних або господарсько-побутових потреб мешканців (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора), а також передпокій (сіни), внутрішньоквартирний хол, коридор та інші..

Підсобні приміщення багатоквартирного житлового будинку –приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, підвали, шахти та інші).

Площа квартири –сумарна площа житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас.

Планувальна позначка землі – рівень землі на межі вимощення.

Поверх мансардний (мансарда) –поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі, при цьому лінія

перетину площини даху та площини фасаду повинна бути на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги мансардного поверху.

Поверх надземний – поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі.

ДБН В.2.2-...-2004, с.45

 

Поверх основний – поверх (для розрахунку ліфтів), на який жителі мають нормальний доступ із прибудинкової території.

Поверх перший – нижній надземний поверх житлового будинку.

Поверх підвальний (перший підземний поверх) –поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж наполовину висоти приміщення.

Поверх підземний –поверх з позначкою підлоги приміщення нижче планувальної позначки землі на усю висоту приміщення.

Поверх технічний –поверх для розміщення інженерного обладнання і прокладання комунікацій, може бути розташований у нижній (технічне підпілля), верхній (технічне горище) або в середній частині будинку.

Поверх цокольний – поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень.

Приквартирна ділянка – земельна ділянка, що примикає до житлового будинку (квартирі) з безпосереднім виходом на неї.

Приміщення технічні – приміщення для розміщення обладнання теплових вузлів, бойлерних, електрощитових, венткамер, комутаторів, радіовузлів, машинних відділень ліфтів, холодильних установок та ін.

Протяжний будинок – будинок, довжина якого у 3 і більше разів перевищує його висоту.

Світловий карман – приміщення з прямим природним освітленням, що примикає до коридора і служить для його освітлення.

Світловий ліхтар –засклена конструкція покриття для освітлення приміщень сходової клітки або внутрішнього дворика.

Секція житлового будинку – будинок або частина житлового будинку (відокремлена від інших частин глухою стіною) із квартирами (кімнатами гуртожитків), що мають вихід на одну сходову клітку або безпосередньо через коридор. Довжина загальних коридорів, які не мають природного освітлення в торцях і примикають до сходової клітки, не повинна перевищувати 12 м. Площа квартир на поверсі секції, як правило, не перевищує 500м2.

Сільський садибний будинок –односімейний житловий будинок загальною площею, як правило, до 250 м2, розташований на земельній ділянці у сільській місцевості разом зі спорудами господарського призначення, садом і городом.

Суміщений санвузол – приміщення, обладнане унітазом, ванною (чи душовим піддоном) і умивальником.

 

С.46 ДБН В.2.2-...-2004

 

Сходово-ліфтовий вузол – приміщення, призначене для розміщення вертикальних комунікацій: сходової клітки, ліфтів.

Тамбур –прохідний простір між дверима, призначенний для захисту від проникнення холодного повітря, диму і запахів при вході до будинку, сходову клітку або інші приміщення.

Тераса –обгороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, що може мати дах; розміщується на землі або над нижче розташованим поверхом.

Технічне оснащення багатоквартирного житлового будинку –інженерні комунікації та технічні пристрої, необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов і безпечної експлуатації квартир (загальнодомові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні, обладнання пожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидаляння; пристрої ліфтів, центральних розподільних щитів, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).

Умовна висота будинку – за 2.18 ДБН В.1.1-7.

Холодна комора – приміщення, розташоване в неопалюваному об’ємі квартири (будинку).

Шахта для провітрювання – захищений вентиляційними ґратами порожнистий вертикальний простір на висоту будинку з горизонтальним перетином не менше 1/30 загальної площі усіх провітрюваних квартир на поверсі.

.
ДБН В.2.2-...-2004, с.47

 

Додаток В

(обов’язковий)

 

ПРАВИЛА ПІДРАХУНКУ ПЛОЩІ КВАРТИРИ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ І ГУРТОЖИТКУ, ПЛОЩІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ПЛОЩІ ПРИМІЩЕНЬ, ПЛОЩІ ЗАБУДОВИ, БУДІВЕЛЬНОГО ОБ’ЄМУ, ПОВЕРХОВОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ТА ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

В.1Площу квартир слід визначати як суму площ усіх приміщень квартири за винятком лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор і зовнішніх тамбурів.

В.2Загальну площадь квартир слід визначати як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

а) для балконів і терас з коефіцієнтом 0,3;

б) для лоджій 0,5;

в) засклених балконів і лоджій – 0,6;

г) веранд і холодних комор 0,8.

Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступаючих конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

В.3Загальну площу приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів слід визначати як суму площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень з коефіцієнтами згідно з В.2.

Житлова площа квартирних будинків і гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф.

В.4Загальну площу квартир житлових будинків слід визначати як суму загальних площ квартир цих будинків, що визначається згідно з В.2. Загальна площа приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки, підраховується окремо згідно з вимогами ДБН В.2.2-9.

Площі горища, технічного підпілля (технічного горища), позаквартирних комунікацій, а також тамбурів сходових кліток, ліфтових та інших шахт, портиків, ґанків, зовнішніх відкритих сходів до загальної площі будинків не включаються.

 

 

С.48 ДБН В.2.2-...-2004

 

В.5Площу житлового будинку слід визначати як суму площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.

Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт включається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.

Площа горищ і господарського підпілля (технічного підпілля) до площі будинку не включається.

В.6Площу приміщень житлових будинків слід визначати за їх розмірами, вимірюваним між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без урахування плінтусів). Під час визначенні площі мансардного приміщення враховується площа цього приміщення з висотою похилої стелі не менше 1,5 м при нахилі 30° до горизонту; 1,1 м при 45°; 0,5 м при 60° і більше. При проміжних значеннях висота визначається за інтерполяцією. Площу приміщення з меншою висотою слід враховувати у загальній площі з коефіцієнтом 0,7, при цьому мінімальна висота стіни повинна бути 1,2 м при нахилі стелі 30°; 0,8 м при 45°60°; не обмежується за нахилу 60° і більше.

В.7Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи виступаючі частини. Площа під будинком, розташованим на стовпах, а також проїзди під будинком включаються до площі забудови.

В.8Будівельний об’єм житлового будинку визначається, як сума будівельного об’єму вище позначки ±0,000 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об’єм надземної і підземної частин будинку визначається в межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів та ін., починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будинку, без урахування проїздів і просторів під будинками на опорах.

В.9При визначенні поверховості надземної частини будинку до кількості поверхів включаються усі надземні поверхи (включаючи мансардний), у тому числі технічний і цокольний, якщо верх його перекриття знаходиться вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м.

При різній кількості поверхів у різних частинах будинку на ділянці з уклоном, поверховість визначається окремо для кожної частини будинку.

Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, при визначенні поверховості будинку не враховується.


ДБН В.2.2-...-2004, с.49

 

В.10До складу обов’язкових техніко-економічних показників по житловому будинку

включаються:

а) площа ділянки;

б) площа житлової забудови;

в) поверховість;

г) умовна висота будинку (визначається за 2.18 ДБН В.1.1-7);

д) кількість квартир усього будинку, у тому числі:

однокімнатних;

двокомнатних і більше;

е) площа квартир у будинку;

ж) площа літніх приміщень (підрахована згідно з В.3);

з) загальна площа квартир у будинку;

и) площа вбудованих нежитлових приміщень;

к) площа забудови;

л) будівельний об’єм усього, у тому числі:

1) вище позначки ±0.00;

2) нижче позначки ±0.00;

м) питома теплова потужність опалення.


С.50ДБН В.2.2-...-2004

Додаток Г

(обов’язковий)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти