ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості, якими послуга відрізняється від матеріального товару 


 

 

Контрольні запитання

1. Що надає послугам специфіка їх особливостей?

2. Якими документами регламентуються вимоги до побутових послуг?

3. Які послуги переважають на внутрішньому ринку?

4. Яка послуга характерна тільки для міжнародної торгівлі?

5. У чому полягає особливість інжинірингу?

6. На якому ринку надаються торговельно-посередницькі послуги?

7. Як називаються послуги, які в останні роки отримали швидкий і широ­комасштабний розвиток?

Література

1. Апопій В. В., Вабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяль­ність. - К.: Знання, 2008. - С. 57-60.

2. Апопій В. В., Міщук І. П., Рудницький С. І. та ін. Теорія та практика торговельного обслуговування. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - С. 242-263.

Питання 5. Характеристика особливих видів об'єктів комерційної діяльності

До особливих об'єктів комерційної діяльності належать ті, які мають особливу специфіку:

• нерухомість;

• оренда;

• результати інтелектуальної праці; •товарний знак.

 

 

Оренда може бути з викупом або без викупу майна. Залежно від строку оренди розрізняють такі її види:

• рентинг (оренда до одного року);

• хайринг (оренда від одного до трьох років); •лізинг (оренда від трьох до п'ятнадцяти років). 

  

 

Патент обмежений законодавством у часі. Строк його дії визначає кожна країна від 15 до 20 років.


 

Ліцензії бувають:

• прості;

• виняткові;

• повні.


 

Об'єкт "ноу-хау" може бути представлений у вигляді документа (інструк­ції, схеми) або реального досвіду ("живого спеціаліста").

це зареєстровані у встановленому порядку позначення, символіка, які дозволяють відрізняти дану фірму від інших

Товарний знак є промисловою власністю й охороняється законом. Товарні знаки бувають: •текстовими;

• у вигляді зображень;

• комбінованими.

Контрольні запитання

1. У якому документі містяться описання земель, інформація про їх місце- розташування, якість і вартісну оцінку?

2. Які об'єкти становлять окрему групу нерухомості?

3. Що характерно для об'єктів окремої групи нерухомості?

4. Де використовується класифікація об'єктів на групи?

5. Чи може бути проданий патент?

6. Яка процедура продажу патенту?

7. Що характерно для "ноу-хау"?

8. Який документ забезпечує право на використанім товарного знака?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А. та ін. Комерційна діяльність. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2002. - С. 60-62.

Товарний знак

Питання 6. Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності
 

 


 

Гарантії якості товару підтверджуються спеціальними сертифікатами. Крім того, при маркуванні наносяться спеціальні символи, знаки, свідчення то­го, що товар сертифікований.

 

З кількістю товару тісно пов'язаний його вимір.

Багато товарів надходять у торгівлю у двох вимірах (т і м; кг і л; пог. м і ).

кв. м).

Одиниця виміру товару визначається стандартами або контрактами. Співставлений розмірів різних систем

Назва товару Країни СНД США Англія Європа Японія, Китай
Костюми S
чоловічі та жіночі S
М
М
М
  L
  54/56 L/LX


Назва товару Країни СЦД США Англія Європа Японія, Китай
Трикотаж S
S
М
М
M
L
54/56 - - - L/LX
Взуття жіноче/чоловіче 34 40 4 8-8,5 3 7-7,5 35 41 22,5 25,5
35 41 4,5 9 3,5 8 36 42 23 26
36 42 5-5,5 9,5-40 4-4,5 8,5-9 37 43 23,5 26,5
37 43 6 10,5 5 9 38 44 24 27
38 44 6,5-7 11-11,5 5,5-6 10-10,5 39 45 24,5 27,5
39 45 7,5 12 6,5 11 40 46 25 28
- 46 - 12,5-13 - 11,5-12 - 47 - 28,5

 

Код як система умовних, скорочених позначень про характеристику това­рів повинен забезпечити:

• використання цифр, букв, символів, зручних для ручної і машинної обробки;

• відображення цільової інформації про товар та однозначне її тлумачення;

• наявність резерву для нових аналогічних товарів.

В основі кодування лежить класифікація товарів

 

00-99 СШ А та Канада Швеція
20-29 Резерв EAN 740-745 Гватемала
30-37 Франція   Сальвадор
Болгарія   Коста-Ріка
Словенія   Гондурас
Хорватія   Нікарагуа
400-440 Німеччина   Панама
460-469 Росія Мексика

 

Контрольні запитання

1. Якими документами описуються та регламентуються вимоги до об'єк­тів комерційної діяльності?

2. Які основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності?

3. Що являє собою штрих-код?

4. Ким присвоюється цифрове значення коду?

Література

Апопій В. В., Бабеико С. Г., Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяльність К.: Знання, 2008. - С. 62-69.

Тайвань Венесуела
Естонія Швейцарія
Латвія Колумбія
Литва Уругвай
Філіппіни Перу
Україна Болівія
Гонконг Аргентина
45-49 Японія Чилі
Великобританія Парагвай
Греція Еквадор
Кіпр Бразилія
Македонія 80-83 Італія
Мальта Іспанія
Ірландія Куба
Бельгія та Люксембург Словаччина
Португалія Чехія
Ісландія Югославія
Данія Туреччина
Польща Голландія
Румунія Південна Корея
Угорщина Таїланд
600-601 Південна Африка Сінгапур
Марокко Індонезія
Туніс 90-91 Австрія
Фінляндія Австралія
690-691 Китай Нова Зеландія
Норвегія Малайзія
Ізраїль    

Тема 1.3. Торгівля як сфера комерційної діяльності План

1. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу.

2. Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі.

Ключові поняття: інфраструктура ринку, матеріально-технічна база ко­мерційної діяльності, матеріально-технічна база торговельного підприємства, підприємництво, торговельна діяльність, канали розподілу.

Питання 1. Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу

Розвиток і функціонування торгівлі в усіх типах економіки обумовлені існуванням товарного виробництва.

Саме товарне виробництво диктує необхідність товарно-грошового обмі­ну та доведення товару зі сфери виробництва у сферу споживання.

За своєю суттю торгівля є формою товарно-грошового обміну та сферою обігу товарів і послуг _______________________________________________ _____

Фукції торгівлі


 

Виконуючи функцію обміну, торгівля зв'язує виробництво та споживан­ня, завершуючи в широких масштабах відтворювальний процес.


 

Суть цієї функції полягає у прискоренні доведення товарів до сфери спо­живання з максимальним збереженням їх споживних властивостей.

Ресурсний потенціал торгівлі

Складні економічні функції, що виконуються у сфері товарного обігу, і зростаючі масштаби обміну обумовлюють необхідність концентрації в цій сфе­рі значного матеріально-технічного, товарно-грошового і трудового потенціалу.

Основні фонди в торгівлі поступаються тільки галузям матеріального ви­робництва, але й вони повною мірою не забезпечують ефективне функціону­вання цієї сфери, збереження та реалізацію багатомільярдної маси товарів.

Складські і торгові площі не відповідають нормативу. Зношеність фондів становить близько 60 %.

Оборотних коштів у торгівлі не вистачає. Частина запозичених коштів у банках досягає до 80 %.

Близько 13 % усіх запасів товарно-матеріальних цінностей країни пере­буває у сфері торгівлі.

Трудовий потенціал торгівлі досить значний та офіційно перевищує 1,5 млн осіб, постійно зайнятих у сфері торгівлі, а взагалі сфера торгівлі забез­печує роботою 3,5-4 млн осіб.

Ресурсний потенціал сфери торгівлі величезний, але ні за кількістю, ні за якістю він не рівнозначний складним завданням та зростаючій ролі торгівлі в ринковому середовищі.

Контрольні запитання

1.У чому полягають суть та зміст торгівлі?

2.Які провідні функції торгівлі?

3.Яким чином торгівля впливає на споживання товарів?

4.Яка залежність економічних зв'язків і сфери обігу?

Література

Апопій В. В., Бабенко С. Г., Гончарук Я. А та ін. Комерційна діяльність. - К.: Знання, 2008. - С. 32-35.

Питання 2. Роль і завдання комерційної роботи на сучасному етапі

 

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти