ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕСТИ (семестровий екзамен).

ТЕСТИ (семестровий екзамен).

Нормативна дисципліна: Комерційна діяльність.

Назвіть кінцеву мету комерційної діяльності.

А)купівля та продаж товарів і послуга, та отримання прибутку

Б)високий рівень культури обслуговування

В)інтеграція з виробничою діяльністю інших підприємств

Які з завдань «Комерційної діяльності» носять теоретичний характер?

А)організація і управління комерційною діяльністю на оптовому ринку

Б)аналіз явищ, закономірностей, тенденцій, які характерні для сфери комерційної діяльності

В)впровадження прогресивних форм постачання товарів

Г)формування асортименту товарів

Які з завдань «Комерційної діяльності» носять теоретичний характер?

А)організація роздрібного продажу товарів

Б)підвищення культури торгівлі і якості обслуговування

В)визначення стратегічних напрямків та шляхів розвитку комерційної діяльності

Які з завдань «Комерційної діяльності» носять практичний характер?

А)пояснення суті і змісту комерційних відносин

Б)наукове обґрунтування принципів, методів, способів організації комерційної діяльності

В)формування інфраструктури внутрішнього ринку

Які з завдань «Комерційної діяльності» носять практичний характер?

А)створення сприятливого психологічного мікроклімату

Б) аналіз явищ, закономірностей, тенденцій, які характерні для сфери комерційної діяльності

В)визначення стратегічних напрямків та шляхів розвитку комерційної діяльності

Яка наукова дисципліна є теоретичним фундаментом «Комерційної діяльності»?

А) «Основи бізнесу»

Б) «Маркетинг»

В) «Економічна теорія»

Г) Менеджмент

Що відбувається на етапі «Рішення про створення нового підприємства»?

А)складання бізнес-плану

Б) засвідчення заповненої банківської картки

В)підготовка статуту

Що відбувається на етапі «Підготовка установчих документів» при створенні нового підприємства?

А)складання бізнес-плану

Б) засвідчення заповненої банківської картки

В)підготовка статуту

Г)відкриття рахунку в банку

Який строк державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

А) 1 день

Б) 2 дні

В) 3 дні

Чи повертається реєстраційний збір у разі відмови в проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

А)так

Б) ні

В)за рішенням суду

У якому розмірі справляється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичної особи?

А)10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Б) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В) 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У якому розмірі справляється реєстраційний збір за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця?

А)10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Б) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

В) 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Який документ державного зразка засвідчує право суб’єкта на провадження певного виду господарської діяльності впродовж визначеного строку?

А)ліцензія

Б)торговий патент

В) свідоцтво

Яке державне свідоцтво засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності займатися певними видами діяльності?

А)ліцензія

Б)торговий патент

В) свідоцтво

Який термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності?

А) 1 місяць

Б) 6 місяців

В) 12 місяців

Який термін дії короткотермінового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності?

А)від 1 до 10 днів

Б)від 1 до 15 днів

В) від 1 до 20 днів

В які терміни проводиться оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності?

А)щомісячно до 10 числа

Б)щомісячно до 15 числа

В) щомісячно до 20 числа

18.Пільговий торговий патент видається суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю виключно з використанням цього виду товару вітчизняного виробництва:

А)проїздні квитки

Б)продовольчі товари

В)товари дитячого асортименту

В який історичний період комерційна діяльність була заборонена?

А)під час Жовтневого перевороту 1917 р.

Б)період воєнного комунізму

В)період НЕПу

За яким принципом суб’єкти комерційної діяльності вільні у виборі об’єктів, форм і методів взаємодії, самостійно визначають умови і масштаби здійснення комерційних операцій?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності застосовується, якщо головною умовою її здійснення є пристосування до ринкових умов?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності, пов'язаний з отриманням прибутку?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який принцип комерційної діяльності має місце, якщо відбуваються випадкові події на товарному ринку?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

Який характер носять запропоновані чинники комерційної діяльності: об’єкти та суб’єкти комерційної діяльності, ціни, кваліфікація апарату управління?

А)зовнішні

Б)внутрішні

Як адміністративність впливає на розвиток комерційної діяльності?

А)сприяє розвитку комерційної діяльності

Б)розширює функції комерційної діяльності

В)стримує розвиток комерційної діяльності

Як централізм впливає на розвиток комерційної діяльності?

А)сприяє розвитку комерційної діяльності

Б)розширює функції комерційної діяльності

В)стримує розвиток комерційної діяльності

У чому відображається вільний вибір виду підприємницької діяльності?

А)комерціалізації

Б)комерційному забезпеченні процесу обігу товарів

В)комерційній функції

Яка структура займається пошуком та вибором конкурентоспроможних товарів?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Якими правами володіють громадяни України, які здійснюють комерційну діяльність і є правоздатними та дієздатними, не мають обмежень на заняття комерційною діяльністю?

А)юридичної особи

Б)фізичної особи

Яка структура займається комбінуванням торговельної і неторговельної діяльності?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Яка структура займається пошуком та вибором конкурентоспроможних товарів?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

32.Підприємство, яке наділене відокремленою власністю і відповідає майном за свої зобов’язання, володіє правами:

А)юридичної особи

Б)фізичної особи

Яка структура займається оперативним маневруванням запасами і ресурсами?

А)виробництво – оптова торгівля

Б)оптова торгівля – роздрібна торгівля

В)роздрібна торгівля – сфера споживання

Хто з вказаних осіб має самостійний баланс, поточні рахунки, набуває майнові і немайнові права?

А)юридична особа

Б)фізична особа

Доведіть, що «Економічна теорія» є теоретичним фундаментом «Комерційної діяльності»

А)її результати використовуються у практиці комерційної діяльності

Б)вона пояснює економічні явища

В)вона дає знання щодо фінансового забезпечення

Яка наукова дисципліна формує загальну концепцію комерційної діяльності?

А) «Економічна теорія»

Б) «Основи бізнесу»

В) «Економіка підприємства»

Який принцип комерційної діяльності пов'язаний із недосконалістю системи правового регулювання?

А)ризикованість

Б)адаптованість

В)економічна свобода

Г)ефективність

До якої організаційно правової форми відносять кооператив?

А)простої

Б)складної

Який чинник впливає на розвиток комерційної діяльності і характеризується вільним рухом капіталів?

А)рівень доходів

Б)податкова система

В)лібералізація економіки

Г)товарно-грошові відносини

Як називається договірне об’єднання учасників з метою координації комерційної діяльності?

А)консорціум

Б)концерн

В)асоціація

Г)корпорація

Як називається договірне об’єднання, учасники якого можуть централізовано регулювати комерційну діяльність?

А)консорціум

Б)концерн

В)асоціація

Г)корпорація

Назвіть підгрупи товарів.

А)кондитерські вироби

Б)тканини

В)крупи

Який товарний код України?

А) 460

Б) 482

В) 690

Г) 869

Який товарний код Росії?

А) 460

Б) 482

В) 690

Г) 869

Який товарний код Китаю?

А) 460

Б) 482

В) 690

Г) 869

Який метод використовується при прогнозуванні попиту, якщо його основою є використання фізіологічних норм споживання основних харчових продуктів і норм раціонального споживання непродовольчих товарів?

А)метод екстраполяції ряду динаміки

Б)нормативний метод

В)прогнозування попиту з використанням коефіцієнта еластичності

Г)метод економіко-математичного моделювання

Д)метод експертних оцінок

ТЕСТИ (семестровий екзамен).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти