ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.1. Предмет та метод логіки

Лекція. Теоретико-методологічні та історичні аспекти логіки як науки

План

1. Визначення логіки як науки, її нормативний характер.

2. Історичні етапи розвитку логічного знання.

3. Міркування та його структура.

4. Логічна форма міркування. Основні компоненти логічної форми.

5. Значення логіки для формування логічної культури мислення.

 

Запитання для самоперевірки

1. Що таке абстрактне мислення та якою є його роль в пізнанні?

2. Від якого слова походить термін «логіка»? Яке його значення?

3. Які основні етапи в розвитку логічного знання?

4. В чому відмінність сучасної логіки від традиційної, а також формальної логіки від діалектичної?

5. З’ясуйте засновки та висновки в наступних міркуваннях:

а) Петров брав участь у пограбуванні, оскільки на момент його здійснення він знаходився на місці злочину.

б) Очевидно, що жодний політичний лідер не страждав від недостатньої самооцінки.

в) Томенко брав участь у засіданні Верховної Ради, оскільки на момент його проведення він знаходився в сесійній залі.

г) «Політика – це бокс, в якому нокаутуючі удари дістаються публіці» (Олексій Гришанков).

д) «Суддя, який засуджує невинного, засуджує самого себе» (Публій Сір)

е) Чи вірно вчинив Микола, подавши на свого сусіда до суду, тоді як той почав забудівлю на його території?

6. Чи достатньо порушити закони й правила логіки, щоб одержати хибний висновок?

7. З’ясуйте логічну форму наведених виразів:

а) Логіка або наука, або мистецтво.

б) Якщо логіка – це мистецтво, тоді вона не є наукою.

в) Логіка – це мистецтво і наука.

8. Побудуйте логічну форму наступних міркувань:

а) Коли громадянину України чоловічої статі виповнюється 18 років, він отримує повістку з військомату. Олегу через два тижні виповниться 18 років, тому він очікує на лист з військомату.

б) Звинувачуваний не є винним у скоєнні злочину, бо він божевільний.

в) Україна може бути або парламентсько-президентською, або президентсько-парламентською республікою.

г) Якщо в країні не порушуються закони, тоді в ній панує лад. Але в Україні далеко не всі дотримуються законів. Тому й маємо безладдя.

д) «Бачити несправедливість та мовчати – це значить самому брати участь в ній» (Ж.-Ж. Руссо).

е) Під час порушення службовцем дисципліни адміністрація підприємства зобов’язана вимагати від нього усного або письмового пояснення.

Завдання для самостійної роботи

 

1. Розкрийте поняття про логічну помилку. Софізми та паралогізми.

2. Порівняйте формалізовані та природні мови.

3. Охарактеризуйте логічні та нелогічні терміни

4. Закцентуйте увагу на основних аспектах значення логіки для юристів.

 

Література: 1,2,4,8,9,11,12,17,20,29,32.

 

Тема 1.2. Семіотичний характер логіки

Лекція. Семіотична природа логічного мислення

План

1. Поняття про знак. Види знаків.

2. Семіотика як наука про знаки: історія та сучасний стан.

3. Знаковий процес та його структура.

4. Структура значення знаку.

5. Виміри знакового процесу.

6. Рівні знакового процесу.

 

Запитання для самоперевірки

 

1. Які види знаків ви знаєте? До якого з видів можна віднести слова природної мови?

2. Назвіть персоналій, які займалися розробкою семіотичної проблематики?

3. Виділіть основні компоненти семіозису в таких ситуаціях:

а) Отримавши листа з дому про незадовільний стан здоров’я бабусі, я змушений був негайно прямувати на вокзал та купувати виток на найближчий автобус до свого селища.

б) «Всім встати!» - вигукнув черговий з появою судді в залі судових засідань.

в) Працівниками правоохоронних органів була застосована сила під час затримання порушників, які намагалися уникнути відповідальності за скоєний злочин.

г) Президент розпустив парламент.

4. Чи можливі ситуації, коли у знака відсутнє смислове або предметне значення?

5. Визначне предметне та смислове значення таких висловів: норма права, закон, суд, юрист, президент, держава, мораль, культура, політична культура, гроші.

6. Наведіть приклади знакових процесів та проаналізуйте їх за структурою.

7. Визначте виміри таких знакових ситуацій:

а) Студенти юридичного факультету КНУКіМ складають залік з логіки.

б) Проводиться засідання Конституційного Суду України.

в) Почувши постріл, спортсмени почали долати стометрівку.

г) Відбуваються дипломатичні переговори між міністром закордонних справ України та послом Франції.

8. Які основні рівні знакового процесу?

9. Чому виникає необхідність розрізнення між об’єктною мовою та метамовою?

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте взаємозв’язок мови та мислення в пізнанні.

2. Проаналізуйте типові логічні помилки.

3. Суперечності й парадокси як результат змішування двох мов.

 

Література: 1,2,3,11-13,33-36.

 

Тема 1.3. Поняття як логічна форма

Лекція. Поняття: аналіз та операції

План

1. Поняття та методи його утворення.

2. Логічна структура поняття. Обсяг та зміст.

3. Види понять.

4. Відношення між поняттями.

5. Обмеження та узагальнення як логічні операції.

6. Поділ та визначення поняття. Види помилок.

 

Семінарське заняття

Логічний аналіз та операції над поняттями

План

1. Загальна характеристика поняття та його логічна структура.

2. Види понять та типи відношень між ними.

3. Загальна характеристика поділу. Види та правила поділу.

4. Явні та неявні визначення.

 

Запитання для самоперевірки

1. Чому виникає необхідність в поняттях? В чому їх призначення?

2. Розкрити синтаксичні та семантичні аспекти визначення поняття.

3. Встановіть обсяг та зміст наступних понять: острів, музей, місто, театр, злочинець, автор роману «Війна та мир», людина, яка винна в скоєнні злочину, злочинець.

4. Який закон регулює відношення між змістом та обсягом поняття?

5. Подайте логічну характеристику поняттям: юрист, безлад, хабарник.

6. Чи правильно здійсненний поділ понять? Якщо ні, вкажіть на помилки:

а) Рослини поділяються на дерева, кущі, трави, лишайники та гриби;

б) Ріки бувають гірські, рівнинні, підземні, довгі, широкі, бурхливі;

в) Полк складається з батальйонів;

г) Осінь буває рання або пізня;

д) Угоди бувають двосторонніми, багатосторонніми та заповіти;

е) Політика буває прогресивною, регресивною та консервативною;

ж) Мови поділяються на природні, штучні та народні.

7. Визначне основу поділу поняття:

а) Автомобілі поділяються на легкові та вантажівки;

б) Поняття поділяються на одиничні та загальні;

в) Гроші бувають або паперові, або металеві;

г) Історія поділяється на давню, середньовічну, нову та новітню;

д) Видами мистецтва є художня література, музика, скульптура, живопис, архітектура, портретний живопис.

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Сформулюйте суть узагальнення та наведіть приклади.

2. Означте основні прийоми, схожі з визначенням понять.

3. Вкажіть на помилки, які можливі у визначенні.

4. Охарактеризуйте помилки, які можливі у поділі.

 

Література: 1,2,4,6,8-9,11-12,24,27-28.

 

Індивідуальне завдання

У справі про вбивство є двоє підозрюваних – Іван та Михайло. Допросили чотирьох свідків.

Свідчення першого: «Петро не винен».

Свідчення другого: «Павло не винен».

Третій свідок сказав: «З двох свідчень принаймні одне істинне».

Четвертий стверджував: «Покази третього свідка хибні».

Четвертий свідок виявився правий. Хто ж здійснив злочин?


МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 

Варіант 1

1. Розкрийте семіотичний характер логіки.

2. Що таке відношення підпорядкування? Наведіть приклади.

3. Зобразите графічно (за допомогою кіл Ейлера) відносини між обсягами понять: "поняття", "конкретне поняття", "нульове поняття", "абстрактне поняття".

4. Оберіть правильний варіант операції обмеження поняття:

а) держава – Африка – Конго;

б) юрист – слідчий – дільничний інспектор;

в) міністр внутрішніх справ – міністр внутрішніх справ України;

г) держава – демократична держава – держава Україна

 

Варіант 2

1. Яке значення має термін «логіка» у даний час?

2. Чи можуть знаходитись у відношенні підпорядкування поняття, які виражають співвідношення частини і цілого? Відповідь обґрунтуйте.

3. Які з наведених прикладів відповідають такої схемі

 

 


4. Виконайте операцію узагальнення наступних понять та оберіть вірне рішення:

а) українська мова - мова українського народу - слов’янська мова

б) нормативно правовий акт – закон - конституція

в) злочин - діяння - свідоме діяння

г) штраф - грошове стягнення - вирок суду


Варіант 3

1. У чому полягає сутність методу формалізації у логіці?

2. Що таке дихотомічний поділ понять?

3. Обсяг поняття при виключенні деяких ознак з його змісту:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) залишається без зміни;

г) все вище згадане;

д) правильна відповідь не наведена.

4. Визначте, до якого виду належать наведені визначення:

а)Шахрайство - це заволодіння індивідуальним майном громадян чи придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

б) Політичний режим - сукупність способів і методів здійснення політичної влади.

 

Варіант 4

1. Що є предметом вивчення логіки як науки?

2. Як ви вважаєте, відношення співпідпорядкування - це відношення між родом і видами чи між видами одного роду? Відповідь обґрунтуйте.

3. Визначте випадки, в яких зроблена операція обмеження поняття:

а) міліція - відділення міліції;

б)законодавство - закон;

в)вбивство - розстріл.

4. Визначте випадки, у яких зміниться зміст наведених нижче понять

а) зміст поняття "атом", якщо будуть відкриті нові властивості атомів?

б) зміст поняття "студент нашої групи", якщо студенти нашої групи почнуть краще вчитися?

в) зміст поняття "весна", якщо весна в цьому році запізниться?

 

Варіант 5

1. Охарактеризуйте поняття як форму мислення.

2. Які ознаки називаються істотними?

3. Яка операція над поняттям (узагальнення чи обмеження) зроблена?

а) заборона - недозвіл

б) агресивність - активність

в) невинність – непричетність

4. Визначте випадки у яких поділ понять є правильним:

а) література поділяється на фантастичну, науково-популярну, дитячу, пригодницькі романи і підручники;

б) Сонячна система: Земля, Венера, Юпітер, Сатурн тощо;

в) майно: придбане, отримане в спадщину, надане в тимчасове користування, подароване, украдене;

г) банки: комерційні, приватні, державні, міжнародні.


Варіант 6

1. Які основні етапи пройшла логіка в своєму історичному розвитку?

2. В чому полягає специфіка логічних операцій обмеження і узагальнення?

3. Логіка досліджує:

а) форми мислення, відхиляючись від конкретного змісту думки

б) форми існування конкретних явищ об'єктивної реальності

в) форми прояву конкретного змісту думки

г) схеми міркування.

4. Яка з колових схем відображає співвідношення таких понять:

 

а) Рис.1

б) Рис.2

 

Варіант 7

1. Розкрийте відмінності сучасної логіки від традиційної.

2. Способи утворення понять.

3. Основними логічними формами визнаються:

а) поняття

б) речення

в) слово

г) думка

д) судження

е) умовивід

Що надає підставу для виділення їх в якості логічних форм?

4. Виконайте операції над поняттями:

а) узагальнення - "злочин проти особистості", "крадіжка державного майна", "шахрайство";

б) поділу (за довільно обраною підставою)-"наука".

Варіант 8

1. Чим відрізняється класична логіка від некласичної?

2. Розкрийте зміст логічної операції визначення поняття?

3. Чи правильно зроблене узагальнення понять:

а) секунда – хвилина – година

б) злочин - суспільно-небезпечне діяння - протиправне діяння.

4. Встановити вид операції над поняттям і її правильність:

а) кокаїн - отруйна речовина, що добувається з тропічної рослини;

б) злочини поділяються на злочини, вчинені вночі і злочини, вчинені вдень.

 

Варіант 9

1. Чи є тотожними поняття істинність і правильність мислення? Обгрунтуйте відповідь.

2. Які види визначення понять ви знаєте?

3. Логічна семантика є розділом:

а) логічної прагматики;

б) логічної семіотики;

в) дискретної математики;

г) теорії ігор;

д) математики.

4. Установіть відношення між поняттями:

а) “педагог", "економіст", "викладач логіки", "учасник міжнародного симпозіуму";

б) "професор", "викладач", "викладач логіки", "доцент";

в) "людина", "жебрак", "мільйонер", "українець".

Варіант 10

1. Які міркування розглядаються як неправильні?

2. Правила визначення понять, а також помилки, можливі при їх порушенні.

3. Логіка як наука досліджує

а) схеми міркування;

б) форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю;

в) умови, причини розвитку і функціонування мислення;

г) природничо-матеріальне забезпечення процесів мислення;

д) достовірність людських знань.

4. Наведіть приклади понять які б знаходилися у відношенні тотожності з такими поняттями:

а) "квадрат";

б) "адміністративний, культурний, економічний центр держави";

в)"підручник".


Варіант 11

1. Які міркування називаються хибними?

2. Яке значення має операція визначення понять?

3. Здійсніть операцію поділу з поняттями: юрист, право, Конституція.

4. Які з наведених пар понять не можна порівняти і чому:

а) винність, невинність;

б) юрист, закон;

в) злочин, покарання.

 

Варіант 12

1. Чи може правильне міркування мати хибний висновок? Якщо так, то за якої умови?

2. Розкрийте зміст логічної операції поділ поняття?

3. Оберіть правильні відповіді. Логічні помилки за їх походження поділяють на види:

а) хиба

б) несвідоме

в) софізми

г) кривда

д) паралогізми

4. Наведіть приклади понятть, відносини між який виражалися б такою схемою:

а) б)

Варіант 13

1. Чи може неправильне міркування мати істинний висновок? Якщо так, то за якої умови?

2. Яка відмінність між поділом понять і мисленим розчленуванням предмета на частини?

3. Процес формалізації думки — це:

а) виявлення змісту логічних форм мислення;

б) визначення правильності мислення;

в) встановлення структури думки;

г) визначення закономірностей процесу мислення;

д) перевірка думки на істинність (її відповідності реальній дійсності).

4. Визначите вид операції над поняттями і правильність її виконання. У разі потреби вкажіть порушене правило і вид помилки:

а) "Дружба є взаємний потяг друзів";

б) "Студенти бувають відмінниками, двієчниками і першокурсниками"

Варіант 14

1. Визначте зміст і обсяг понять? Як вони співвідносяться?

2. Які види поділу понять ви знаєте?

3. Логічна правильність думки — це:

а) адекватне відображення у свідомості людини певної ситуації, що існує в реальності;

б) правильне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів;

в) відсутність будь-яких сумнівів;

г) відповідність структури думки законам і правилам мислення;

д) інтуїтивна очевидність.

4. Здійсніть узагальнення і обмеження понять:

а) держава;

б) товар;

в) підручник;

г) злочин.

 

Варіант 15

1. Назвіть та розкрийте види понять за змістом та обсягом?

2. Сформулюйте правила поділу понять.

3. Паралогізм — це:

а) один з різновидів логічних помилок;

б) коло у визначенні;

в) метод логіки;

г) один з різновидів умовиводів;

д) одна з форм абстрактного мислення людини.

4. Оберіть правильне визначення логіки як науки відносно правил здійснення цієї логічної операції:

а) логіка – це наука, що досліджує мислення людини;

б) логіка – це наука, що досліджує мислення людини, виражене в слові;

в) логіка – це наука, що досліджує міркування людини;

г) логіка – це наука, що досліджує форми та закони мислення.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти