ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МОДУЛЬ ІІ. ЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ОСНОВИ АРГУМЕНТАЦІЇ

Тема 2.1. Логіка висловлювань

Лекція. Логічний аналіз висловлювань

План

1. Загальна характеристика висловлювань. Види висловлювань.

2. Логічні сполучники та їх табличне визначення.

3. Основні закони логіки висловлювань.

4. Види логічних відношень між висловлюваннями.

5. Логічний квадрат.

 

Семінарське заняття

Логічний аналіз висловлювань

1. Види висловлювань в сучасній логіці.

2. Мова пропозиційної логіки.

3. Табличне визначення логічних сполучників.

4. Основні закони логіки.

 

Запитання для самоперевірки

1. Встановіть, чи будуть порушені вимоги закону тотожності при ототожненні понять, що виражені в наступних словосполученнях?

а) Байкал. Найглибше озеро в світі.

б) Педагог Учитель.

в) Музика. Симфонія

2. Із наведених суджень виділіть такі пари, які можуть бути одночасно істинними, а також ті, які не можуть бути одночасно істинними:

1) Усі студенти нашої групи отримали стипендію;

2) У нашій групі є такі студент, які отримали стипендію,

3) Не всі студенти нашої групи отримали стипендію;

4) У нашій групі є такі студенти, які не отримали стипендію;

5) В нашій групі ніхто із студентів не отримав стипендію;

6) Деякі студенти нашої групи отримали стипендію;

7) Ніхто із студентів нашої групи не отримав стипендію.

3. Встановіть чи є в цих прикладах порушення закону виключеною третього:

1) Безумовно, Наталя не відмінниця, але у неї немає інших оцінок, крім п'ятірок, і вона завжди все знає.

2) Він завжди буває веселий і дуже рідко буває сумний.

4. В яких із перелічених прикладів порушено закон достатньої підстави? Обґрунтуйте свої твердження.

а) Я кілька разів прочитав підручник з логіки, а тому заслуговую на позитивну оцінку з цієї дисципліни.

б) Я спортсмен, отже, ставте мені залік з логіки.

5. Визначити вид складного судження:

а) Попит стає надлишковим тоді і тільки тоді, коли виробництво не може відреагувати на його зростання реальним збільшенням обсягів валового національного продукту.

б) Росте інфляція - знецінюються заощадження.

в) Якщо вчора падав дощ, то завтра, можливо, буде гарна погода.

г) Держава постачає на ринок кредитів кошти і може одержувати з нього позички для покриття державного боргу.

д) Грошова політика може здійснюватися або за кейнсіанським, або за монетаристським підходом.

е) Ресурси мають своїх власників, і власники ресурсів одержують доходи.

с) Інфляція зумовлюється або надлишковим попитом, або зростанням витрат.

ж) Якщо зростає кількість грошей без відповідного зростання обсягів виробництва, то це обов'язково спричиняє підвищення цін.

6. Дано два судження:

А - Студент склав іспит;

В - Студент їде на канікули додому

Сформулюйте наступні висловлювання:

а) AVB

б) А Λ В

в) А→В

г) А↔В

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте поняття про модальне висловлювання, визначіть його види.

2. Здійсніть логічний аналіз запитань та відповідей.

3. Сформулюйте поняття про відповідь, визначить її види.

 

Література: 1-4,8-12,15,19,22,25,37.

Тема 2.2. Умовивід як форма мислення

Лекція 1. Умовивід як логічна форма. Дедуктивні умовиводи

План

1. Поняття умовиводу. Види умовиводів.

2. Дедуктивні умовиводи.

Запитання для самоперевірки

1. Перевірте, чи правильно виконано перетворення суджень:

а) Будь-який суд має знайти істину у справі. → Отже, жоден суд не може знайти істини у справі.

б) Деякі свідки знали потерпілого. → Отже, деякі свідки не знали потерпілого.

2. Перевірте, чи правильно виконано обернення суджень:

а) Брокери і ділери є членами біржі. → Деякі члени біржі є брокерами і ділерами.

б) Суд - орган правосуддя. → Отже, правосуддя здійснюється тільки судом.

в) Усі громадяни цієї держави - правоздатні. → Отже, будь-який правоздатний - громадянин цієї держави.

3. Перевірте, чи правильно виконано протиставлення предикату:

а) Деякі студенти - відмінники. → Отже, деякі ідмінники не є студентами.

б) Договір є угодою. → Отже, те, шо є угодою, є і договором.

в) Закон є загальне. → Отже, дещо загальне не є законом.

4. Здійсніть перетворення суджень:

а) Біржа компенсує витрати фермера від зниження ціни.

б) Деякі фермери заздалегідь дбають про реалізацію зерна.

5. Здійсніть обернення суджень:

а) Підприємство потребує коштів для розширення своєї діяльності.

б) Брокери виконують біржові операції за дорученням клієнта.

в) Ділери мають дохід від різниці між ціною продажі і ціною купівлі.

6. Здійсніть протиставлення предикату:

а) Жоден патріот не зневажає культури свого народу.

б) В умовах ринкової економіки деякі підприємства не є державною формою власності.

в) Банки є фінансово-кредитними установами.

7. Чи випливає з необхідністю висновок із посилань умовнокатегоричного силогізму?

а) Якщо слово змінюється, то воно не може бути прислівником.

Слово « гарний» - змінюється.

?

б) Хто веде боротьбу за роззброєння, той відстоює мир.

А.Сахаров боровся за роззброєння.

?

в) Жоден громадянин України не бажає ядерної війни.

Моритко Вадим не є громадянином України.

?

8. Встановіть фігури таких силогізмів і визначте їхні модуси:.

а) У великих країнах світу зростає народжуваність.

США -- велика країна світу._____

У США зростає народжуваність.

б) Усі засоби праці входять до складу продуктивних сил.

Відносини власності не входять до продуктивних сил.

Отже, відносини власності не є засобами праці.

в) Усі герої безсмертні.

Усі герої - люди.______

Деякі люди безсмертні.

г) Осуховський Сергій має право на працю, так як він є громадянином України, а всі громадяни України мають право на працю.

д) Усі хірурги - лікарі.

Усі лікарі - інтелігенти.

Деякі інтелігенти - хірурги.

 

Завдання для самостійної роботи

1 Визначте правила вживання термінів категоричного силогізму.

2 Розкрийте складні і складноскороченні силогізми.

3 Дайте визначення розділовим умовиводам та розділово-категоричному і розділово-умовному силогізмам.

4 Назвіть і розкрийте аксіоми силогізму.

Література:1,2,4,8-9,11-13,19,24,27-28,30.

 

Лекція 2. Індуктивні умовиводи та умовиводи за аналогією

План

1. Індуктивні умовиводи, їх види.

2. Поняття та структура умовиводів за аналогією.

Запитання для самоперевірки

1. В якій функції виступає аналогія в наступній розповіді?

По дорозі йшов селянин і ніс ягнятко. Його зупинив перехожий і запитав: «Що несеш?». Селянин відповів. Потім другий перехожий задав те саме питання. Селянин відповів. Коли десятий перехожий задав селянину те ж питання, селянин його побив. Селянина викликали в суд. Суддя і селянин були мусульманами. Ввійшовши в приміщення, селянин привітав суддю: «Аллах великий і всемогутній». Вставши, суддя відповів: «І Мухаммед його пророк». Селянин повторив привітання. Суддя встав і повторив відповідь. Так повторилось і втретє. Після цього суддя сказав селянинові, шо поб'є його, якщо він буде продовжувати. У відповідь селянин розказав судді, що з ним сталося, і суддя виправдав селянина.

2. Мандрівник з Європи, що прибув на африканський континент, аби привернути увагу до себе і виявити байдужість до тубільців, почав читати газету. Згодом підійшло кілька тубільців і почали просити газету. Пізніше виявилось, що читання газети вони сприйняли за лікування очей. Дайте логічний аналіз цього факту.


3. Визначте вид аналогії та дайте її наукову оцінку в таких проблемах:

а) Вульгарні матеріалісти вважали, що подібно до того, як печінка виділяє жовч, так мозок виділяє мислення;

б) Дехто вважає, що коли ненавмисно розіб'ється дзеркало, то буде нещастя; якщо перед полюванням пробити чучело звіра, то полювання буде успішним.

4. Дайте визначення аналогії. Наведіть її приклади в економічній науці.

5. Чи є коректними наступні індуктивні умовиводи?

а) Коли я йшов на свій перший іспит в університеті, я забув вдома залікову книжку. Цей іспит я не склав. Вдруге я забув залікову книжку вдома, йдучи складати залік в кінці II курсу. Цей залік я також не склав. Ще раз я забув взяти залікову книжку, коли складав іспит на III курсі, який теж не здав. Так я прийшов до висновку, що забувати залікову книжку, коли ідеш що-небудь складати - погана прикмета.

б) У старости нашої групи інша прикмета - вона ходить на всі іспити в одному і тому ж одязі. Склавши в ньому перші два іспити на «відмінно», наша староста вирішила ходити на іспити завжди в одному і тому ж одязі. І що цікаво - прикмета ця постійно збувається.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Розкрийте методи встановлення причинно-наслідкового зв’язку у науковій індукції.

2. Дайте визначення поняття причинного зв’язку.

3. Визначте умови правомірності індуктивних умовиводів і правила їх побудови.

4. Розкрийте значення умовиводів за аналогією.

Література: 1,2,4,11-13,24,27-28,30.

Тема 2.3. Логічний аналіз діяльності [М1]

Лекція. Логіка дії та норм

План

1. Поняття про дію. Зовнішні та внутрішні аспекти дії.

2. Структура дії.

3. Типи взаємодії. Поняття про логіку взаємодії.

4. Логіка норм.

 

Запитання для самоперевірки

1. Визначте деонтичну модальність суджень, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d).

а) «Моральність повинна виступати у формі краси» (Гегель)

б) Кожна дитина повинна мати право на захист

в) На лекціях і семінарах забороняється користуватись мобільним зв’язком

г) Кожен має право на волю і особисту недоторканність

д) «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (Некрасов)

е) Кожен має право на охорону здоров’я і медичну допомогу

2. У Конституції України, Кримінальному, Цивільному та інших кодексах знайдіть правозобов'язуючі, правозабороняючі і правонадаючі норми.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Порявняйте теоретичні та практичні міркування.

2. Розкрийте зв'язок взаємодії та практичного міркування.

3. Поняття про соціальну дію. Загальна характеристика соціальних норм.

 

Література: 11-16,18,22,24,26.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти