ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.4. Основи теорії аргументації

Лекція. Загальна характеристика теорії аргументації

План

1. Поняття про аргументацію. Типи аргументації.

2. Характерні ознаки емпіричної та теоретичної аргументації.

3. Структура та форма аргументації.

4. Правила та помилки аргументації.

 

Запитання для самоперевірки

1. Встановіть помилку в доведенні: «Ця тварина - зебра, бо вона смугаста».

2. Спростуйте популярне доведення, що Земля має форму кулі. У ньому наводяться такі аргументи:

- віддаляючись, пароплав у морі поступово ховається за горизонтом;

- з піднесенням у висоту горизонт розширюється;

- сонце зайшло, але вершини гір або дерев ще довго ним освітлюються.

3. Наведіть аргументи на користь того, що Земля має сферичну поверхню.

4. «Новий роман цього автора - високохудожній твір, оскільки всі інші його твори теж високохудожні». Яка логічна помилка допущена у цьому міркуванні?

5. Визначте тезу, аргументи, доведення і спростування в такому уривку з роману І.С.Тургенєва «Рудін».

- Отже, по-вашому, переконань немає?

- Ні. їх не існує.

- Це ваше переконання?

- Так.

- Як же ви говорите, що їх немає? Ось вам уже одне, на перший випадок.

6. Проаналізуйте діалоги:

а) - Віддай мені бочку!

- Яку?

- Котру я тобі позичив.

- По-перше, я її не брав, по-друге, я її тобі віддав, по-третє, вона ще у тебе була розбитою.

б) - Де ви поділи залізничні квитки?

- Залізничні квитки я порвала разом із сусідкою Марійкою.

в) - Що ви виявили у кімнаті під час обшуку?

- У кімнаті краденого м'яса, крім господарів: чоловіка, жінки та їх дітей, не виявлено.

г) - Де ви взяли корову? - запитав суддя.

- Корову мені дала мати, яку в зв'язку з хворобою довелось зарізати.

7. Сформулюйте три тези, обґрунтуйте їх за допомогою аргументів, використовуючи дедуктивну форму.

8. Сформулюйте три тези, обгрунтуйте їх за допомогою аргументів, використовуючи індуктивну форму.

9. Сформулюйте 3 хибні тези. Побудуйте їх пряме і непряме спростування.

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Охарактиризувати види аргументації.

2. Аргументація та суперечки: розкрити співвідношення понять. Визначити види суперечок.

3. Вкажіть на особливості критики.

 

Література: 11,14,23,24,27-28.


МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Варіант 1

1. Дайте визначення умовиводу як формі мислення. Розкрийте його структуру.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Зовнішності не вір (Fronti nulla fides).

3. Чи є вірним силогізм?

Всі, хто називає нас людьми, говорять істину.

Всі, хто називає нас аморальними, називає нас людьми.

Отже, всі. хто називає нас аморальними, говорить істину.

4. Визначте істинність складного судження:

Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах (А(х); В(х))

Варіант 2

1. Сформулюйте помилки, що виникають в наслідок порушень правил стосовно тези.

2. Розкрийте роль умовиводів у пізнанні.

3. Чи є вірним силогізм? Визначте, до якого виду він належить. Зробить висновок.

Ця жінка йому мати або дружина. Ця жінка йому дружина. Отже…

4. Визначте істинність складного судження:

Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними (А(і); В(і)).

 

Варіант 3

1. Дайте визначення безпосередньому умовиводу. Розгляньте способи їх утворення.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Багатьох повинен боятися той, кого багато людей боїться (Multos timere debet, quem multi timent).

3. Чи є вірним силогізм? Визначте, до якого виду він належить. Зробить висновок.

Якщо у людини є совість, вона визнає свої помилки. Ця людина не визнає свої помилок. Отже…

4. Визначте істинність складного судження:

Або здобути, або дома не бути (А(х); В(і))


Варіант 4

1. Розкрийте способи здійснення логічних операцій перетворення, обернення та протиставлення предикату.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Не відкладай на завтра (Ne differas in crastinum).

3. Чи є вірним висновок: невірно, що деякі тіла тонуть у воді, значить, не вірно, що жодне тіло не тоне у воді? Чому?

4. Розв’яжіть силогізм:

Жодна картопля не є ананасом.

Усі ананаси приємні на смак.

 

Варіант 5

1. Розкрийте значення дедуктивних умовиводів в юридичній теорії і практиці.

2. Назвіть, вимоги якого формально логічного закону порушені у наведеному уривку: "Учитель: "Сподіваюся, Том, я не побачу, що ти списуєш з чужого зошита?" Том: "Я також на це сподіваюся".

а) закон достатньої підстави ;

б) закон виключення третього;

в) закон суперечності;

г) закон тотожності.

3. Визначить за логічним квадратом відношення між судженнями:

а) Усі рідини пружні.

б) Деякі рідини пружні.

4. Визначте істинність складного судження:

Якщо голова не лізе , можна просунути хвоста (А(х); В(і))

 

Варіант 6

1. Розкрийте відмінність між індуктивними та дедуктивними умовиводами.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Нікому не вір, хіба що ти з ним з’їв діжку солі (Nemini fidas, nisi cum quo prius modium salis absumpresis).

3. Зробить перетворення і обернення суджень:

а) Деякі люди не є відвертими

б) Кит не є рибою

4. Розв’яжіть силогізм:

Усі люди хочуть бути щасливими

Усі студенти хочуть бути щасливими


Варіант 7

1. Дайте визначення категоричного силогізму? Структура силогізму.

2. Чому закон виключеного третього не діє на «логічному квадраті» між судженнями типу А та Е?

3. Чи є вірним висновок?

Усі талановиті люди – “зірки”

Деякі музиканти – “зірки”

Деякі музиканти – талановиті люди

4. Визначте істинність складного судження:

Кого бог хоче покарати, того він спочатку позбавляє розуму (А(х); В(і))

 

Варіант 8

1. Назвіть і зобразите фігури і модуси категоричного силогізму. Розкрийте способи перевірки правильності силогізмів.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Ніхто не повинен бути двічі покараний за один і той самий злочин (Nemo debet bis puniri pro uno delicto).

3. Чи є вірним висновок:

Вірно, що усі істоти, що літають, мають крила, значить невірно, що усі літаючи істоти не мають крил?

4. Знайдіть суб'єкт, предикат і зв'язок в судженнях:

а) "Власнику належать права володіння, користування і розпорядження майном у межах, визначених законом";

б) Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування

 

Варіант 9

1. Визначте види складних суджень і розкрийте їх істинність і хибність відповідно до таблиці.

2. Назвіть вимоги якого формально логічного закону порушені у висловлюванні

"Прошу Вашого дозволу розлучити мене з громадянином К. без моєї присутності, але я згоди на розлучення не даю".

а) закон достатньої підстави ;

б) закон виключення третього;

в) закон суперечності;

г) закон тотожності

3. Чи є вірним силогізм?

Усі ліки є корисними

Деякі отрути є корисними

Деякі отрути є ліками

4. З матерії судження побудуйте можливі судження за логічним квадратом (А,Е,І,О) і визначте істинність побудованих суджень за умовою істинності вихідного судження: ”Ніякі тенденції суспільного розвитку не здійснюються самі по собі”


Варіант 10

1. Назвіть і розкрийте зміст правил термінів силогізмів.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Брехун повинен мати добру пам’ять (Mendacem memorem esse oportet).

3. Зробить перетворення та обернення наступного судження: “Усі метали є електропровідними”.

4. Розв’яжіть силогізм:

Кожний правильний категоричний силогізм має 2 середні терміни.

Цей силогізм має 2 середні терміни.

 

Варіант 11

1. Назвіть види модальних висловлювань і можливі способи їх визначеня.

2. Спираючись на закон виключеного третього, визначте, чи можуть бути одночасно хибними обидва судження

· Кожна карна справа має свої особливості.

· Деякі карні справи ніяких особливостей не мають".

3. Визначте який з наступних висновків має індуктивний характер, а який є частковим випадком дедукції:

а) В загальностверджувальних судженнях предикат є розподіленим. В частковозаперечних

судженнях предикат є розподіленим. Значить, в усіх заперечних судженнях предикат є розподіленим.

б) В загальнозаперечних судженнях предикат є розподіленим. В частковозаперечних судженнях предикат є розподіленим. Значить, в загальнозаперечних і частковозаперечних су дженнях предикат є розподіленим.

4. Розв’яжіть силогізм:

Будь-які прояви радикалізму є антигуманними.

Усяка анти гуманність несумісна с толерантністю

 

Варіант 12

1. Назвіть і розкрийте можливі помилки в індуктивних умовиводах?

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Мала дитина повинна раніше повзати, ніж почне ходити (Gyrat rependo prius infans quam gradiendo).

3. Знайдіть пропущену частину силогізму:

“Ай, Моська! Знать, она сильна,

Что лает на слона! ” (А.И. Крылов)

4. З матерії судження побудуйте можливі судження за логічним квадратом (А,Е,І,О) і визначте істинність побудованих суджень за умовою істинності вихідного судження: ”Деякі отрути є ліками”


Варіант 13

1. Сформулюйте правила фігур категоричного силогізму

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d):

Не бий каменя, щоб без руки не залишитися (Noli verberare lapidem, ne perdas manum).

3. Чи є вірним силогізм?

Усі студенти повинні складати іспити. Аспіранти не є студентами

Аспіранти не повинні складати іспити

4. Визначте істинність складного судження:

Або Ви будете відвідувати, або Вам доведеться розпрощатися з вузом (А(х); В(х))

 

Варіант 14

1. Охарактеризуйте умовивід за аналогією.

2. Визначте деонтичну модальність судження, запишіть їх за допомогою операторів «обов’язок» - O(d), «заборона» - F(d), «дозвіл» - P(d): Треба вчитись так довго, як довго живеш (Tamdiu discendum est, quamdiu vivis).

3. Чи є вірним силогізм?

Якщо Цезар був тираном, то він заслуговує на смерть. Цезар був тиран. Отже, він заслуго-

вує на смерть.

4. З матерії судження побудуйте можливі судження за логічним квадратом (А,Е,І,О) і визначте істинність побудованих суджень за умовою істинності вихідного судження: ”Деякі філософи є богословами”

 

Варіант 15

1. Назвіть і розрийте види аналогій.

2. Який закон логіки виражений у цьому судженні: "Ніхто не може бути підданий арешту інакше як на підставі судового рішення або за санкцією прокурора"?

а) закон достатньої підстави ;

б) закон виключення третього;

в) закон суперечності;

г) закон тотожності

3. Чи правильно зроблено перетворення судження:

Деякі держави мають атомну зброю. Отже, деякі держави не мають атомної зброї.

4. Виведіть висновок з посилок. Встановити вид силогізму

"Якщо Іванов - убивця, то він - злочинець. Якщо Петров - спільник Іванова, то він теж злочинець. Іванов і Петров - не злочинці". Отже ...


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Значення логіки для правознавчих спеціальностей.

2. Мислення та мова.

3. Формальна та діалектична логіка: порівняльний аналіз.

4. Логіка класична та некласична.

5. Логічна наука в працях Аристотеля.

6. Апорії Зенона та їх сучасне трактування.

7. Логіка в добу Середньовіччя.

8. Сучасна логіка: загальна характеристика.

9. Семіотика й логіка.

10. Прагматика тексту.

11. Аргументація в системі комунікації.

12. Логічна структура конфлікту.

13. Некоректна аргументація.

14. Прийоми маніпулювання в суперечках.

15. Поняття знаку. Загальна характеристика та види знаків.

16. Різноманітність функцій мови.

17. Суттєві ознаки предметів та явищ дійсності.

18. Неточні поняття та їх роль в процесі пізнання.

19. Визначення та його функції в процесі пізнання.

20. Кількісна та якісна характеристика поняття.

21. Теоретичне та практичне значення класифікації.

22. Поділ як логічна операція.

23. Основні види модальностей.

24. Силогізм – форма опосередкованого умовиводу.

25. Дедукція та індукція.

26. Застосування аналогії в правовому пізнанні.

27. Етапи формування, розвитку та вирішення проблеми.

28. Класифікація гіпотез, їх підтвердження та спростування.

29. Методи спростування.

30. Логічні помилки в софізмах.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Визначення логіки як науки.

2. Історичні етапи логіки.

3. Значення логіки для юристів.

4. Міркування та його структура.

5. Правильні та неправильні міркування.

6. Правильність та істинність міркування.

7. Поняття про логічну помилку, її види.

8. Логічна форма міркування.

9. Поняття про знак. Види знаків.

10. Семіотика як наука про знаки.

11. Структура знакового процесу.

12. Структура значення знаку.

13. Виміри й рівні знакового процесу.

14. Характеристика та структура поняття.

15. Види понять.

16. Порівнянні та непорівнянні поняття.

17. Сумісні та несумісні поняття.

18. Типи відношень між сумісними поняттями.

19. Типи відношень між несумісними поняттями.

20. Загальна характеристика логічних операцій над поняттями.

21. Узагальнення та обмеження як логічні операції.

22. Поділ понять. Структура поділу.

23. Види та правила поділу.

24. Класифікації та її види.

25. Визначення та його структура.

26. Явні та неявні визначення.

27. Правила визначень. Типові помилки.

28. Прийоми, подібні до визначень.

29. Загальна характеристика висловлювань, їх види.

30. Поняття про дескриптивне висловлювання.

31. Загальна характеристика логічних сполучників.

32. Заперечення та умови його істинності.

33. Кон’юнкція та умови її істинності.

34. Диз’юнкція та умови її істинності.

35. Імплікація та умови її істинності.

36. Еквіваленція та умови її істинності.

37. Загальна характеристика законів логіки.

38. Закон тотожності.

39. Закон суперечності.

40. Закон виключеного третього.

41. Логічний квадрат.

42. Поняття про модальне висловлювання, його види.

43. Логічний аналіз запитань та відповідей.

44. Поняття умовиводу. Види умовиводів.

45. Безпосередні умовиводи.

46. Простий категоричний силогізм: структура та загальні правила.

47. Умовні умовиводи.

48. Поняття про дедуктивний умовивід, його види.

49. Загальна характеристика індуктивних умовиводів, їх види.

50. Умовивід за аналогією: поняття та структура.

51. Поняття про дію: аспекти та структура.

52. Теоретичні та практичні міркування.

53. Типи взаємодії. Поняття про логіку взаємодії.

54. Логіка норм. Загальна характеристика соціальних норм.

55. Поняття про аргументацію: структура та види.

56. Правила та помилки аргументації.

57. Аргументація та суперечки. Види суперечок.

58. Поняття про критику. Структура критики.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти