ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика розробки та склад схеми розташування збірних залізобетонних елементів фасаду

Схеми розташування збірних залізобетонних елементів виконується для будинків зі стінами з крупних стінових блоків або панелей.

Креслення схеми розташування збірних залізобетонних елементів виконують на основі монтажного плану та розрізу будинку. З планів беруть усі

горизонтальні розміри, а з розрізів – вертикальні.

На схемі показують:

- координаційні осі;

- контури блоків або панелей (показують розріз стіни). Усередині кожного контуру проставляють марку блоку або панелей;

- балкони, лоджії (елементами огороджень не показують);

- відмітки: рівня землі, цоколя, низу та верху крупних стінових блоків або панелей, верху парапету, низу козирків, низу плит балконів і лоджій.

Приклади виконання схем розташування збірних залізобетонних елементів будинку на фасаді наведені на рис. В13, В14, додатка В.

 

Методика розробки та склад проекцій архітектурно-конструктивних деталей

Архітектурно-конструктивні деталі вибирають на планах та розрізах у найбільш характерних місцях будинку за вказівкою викладача.

Усі розробки креслень деталей повинні бути орієнтовані так, як і на планах та розрізах, на яких вони замаркіровані. Деталі повинні бути прив’язані до координаційних осей та висотних відміток і повинні мати конкретні надписи усіх складових елементів та розміри.

Розроблювальні архітектурно-конструктивні деталі відмічають на планах та розрізах замкнутою суцільною тонкою лінією (окружність або еліпс) з виноскою порядкового номера деталі в чисельнику. Якщо деталь розташована на іншому аркуші креслень, то під полкою виноски в знаменнику вказують номер аркуша, на якому розташована деталь.

Зверху зображення архітектурно-конструктивної деталі в окружності показують в чисельнику номер деталі, а в знаменнику номер аркуша, де він відмічений на плані чи розрізі.

Приклади виконання деталей наведені на рис. В27а, б, в, г, д, е додатка В.

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка є складовою частиною проекту і робота над нею повинна здійснюватися у міру виконання курсового проекту.

Записка повинна містити обґрунтування і опис конкретних об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, прийнятих для будинку що розробляється у проекті.

Пояснювальна записка повинна бути написана від руки або набирається на комп’ютері на одній стороні стандартних аркушів формату А4, зброшурована і оформлена титульним аркушем, сторінки необхідно пронумерувати. Після титульного аркуша в пояснювальній записці наводиться «Зміст», де поданий перелік основних розділів пояснювальної записки.

 

Склад пояснювальної записки

Пояснювальна записка повинна складатися з таких підрозділів:

1 Вихідні дані.

2 Об’ємно-планувальне рішення будинку.

3 Архітектурно-конструктивне рішення будинку.

4 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни.

5 Розрахунок звукоізоляції повітряного шуму міжкімнатною стіною.

6 Список використаної літератури.

 

Підрозділ «Вихідні дані»

У цьому підрозділі слід описати основні вихідні данні (відповідно до завдання):

1 Дані, що характеризують район будівництва:

а) місто будівництва;

б) клімат міста будівництва

- кліматичний район та підрайон будівництва;

- температурна зона України;

- розрахункова температура зовнішнього повітря найбільш холодної доби із забезпеченням 0,92 по СНиП 2.01.01-82 [1.7];

- глибина промерзання ґрунтів;

- нормативне значення опору теплопередач зовнішніх стін, вікон, горищних перекриттів або покриттів відповідно до ДБН В.2.6-31:2006 [1.5].

2 Дані для проектування:

кількість та схема секцій (за завданням).

 

4.1.2 Підрозділ «Об’ємно-планувальне рішення будинку»

У цьому підрозділі необхідно вказати планувальну схему будинку його геометричну форму в плані, довжину та ширину будинку в осях, кількість поверхів, наявність горища та підпілля, висоту поверхів, кількість та розташування сходових кліток, систему водовідводу, характеристику профілю покрівлі, наявність підвалу та горища.

Потрібно вказати кількість й типи секцій, кількість та типи квартир а також наявність та призначення інших приміщень на поверхах, площі квартир та приміщень, обладнання кухонь та санвузлів.

Наприкінці необхідно надати основні техніко-економічні показники об’ємно-планувальних рішень будинку:

1 Площа забудови – Пз – площа горизонтального перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, м2.

2 Поверховість.

3 Умовна висота будинку – висота від відмітки автодороги для під’їзду пожежних машин до відмітки підлоги останнього поверху будинку (п.2.18 [1.2]), м.

4 Кількість квартир у будинку, у тому числі:

- однокімнатних;

- двокімнатних і більше.

5 Житлова площа – Пж – сума площ житлових кімнат без урахування вбудованих шаф, м2.

6 Підсобна площа – Пп – сума площ приміщень обслуговуючого характеру (кухня, коридор, санвузли), м2.

7 Площа літніх приміщень – Пл – сума площ балконів з коефіцієнтом - 0,3, для лоджій – 0,5м2.

8 Загальна площа – Пзп = Пж + Пп + Пл.

9 Загальний будівельний об'єм усього будинку, у тому числі:

- вище позначки 0,000 (від чистої підлоги першого поверху до верхньої обмежуючої поверхні покрівлі), м3;

- нижче позначки 0,000 (від чистої підлоги першого поверху до низу бетонної підготовки техпідпілля), м3.

10 .

11 .

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти