ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

„СТВОРЕННЯ ФОРМ В СУБД MICROSOFT ACCESS”

Мета роботи

Вивчення прийомів створення і редагування форм і діаграм в Microsoft Access.

Задачі роботи

Створення форм різних типів і їх редагування з використанням режимів „Майстра”і „Конструктора форм”. Створення і редагування діаграм в формах.

Зміст роботи

3.1 Запустити Microsoft Access і відкрити створену попередньо базу даних.

3.2 Створити просту форму з ім'ям „Студенти”, використовуючи режим „Автоформа: в столбец”.

3.3 Відкрити створену форму і змінити деякі дані.

3.4 Створити форму „Екзаменаційна відомість”, використовуючи режим „Майстра форм”.

3.5 Відредагувати форму „Екзаменаційна відомість” в режимі „Конструктора”.

3.6 Використовуючи „Майстер форм”, побудувати ієрархічну форму по двом пов'язаним таблицям.

3.7 Створити і відредагувати діаграму на основі даних підсумкового запиту.

Вимоги до звіту

Звіт про виконану роботу повинний містити:

– назву роботи, її задачі і опис послідовності виконання;

– відповіді на контрольні питання по указівці викладача.

До звіту додається дискета із виконаним завданням.

 

Загальні положення

Основні відомості про форми

Форми є основним засобом організації інтерфейсу користувача в додатках Microsoft Access. Добре розроблені форми дозволяють працювати з додатком навіть непідготовленому користувачу. Частіше всього форми створюються для наступних цілей:

Œ введення і редагування даних – це найбільш розповсюджений спосіб використання форм. Форми забезпечують вивід на екран даних у зручному для користувача вигляді;

 управління ходом виконання додатку.У цьому випадку форми використовуються для запуску макросів;

Ž виведення повідомлень – за допомогою форм можна вивести на екран інформацію, попередження або повідомлення про помилки;

 друку інформації. Незважаючи на те, що для друку інформації частіше усього використовуються звіти, можна надрукувати інформацію, що міститься у формі. Форми дозволяють задавати два різних набори параметрів: один – для виведення форми на екран, а інший – для виведення на друк;

Способи створення форм

Для створення форми потрібно у вікні бази даних перейти на вкладку „Формы” і натиснути кнопку „Создать”, після чого на екрані з'явиться вікно „Новая форма”. В даному вікні пропонується вибрати джерело даних для форми і спосіб її створення.

Microsoft Access пропонує наступні способи створення форм:

Конструктор форм”. Цей спосіб дозволяє розробляти власні екранні форми із заданими властивостями для перегляду, введення і редагування даних.

Мастер форм”. Дозволяє достатньо швидко створити форму на основі обраних для неї даних.

Автоформа: в столбец”. Дозволяє автоматично створити для вихідної таблиці/запиту форму, у якій усі поля розташовуються в один або декілька стовпців.

Автоформа: в ленточная”. Дозволяє автоматично створити для вихідної таблиці/запиту форму, у якій усі поля розташовані в рядок. Назви полів розташовані зверху, як в таблиці, але кожне значення має власне поле для перегляду.

Автоформа: табличная”. Дозволяє автоматично створити табличну форму, яка аналогічна стрічковій, але кожний запис в такій формі знаходиться на окремій сторінці.

Диаграмма”. Дозволяє створювати форму, дані в якій представлені у вигляді діаграми.

Сводная таблица”. Цей майстер використовує Microsoft Excel для створення об'єкту зведеної таблиці, і Microsoft Access для створення форми, в яку упроваджується об'єкт зведеної таблиці.

– Для варіантів створення форм „Автоформа: в столбец”,„Автоформа: ленточная”,„Автоформа: табличная”і „Диаграмма”необхідно вибрати джерело даних для створення форми. У усіх інших випадках це робити необов'язково.

 

5.3. ВикористанняМайстра форм

В порівнянні з простими автоформами, форми, створені за допомогою „Майстра” більш різноманітні по стилю оформлення, можуть містити вибрані поля, в т.ч. і з декількох пов'язаних таблиць.

Для запуску „Майстра форм” потрібно у вікні „Новая форма” вибрати відповідний варіант створення форми – „Майстер форм”.

На 1 кроці „Майстра форм” необхідно визначити поля майбутньої форми. Після зазначення імені таблиці/запиту у списку „Доступные поля” з'явиться перелік усіх полів даної таблиці. Необхідно з цього переліку перенести усі необхідні поля в список „Выбранные поля”.

На 2 кроці пропонується задати зовнішній вид форми: „в один столбец”,„ленточный”,„табличный”,„выровненный”.

На 3 кроці вибирається стиль форми з списку варіантів стилів.

На 4 кроці відкривається останнє вікно „Майстра форм”, де потрібно ввести ім'я створюваної форми (по умовчанню їй дається ім'я базової таблиці/запиту) і варіант подальшої роботи (відкриття форми для перегляду, зміни макета форми).

5.4. Створення форм у режиміКонструктора

Створювати і редагувати форми будь-якої ступені складності дозволяє тільки „Конструктор форм”. Також в режимі „Конструктора”можна відредагувати форми, створених за допомогою „Майстра” або автоформ.

Кожна форма в Microsoft Access складається з різних об'єктів, які мають характерні для них властивості. Для кожного об'єкта можна визначити дії, які виконуються при наступі певних подій. Процес створення форми в режимі „Конструктора”складається з розміщення об'єктів в областях форми і визначенні для них властивостей, пов'язаних з ними подій і виконуваних дій.

Для створення форми в режимі „Конструктора” потрібно перейти на вкладку „Формы” у вікні бази даних і натиснути кнопку „Создать”. У вікні „Новая форма” вибрати таблицю/запит, що є джерелом даних для форми, і зазначити режим створення „Конструктор”. На екрані відкриється вікно „Конструктора форм” (рис.5.1).

 

Рис. 5.1. Вікно „Конструктора форм”

 

За допомогою горизонтальної і вертикальної лінійок можна точно встановлювати розмір і місце розташування об'єктів форми. Область побудови форми має горизонтальну і вертикальну сітку, призначену для вирівнювання об'єктів форми. При необхідності можна згорнути або вивести знову на екран лінійку і сітку командами „ВидØСетка” і „ВидØЛинейка”.

Розділи форм

При відкритті вікна „Конструктора”, форма містить тільки один розділ - область даних. Крім цього, вона може включати розділи заголовка і приміток форми, верхній і нижній колонтитули. Для додавання або видалення розділів форми, використовуються команди „ВидØЗаголовок / примечание формы” і „ВидØКолонтитулы”. Кожний розділ відокремлюється горизонтальною лінією, на якій пишеться його назва.

Дані, що розміщуються у заголовку, області даних і примітці відображаються у формі. Елементи, що розміщуються в області даних, відображаються для кожного запису базової таблиці/запиту. Елементи, що розташовуються у розділах заголовка і приміток форми, відображаються тільки у заголовку і примітці форми.

Властивості об'єктів форми

Усі об'єкти форми характеризуються своїми властивостями, які можна настроїти у відповідності з певними вимогами.

Для того, щоб одержати доступ до властивостей об'єкта форми, потрібно спочатку виділити цей об'єкт у вікні „Конструктора форми”, а потім виконати команду „ВидØСвойства”(або натиснути кнопку „Свойства” на панелі інструментів). Як результат на екрані з'явиться вікно із властивостями і подіями обраного об'єкта.

При розміщенні у формі нового об'єкта для нього встановлюються значення властивостей, прийняті по умовчанню. Деякі властивості успадковуються з базової таблиці. Наприклад, для елемента „Поле” властивості „Формат”,„Число десятичных знаков”,„Маска ввода”,„Значение по умолчанию”копіюються із структури таблиці, у якій знаходиться дане поле.

Кожний елемент форми має своє ім'я. Це ім'я використовується в подальшому для посилань на даний елемент. По умовчанню, новим елементам присвоюється ім'я, що складається з назви елемента і його номера, який визначається порядком створення. Наприклад, „Поле1”або „Надпись3”.

Якщо елемент управління створюється шляхом переносу поля за допомогою миші із списку полів, то у властивість „Имя” копіюється значення властивості „Имя поля”. Наприклад, якщо із списку полів в форму перенесено поле „Факультет”, то цьому елементу у формі буде задано ім'я „Факультет”.

Не допускається існування в одній формі двох елементів управління з однаковими іменами, однак, в різних формах елементи управління можуть мати однакові імена. Не можна присвоїти однакові імена елементу управління і розділу в одній формі.

Створення керуючих кнопок

Кнопки використовуються у формі для виконання певних дії або ряду дій. Наприклад, можна створити кнопку, яка буде відкривати таблицю, запит або іншу форму. Можна створити набір кнопок для переміщення по записам таблиці, якщо не улаштовують стандартні засоби переміщення, передбачені у формі.

В Microsoft Access передбачено більше 30 стандартних кнопок, при створенні яких достатньо скористатися лише „Майстром по створенню кнопки”. Для цього потрібно виконати наступні дії:

c встановити режим використання „Майстра” на панелі елементів;

c вибрати інструмент „Кнопка” на панелі елементів і зазначити місце розташування і розмір кнопки в формі;

c в першому вікні „Майстра” вибрати категорію кнопки і виконувані нею дії;

c якщо створювана кнопка призначена для роботи з іншим об'єктом бази даних (звітом, таблицею, іншою формою), то на другому кроці потрібно вибрати необхідний об'єкт;

c далі потрібно вибрати текст або рисунок, які розташовуються на кнопці. При розміщенні рисунка можна скористатися кнопкою „Обзор...” для вибору рисунка;

c на заключному кроці роботи „Майстра” задається ім'я створюваного елемента.

Управління елементами форми

В процесі створення форми все її елементи можна переміщати, видаляти, змінювати їх властивості. Для цього потрібний елемент перед усім потрібно виділити. Виділений елемент має маркери виділення у вигляді невеликих квадратиків, розташованих по кутам і серединам сторін.

Для виділення одиночного елементу достатньо просто клацнути по лівій кнопці миші.

Для виділення декількох об'єктів можна скористатися наступними способами:

— натиснути клавішу <SHIFT> і, утримуючи її, клацнути лівою кнопкою миші по усім виділеним елементам;

— вибрати інструмент „Выбор объектов” на панелі елементів. Встановити покажчик миші на елемент і, не відпускаючи лівої кнопки миші, перемістити рамку виділення таким чином, щоб усередині її розташувалися усі необхідні елементи.

Виділивши декілька елементів, можна керувати їх загальними властивостями. Такий підхід дозволить заощадити час і уникнути помилок і розбіжностей при окремій установці властивостей для кожного з елементів . Наприклад, так можна встановити єдиний стиль оформлення для усіх підписів полів у формі і т. ін.

Редагування елементів форми

Для зміни розміру елемента потрібно перемістити один з маркерів виділення до досягнення потрібного розміру. Якщо потрібно встановити розмір для поля або напису так, щоб в ньому були цілком видні усі відображувані дані, то краще скористатися командою „ФорматØРазмер…ØПо размеру данных”.

Для переміщення виділеного елемента потрібно встановити покажчик миші на границю обраного об'єкта так, щоб покажчик прийняв форму відкритої долоні. Після цього, потрібно натиснути ліву кнопку миші і перемістити елемент на нове місце.

 

 

Рис.5.2 Елементи поля в формі

 

Поле уведення і його підпис пов'язані між собою. Однак, іноді потрібно переміщати їх окремо. Для цього використовуються мітки переміщення – великі квадрати в лівому верхньому куту кожного пов'язаного елемента (рис. 5.2). Якщо підвести до них покажчик миші, то він прийме форму вказівного пальця руки. В цьому положенні можна перемістити кожний з пов'язаних елементів окремо.

Для видалення елемента форми потрібно його виділити. Після цього необхідно натиснути клавішу <DELETE>, або скористатися командою „ПравкаØУдалить”.

Розробка складних форм

Створити форму, що дозволяє переглядати і редагувати записи тільки однієї таблиці, досить просто. Але на практиці потрібні форми, що дозволяють робити одночасне введення або перегляд даних, що зберігаються в двох або більш пов'язаних таблицях. Наприклад, при виведенні інформації про результати іспитів, було б непогано відразу розміщувати необхідну інформацію про студентів. Ці дані реально зберігаються в двох різних таблицях („Студенти” і „Іспити”), пов'язаних відношенням „один-до-багатьох”.

Але можна створити форму, яка дозволить вводити, редагувати і переглядати усі ці дані одночасно. У таких випадках для відображення записів основної і підпорядкованої таблиць можна використовувати багатотабличну ієрархічну форму (рис. 5.3).

 

Рис. 5.3. Приклад ієрархічної форми

Ієрархічною називається форма, що містить поля з головної і однієї або декількох підпорядкованих форм. Підпорядковані форми використовуються для відображення даних з таблиць із відношенням „один-до-багатьох”.

Найбільш простим способом створення ієрархічної форми є використання „Майстра форм”. Як видно з рисунка, форма складається з двох частин. У верхній половині вікна форми знаходяться поля таблиці „Студенти”, тобто таблиці зі сторони „один”. У нижній половині знаходиться підлегла форма, що містить поля з таблиці „Іспити” (таблиця зі сторони „багато”).

Для створення такої форми потрібно:

c перейти на вкладку „Формы” у вікні бази даних, натиснути кнопку „Создать” і вибрати у якості режиму створення „Майстер форм”;

c у вікні „Новая форма” в якості джерела записів форми вказати таблицю „Іспити” (в ієрархічних формах базовою завжди є таблиця із сторони „багато”);

c в наступному вікні „Мастера форм” визначити головну і підлеглу таблиці. Тут в якості головної потрібно вибрати таблицю „Студенти”. В правій частині даного діалогового вікна відображаються поля таблиць: у верхній частині поля головної, а в нижній – поля підпорядкованої таблиці. Опція „Связанные формы” призначена для представлення даних без використання підпорядкованої форми;

c далі необхідно вибрати зовнішній вид підпорядкованої форми: „таблична” або „стрічкова”;

c на подальших кроках „Майстра форм” вибрати стиль, задати імена форм, а також визначити режим, в якому буде відкрита форма після завершення її створення.

Побудова діаграм в формах

Діаграми використовуються для наочного представлення інформації із бази даних. В Microsoft Access діаграма як окремий об'єкт не існує, а може бути елементом форми або звіту.

Для побудови діаграм в СУБД Microsoft Access використовується модуль MSGraph, у який передаються всі початкові дані для побудови діаграми за допомогою механізму обміну даними в ОС Windows. Для передачі даних можна використовувати „Майстер діаграм”, вбудований в Microsoft Access.

 

Редагування діаграм

Оскільки можливості „Майстра діаграм” обмежені, для оформлення і редагування діаграм краще використовувати MS Graph, запуск якого здійснюється подвійним клацанням лівою кнопкою миші на діаграмі у формі, відкритій в режимі „Конструктора”.

Кожний елемент діаграми має певний набір параметрів, значення яких встановлюються у відповідному вікні редагування, яке відкривається подвійним клацанням лівою кнопкою миші на необхідному елементі.

Відредагувати текст легенди або самі дані, можна через таблицю даних, яка також відображується в режимі MS Graph.

Методичні рекомендації

6.1. Запустити Microsoft Access і відкрити попередньо створену базу даних.

6.2. Створити автоформу у стовпець по таблиці „Студенти”. Для цього:

c перейти на вкладку „Формы”інатиснутикнопку „Создать”;

c вибрати в якості джерела даних таблицю „Студенти”;

c вибрати вид форми „Автоформа: в столбец;

6.3. В режимі форми зробити наступні дії:

— за допомогою кнопок переміщення по записам, перейти на останній запис таблиці і увести 2 нових записи;

— для другого запису змінити значення в полях „Факультет”і „Курс”;

— зберегти форму з іменем „Автоформа_Студенти”;

— відкрити таблицю „Студенти” і знайти в ній зміни, внесені в режимі форми.

6.4. Створити форму „Екзаменаційна відомість, використовуючи режим „Майстер форм”:

P в якості джерела даних вибрати таблицю „Студенти”;

P включить в форму поля „Прізвище”,„Ім'я”,„Номер залікової книжки”;

P завершити побудову форми, вибравши її зовнішній вид, стиль оформлення і назву „Екзаменаційна відомість”;

P переглянути отриманий результат на екрані.

6.5. Перейти в режим „Конструктора форми” - „Екзаменаційна відомість” і внести наступні зміни:

c збільшити висоту розділу „Заголовок формы” до 6 см.;

c виділити всі підписи полів і перенести їх в нижню частину області заголовка (див. п. 5.5.1);

c у верхньою частині області заголовка увести елементи типу „Напис” і „Лінія” по наступному зразку:

 

Рекомендована література

8.1. Зацерковний В.І. Конспект лекцій по курсу „Інформатика та програмування ч.4” Чернігів, ЧДІЕУ-2007р.

8.2. Скотт Баркер. Использование Microsoft Access 2000. - Киев-Москва: Диалектика, 2000г.- 257 с.

8.3. Мари Свонсон. Microsoft Access 2000: наглядно и конкретно. - Москва: Microsoft Press, Русская редакция, 2000г.- с.10-57.

8.4. Алексей Гончаров. Access 2000 в примерах. - С.-Петербург: Питер, 1998г.-С.12-60.

8.5. Н.В.Макарова. Информатика.- Москва: Финансы и статистика, 192000г.-С.560-587.

8.6. В. Пасько. Access 2000 для пользователя.-Киев: BHV, 2000 г.-С.5-28, 99-121.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

„СТВОРЕННЯ ФОРМ В СУБД MICROSOFT ACCESS”

Мета роботи

Вивчення прийомів створення і редагування форм і діаграм в Microsoft Access.

Задачі роботи

Створення форм різних типів і їх редагування з використанням режимів „Майстра”і „Конструктора форм”. Створення і редагування діаграм в формах.

Зміст роботи

3.1 Запустити Microsoft Access і відкрити створену попередньо базу даних.

3.2 Створити просту форму з ім'ям „Студенти”, використовуючи режим „Автоформа: в столбец”.

3.3 Відкрити створену форму і змінити деякі дані.

3.4 Створити форму „Екзаменаційна відомість”, використовуючи режим „Майстра форм”.

3.5 Відредагувати форму „Екзаменаційна відомість” в режимі „Конструктора”.

3.6 Використовуючи „Майстер форм”, побудувати ієрархічну форму по двом пов'язаним таблицям.

3.7 Створити і відредагувати діаграму на основі даних підсумкового запиту.

Вимоги до звіту

Звіт про виконану роботу повинний містити:

– назву роботи, її задачі і опис послідовності виконання;

– відповіді на контрольні питання по указівці викладача.

До звіту додається дискета із виконаним завданням.

 

Загальні положення

Основні відомості про форми

Форми є основним засобом організації інтерфейсу користувача в додатках Microsoft Access. Добре розроблені форми дозволяють працювати з додатком навіть непідготовленому користувачу. Частіше всього форми створюються для наступних цілей:

Œ введення і редагування даних – це найбільш розповсюджений спосіб використання форм. Форми забезпечують вивід на екран даних у зручному для користувача вигляді;

 управління ходом виконання додатку.У цьому випадку форми використовуються для запуску макросів;

Ž виведення повідомлень – за допомогою форм можна вивести на екран інформацію, попередження або повідомлення про помилки;

 друку інформації. Незважаючи на те, що для друку інформації частіше усього використовуються звіти, можна надрукувати інформацію, що міститься у формі. Форми дозволяють задавати два різних набори параметрів: один – для виведення форми на екран, а інший – для виведення на друк;

Способи створення форм

Для створення форми потрібно у вікні бази даних перейти на вкладку „Формы” і натиснути кнопку „Создать”, після чого на екрані з'явиться вікно „Новая форма”. В даному вікні пропонується вибрати джерело даних для форми і спосіб її створення.

Microsoft Access пропонує наступні способи створення форм:

Конструктор форм”. Цей спосіб дозволяє розробляти власні екранні форми із заданими властивостями для перегляду, введення і редагування даних.

Мастер форм”. Дозволяє достатньо швидко створити форму на основі обраних для неї даних.

Автоформа: в столбец”. Дозволяє автоматично створити для вихідної таблиці/запиту форму, у якій усі поля розташовуються в один або декілька стовпців.

Автоформа: в ленточная”. Дозволяє автоматично створити для вихідної таблиці/запиту форму, у якій усі поля розташовані в рядок. Назви полів розташовані зверху, як в таблиці, але кожне значення має власне поле для перегляду.

Автоформа: табличная”. Дозволяє автоматично створити табличну форму, яка аналогічна стрічковій, але кожний запис в такій формі знаходиться на окремій сторінці.

Диаграмма”. Дозволяє створювати форму, дані в якій представлені у вигляді діаграми.

Сводная таблица”. Цей майстер використовує Microsoft Excel для створення об'єкту зведеної таблиці, і Microsoft Access для створення форми, в яку упроваджується об'єкт зведеної таблиці.

– Для варіантів створення форм „Автоформа: в столбец”,„Автоформа: ленточная”,„Автоформа: табличная”і „Диаграмма”необхідно вибрати джерело даних для створення форми. У усіх інших випадках це робити необов'язково.

 

5.3. ВикористанняМайстра форм

В порівнянні з простими автоформами, форми, створені за допомогою „Майстра” більш різноманітні по стилю оформлення, можуть містити вибрані поля, в т.ч. і з декількох пов'язаних таблиць.

Для запуску „Майстра форм” потрібно у вікні „Новая форма” вибрати відповідний варіант створення форми – „Майстер форм”.

На 1 кроці „Майстра форм” необхідно визначити поля майбутньої форми. Після зазначення імені таблиці/запиту у списку „Доступные поля” з'явиться перелік усіх полів даної таблиці. Необхідно з цього переліку перенести усі необхідні поля в список „Выбранные поля”.

На 2 кроці пропонується задати зовнішній вид форми: „в один столбец”,„ленточный”,„табличный”,„выровненный”.

На 3 кроці вибирається стиль форми з списку варіантів стилів.

На 4 кроці відкривається останнє вікно „Майстра форм”, де потрібно ввести ім'я створюваної форми (по умовчанню їй дається ім'я базової таблиці/запиту) і варіант подальшої роботи (відкриття форми для перегляду, зміни макета форми).

5.4. Створення форм у режиміКонструктора

Створювати і редагувати форми будь-якої ступені складності дозволяє тільки „Конструктор форм”. Також в режимі „Конструктора”можна відредагувати форми, створених за допомогою „Майстра” або автоформ.

Кожна форма в Microsoft Access складається з різних об'єктів, які мають характерні для них властивості. Для кожного об'єкта можна визначити дії, які виконуються при наступі певних подій. Процес створення форми в режимі „Конструктора”складається з розміщення об'єктів в областях форми і визначенні для них властивостей, пов'язаних з ними подій і виконуваних дій.

Для створення форми в режимі „Конструктора” потрібно перейти на вкладку „Формы” у вікні бази даних і натиснути кнопку „Создать”. У вікні „Новая форма” вибрати таблицю/запит, що є джерелом даних для форми, і зазначити режим створення „Конструктор”. На екрані відкриється вікно „Конструктора форм” (рис.5.1).

 

Рис. 5.1. Вікно „Конструктора форм”

 

За допомогою горизонтальної і вертикальної лінійок можна точно встановлювати розмір і місце розташування об'єктів форми. Область побудови форми має горизонтальну і вертикальну сітку, призначену для вирівнювання об'єктів форми. При необхідності можна згорнути або вивести знову на екран лінійку і сітку командами „ВидØСетка” і „ВидØЛинейка”.

Розділи форм

При відкритті вікна „Конструктора”, форма містить тільки один розділ - область даних. Крім цього, вона може включати розділи заголовка і приміток форми, верхній і нижній колонтитули. Для додавання або видалення розділів форми, використовуються команди „ВидØЗаголовок / примечание формы” і „ВидØКолонтитулы”. Кожний розділ відокремлюється горизонтальною лінією, на якій пишеться його назва.

Дані, що розміщуються у заголовку, області даних і примітці відображаються у формі. Елементи, що розміщуються в області даних, відображаються для кожного запису базової таблиці/запиту. Елементи, що розташовуються у розділах заголовка і приміток форми, відображаються тільки у заголовку і примітці форми.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти