ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Скільки аргументів повинно бути у доказі?

- один, але головний;

- декілька;

- стільки, скільки потрібно, але всі вони повинні бути необхідними.

12. Логічні помилки у доказі, пастки у суперечці необхідно:

- вводити поступово, щоб опонент їх не виявив;

- повсякчас вживати – це прискорить обґрунтування власної позиції;

- відслідковувати у опонента і наполягати на неприпустимості вживання у дискусії;

13. Середній термін у силогізмі повинен бути:

- розподілений принаймні у одному з засновків;

- розподілений у висновку;

- не розподілений у висновку.

14. Найпростішим різновидом дедуктивних умовиводів є:

- квазісилогізм;

- дескрипція;

- силогізм;

- індукція

15. Вірно вкажіть базові різновиди доведення:

- пряме;

- побічне;

- непряме;

- кругове.

16. Закон достатньої підстави сформульований:

- Ф. Беконом;

- Дж. Ст. Міллем;

- Р. Декартом;

- Г. Лейбніцем

17. Будь-яка думка в процесі міркування повинна бути тотожна самій собі. Це формулювання закону:

- закону комутативності;

- закону достатньої підстави;

- закону транзитивності;

- закону тотожності;

- закону непритиріччя

Форма мислення, у якій щось стверджується або заперечується про існування предметів і явищ, зв'язок предмета з його ознакою або відношення між предметами, називається

- поняттям;

- судженням;

- силогізмом;

- умовиводом;

- епіхейремою.

Судження, у яких стверджується або заперечується належність предметові певних властивостей, станів, видів діяльності, називаються

- категоричними;

- атрибутивними;

- екзистенціальними;

- релятивними.

20. «Всі S суть P» - це структура ……………судження

- загального;

- одиничного;

- часткового;

- виключного.

 

Якщо студент навчається на заочній формі навчання, то проведення модульних контролів є неможливим. Після присутності на запланованих аудиторних заняттях його знання може бути оцінено за якістю підготовки двох ІЗ (рефератів) – згідно модулів дисципліни.

Якщо реферативні роботи не виконано, то підсумковий контроль буде полягати у тестуванні за комплексним тестом, утвореним з двох наведених вище.

 

Стереотипні задачі

1. Змініть наведені словосполучення одним словом:

а) видатні здібності;

б) прямокутний ромб;

в) представник юридичної професії.

2. Чи виражають наведені нижче слова і словосполучення одні і ті ж поняття?

а) Педагог. Викладач. Вчитель.

б) Око. Орган зору.

в) Бій. Атака. Військові дії.

г) Дім. Хата. Житло. Будинок.

д) Відкриття. Винахід.

е) Лікар. Доктор.

ж) Вада. Недолік. Дефект.

з) Безкоштовний проїзд. Безплатний проїзд.

3. Визначте, які з наведених понять є загальними, одиничними, пустими: лауреат, біологія, найбільше з усіх число, сузір’я Терезів, квадрат, у якому діагоналі не діляться навпіл.

4. Чи є множина всіх прямокутних трикутників підмножиною всіх трикутників?

5. Наведіть графічне зображення (за допомогою кіл Ейлера) обсягів понять: а) година, хвилина, секунда; б) брат, чоловік, декан, орендар; в) новатор, робітник, спортсмен.

7. До наведених понять знайдіть по два родових і видових: закон фізики, крадіжка, літературний твір, підручник з логіки.

8. Як співвідносяться змісти родового і видового поняття?

9. Наведіть приклади понять, адекватні п’яти наведеним нижче схемам:

 

В

 

А

С А В С

 

А A

 

В С

А В С В С D

D

 

10. У наведених нижче прикладах віднайдіть ділиме поняття, члени поділу і ознаку поділу:

а) Нервова діяльність взагалі складається з явищ подразнення (збудження) і гальмування;

б) Живі організми бувають одноклітинні, багатоклітинні і колоніальні;

в) Філософські системи поділяються на матеріалістичні та ідеалістичні.

11. Наведено ряд членів поділу. Віднайдіть ділимі поняття.

а) монархії, олігархії, демократії;

б) хижаки, травоїдні, всеїдні;

в) органічні і неорганічні.

12. Які помилки поділу можна віднайти у фразах:

а) Косметичні засоби бувають: вечірні, для догляду за шкірою, для молоді, фірми «Аромат», дешеві, а також якісні;

б) чотирикутники поділяють на ромби, квадрати і прямокутники;

в) науки бувають математичні, природничі, біологічні і суспільні.

13. До якого різновиду належать такі визначення:

а) Слово «ірреальний» означає неіснуючий у дійсності;

б) Куля – це тіло, утворене шляхом обертання півкола навколо власного діаметру;

в) Яхонт – старовинна назва рубіна або сапфіра;

г) бочка – циліндрична або циліндроподібна ємність, призначена для використання у якості тари;

д) атом - найменша за розміром і масою частинка хімічного елементу, яка зберігає його якості.

14. Які помилки криються у визначеннях:

а) 0 – це таке число, яке будучи помноженим на будь-яке інше натуральне число n разів дає 0, тобто відповідає співвідношенню: 0 · n = 0;

б) Північ – протилежний Півдню напрям;

в) Яструб – хижий птах з загнутим дзьобом і могутніми кігтями;

г) соціологія – наука про суспільство.

15. Серед ряду висловів виявіть судження

а) Тиха українська ніч!

б) Релігійне знання має відмінності від наукового;

в) Який студент не хоче успішно скласти іспит?

г) Це місто розташоване на березі Чорного моря;

д) Як ви мені набридли!

е) Чи є на світі людина, яка змогла б охопити неохопне?

к) Котра година?

16. Сформулюйте по два приклади істинних та хибних простих категоричних суджень всіх різновидів.

17. Визначите вид модальності в таких судженнях.

а) Імовірно, врожай пшениці цього року буде не нижчим від торішнього;

б) Забороняється смітити;

в) Колір і малюнок шпалер повинні поєднуватися з кольором меблів, наприклад, для світлих меблів не слід обирати занадто темні шпалери, для темних, навпаки, занадто світлі. Якщо декоративні тканини (оббивка меблів, штори тощо) мають малюнок, то шпалери краще підбирати гладенькі, або з малопомітним малюнком на кшталт сітки. Для шпалер однотонних і сітчастих бордюр потрібно обирати того ж тону, але більш яскравого кольору. Наприклад, золотаво-жовті шпалери можуть бути обрамлені вузьким бордюром ясно-коричневого кольору;

г) У спеціально обладнаних вольєрах для утримання горил у зоопарках повинні бути дерева, по яких вони могли б лазити, а також солома, гілки або бамбук для спорудження гнізд;

д) Їжу варто давати невеликими порціями протягом усього дня, причому в такому вигляді, щоб тварини мали можливість займатися її підготовкою (скажімо, обдирати шкірочку або розщеплювати стебла) або пошуком, для чого краще безладно розкидати їстівні рослини у вольєрі. Горилам потрібно забезпечити можливість перебування на свіжому повітрі.

18. Побудуйте сукупну таблицю істинності стосовно всіх різновидів складних суджень.

19. Наведіть приклад еквівалентного та імплікативного судження. Вкажіть відмінності.

20. Чи можна вважати наведені приклади диз’юнкції істинними:

а) 2 + 2 = 4 або логіка – наука про правильне мислення;

б) Деякі слони мешкають у Африці або кішки ходять самі по собі;

в) всі матроси палять папіроси або всі українці люблять борщ.

21. Переведіть у імплікативну форму такі судження:

а) в будь-якому трикутникові сума величин внутрішніх кутів дорівнює 180º;

б) діагоналі ромба завжди перпендикулярні;

в) будь-який елемент даної множини А належить до множини В;

г) будь-який трикутник можна вписати у коло.

22. Віднайдіть значення істинності висловлювання «Якщо сьогодні середа, то завтра субота для кожного дня тижня.

23. Виразіть у символічній формі такі складні судження.

а) Дні стояли м'які; річка довго не замерзала; від її зеленої води піднімалася пара (К. Паустовський);

б) Щасливі сосни і ялини, вічно вони зеленіють, загибелі їм не приносять заметілі, смертю морози не віють (М. Некрасов);

в) Помилуйся: весна настає, журавлі караваном летять, у яскравому золоті день потопає (І. Нікітін);

г) У цю годину джунглі кишіли дичиною: череди антилоп розбігалися з появою «лендровера», два бородавочника ледь устигли вискочити з-під коліс; чорногруді лелеки велично сиділи на вершинах дерев (Д. Чейз);

д) Леви – спокійні тварини. Але якщо поранити лева і переслідувати, отут будь напоготові (Д. Чейз);

е) Ми не лічимо роки людини, поки в неї можна лічити що-небудь інше (Р. Емерсон);

ж) Людина рідко думає при світлі про темряву, у щасті – про лихо, у достатку – про страждання і, навпаки, завжди думає в темряві про світло, у лиху – про щастя, в убогості – про статок (І. Кант);

з) Якщо людина робить ту й саму помилку двічі, вона повинна підняти руки догори і зізнатися або в легковажності, або в упертості (Дж. Лорімер);

і) Справжній показник цивілізації – не рівень багатства й освіти, не величина міст, не достаток врожаю, а вигляд людини, що виховується країною (Р. Емерсон);

к) Якщо Петро проходив повз працюючих, він негайно ж брався допомагати: або пройде рядів зо два з косою, або навантажить віз, або зрубає дерево, або нарубає дров;

л) Ніякі життєві блага не будуть нам приємні, якщо ми користуємося ними одні, не поділяючи їх з друзями» (Е. Роттердамський).

24. Визначите, у чому суть тих порушень вимог закону тотожності, що наявні в прикладах:

а) Два хлопчики перейшли річку убрід. На березі один з них сказав іншому: «Ти весь мокрий, а я навіть штани не замочив». - «Тобі не звикати, - єхидно відповів його приятель, - ти завжди сухим з води виходиш»;

б) На уроці учень, звертаючись до вчителя, запитав: «Чи можна карати людину за те, що вона не зробила?» - «Ні, звичайно», - відповів педагог. - «Тоді, будь ласка, не карайте і мене, - сказав учень, - я сьогодні не зробив домашнього завдання»;

в) Один студент сказав товаришеві: «Купи сто апельсинів - я один з'їм». - «Не з'їси!» - упевнено відповів товариш. Вони посперечалися. Товариш купив сто апельсинів. Студент взяв один апельсин і з'їв.

25. Встановіть, чи можуть бути одночасно помилковими судження в парах:

а) Всі учні нашого класу успішно склали випускні іспити. Деякі учні нашого класу отримали незадовільні оцінки на випускних іспитах.

б) Його твердження є неістинними. Його твердження є правильними.

в) Будь-яке небесне тіло існує в просторі. Деякі небесні тіла існують за межами доступного для огляду простору.

г) Усі китоподібні дихають зябрами. Деякі китоподібні дихають зябрами.

д) Життя є або на Марсі, або на Венері. Життя немає ні на Марсі, ні на Венері.

26. Чи дотримано закону тотожності у відповідях на питання: у чому полягає практичне значення логіки?

а) Знання логіки дозволяє уникнути логічних помилок у міркуваннях.

б) Логіка вивчає закони правильного мислення.

в) Логіка необхідна у будь-якому міркуванні. Якщо в міркуваннях не буде логіки, то це призведе до грубих помилок і невдач у практичній діяльності.

27. Чи буде порушений закон тотожності у випадку ототожнення понять:

а) «мовознавство» і «лінгвістика»

б) «літак» і «аероплан»

в) «музика» і «симфонія»

28. Чи можуть бути одночасно істинними такі пари суджень?

а) У дисертації N багато оригінальних ідей – Дисертація N не являє цінності для науки;

б) Іванов вчить погано – Іванов навчається гірше за всіх;

в) Це речення запитувальне – Це речення виражає судження;

г) Всі задачі вирішені – Деякі задачі вирішені;

д) Всі слова у цьому списку означають предмети – Деякі з слів у цьому списку означають ознаки.

29. Виділіть з списку пари суджень, які не можуть бути одночасно істинними:

а) Всі гриби у нашому лісі отруйні;

б) У нашому лісі є отруйні гриби;

в) У нашому лісі ростуть лише отруйні гриби;

г) Не всі гриби у нашому лісі отруйні;

д) У нашому лісі є гриби не отруйні;

е) У нашому лісі немає отруйних грибів;

ж) Деякі гриби у нашому лісі отруйні;

з) У нашому лісі ростуть лине неотруйні гриби;

і) Жоден з грибів, який виріс у нашому лісі не отруйний.

30. Проаналізуйте наведені софізми, виявте порушення законів логіки:

а) Неможливо увійти в одну й ту ж річку. Доки будете входити, води річки будуть мінятися, внасліок чого зміниться і сама річка. Це вже буде не та сама річка, у яку входили спочатку;

б) Вершник не може зійти з коня. Якщо він з нього зійде донизу, то не буде вершником. Таким чином з коня може зійти лише піший;

в) Неможливо з’їсти щось натщесерце. Після першого ж кусня вже неможливо їсти щось натщесерце.

31. Чи є протиріччя у таких фразах:

а) Зоряне небо було вкрите хмарами;

б) з будинку вибігла людина і заволала нелюдським голосом;

в) Земля – взагалі-то куля, але у верхній частині вона пласка;

г) У наш дитячий садочок ходять хлопчики, дівчата та інші діти;

д) У цьому судженні предикат нічого не говорить про суб’єкт;

е) Кожен розмахував руками енергійніше, ніж сусід;

ж) Я не егоїст, але Ви не можете задовольнити всі мої бажання;

з) Якщо Вас душать за шию, то….

і) Бог є, але я внього не вірю.

32. Яке з наведених нижче суджень є достатньою підставою для вислову „Вироби цієї косметичної фірми для мене найкращі”:

а) Ця косметика дорожча за інші;

б) Ця косметика містить натуральні складові;

в) Ця косметика киснева;

г) Ця косметика найдешевша;

д) Ця косметика стосовно мене – найефективніша.

33. Чи дотримано вимоги закону достатньої підстави у поданих нижче міркуваннях?

а) Учень почервонів, отже, він винуватий;

б) Ця кімната світла, тому що в ній чотири вікна;

в) Вода гасить вогонь тому, що вона рідка і холодна;

г) Ця людина - злочинець, тому що достеменно відомо, що вона знаходилася на місці злочину в той момент, коли його було вчинено;

д) Дана думка істинна, тому що вона побудована правильно.

34 . Чи дотримано закон достатньої підстави в аргументації висунутих положень:

а) Його докази настільки зрозумілі й логічні, що не можна не визнати, що він володіє істиною;

б) Він дуже розумний, послухайте, як ясно і дохідливо викладає він свої думки!

в) У нашій країні усе більше число людей захоплюється астрологією, що свідчить про науковість і доказовість її засад;

г) Ці думки не мають ніякого практичного застосування, не несуть ніякої користі суспільству, тому вони помилкові.

35. Зробити безпосередні умовиводи (перетворення, обернення і протиставлення предикатові) з суджень:

а) Жодне просте непоширене речення не має другорядних членів;

б) Деякі підмети виражаються іменником;

в) Жоден учень нашого класу не є шахістом;

г) Деякі спортсмени-юніори;

36. Визначити вид умовиводу:

а) Усе, що сприяє ефективному навчанню дітей, для них корисне;

Новаторство сприяє ефективному навчанню дітей;

Нові методи навчання є новаторством.

Метод педагога Шаталова – новий.

Метод російського педагога Шаталова – корисний;

 

б) Усі кажани - представники загону рукокрилих.

Усі представники загону рукокрилих - тварини.

Усі тварини мають обмін речовин.

Усі кажани мають обмін речовин.

 

в) Усе, що сприяє прогресові суспільства, корисне.

Справжнє мистецтво сприяє прогресові суспільства.

Виходить, справжнє мистецтво корисне.

Опера Римського-Корсакова «Царська наречена» - справжнє мистецтво.

Опера Римського-Корсакова «Царська наречена» корисна;

 

г) Усе, що вимагає мужності й героїзму, є подвигом.

Перший політ людини в космос вимагав мужності й героїзму.

Перший політ людини в космос є подвиг.

Подвиги безсмертні.

Перший політ людини в космос є подвиг.

Перший політ людини в космос безсмертний.

37. Які висновки будуть правомірними при умовному засновку: „Якщо він не знає фізики, то не зможе розв’язати цю технічну задачу”?

а) Він розв’язав цю технічну задачу. Отже він знає фізику;

б) Він знає фізику. Відповідно він вирішить цю задачу;

в) Він не знає фізики. Отже цієї задачі не розв’яже;

г) Він не розв’язав цю технічну задачу. Значить він не знає фізики.

38. Визначте, чи правомірні наведені міркування:

а) Якщо в мене завтра за розкладом перша пара, то мені доведеться вставати рано, а якщо я піду сьогодні ввечері у театр, то ляжу спати пізно. Якщо я ляжу спати пізно, то вимушений буду спати лише 5 годин. Я не в змозі відпочити повноцінно за 5 годин – це для мене неприпустимо. Отже, я повинен сьогодні або не ходити сьогодні ввечері до театру, або пропустити першу пару;

б) Якщо Петро поїде до Хоркова, то Іван поїде до Києва. Петро похде до Харкова або до Новгорода. Якщо Петро поїде до Новгорода, тоді Ольга залишиться у Москві. Але Ольга не залишилася у Москві. Значить Іван поїде до Києва.

в) Якщо цей курс добрий, то він корисний. Або цей курс не нає для мене користі, або екзаменатор виявив поблажливість. Але екзаменатор не поблажливий. Значить цей курс поганий;

г) Для того, щоб перейти на наступний курс мені залишилося скласти залік з логіки принаймні на „задовільно”. Я складу цей залік лише тоді, коли володітиму методом аналітичних таблиць. Але я не в змозі застосовувати цей метод. Значить я, зрештою, перейду на наступний курс.

39. Про принципи і прийоми доказу писав В.Г. Бєлінський, високо оцінюючи І.С. Тургенєва. Знайдіть у його міркуванні тезу й аргументи. «Я трохи зблизився з Тургенєвим. Це людина надзвичайно розумна, та й взагалі гарна людина. Бесіди і суперечки з ним відводили мені душу. Важко бути поміж людей, які або в усьому погоджуються з тобою, або, якщо суперечать, то не доказами, а почуттями й інстинктами, – і втішно зустріти людину, самобутня і характерна думка якої, зіштовхуючись з твоєю, висікає іскри. У Тургенєва багато гумору...».

40. Н.С. де Шамфор (1740 – 1794 рр.) – видатний мислитель свого століття. Віднайдіть тези і аргументи у його афоризмах:

а) Не слід дивуватися любові Ж.-Ж. Руссо до самоти: такі натури, подібно орлам, приречені жити самотньо й на віддалі від собі подібних; але, як це відбувається з орлами, самотність додає широти їх поглядам і висоти - польотові;

б) Наклеп подібний до докучливої оси: якщо у вас немає впевненості, що ви відразу на місці уб'єте її, то і відганяти не намагайтеся, інакше вона знову нападе на вас зі ще більшою люттю;

в) З щастям справи такі, як з годинником: чим простіший механізм, тим рідше він псується. Найбільш неточні – це годинники з репетицією, особливо якщо в них є хвилинна стрілка; ну а якщо вони ще показують дні, тижні і місяці року, то поломкам не буде кінця-краю;

в) Виховання повинне спиратися на дві основи – моральність і розсудливість: перша підтримує чесноту, друга захищає від чужих пороків. Якщо опорою виявиться тільки моральність, ви виховаєте одних роззяв або мучеників; якщо тільки розсудливість – одних розважливих егоїстів.

г) Головним принципом будь-якого суспільства повинна бути справедливість кожного до кожного, у тому числі й до себе. Якщо ближнього треба возлюбити як самого себе, то, щонайменше, настільки ж справедливо возлюбити себе, як інших.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти