ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Предмет і значення логіки як науки

1.Від якого слова походить термін “логіка”? Що це слово означає?

2.Виберіть із наведеного визначення логіки:

а) наука, яка вивчає закономірності функціонування і розвитку політичних відносин;

б)наука, яка вивчає мислення;

в)наука, яка вивчає закони становлення і функціонування суспільства.

3.Яке визначення логіки найбільш точно відображає її сутність? Обґрунтуйте свою відповідь:

1) Логіка – це наука, яка досліджує здатність людей відображати навколишній світ за допомогою мислення.

2) Логіка – це наука, яка досліджує мислення, виражене в мові.

3) Логіка – це наука, яка досліджує обґрунтованість, послідовність і несуперечливість міркувань людей.

4) Логіка – це наука, яка досліджує форми (схеми, структури) міркування людей.

4.В якому значенні вживається термін “логіка” в наступних виразах:

1) “Логічно, що ремонтна майстерня зможе виконати план лише в тому випадку, якщо вчасно отримає сировину”.

2) “Ти збираєшся купувати машину, а гроші в тебе не тримаються. Де тут логіка?” – запитує у чоловіка дружина.

3) “Учора я дивився детективний фільм.” – “Сподобався?” – “Та ні. В ньому стільки нелогічного”.

4) “Логіка є великим переслідувачем темного і заплутаного мислення, вона розганяє туман, який переховує від нас неуцтво і примушує вважати, що ми розуміємо предмет у той час, коли ми його не розуміємо” (Дж. Ст.Мілль).

5) “Моя племінниця обрала іншого... Я тут ні при чому. Сам я віддав би перевагу Четтему і повинен сказати, що Четтем – такий жених, якого б обрала будь-яка дівчина. Але в таких справах ніякої логіки не існує” (Дж. Еліот Мідлмарч).

5. Якими термінами в історії науки називали логіку: а) аналітика, б) естетика, в) діалектика, г) етика.

6 Кого називають засновником логіки?

7.Вставте пропущені імена в історичний ряд:

Аристотель,.........., Ф.Бекон, Р.Декарт, А.Арно і П.Ніколь,................

8.Визначте, які характеристики відносяться до мислення:

а) відображення світу в узагальнених образах;

б) опосередковане відображення дійсності;

в) зв’язок із мовою;

г) стиль поведінки;

д) моральна оцінка добра і зла;

е) активне відображення дійсності.

9.Вставте пропущені поняття:

а )чуттєве пізнання має 3 форми: .........., сприйняття, .................

б) раціональне пізнання має 3 форми: поняття,................., умовивід.

10. Визначте, які з наведених прикладів є: а)поняттями, б)судженнями, в) умовиводами:

1) Лише сильна держава забезпечує свободу всім громадянам (Руссо).

2) Правова норма.

3) Ми ніколи не будемо розумні чужим розумом і славетні чужою славою (Карамзін).

4) Звинувачений має право на захист. Іванов - звинувачений. Іванов має право на захист.

5) Європейський Економічний Союз.

6) Всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Земля - планета. Земля обертається навколо Сонця.

11. “Про індукцію ми говоримо тоді, коли дослідження багатьох окремих речей приводить нас до пізнання загальної істини” (А.Арно, П.Ніколь “Логіка або мистецтво міркувати”). Який метод використовує протилежний шлях пізнання?

12. Назвіть основні риси правильного мислення.

13. Спираючись на інтуїтивну логіку, визначте, які з наведених міркувань є правильними:

1)Якщо він був у Західній Європі, то бачив Лондон і Париж: він не бачив ні Лондона, ні Парижа, отже він не був у Західній Європі.

2)Завтра або буде сніг, або буде дощ: але оскільки завтра буде сніг, то дощу не буде.

3) Якщо б не було Сонця, то треба було б сидіти при свічках: ми не сидимо при свічках, отже, Сонце існує.

4)Деякі птахи не літають. Деякі птахи – ворони. Отже, ворони не літають.

5) Я – людина. Ти – не я. Отже, ти – не людина.

6) Якщо є причина, то є і наслідок. Але причини немає. Отже, немає і наслідку.

14. Які функції виконує логіка?

Основні закони мислення

1.Що називається законом логіки?

2.Які особливості мають закони логіки?

3.Відредагуйте дані висловлювання у відповідності до закону тотожності.

1) Модернізація прокатного стану, виконана за пропозицією Іваненко, підняла його продуктивність на 50%.

2) Підбігла потерпіла і ударила її по голові, яку вона відібрала у Варенко (Із звинувачувального присуду).

3) 5000 км і стільки ж часових поясів відділяє берега Тихого Дону та Ангари.

4) Федоров дуже пишався цією операцією.

5) Генерал своїм корпусом перетнув йому шлях.

6) В день приїзду на ферму на дверях висів замок і декілька працівників намагалися туди попасти.

4.Як формулюється закон суперечності?

5.На які судження розповсюджується закон суперечності?

7.Визначте, чи можуть бути одночасно істинними наступні пари суджень:

1) Всі студенти нашої групи готувалися до заліку з логіки. Жоден студент нашої групи не готувався до заліку з логіки.

2) Деякі офіцери є генералами. Деякі офіцери не є генералами.

3) Більша частина машин знаходилася на залізничній платформі. На залізничній платформі не залишилось жодної машини.

4) Вікна всіх будинків у новорічну ніч були яскраво освітлені. Багато вікон в новорічну ніч були яскраво освітлені.

5) Не всякі факти можуть бути доказом у науці. Деякі факти можуть бути науковими доказами.

6) В деяких державах існує монархічна форма правління. В деяких державах немає монархічної форми правління.

7) Деякі студенти першого курсу склали іспит достроково. Деякі студенти першого курсу не склали іспит достроково.

8) Не кожний державний орган має право на видання нормативних актів. Всі державні органи мають право на видання нормативних актів.

8.Наведіть формулювання закону виключеного третього.

9.Визначте чи можуть бути одночасно хибними наступні судження:

1) Всяка наука має свої закони. Жодна наука не має своїх законів.

2) Кожний національний характер має свої особливості. Жоден національний характер не має своїх особливостей.

3) Вчора на Мінському шосе сталась аварія. Повідомлення про вчорашню аварію на Мінському шосе не підтвердилося.

4) Деякі квіти не мають пахощів. Деякі квіти пахнуть.

10.Що є достатньою підставою для істинності суджень?

11.Чи порушується в даних судженнях закон достатньої підстави?

1) Суддя не може мене судити, бо сам замішаний у даному злочині.

2) Категорично заперечую, що я хуліган, так як я людина з вищою освітою.

3) Праве око чешеться – буде радість, ліве око чешеться – будуть сльози.

4) Дійсно, без лопати в даній роботі не обійтися, тому на переробці зерна зайняті переважно жінки.

5) Семенов студент, адже він складає іспит.

6) Якщо сонце встає, то і ранок настає.

7) Студенту В. треба поставити залік, бо він їде у туристичну подорож.

8) Прийміть мене до вашого ПТУ, бо я не хочу вчитися (Із заяви).

9) Даний умовивід правильно побудований, бо його посилки є істинними.

 

Тема 2. Поняття як форма мислення - 12 годин

1. Види понять.

2. Обмеження і узагальнення понять.

3. Прийоми, подібні до визначення.

 

У ході підготовки до заняття студент повинен з’ясувати, що саме поняття є найпростішою формою мислення. Воно утворюється у людини шляхом п’яти розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення.

Надзвичайно важливим для всього подальшого курсу формальної логіки є усвідомлення студентом того, що у поняття є дві головні характеристики – об’єм і зміст. Розкриття цих характеристик, а також маніпуляції з ним надзвичайно часто застосовуються людиною як у повсякденній, так і у професійній практиці. Важливим для подальших тем також є питання про взаємини між об’ємами понять.

ПРАКТИКУМ ІІ

 

Загальна характеристика поняття

1.У чому полягає необхідність створювання понять?

2.В наступних прикладах виділіть всі поняття і визначте, що в них відображається – предмет, властивість чи відношення:

1) Земля – планета.

2) В Україні проводиться економічна реформа.

3) Рівність між чоловіками та жінками закріплена в Конституції України.

4) Свобода преси – важлива ознака демократії.

5) Підозрілість завжди переслідує тих, у кого на совісті є вина (У.Шекспір).

6) Недовіра - мудрість дурнів (Д.Біллінгс).

3. Розкрийте обсяг і зміст наступних понять: людина, суспільство, держава, право, юрист, студент.

4. Який закон регулює зміст та обсяг понять? В чому його сутність?

5. В якому відношенні знаходяться між собою зміст та обсяг наступних понять. Зобразіть відношення за допомогою колових схем:

дерево – рослина, держава – українська держава, мова – газетна мова, студент – студент ДонДУУ, таможня – правоохоронний орган – державна установа, людина – громадянин – юрист, адвокат – адвокат Петров.

Види понять

1.Визначте, які з наступних понять є конкретними, які – абстрактними:

громадянин, відповідальність, рівність, законність, відповідальна особа, вина, недоторканість депутата, злочинець, митниця.

2. Які з наведених понять є позитивними, які – негативними:

громадяни, справедливість, несправедливість, звинувачений, винуватість, невинуватість, корумпований чиновник, непідкупний суддя, незалежність суду, недоторканість депутата, несвобода в економічній діяльності підприємства, протиправна діяльність, користолюбство, незаплямована совість, необхідна оборона, крайня необхідність.

3. Які з наведених понять є збірними, які – незбірними:

Сонячна система, Земля, людство, виборче право, юрист, акція шахтарів, декларація.

4. Які з наступних понять є співвідносними та безвідносними:

стіл, причина, випадковість, свідок, прокурор, політика, копія, проблема, наставник, племінник, кумир, народний суд, початок, кінець.

5. Які з наведених понять є загальними, які – одиничними:

Всесвіт, людина, людство, ООН, громадянин, громадяни України, акт, нормативний акт, Україна, депутат, Верховний суд України, незаконне підприємництво, Національний банк України.

6. Дайте повну логічну характеристику наступним поняттям:

уряд, західний кордон держави, невинуватість, учитель, законність, вирок, Батьківщина, подвиг, соціальна справедливість, екватор, епоха, співдружність.

Відношення між поняттями

1.Визначте, які з наведених нижче пар є порівнюваними, які – не порівнюваними:

метал – золото, вода – камінь, космос – ключ, душа – пісня, правовий нігілізм – соната, валюта – культурні цінності, суддя – Верховний суд України.

2. Вкажіть типи відношень між сумісними поняттями, зобразіть їх за допомогою колових схем:

 • музика, класична музика
 • злочин, кримінальне правопорушення
 • європейська держава, федеративна держава
 • столиця України, місто Київ
 • юрист, викладач
 • офіцер, спортсмен, орденоносець
 • Президент України, глава держави
 • республіка, форма правління
 • студент, відмінник

3. Вкажіть типи відношень між несумісними поняттями, зобразіть їх за допомогою колових схем:

 • винність, невинність
 • юрист, прокурор, слідчий, адвокат
 • істина, хиба
 • залежність, незалежність
 • минуле, майбутнє
 • право, цивільне право, екологічне право
 • преса, телебачення, засоби масової інформації
 • відомий, невідомий
 • пряма лінія, крива лінія
 • правоохоронні органи, суд, прокуратура
 • правда, брехня
 • честь, безчестя

3.Вкажіть, в яких відношеннях знаходяться поняття. Намалюйте відповідні колові схеми:

· норма, етична норма, правова норма, правознавець;

· письменник, політик, депутат;

· дедукція, індукція;

· дія, бездія;

· гуманний, негуманний;

· комерсант, негоціант;

· артилерист, сержант;

· селянське поселення, село;

· повітряний флот, авіація;

· гармонія, дисгармонія.

4.Доберіть до даних понять рівнозначні:

квадрат, Конституція, Київ, зрада, автор роману “Майстер і Маргарита”, рука, розумна особа, листок непрацездатності, звістка, перший космонавт.

5. Доберіть поняття, що знаходяться з даними поняттями у відношенні перетину:

суд, нормативний акт, депутат, апеляція, акція, одежа, розумний, бал, ерудит.

6. Доберіть до даних понять підпорядковуючі та підпорядковані:

підручник, ставок, форма правління, дипломат, унітарна держава, вік, тварина, власність, геометрія.

7. Доберіть поняття, що знаходяться у відношеннях координації з даними поняттями:

покарання, податок, вчений ступінь, право, документ, економіст, лампа, будинок.

8. Доберіть поняття, що є протилежними та суперечними даним:

великий, науковий, законний, сміливий, друг, холодний клімат, легка робота, вірність, гострий, красивий вчинок, вимогливість, скромність.

Операції над поняттями

1.Узагальніть такі поняття: студент, валютний рахунок, людина, яка вивчає логіку, теорія держави і права, конституція, словник, приголосна буква, банк, грошова система, кримінологія, повість, міністр.

2.Обмежте ці поняття: держава, злочин, планета, наука, вогнепальна зброя, ліки, право, революція, закон, культура, тероризм.

. 3.Наведіть приклади узагальнення та обмеження понять. Чи існує межа для узагальнення та обмеження понять?

4. Проаналізуйте наведені приклади, визначте вид поділу, його структуру:

 • Науки поділяються на суспільні, природні, математичні.
 • Вирок суду може бути звинувачувальним і виправдувальним.
 • Рефлекси поділяють на умовні та безумовні.
 • Члени речення поділяються на головні і другорядні.
 • Книги поділяють на цікаві та нецікаві.
 • Угоди складаються усно або в письмовій формі.
 • Політична діяльність може бути конструктивною і деструктивною.
 • За темпераментом люди поділяються на сангвініків, флегматиків, холериків, меланхоліків.

5. Наведіть приклади поділу понять. Чи існують правила поділу?

6. Проаналізуйте наведені приклади, визначте правильність поділу, вид поділу, в неправильному поділі визначте, які порушені права.

 • Політичні режими держав можуть бути демократичні та недемократичні.
 • Розрізняють чотири сторони горизонту: північ, південь, схід, захід.
 • Управління поділяється на ефективне і неефективне.
 • Навчальні дисципліни бувають обов’язкові і необов’язкові.
 • “У кожній державі є три види влади: влада законодавча, влада виконавча і влада судова” (Ш.Монтеск’є).
 • “Існує три джерела несправедливості: насильство як таке, зловмисна підступність, яка прикривається іменем закону, і жорстокість самого закону” (Ф.Бекон).

7. Чи правильно здійснено визначення цих понять:

· Логіка - це наука про мислення.

· Географія - це геологія.

· Планета – це космічний об’єкт, на якому існує життя.

· Фізика не є гуманітарною наукою.

· Істина – донька розуму, мати мудрості.

· Народ – автор і актор власної життєвої драми.

· Дієздатність – здатність особи мати права і створювати для себе юридичні обов’язки, а також нести відповідальність за заподіяні правопорушення.

· Реформа – перетворення певної сторони суспільного життя, яке не ламає основ існуючої соціальної системи.

· Поняття – це форма мислення, яка відображує предмети в їх суттєвих ознаках.

· Наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в складних машинах, живих організмах і суспільстві називається кібернетикою.

8. Які ви знаєте операції, подібні до визначення? Яке значення вони мають в юридичній практиці? Наведіть приклади.

 

 

Тема 3. Судження як форма мислення - 14 годин

1. Відношення між судженнями. «Логічний квадрат».

2. Модальні судження.

 

Для успішного засвоєння даної теми студент повинен зосередити свою увагу на сутності судження як більш складної, ніж поняття, формі мислення.

Судження складається з понять, які отримують якість суб’єкта, предиката, зв’язки, квантора, сполучника, модального оператора судження. Класифікація суджень відбувається за кількістю смислових блоків (прості і складні судження). Слід відзначити, що прості і складні судження мають окрему класифікацію - прості поділяються зокрема за кількістю суб’єкта і якістю зв’язки, а складні - за логічним союзом, який сполучує прості судження у складне.

Розглядаючи феномен судження студент ознайомиться з явищем його істинності чи хибності, яке не виникало у меті «Поняття». Студент отримає змогу дослідити, за яких умов судження буде істинним, хибним чи нез’ясованим, а також взаємини суджень, які випливають з їх істинності.

ПРАКТИКУМ ІІІ

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти