ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проаналізуйте приведений фрагмент тексту. Чи є в ньому доведення?

Теорія відносності з’явилась в епоху, коли все яскравіше розкривалась неспроможність механіцизму. І сама ця теорія була спрямована проти спроби вибудувати всю фізику на підвалинах механіки Ньютона. Звичайно, що за таких умов вона зустрічала відчайдушний відсіч, який часом доходив до шаленого опору з боку переконаних механіцистів, які ніяк не могли змиритися з новим етапом у розвитку фізики. Дуже влучно про це сказав М.Планк, який зазначав, що той, хто розглядає механістичний світогляд як постулат фізичного мислення взагалі, ніколи не визнає принцип відносності. П.Леонард стверджував, що теорія відносності означає неможливість механістичного розуміння природи.

 

7. Припустімо, що нам вдалось логічно вивести з висловлювання “число Х ділиться на 10” висловлювання “число Х є парним числом”. Яке умовне висловлювання при цьому буде доведено?

 

8. Проведіть аналіз поданого нижче доведення. Використовуйте не тільки дані в тексті, але й припустимі аргументи. Зобразіть схему доведення.

Загальнозаперечні судження обертаються завжди в загальнозаперечні. І дійсно, якщо обсяг S повністю виключається з обсягу Р, то і обсяг Р повністю виключається з обсягу S. Наприклад, якщо “жоден кажан не є польовою мишею”, то, в свою чергу, “жодна польова миша не є кажаном”.

 

9. Побудуйте пряме доведення теореми: “Якщо кожен з двох доданків ділиться на якесь ціле число, то і їх сума ділиться на те ж число”. Зобразіть схему доведення в символічній формі.

 

10. Побудуйте пряме доведення теореми: “ Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні”. Проведіть логічний аналіз доведення в символічному вигляді, зобразивши схему доведення.

 

11. Здійсніть пряме доведення теореми: “Відрізки двох паралельних прямих, які знаходяться між паралельними площинами є рівними”. Зобразіть схему доведення, вказавши допустимі правила виводу.

 

12. Побудуйте пряме доведення теореми: “Катет прямокутного трикутника, який лежить напроти кута в 30 , дорівнює половині гіпотенузи”. Запишіть доведення в формалізованому вигляді і випишіть ті закони логіки, які при цьому використовуються.

 

13. Визначте вид аргументації:

а) згідно з навчальними програмами ВНЗ усі студенти філологічних факультетів вивчають логіку, а ми – студенти філологічного факультету. Отже, ми вивчаємо логіку;

б) в концепціях різних вчених консолідуючими чинниками нації можуть бути або спільна територія, або спільна мова, або спільна релігія, або соціально-економічні фактори. Історична практика показує, що самі по собі ні спільна територія, ні спільна мова, ні спільна релігія не є спроможними консолідувати народ у націю. Отже, консолідуючими народ у націю є соціально-економічні чинники..

в) теза “Земля не є площиною” аргументується таким чином. Припустімо, що земля є площиною. Тоді полярна зірка повинна бути видною всюди однаково високо над горизонтом. Але, це суперечить встановленому факту, згідно з яким на різній географічній широті висота полярної зірки над горизонтом є різною. Отже, припущення помилкове. Тоді на підставі закону виключеного третього залишається визнати істинність вихідної тези: “Земля не є площиною”.

 

14. Побудуйте прямі доведення:

а) (А В) С,~ В ~С отже, ~А;

б) А В, В С, С D, ~D Ú E, A отже, E;

в) А С), ~В D, A отже, D;

г) ~А В, В С, С D, D F, ~F отже, ~A;

д) A B, A D, B E отже, D E;

e) A B, ~B F, ~A C отже, C;

є) A B, B C, D ~C отже, A;

ж) (А B) ~C, B C отже, ~A;

з) A B C, A D, B E, C F отже, D E F;

і) A B, D E, ~A ~E отже, B D.

 

15. Доведіть теореми за допомогою методу “від супротивного”, провівши логічний аналіз доведення:

а) добуток непарних чисел є числом непарним;

б) через точку, що лежить поза площиною, проходить лише одна площина, яка паралельна даній;

в) дві площини, паралельні одній прямій, паралельні між собою.

16. На питання, як довести теорему “якщо є А, то є і С” методом “від супротивного”, отримано відповідь: “припустімо, що твердження “якщо є А, то є і С” хибне і що, таким чином, істинним є суперечне йому твердження “якщо є А, то немає С”. Виводячи наслідки з прийнятого твердження, приходимо “до абсурду”, тобто до суперечності з вже доведеними твердженнями. Це доводить, що висловлювання “якщо є А, то є і С” – істинне, а допущення “якщо є А, то немає С” є хибним. Чи правильна ця відповідь?

 

17. Проведіть логічний аналіз такого доведення, визначте за якою формою воно побудоване: “Якщо А – вбивця, то йому точно відомі час смерті К., і якою зброєю він був убитий. Тому, якщо А не знає, коли вмер К., або не знає якою зброєю він був убитий, то він не є вбивцею”.

 

18. З’ясуйте, чи правильні такі два доведення:

а) в силогізмах другої фігури один із засновків повинен бути заперечним судженням. Це можна довести так. Якщо менший засновок стверджувальне судження, то його предикат М не буде розподіленим; отже, в більшому засновку предикат М має бути розподіленим; отже більший засновок повинен бути заперечним судженням; тобто один із засновків силогізму повинен бути заперечним;

б) в силогізмах третьої фігури менший засновок повинен бути стверджувальним судженням. Припустімо супротивне. Якщо менший засновок заперечне судження, то менший термін (S), як його предикат, має бути розподіленим. Більший засновок тоді повинен бути стверджувальним судженням, і більший термін (Р), як предикат цього засновку, буде нерозподіленим. Нерозподілений в засновку більший термін не повинен бути розподіленим і в висновку. Значить, висновок має бути стверджувальним судженням. Але цього не може бути, бо один із засновків є судженням заперечним.

 

19. Спростуйте такі твердження:

а) (А В) D), А К, В ~ К ~ D отже, С;

б) (А В) С, С D, ~ D В отже, ~ А;

в) А В, В С, С D, D F, ~ F А отже, А;

г) ~ А В, В С, ~ С ~ Е, ~ Е F, ~ F А отже, ~В;

д) С В), ~ С D, ~D E, ~ E ~A отже, ~B;

е) В D, A (C D), A F, ~ F ~ B отже, ~D;

є) А В С, А D, ~ B K, ~ M ~ C, ~ (D К М) отже, ~ С;

ж) (А В) D, A ~ K, B M, K ~ M ~D отже, A B;

з) (F M) D, D A, ~ A ~B, B M F отже, ~ F;

и) К ~ (М N), ~ K C, ~ C A, ~ A M N отже, N.

 

20. Яку логічну помилку допущено в наведених міркуваннях:

а) людина – розумна істота тому, що вона може міркувати. А міркувати вона може тому, що вона – розумна істота;

б) в оповіданні Антуана де Сент-Екзюпері “Маленький Принц” описується діалог Маленького Принца з П’яницею.

“Коли той з’явився на цій планеті, П’яниця мовчки сидів і дивився на побудовану перед ним армаду з пляшок – порожніх і повних.

– Що ти робиш? – запитав Маленький Принц.

– П’ю, – похмуро відповів П’яниця.

– Навіщо?

– Щоб забути.

– Що забути? – запитав Маленький Принц. Йому стало шкода П’яниці.

– Хочу забути, що мені совісно, – зізнався П’яниця і похилив голову.

– Чому ж тобі совісно? – запитав Маленький Принц, – йому дуже хотілось допомогти бідоласі.

– Совісно пити! – пояснив П’яниця і більше від нього не можна було домогтися жодного слова”.

 

ЛІТЕРАТУРА

А. Основна

1) Гетманова А.Д. Логика. – М., 1995. – С. 185 –208.

2) Жеребкін В.Є. Логіка. – Х., 1999. – С. 204–224.

3) Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1995. – С. 199–273.

4) Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998. – С. 257–267.

5) Иванов Е.А. Логика. – М., 1996. – С. 237–259.

6) Свинцов В.И. Логика. – М., 1998. – С. 262–275.

7) Хоменко І.В.,Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 208–231.

 

Б. Додаткова

1) Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. – М., 1990. – С. 190–238.

2) Конверский А.Е. Проблема основания в логике и методологии науки. – К., 1985. – С. 84-89.

3) Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М., 1975. – Статті: аргумент, демонстрация, довод, доказательство от противного, доказательство по аналогии, достаточного основания закон, исключенного третьего закон, косвенное доказательство, опровержение, правила доказательства, противоречия закон, софизм, софистика, спор, тавтология, тезис, тождества закон .

4) Логические методы и формы научного познания. – К., 1984. – С. 153–164.

5) Мельников В.Н. Логические задачи. – К., 1989. – С. 235–249.

6) Шейко А.Н. Правила логического доказательства. – К., 1966. – С. 89–164.

 

 

Вивчення курсу логіки здійснюється, крім лекційних та практичних занять, у таких формах самостійної роботи студентів (СРС):

· самостійна робота з підручниками, додатковою та методичною літературою (див. перелік літератури);

· підготовка рефератів, захист їх (див. тематику рефератів);

· розв’язування тестів (див. експрес–тести);

· складання словника базових понять (“100 базових понять”);

· аналітична робота з розв’язування задач (див. аналітичні тести);

· науково-студентська робота (участь у роботі наукових гуртків, наукових студентських конференцій різного рівня).

 

Тематичний план завдань із СРС

(самостійної роботи студентів)

 

№ п/п Назва Види СРС
Модуль 1 Предмет логіки Експрес-тест 1; словник базових понять (1-9); аналітичний тест 1; реферат (1-5).
Модуль2 Загальна характеристика поняття. Експрес-тест 2; словникбазовихпонять(10-26); аналітичний тест 2; реферат (6-10), практичне заняття № 2.
Модуль 3 Логічні операції з поняттями. Експрес-тест 3; словникбазовихпонять (27-34); аналітичний тест 3; реферат (11-15), практичне заняття № 1.
Модуль4 Просте судження. Експрес-тест 4; словникбазових понять(35-46); аналітичний тест 4; реферат (16-20), практичне заняття № 2.
Модуль 5 Логічні відношення між категоричними судженнями. Основні закони логіки. Експрес-тест 5; словник базових понять (47-54); аналітичний тест 5; реферат (21-25).
Модуль 6 Складне судження. Експрес-тест 6; словник базових понять (55-66); аналітичний тест 6; реферат (26-30), практичне заняття № 3.
Модуль7 Безпосередній дедуктивний умовивід. Експрес-тест 7; словник базових понять (67-75); аналітичний тест 7; реферат (31-35), практичне заняття № 4.
Модуль8 Простий категоричний силогізм. Експрес-тест 8; словник базових понять (76-80); аналітичний тест 8; реферат (36-40), практичне заняття № 4.
Модуль 9 Виводи логіки висловлювань. Експрес-тест 9; словник базових понять(81-87); аналітичний тест 9; реферат (41-45), практичне заняття № 5.
Модуль 10 Індуктивний умовивід. Експрес-тест 10; словник базових понять(88-92); аналітичний тест 10; реферат (46-50).
Модуль 11 Доведення і спростування. Експрес-тест 11; словник базових понять (93-100); аналітичний тест 11; реферат (51-55), практичне заняття № 6.

Експрес–тест до модуля 1

 

1. Назвіть не менше З-х форм чуттєвого пізнання.

_____________________________________________________________________________

 

2. Назвіть не менше 4-х особливостей абстрактного мислення.

_____________________________________________________________________________

3. Назвіть не менше 3-х логічних форм мислення.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 3-х ознак закону правильного мислення.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 3-х аспектів загальної теорії знакових систем.

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 4-х елементів алфавіту мови логіки висловлювань.

_____________________________________________________________________________

7. Назвіть не менше 3-х функцій мови.

_____________________________________________________________________________

8. Назвіть не менше 4-х законів правильного мислення.

_____________________________________________________________________________

9. Назвіть не менше 3-х етапів у розвитку логіки.

_____________________________________________________________________________

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти