ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Назвіть не менше 5-и функцій логіки.

_____________________________________________________________________________

 

 

Експрес–тест до модуля 2

1. Назвіть не менше 4-х видів ознак предмета.

_____________________________________________________________________________

2. Назвіть не менше 5-ти логічних прийомів утворення понять.

_____________________________________________________________________________

3. Назвіть не менше 3-х аспектів відмінності поняття та слова.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 2-х логічних характеристик поняття.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 2-х логічних операцій над змістом та обсягом поняття.

6. Назвіть не менше 4-х видів понять за обсягом.

_____________________________________________________________________________

7. Назвіть не менше 2-х видів та 4-х підвидів понять за змістом.

_____________________________________________________________________________

8. Назвіть не менше 3-х видів сумісних понять.

_____________________________________________________________________________

9. Назвіть не менше 3-х видів несумісних понять.

_____________________________________________________________________________

10. Зобразіть не менше 5-ти способів відношення обсягів двох понять у вигляді колових схем Л.Ейлера.

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест 3 до модуля 3

1. Назвіть не менше 2-х елементів структури визначення поняття.

2. Назвіть не менше 2-х видів визначення поняття.

3. Назвіть не менше 2-х видів явного визначення.

4. Назвіть не менше 4-х правил визначення поняття.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 4-х типових помидок у визначенні поняття.

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 5-ти прийомів, подібних до визначення.

_____________________________________________________________________________

7. Назвіть не менше 3-х складових операції поділу поняття.

_____________________________________________________________________________

8. Назвіть не менше 2-х видів поділу поняття.

_____________________________________________________________________________

9. Назвіть не менше 4-х правил поділу поняття.

_____________________________________________________________________________

10. Назвіть не менше 4-х типових помилок у поділі поняття.

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 4

1. Назвіть не менше 3-х аспектів відмінності судження та речення.

_____________________________________________________________________________

2. Назвіть не менше 3-х видів простих суджень.

_____________________________________________________________________________

3. Назвіть не менше 3-х складових структури атрибутивного судження.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 2-х видів категоричних суджень за якістю.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 3-х видів категоричних суджень за кількістю.

_____________________________________________________________________________

6. Зобразіть графічно відношення між S та Р в не менш як двох видах виділяючих суджень.

7. Назвіть не менше 4-х типів простих категоричних суджень за якістю і кількістю.

_____________________________________________________________________________

8. Зобразіть не менше 2-х випадків розподіленості термінів у судженні А (SР).

_____________________________________________________________________________

9. Зобразіть не менше 2-х випадків розподіленості термінів у судженні І (SР).

_____________________________________________________________________________

10. Зобразіть не менше 2-х випадків розподіленості термінів у судженні О (SР).

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 5

1. Назвіть не менше 2-х видів простих порівнянних суджень.

_____________________________________________________________________________

2. Зобразіть у вигляді таблиці не менше 4-х випадків значень істинності двох порівнянних суджень.

3. Запишіть не менше 4-х пар еквівалентних суджень типу А, Е, І, О.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 3-х видів сумісності простих суджень.

_____________________________________________________________________________

5. Запишіть не менше 3-х випадків значень істинності двох частковосумісних суджень.

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 2-х пар підпорядкованих суджень.

_____________________________________________________________________________

Назвіть не менше 2-х видів несумісності простих суджень.

_____________________________________________________________________________

Запишіть не менше 3-х випадків значень істинності двох протилежних суджень.

_____________________________________________________________________________

9. Зобразіть логічний квадрат і назвіть не менше 4-х типів логічних відношень, які він відображає.

_____________________________________________________________________________

10. Назвіть не менше 3-х основних законів логіки.

Експрес–тест до модуля 6

1. Запишіть не менше 6-ти логічних сполучників, відповідних їм символів логічних операцій та назвіть їх.

2. Побудуйте матрицю істинності кон’юнкції, яка складається з двох атомів.

_____________________________________________________________________________

3. Теж саме для диз’юнкції.

_____________________________________________________________________________

Теж саме для сильної диз’юнкції.

5. Теж саме для імплікації.

_____________________________________________________________________________

6. Теж саме для подвійної імплікації.

_____________________________________________________________________________

7. Побудуйте матрицю істинності будь-якої логічної операції для трьох змінних.

_____________________________________________________________________________

8. Запишіть не менше 5-ти пар еквівалентних формул логіки висловлювань.

_____________________________________________________________________________

9. Назвіть не менше 2-х випадків, коли імплікація є істинною.

_____________________________________________________________________________

10. Побудуйте матрицю істинності для двох довільних формул, які знаходяться у відношенні логічного слідування.

Експрес–тест до модуля 7

1. Назвіть не менше №-х складових структури кожного умовиводу.

_____________________________________________________________________________

2. Назвіть не менше 2-х видів умовиводу в залежності від характеру логічного слідування.

3. Назвіть не менше 2-х видів необхідного виводу.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 2-х видів ймовірного виводу.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 2-х видів категоричного виводу.

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 3-х видів виводів логіки висловлювань.

_____________________________________________________________________________

7. Запишіть не менше 5 –ти формул і відповідних їм графічних схем обернення категоричного судження.

8. Запишіть не менше 4-х формул і відповідних їм графічних схем перетворення категоричного судження.

_____________________________________________________________________________

9. Запишіть не менше 3-х формул і відповідних їм графічних схем протиставлення предикатові категоричного судження.

_____________________________________________________________________________

10. Назвіть не менше 3-х типів суджень-висновків, які є необхідними у виводах за логічним квадратом.

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 8

1. Назвіть не менше 3-х термінів простого категоричного силогізму і запишіть їх символічно.

2. Назвіть не менше 3-х загальних правил термінів силогізму.

_____________________________________________________________________________

3. Назвіть не менше 4-х загальних правил засновків силогізму.

_____________________________________________________________________________

4. Зобразіть графічно не менше 4-х фігур категоричного силогізму.

_____________________________________________________________________________

5. Скільки правильних модусів містять чотири фігури силогізму: 15, 17, 19, 21, 25?

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 2-х правил першої фігури силогізму.

_____________________________________________________________________________

7. Назвіть не менше 2-х правил другої фігури силогізму.

_____________________________________________________________________________

8. Назвіть не менше 2-х правил третьої фігури силогізму.

_____________________________________________________________________________

9. Назвіть не менше 2-х правил четвертої фігури силогізму.

_____________________________________________________________________________

10. Назвіть умову, при якій неправильні модуси силогізму дають необхідні виводи.

___________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 9

1. Назвіть не менше 3-х видів виводів логіки висловлювань.

_____________________________________________________________________________

2. Запишіть не менше 2-х структур правильних модусів умовно-категоричного силогізму. Як вони називаються?

3. Запишіть не менше 2-х структур неправильних модусів умовно-категоричного силогізму. Як вони називаються?

_____________________________________________________________________________

4. Запишіть не менше 4-х структур modus tollendo ponens.

_____________________________________________________________________________

5. Запишіть не менше 4-х структур modus ponendo tollens.

6. Запишіть не менше 4-х структур неправильних стверджувально-заперечних модусів розділово-категоричного силогізму.

_____________________________________________________________________________

7. Запишіть не менше 2-х структур конструктивної дилеми.

_____________________________________________________________________________

8. Запишіть не менше 2-х структур деструктивної дилеми.

_____________________________________________________________________________

9. Запишіть структуру будь-якого суто умовного виводу.

_____________________________________________________________________________

10. Запишіть структуру будь-якого суто розділового виводу.

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 10

1. Назвіть не менше 3-х особливостей індуктивних виводів.

_____________________________________________________________________________

2. Назвіть не менше 2-х видів індуктивних виводів залежно від характеру логічного слідування.

3. Назвіть не менше 2-х виводів неповної індукції.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 2-х особливостей наукової індукції.

_____________________________________________________________________________

5. Назвіть не менше 4-х властивостей причинного зв’язку.

_____________________________________________________________________________

6. Назвіть не менше 5-ти методів наукової індукції.

_____________________________________________________________________________

7. Запишіть структуру виводу повної індукції.

_____________________________________________________________________________

8. Запишіть структуру виводу неповної індукції.

_____________________________________________________________________________

9. Запишіть структуру виводу за методом супровідних змін.

_____________________________________________________________________________

10. Запишіть структуру виводу за методом остатків.

_____________________________________________________________________________

Експрес–тест до модуля 11

1. Назвіть не менше 3-х складових структури кожного доведення.

____________________________________________________________________________

2. Назвіть не менше 6-ти правил виводу (доведення).

_____________________________________________________________________________

3. Назвіть не менше 2-х видів доведення.

_____________________________________________________________________________

4. Назвіть не менше 2-х видів непрямого доведення.

_____________________________________________________________________________

5. Запишіть не менше 4-х різновидів правила modus ponens.

_____________________________________________________________________________

6. Запишіть не менше 4-х різновидів правила modus tollens.

_____________________________________________________________________________

7. Запишіть не менше 4-х різновидів правила modus tollendo ponens.

_____________________________________________________________________________

8. Запишіть не менше 4-х різновидів правила введення кон’юнкції.

_____________________________________________________________________________

9. Запишіть не менше 4-х різновидів правила введення диз’юнкції.

_____________________________________________________________________________

10. Назвіть не менше 5-ти типових помилок у змістовному доведенні (стосовно тези, аргументів та демонстрації).

Завдання для складання

словника базових понять логіки:

Базових понять логіки

Дати визначення понять:

1. Відчуття. 48. Відношення еквівалентності.

2. Логіка. 49. Відношення підпорядкування.

3. Логіки висловлювань мови. 50. Відношення протилежності.

4. Логічна форма мислення. 51. Відношення суперечності.

5. Логічний закон. 52. Відношення часткової сумісності.

6. Сприйняття. 53. Суперечності закон.

7. Уявлення. 54. Тотожності закон.

8. Формалізація. 55. Диз’юнкція.

9. Форми чуттєвого пізнання. 56. Диз’юнкція сильна.

10. Абстрактне поняття.. 57. Еквівалентності відношення.

11. Аналіз. 58. Елементарне висловлювання.

12. Загальне поняття. 59. Заперечення висловлювання.

13. Збірне поняття. 60. Імплікація.

14. Зміст поняття. 61. Імплікація подвійна.

15. Конкретне поняття. 62. Кон’юнкція.

16. Несумісні поняття. 63. Логіка висловлювань.

17. Оберненого відношення закон. 64. Логічного слідування відношення.

18. Обмеження поняття. 65. Судження складне.

19. Обсяг поняття. 66. Формула-тавтологія.

20. Одиничне поняття. 67. Безпосередній умовивід.

21. Ознака предмета. 68. Дедуктивний вивід.

22. Поняття. 69. Обернення судження.

23. Синтез. 70. Опосередкований вивід.

24. Порівнянні поняття. 71. Перетворення судження.

25. Сумісні поняття. 72. Протиставлення предикату.

26. Узагальнення поняття. 73. Умовивід.

27. Визначення поняття. 74. Умовивід ймовірний.

28. Дихотомія. 75. Умовивід необхідний.

29. Номінальне визначення. 76. Модуси категоричного силогізму.

30. Поділ за видозміною ознаки. 77. Простий категоричний силогізм.

31. Поділ поняття. 78. Середній термін.

32. Реальне визначення. 79. Терміни силогізму.

33. Тавтологія у визначенні. 80. Фігури силогізму.

34. Явне визначення. 81. Виводи логіки висловлювань.

35. Атрибутивне судження. 82. Ентимема.

36. Загальнозаперечне судження. 83. Модуси розділово-категоричного

37. Загальностверджувальне судження. виводу.

38. Істинне висловлювання. 84. Модуси умовно-категоричного

39. Предикат судження. виводу.

40. Суб’єкт судження. 85. Розділово-категоричні виводи.

41. Судження. 86. Умовно-категоричні виводи.

42. Судження просте. 87. Умовно-розділові виводи.

43. Терміни судження. 88. Індуктивний умовивід.

44. Хибне висловлювання. 89. Індукція наукова.

45. Частковостверджувальне судження 90. Індукція неповна.

46. Частковозаперечне судження.. 91. Індукція повна.

47. Виключеного третього закон. 92. Причинна залежність.

93. Антитеза.

94. Аргумент.

95. Демонстрація.

96. Доведення.

97. Доведення непряме.

98.Доведення пряме.

99. Правило виводу.

100. Теза доведення.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти