ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теми для написання рефератів

 

 

1. Зв’язок чуттєвих та логічних форм пізнання.

2. Мислення та мова.

3. Штучна та національна мова.

4. Особливості абстрактного мислення.

5. Основні принципи правильного мислення.

6. Мовні форми вираження поняття.

7. Поняття – форма відображення дійсності.

8. Поняття та уявлення.

9. Логічні прийоми формування понять.

10. Роль обмеження та узагальнення поняття в пізнанні.

11. Класифікація та її значення в науці.

12. Типові помилки у визначенні поняття.

13. Основні види неявного визначення.

14. Типові помилки у поділі поняття.

15. Значення визначення поняття в науковому пізнанні.

16. Істинність та доведеність судження.

17. Судження та речення.

18. Роль запитання у пізнанні.

19. Судження та пропозиційна функція.

20. Виділяюче та виключаюче судження.

21. Закони логіки як тотожно істинні судження.

22. Закон тотожності в практиці мислення.

23. Закон суперечності як принцип правильного мислення.

24. Закон виключеного третього і його роль в обгрунтуванні

істинних тверджень.

25. Закон достатньої підстави і його роль у пізнанні.

26. Обчислення висловлювань – важливий етап у розвитку

сучасної логіки.

27. Особливості імплікації та її варіанти.

28. Відношення еквівалентності – основа логічних перетворень

висловлювань.

29. Логічне слідування – фундаментальне логічне відношення.

30. Логіка висловлювань та традиційна логіка.

31. Класифікація умовиводів та їх характеристика.

32. Правильні та неправильні умовиводи.

33. Безпосередні дедуктивні виводи та їх роль у пізнанні.

34. Виводи за логічним квадратом та їх зв’язок із законами логіки.

35. Вивідне знання як основний вид наукових знань.

36. Пізнавальне значення категоричного силогізму.

37. Типові помилки у виводах категоричного силогізму.

38. Слабкі модуси категоричного силогізму.

39. Зв’язок модусів силогізму з його правилами.

40. Колові схеми як засіб перевірки правильності силогізму.

41. Ймовірні модуси умовно-категоричного виводу.

42. Ймовірні модуси розділово-категоричного виводу.

43. Основні види лематичних умовиводів.

44. Скорочені силогізми.

45. Складноскорочені силогізми.

46. Основні властивості причинного зв’язку між явищами.

47. Місце та роль індуктивних виводів у науці.

48. Взаємозв’язок індукції та дедукції в процесі пізнання.

49. Математична індукція.

50. Основні методи наукової індукції.

51. Логічна структура доведення.

52. Роль аксіом, постулатів та законів науки в доведенні.

53. Типові помилки в доведенні.

54. Паралогізми та софізми.

55. Логічні парадокси та антиномії.

 

Аналітичні тести до модуля № 1

1. Визначте, яку логічну форму мислення відображають такі вирази:

а) найбільший океан світу_____________________________________________ __;

в) йде дощ________________________________________________________________;

с) студент 1-го курсу університету “Україна”_________________________________;

d) якщо всі студенти навчаються, то деякі з осіб, які навчаються,

є студентами______________________________________________________________;

е) або дощ, або сніг, або буде, або ні__________________________________________;

2. За допомогою алфавіту мови логіки висловлювань формалізуйте такі

вирази:

 

а) він склав залік з логіки, історії України та інформатики____________________;

 

в) буде дощ або сніг_______________________________________________________;

 

с) зараз буде логіка або історія______________________________________________;

 

d) невірно, що сьогодні понеділок___________________________________________;

 

е) якщо 5 × 5, то буде 25____________________________________________________;

 

f) якщо вода кипить, то її температура не нижче 100 ° С_______________________;

 

q) невірно, що він склав залік з історії або інформатики_______________________;

 

Аналітичні тести до модуля № 2

 

1. Зобразіть відношення між обсягами поданих понять за допомогою колових схем:

а) студент, відмінник навчання,

аспірант, школяр, особа, що
навчається_______________________________________________________________;

 

 

в) прокурор, суддя, службова особа,

прокуратура, орган юстиції________________________________________________;

 

 

с) ромб, квадрат, прямокутник,

чотирикутник____________________________________________________________;

 

 

d) судак, риба, кит, ссавець,

істота, що живе у воді_____________________________________________________;

 

 

е) викладач, викладач історії,

доцент, незадовільна оцінка, оцінка________________________________________;

 

2. Підберіть поняття, які б відповідали таким коловим схемам:

 
 


а)

C A-

B-

C-

A, B

 

 

b) A-

D B-

C-

A B C D-

 

 

A-

c) B-

C-

B A C

 
 


d)

A B A-

B-

C-

C

e)

A-

D B-

C-

B C D-

A

Аналітичні тести до модуля № 3

1. Перевірте, чи правильні наведені визначення. Якщо визначення неправильне, сформулюйте порушене правило і назву помилки:

 

а) логіка – це наука про мислення_______________________________________

______________________________________________________________________;

в) чотирикутник – це ромб______________________________________________

______________________________________________________________________;

с) філолог – це фахівець у царині філології________________________________

______________________________________________________________________;

d) уфолог – це драгоман паранормальних феноменів_____________________________________________________________;

е) логіка – це зовсім не те, що логістика______________________________________________________________;

2. Перевірте, чи правильним є поділ понять. Якщо поділ неправильний, сформулюйте порушене правило і назву помилки:

а) люди – це жінки, чоловіки та діти____________________________

_____________________________________________________________;

в) логічні форми мислення – це судження, поняття, умовивід та уявлення_____

_______________________________________________________________________;

с)поняття поділяють на порівнянні, непорівнянні та сумісні_________________

______________________________________________________________________;

d) пори року – це зима, літо та весна______________________________________

_______________________________________________________________________;

е) поняття бувають загальні, одиничні та нульові__________________________

______________________________________________________________________;

Аналітичні тести до модуля № 4

1. Визначте тип судження (А,Е,І,О) і зобразіть відношення між S та Р графічно:

а) безглуздо заперечувати

роль особи в історії_________________________________________________________________;

в) і Цезар

не вище

граматиків_____________________________________________________________;

С) не хлібом єдиним

живе людина___________________________________________________________;

d) є і такі провини,

які не є злочинами_______________________________________________________;

Е) не всі звані

є обраними______________________________________________________________;

2. Сформулюйте судження із заданих термінів, врахувавши їх розподіленість. Зобразіть відношення між S та Р графічно:

а) студент (Sˉ),

першокурсник (Рˉ)_____________________________________________________;

в) католик (S+),

віруючий (Рˉ)___________________________________________________________;

с) депутат (S+)

президент України (Р+)___________________________________________________;

d) студент (Sˉ)

історик (Р+)_____________________________________________________________;

е) Київ (S+)

столиця України (Р+)____________________________________________________;

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти