ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Електронно променеві осцилографи.

одним з найуніверсальніших і найважливіших засобів у сучасній електровимірювальній техніці.Основним вимірювальним елементом електронного осцилографа є електронно-променева трубка, а його принципова будова показана на рис. 6.17.

Рис. 6.17 Будова електронно-променевого осцилографа

Електронно-променева трубка — це спеціальний скляний балон, в якому створено вакуум. Всередині балону знаходиться система електродів, що містить гал од К з рожарювальною ниткою Н, сітку (мембрану) С та аноди А1 і А2 призначена для створення вузького пучка електронів - електронного променя. Катод К, який розжарюється від струму, що протікає через розжарювальну нитку, стає джерелом електронної емісії. Для надання електронному пучку необхідної для його руху до екрана і достатньої швидкості для засвічування люмінофора, яким покрита внутрішня поверхня екрана Е, використовують прискорювальні електроди (аноди) А1 і А2 які мають відносно катода додатний потенціал в декілька кіловольт. Фокусування електронного пучка (променя) здійснюється зміною напруги анода Аіза допомогою подільника напруги R1, а його інтенсивність, а отже, яскравість світної точки на екрані - зміною від'ємної відносно катода напруги зміщення на керуючій сітці С за допомогою подільника R2.

На шляху до екрана електронний промінь проходить між двома парами
відхиляючих пластин. Наявність напруги між відхиляючими пластинами
кожної пари викликає відхилення електронного променя в електростатичному полі між цими пластинами.

Багатопроменеві осцилографи.

Якщо необхідно відтворити на екрані одночасне дві або декілька вимірюваних величин, то в таких випадках застосовують багатопроменеві осцилографи, які з'явились останнім часом завдяки розвитку мікроелектронної техніки та технології виготовлення спеціальних електронно-променевих трубок.

Існують два різновиди таких спеціальних електронно-променевих трубок. В одних двоканальних осцилографах є дві єлектронно-променевісистеми, вмонтовані в одну і ту ж вакуумну трубку, що дозволяє одержати два незалежні зображення на одному екрані Для цього кожній із двох пар відхильних пластин потрібні окремі вимірювальні підсилювачі та окремі розгортки в часі. Якщо для обидвох електронно-променевих систем потрібно мати спільну вісь часу, то достатньо мати один спільний блок розгортки.

В іншої групи дво- та багатопроменевих осцилографів, які тільки умовно можна назвати багатоканальними, є одна звичайна однопроменева трубка, а декілька вимірюваних величин відтворюються на екрані послідовно в часі внутрішнім перемиканням в осцилографі. Якщо перемикання відбувається дуже швидко щодо швидкості зміни вимірюваних величин, то на екрані при двох вимірюваних величинах матимемо дві переривчасті криві.

Цифрові запам'ятовувальні осцилографи.

Цифрові запам'ятовувальні осцилографи.Останнім часом широке застосування знаходять цифрові запам'ятовувальні осцилографи. В них зображення не записується у вигляді неперервної кривої на люмінесцентному екрані. Замість того з виходу підсилювача Y інформація послідовно перетворюється за допомогою АЦП в цифровий код, який надходить на вхід даних цифрового запам'ятовувального пристрою. Одночасно синхро-сигнали з виходу підсилювача X є адресною інформацією для поступового заповнення вищезгаданого запам'ятовувального пристрою.

Великого поширення отримують електронні осцилографи з цифровим опрацюванням сигналу. В них аналоговий блок, що є звичайним осцилографом, доповнений АЦП та процесором опрацювання цифрових сигналів. При цьому мікропроцесор керує процесами перетворення сигналів і процедурою вимірювання. До нього під'єднується клавіатура, що дозволяє виконувати необхідні сервісні процедури. З'явилася можливість автоматизації керування електронним осцилографом. Масиви інформації можна зобразити у вигляді гістограм, графіків, таблиць. Можна змінити масштаб, забрати чи розтягнути будь-яку частину осцилограми, накласти одну на одну. Автоматичне калібрування під час вимірювання, корекція похибок, зменшення впливу завад завдяки усередненню сигнала за велику кількість періодів призводить до відчутного підвищення точності вимірювань. Останнім часом широко вискористовуються осцилографи побудовані на базі сучаних ЕОМ.

Цифрові вимірювальні прилади. їх класифікація.

Цифровим вимірювальним приладом (ЦВП) називається засіб вимірювання, який виробляє дискретні сигнали вимірюваної інформації, покази якого подано у цифровій формі.

На відміну від аналогових засобів вимірювання в ЦВП обов’язково автоматично виконується дискритизація вимірюваної величини у часі, квантування її по рівню, кодування інформації.

Подання вимірювальної інформації у вигляді коду забеспечує зручність її реєстрації і обробки, можливість довготривалого зберігання у пристроях пам’яті без втрат, передачу на віддаль без спотворення, безпосередній ввід в ЕОМ для обробки, а також виключає суб’єктивні похибки, які може вносити оператор при реєстрації показів приладу.

Класифікують ЦВП за такими ознаками:

– вид вимірювальної величини;

– точність;

– швидкодія;

– форма подання вихідної інформації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти