ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Цифровий вимірювач інтервалів часу. Структурна схема, принцип роботи.

Спрощена структурна схема вимірювача інтервалів часу (хронометра) наведена на рис. 7.3. Часовий інтервал вимірюється підрахунком кількості імпульсів стабільної частоти , які надходять до лічильника імпульсів за час його тривалості.

Рис. 7.3 Структурна схема та часовідіаграмироботивимірювачаінтервалів часу (хронометра)

Формувач імпульсів ФІ із вхідного сигналу формує імпульсні сигнали тривалістю прямокутної (чи іншої потрібної) форми. За проміжок часу підраховується кількість імпульсів, які надходять на вхід лічільника імпульсів ЛІ, а результат відображається на пристрої відображення інформації ПВІ.

Оскільки кількість імпульсів, підрахованих лічильником імпульсів, дорівнює

то вимірюваний проміжок часу можна визначити як .

При такому перетворенні виникає похибка квантування, яка зумовлена несинхронністю (незбіганням) початку та закінчення вимірюваного інтервалу ( з моментами появи відповідних квантуючих імпульсів. У найгіршому випадку похибка квантування не перевищує ±1 імпульс, а відносне значення цієї похибки становить ,тобто є обернено пропорційною до тривалості вимірюваного інтервалу.

Класифікація еталонів.

Еталони призначенні для відтворення і\або зберігання одиниць вимір фіз. величин з найвищою точністю та передачею їх розміру іншим засобам вимірювань, що стоять нижче повір очної схеми.

Еталони поділяються – первині, - вторинні, - спеціальні.

Первинний еталон призначений для відтворення і збереження одиниці виміру із найбільшою точністю в даній країні.

Вторинні еталони – створенні для організації провірок і для забезпечення стану первинного еталону.

Спеціальні еталони –служать для відтворення в особливих умовах за яких первинний еталон не може бути використаний.

Вторинні еталони поділяються на робочі еталони, еталони копії, еталони порівнянь.

Робочі еталони призначені для передачі розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювань(Робочим засобам вимірюванням)

Еталони копії служать для передачі розміру одиниць роб еталонам(зразковим засобам вимір).

Еталони порівняння(передачі)-викор для порівняння еталонів, які за обставин не можуть бути звірені безпосередньо.

За складом еталони поділяються:-одиничні, - групові, - набори еталонів. Одиничний еталон становить-одну міру,вимір прилад або вимір.установку.

Груповий еталон – складається з одних мір чи вимірювальних пристроїв і відтворить розмір одиниці, як середнє арифметичне значення.

Елементами групового еталону можуть бути одиничні робочі еталони. Для зберігання чи відтворення розміру одиниці фіз. вел, або її вимірювання у певному діапазоні служить набір відповідних мір або вимірювальних приладів, які називаються набори еталонів.

Різновиди аналогових вимірювальних приладів

За призначенням АВП поділяються на прилади для вимірювання: електричного струму, напруги, потужності, частоти електричного струму, зсуву фаз, напруженності поля, заряду і таке інше.

За струмомрозрізняють АВП потійного струму, змінного струму і універсальні.

Універсальні АВП дозволяють проводити вимірювання як постійного так і змінного струму. АВП змінного струму дозволяють вимірювати лише змінний струм, а АВП постійного струму лише постійний струм.

За принципом дії АВП поділяють на:

електромеханічні;електромагнітні;електродинамічні;аеродинамічні;індукційні;електростатичні;випрямні;термоелектричні;електронні (осцилографи, вольтметри).

Принцип дії в аналогових електромеханічних вимірювальних приладах полягає в перетворенні електричної енергії в механічну енергію кутового переміщення рухомої частини відносно нерухомої. Кут повороту рухомої частини пов’язаний із вимірюваною величиною рівнянням шкали приладку.

Основними характеристиками АВП є: передаточна функція, похибки, діапазон вимірювань, область робочих частот, час встановлення показів (швидкодія), споживана потужність, габаритні розміри, спосіб встановлення і таке інше.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти