ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Скільки видів франко-цін існує?

а) чотири;

б) п’ять;

в) шість.

 

20. Які цінові умови відносяться до поняття „Інкотермс”?

а) FAS; FOB; FOR; CIF;

б) франко-станція;

в) франко-порт.

 

21. Засобами впливу комплексу маркетингових комунікацій є:

а) реклама, пропаганда, товарна марка, газети, журнали;

б) реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж;

в) рекламні звернення, товарні марки, персональний продаж.

 

22. Вихідним етапом формування комплексу маркетингових комунікації є:

а) виявлення цільової аудиторії;

б) визначення його складу;

в) визначення його цілей та завдань.

 

23. Велика інформативність, широке охоплення споживачів, довірчий характер — це переваги:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) персонального продажу.

 

24. Найбільш прогресивним методом розрахунку бюджету маркетингових комунікацій є метод:

а) виходячи з цілей та завдань фірми;

б) конкурентного паритету;

в) попередніх асигнування.

 

25. Першим кроком у процесі прийняття рішень з рекламування є:

а) визначення цілей реклами;

б) ідентифікація цільового ринку;

в) попередні асигнувань.

 

26. Рекламні витрати можна розрахувати за формулою:

а) б) в)

27. Вибираючи носіїв реклами, орієнтуються на такі головні їх види:

а) засоби масової інформації;

б) вуличну рекламу та презентаційні заходи;

в) рекламні листи, газети, журнали.

 

28. Корпоративна ідентичність — це форма:

а) реклами;

б) пропаганди;

в) стимулювання збуту.

 

29. Короткотермінові заходи, спрямовані на з’ясування реакції ринку на пропозицію підприємства — це:

а) пропаганда;

б) прямий маркетинг;

в) стимулювання збуту.

 

30. Основним недоліком знижок як засобів стимулювання є:

а) низький рівень сприйняття споживачем;

б) можливість зниження іміджу товару;

в) великі витрати.

 

31. Процес персонального продажу підлягає чіткому плануванню:

а) так; б) ні; в) частково.

 

32. У західній практиці роботи з покупцем використовують тести:

а) DESIRE;

б) MADDEN;

в) DECISION.

 

33. З-поміж способів подолання заперечень покупців найбільш ефективним способом є:

а) умовляння та наполягання;

б) рішуче відхилення заперечень;

в) погодження з запереченням, але обернення його на свою користь.

 

34. Важливою передумовою прямого маркетингу є:

а) належне рекламне забезпечення;

б) відповідне технічне забезпечення його процесів;

в) наявність ком’ютерних технологій продажу.

 

35. Найвідомішим засобом прямого маркетингу є:

а) пряме поштове звернення;

б) телемаркетинг;

в) електронний маркетинг.

 

Змістовий модуль 3. Маркетингова політика розподілу та контроль

1. Ключовим поняттям маркетингової політики розподілу є:

а) реалізація виготовленої продукції;

б) формування каналів розподілу;

в) формування логістичних систем.

 

2. Розрізняють 3 базисних типи каналів розподілу:

а) інтенсивні, селективні, ексклюзивні;

б) торговельні, збутові, сервісні;

в) прямі, опосередковані, змішані.

 

3. Довжина каналу розподілу — це:

а) кількість наявних у ньому проміжних рівнів;

б) кількість посередників на проміжних рівнях;

в) кількість підприємств проміжної торгівлі у ньому.

 

4. Для досягнення віддалених ринків порівняно дешевими є:

а) прямі канали;

б) опосередковані канали;

в) як прямі, так і опосередковані канали.

 

5. Горизонтальні та вертикальні конфлікти в каналах розподілу — це явище:

а) об’єктивне;

б) суб’єктивне;

в) випадкове.

 

6. Співпрацю в каналах розподілу можна забезпечити:

а) створенням вертикальних маркетингових систем;

б) створенням горизонтальних маркетингових систем;

в) адміністративним регулюванням.

 

7. Власники потужних складських господарств — це:

а) брокери;

б) консигнатори;

в) трейдери.

 

8. Швидкий перепродаж продукції здійснюють:

а) маклери;

б) джобери;

в) дистриб’ютори.

 

9. Вибір суб’єктів каналу розподілу — це:

а) визначення типів та видів посередників, які працюватимуть у ньому;

б) пошуки потенційних посередників;

в) вибір оптимальних варіантів посередників.

 

10. Суб’єкти каналів розподілу — це:

а) товаровиробники та посередники;

б) товаровиробники та споживачі;

в) контактні організації та організації сприяння.

 

11. Головна проблема комбінованих (змішаних) каналів розподілу:

а) складність управління;

б) недосконалість організаційної структури;

в) адміністративне втручання.

 

12. Множинні канали розподілу створюють для:

а) обслуговування різних сегментів ринку;

б) обслуговування конкретного сегменту ринку;

в) обслуговування всіх сегментів ринку.

13. Торгові доми створюють для:

а) інвестування капіталу у виробництво;

б) торговельно-посередницької діяльності;

в) як „а”, так і „б”.

 

14. Рівень обслуговування споживачів P0 в логістичній системі визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

 

15. Головною передумовою створення ефективної маркетингової організаційної структури на підприємстві є:

а) наявність коштів та кадрів;

б) знання поведінки споживачів;

в) доскональне знання кон’юнктури ринку.

 

16. Найбільш сучасною концепцією організації маркетингу на підприємстві є:

а) відділ збуту;

б) маркетингово-збутовий відділ;

в) відділ маркетингу.

 

17. Для підприємств з великим асортиментом рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) товарна;

в) орієнтована на ринки.

 

18. Для підприємств з незначним асортиментом продукції рекомендується така модель побудови відділу маркетингу:

а) функціональна;

б) орієнтована на споживачів;

в) орієнтована на ринки.

 

19. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві:

а) збори акціонерів;

б) збори засновників;

в) ради з маркетингу.

20. Процес визначення та оцінки про співвідношення фактичних показників з плановими — це:

а) контроль маркетингової діяльності підприємства;

б) ревізія маркетингової діяльності підприємства;

в) маркетинговий аудит.

 

21. Контроль різних планів товарообороту окремих видів продукції здійснюється за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

 

22. Контроль валового прибутку підприємства (ПВ) здійснюється за формулою:

а) ПВ=Q-C; б) ПВ=Q+C; в) ПВ=Q/C.

 

23. Контроль зростання ринку (Р) здійснюється за формулою:

а) ; б) ; в) .

 

24. Контроль ефективності рекламних витрат (КР) здійснюється за формулою:

а) КрВ+Q; б) КрВ-Q; в) КрВ/Q.

 

25. Основні напрямки ревізії маркетингу — це:

а) ревізія маркетингового середовища та стратегії маркетингу;

б) ревізія служби маркетингу;

в) ревізія функціональних складових маркетингу.

 

КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ

 

Змістовий модуль 1. Принципи та зміст маркетингу

Вибрати відповідно до виду попиту певний вид маркетингу і заповнити блок-схему (рис. 5.1.):

 

Види попиту Види маркетингу
1. Негативний 2. Нульовий 3. Спадний 4. Нерегулярний 5. Латентний 6. Повноцінний 7. Ажіотажний 8. Оманливий 9. Небажаний 10. Унікальний 11. Креативний а) Конверсійний б) Стимулюючий в) Ремаркетинг г) Синхромаркетинг д) Підтримувальний є) Короткозорий ж) Протидіючий з) Розвивальний і) Персональний к) Де маркетинг л) Інноваційний

Рис. 5.1. Види попиту і маркетингу

Комплекс маркетингу „4Р” включає (рис. 5.2.):

 

 

Рис. 5.2. Комплекс маркетингу „4Р”

 

 

Експерти-економісти України прогнозують подальше зниження чисельності населення та зменшення державного дотування на житлове будівництво. Перерахуйте потреби у товарах і послугах, на яких це відобразиться.

Ви власник приватної фірми. Якому сегменту ви надасте перевагу при проникненні на ринок (рис.5.3)?

 

Рис. 5.3. Вибір сегментів ринку

Львівська кондитерська фірма „Світоч” продала на внутрішньому ринку в 2003р. печива на суму Q1=70 млн. грн. На ринку печива за той самий період конкуренти продали аналогічної продукції на суму 569 млн грн. Якою часткою ринку володіла фірма „Світоч” в 2003 р.?

 

Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

Маркетологи електротехнічної фірми „Ватра” провели аналіз конкурентоспроможності нового обігрівача відносно базового аналогічного виробу основного конкурента. Аналіз показав, що за технічними параметрами новий виріб поступається базовому ( ), але за економічними параметрами має кращу позицію ( ). Ціна базового виробу конкурентів — 186 грн. Визначіть інтегральний показник конкурентоспроможності нового обігрівача і ціну на нього згідно з конкурентною моделлю ціноутворення.

Заповніть схему алгоритму процесу розробки нової продукції (рис. 5.4.).

 

 

Рис. 5.4. Алгоритм процесу розробки нової продукції

1. Розробка й перевірка задуму. 2. Розробка стратегії маркетингу. 3. Розробка ідеї. 4. Пробний маркетинг. 5. Оцінка і вибір ідеї. 6. Виробництво і реалізація продукції. 7. Розробка продукції.

В таблиці 5.1 наведена інформація про реалізацію товару фірми „Альфа”. Побудуйте графік ЖЦТ, зобразивши криві обсягу продажу і прибутку. Виділіть етапи ЖЦТ, які пройшов товар, та визначте етап, на якому він знаходився в 1997 та 2001 роках.

Таблиця 5.1

Реалізація продукції фірми „Альфа”

Рік Обсяг реалізації, тис. шт Ціна продажу, тис. грн./шт Собівартість реалі-зації, тис. грн./шт
2,0 4,0 6,5 10,5 13,5 14,0 13,0 9,0 8,0 7,0 8,2 8,5 9,0 9,2 10,0 10,5 9,0 8,5 7,0 6,0 7,8 8,0 8,0 7,7 7,6 7,4 7,0 6,5 5,8 4,8

 

В таблиці 5.2 наведений товарний асортимент машинобудівного підприємства. Визначте глибину і ширину асортименту продукції.

 

Таблиця 5.2

Товарний асортимент підприємства

Механічне устаткування Ковальське устаткування Електричне обладнання
· токарні верстати · фрезерувальні верстати · шліфувальні верстати · зуборізальні верстати · свердлильні верстати · колінчасті преси · ковальські молоти · пресувальні машини · електричні печі · тепловентилятори · електричні елементи для нагрівання

 

 

Скласти послідовний ланцюг з етапів алгоритму встановлення вихідної ціни на товар: 1) вибір цінової стратегії; 2) аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства; 3) визначення цілей ціноутворення; 4) розрахунок ціни; 5) вибір моделі і методу ціноутворення.

Рис. 5.5. Алгоритм процесу встановлення ціни на товар

 

Цілям підприємства відповідають певні рівні цін (низький або високий). Заповніть табл. 5.3, поставивши відповідні рівні цін.

Таблиця 5.3

Рівні цін в залежності від цілей підприємства

№ з/п   Рівень цін   Цілі підприємства
1. 2. 3. 4. ? ? ? ? Лідерство на ринку Лідерство з якості товару Виживання на ринку Максимізація поточного прибутку

 

Якби у Вас з’явилась можливість відкрити пункт миття машин з постійними річними витратами в 200 тис. гривень, змінними витратами в сумі 3 грн. за кожен вимитий автомобіль, а конкурентна ціна, за Вашими підрахунками, повинна скласти 5 грн. за автомобіль, чи вклали б Ви свій капітал у цю справу?

 

Змістовий модуль 3. Маркетингова політика розподілу та контроль

 

Заповніть схему і зазначте назву рівнів каналів збуту (рис. 5.6).

 

Рис. 5.6. Рівні каналів збуту

Заповніть схему руху товару на міжнародний ринок наступними елементами (рис. 5.7): 1. Шлях за кордон. 2. Шлях в порт (на залізничну станцію). 3. Перебування в порту (на залізничній станції). 4. Склад товарів за кордоном. 5. Склад готового товару експортера. 6. Доставка товару за кордоном.

Рис 5.7. Схема руху товару на міжнародний ринок

Як визначити продуктивність маркетингу (П) та ефективність рекламних витрат (КР), якщо валовий товарооборот підприємства Q=1,2 млн. грн., сума рекламних витрат РВ=30 тис.грн., а кількість працівників маркетингової служби складає 6 осіб?

 

 

КАРТКА ТЕСТУВАННЯ

 

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ СТУДЕНТА____________________________________________

ФАКУЛЬТЕТ__________________________________________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________________________________________

КУРС, ГРУПА__________________________________

ДАТА ТЕСТУВАННЯ____________________________

НАБРАНО БАЛІВ_______________________________

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА____________________________

 

 

Критерії та аналіз загальної оцінки

 

Блок змістових модулів Кількість тестів Оцінка одного тесту Критерії оцінки Кількість правильних відповідей Набра-но балів   Оцінка
„3” „4” „5”
Принципи та зміст маркетингу     1,0 13-18 19-21 22-25      
Елементи комплексу маркетингу     1,0 18-24 25-30 31-35      
Маркетингова політика роз-поділу та кон-тролю     1,0 13-18 19-21 22-25      
Вправи 2,0 16-18 20-24 26-30      
Разом - 60-80 81-100 100-115      

 

Перекресліть навхрест клітинку, яка відповідає Вашій відповіді на тестове запитання. За кожну правильну відповідь нараховується: за тести — 1 бал; за вправу — 2 бали.

 

Змістовий модуль 1. Принципи та зміст маркетингу

А а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в В

Правильних відповідей________________

Набрано балів ________________

Оцінка ________________

 

 

Змістовий модуль 2. Елементи комплексу маркетингу

А а а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в В

продовження тесту

А а а а а а а а а а а а а а а а а
Б б б б б б б б б б б б б б б б б
В в в в в в в в в в в в в в в в в

 

Правильних відповідей________________

Набрано балів ________________

Оцінка ________________

 

Змістовий модуль

3. Маркетингова політика розподілу та контроль

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б
в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в

Правильних відповідей________________

Набрано балів ________________

Оцінка ________________

 

Розв’язок вправ

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

6.1. Варіанти самостійної роботи

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Маркетинг” є складання письмового звіту за однією з рекомендованих тем (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Варіанти тем самостійної роботи

Варіанти Тема самостійної роботи Рекомендована література
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція 1,2,3,11,15
2. Система та характеристика сучасного маркетингу 9,10,11,15
3. Маркетингові дослідження та інформація 1,8,10,12,15
4. Маркетингова товарна політика 2,3,4,11,15
5. Планування нових товарів 8,9,11,12,15
6. Маркетингова цінова політика 2,3,4,11,15
7. Методи маркетингового ціноутворення 2,3,4,9,11,15
8. Маркетингова політика комунікацій 1,7,9,13,15
9. Комплекс маркетингових комунікацій 4,8,9,13,14,15
10. Маркетингова політика розподілу 4,5,6,11,13,15
11. Управління каналами розподілу 1,4,7,12,13,15
12. Управління та контроль маркетингової діяльності 2,3,4,11,14,15
13. Соціально-економічні основи маркетингу 3,4,5,9,15
14. Ринок та його інфраструктура 3,4,5,10,11,15
15. Сегментація товарних ринків 2,4,5,8,9,14,15
16. Методи дослідження ринку 1,6,7,9,11,15
17. Організація служби маркетингу на підприємстві 1,2,3,4,7,14,15
18. Система маркетингової інформації на підприємстві 2,4,11,12,15
19. Стратегія і тактика підприємства в умовах ринку 1,7,9,12,13,15
20. Розрахунок і прогнозування попиту 2,4,10,11,14,15
21. Товарна політика підприємства 2,4,8,11,15
22. Планування нових товарів 10,11,12,15
23. Позиціювання товарів на ринку 2,4,8,9,11,12,15
24. Цінова політика підприємства 2,4,9,11,12,15
25. Цінові стратегії підприємства 2,3,4,11,15

продовження таблиці 6.1

26. Методи ціноутворення в умовах ринку 10,11,12,13,15
27. Збутова політика підприємства 2,3,8,9,15
28. Конкуренція в умовах ринку 2,3,4,9,12,15
29. Посередництво в умовах ринку 7,8,9,11,15
30. Реклама в умовах ринку 1,2,4,10,15
31. Пропаганда та її ефективність в умовах ринку 10,11,12,14,15
32. Методи стимулювання збуту 1,2,4,9,14,15
33. Прямий маркетинг товарів 10,11,13,14,15
34. Персональний продаж 10,11,13,14,15
35. Багаторівневий маркетинг 3,4,7,9,15
36. Контроль та ревізія маркетингу підприємства 2,3,11,14,15
37. Маркетинг послуг 8,9,11,13,15
38. Організація маркетингу у банківській справі 1,7,13,15
39. Організація маркетингу у малому бізнесі 1,2,3,4,13,15
40. Організація маркетингу у водному господарстві 1,3,6,7,14,15
41. Організація природоохоронного маркетингу 1,3,6,7,13,15
42. Маркетинг організацій 8,9,13,15
43. Маркетинг фізичних осіб 8,9,13,15
44. Маркетинг ідей 8,9,13,14,15
45. Маркетинг у невиробничій сфері 2,3,4,9,14,15

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти