ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розрахунок тепловтрат приміщеннями житлового будинку

 

Приміщення Огородження Швид-кість вітру, м/с Множник 1+∑β Тепловтрати, Вт
Но-мер Назва і тем-пература, tв 0С Пло-ща, А1, м2 Позначення Орієнтація Розмір і кількість Пло-ща, м2 Коефіцієнт теплопередачі K, Вт/(м2 0С) (tв–tз) n Qог Qв Q1
Житлова кімната, 200С 17,5 Зс З 6,2х3,1 19,22 0,34 (20+22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1    
Зс Пд 3,6х3,1 11,2 0,34 (20 + 22)1=42,0 -    
ПВ З 1,2х1,5 1,8 1,96-0,34=1,62 (20 + 22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1    
БД З 0,7х2,2 1,5 1,96-0,34=1,62 (20 + 22)1=42,0 5,4 1+0,1=1,1    
ПП - 5,8х3,2 18,6 0,38 (20+22)0,6=25,2   -    
                ∑887  
Кухня 160С 6,9 Зс З 3,3х3,1 10,2 0,34 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1    
ПВ З 1,2х1,5 1,8 1,96-0,34=1,62 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1    
ГП - 3,3х5,8 19,1 0,30 (16+ 22)0,6=22,8   -    
                ∑398
А Сходова клітка, 160С   Зс З 3,0х16,56-2,76 46,9 0,34 (16 + 22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1    
ПВ З (1,2х1,5)4 7,2 1,96-0,34=1,62 (16+22)1=38,0 5,4 1+0,1=1,1    
ВД З (1,2х2,3) 2,8 2,27 (16+22)1=38,0 5,4 4,47 +1,1=5,57    
ГП - 5,8х3,0 17,4 0,30 (16+22)0,9=34,2   -    
ПП - 5,8х3,0 17,4 0,38 (16+22)0,6=22,8   -    
                ∑2829 -

 

Примітки: 1. В графі 11 добавка b2 до основних тепловтрат для сходової клітки з подвійними дверима і тамбуром дорівнює 0,27H=0,27х16,56=4,47

2. В графі 13 для кухні площа кімнати 17,5 м2 , L1=17,5х 3= 52,5 м3 ; L2 = 50+90= 140 м3 ; ∆L=140-52,5=87,5 м3;

Qв = 0,337 ∆ L (t в - t з )= 1141,4 Вт

 

 


 

Рис. 3. Фрагменти плану і розрізу будинку (до прикладу 2)

 

Теплова потужність системи опалення Q с.о. житлового будинку визначається на основі розрахунку тепловтрат всіх окремих приміщень за формулою

Q с.о. = Q1 b1 b2 + Qв – Q3 + Q2 , (10)

де b1 - коефіцієнт, який враховує додатковий тепловий потік від опалювальних приладів за рахунок округлення їх потужностей (типорозмірів); можна прийняти для секційних радіаторів висотою 500 мм b1= 1,06, висотою 300 мм b1 = 1,02, для конвекторів «Акорд» b1 = 1,04 ;

b2 - коефіцієнт, який враховує додаткові тепловтрати зарадіаторними ділянками зовнішніх стін, можна прийняти b2 = 1,01; Q3 - теплонадходження від людей, побутових приладів, персональних комп’ютерів та ін., які визначаються за формулою

Q3 = 10 Аз.п., ; (11)

де Аз.п. – загальна площа будинку, в яку включають площу квартир і площі сходових кліток на рівні кожного поверху. В загальну площу квартир також включають площі всіх приміщень, вбудованих шаф, а також 0,5 площ лоджій, 0,3 площ балконів і веранд. Площу горищ і ліфтових шахт в загальну площу будинку не включають.

Q2 - втрати теплоти трубопроводами, прокладеними через неопалювані приміщення. Втрати Q2 не повинні перевищувати 4 % втрат Q1, тобто

Q2 =0,04 Q1; (12)

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

 

Метою теплового розрахунку опалювальних приладів є підбір типорозмірів конвекторів і сталевих радіаторів або визначення кількості секцій чавунних радіаторів, для забезпечення потрібного теплового потоку в приміщення.

За сучасною методикою випробування опалювальних приладів для визначення їх номінального теплового потоку qн виконуються за таких нормованих умов:

- температурний напір /різниця середньої температури води з опалювальному приладі і температури повітря в приміщенні / ∆tн=700С;

- витрата води в опалювальному приладі Gн =360 кг/год (0,1 кг/с);

- схема руху води в опалювальному приладі – "зверху-вниз";

Тепловий потік опалювального приладу, qпр , Вт, при умовах, що відрізняються від нормованих, визначають за формулою:

 

qпр = qн , (13)

 

де qн – номінальний тепловий потік опалювальних приладів при нормованих умовах, Вт (див.дод.10); ∆tр – розрахунковий температурний напір в опалювальному приладі, °С, ∆tр = ; Gр – розрахункова витрата води в опалювальному приладі, кг/год; n, p - емпіричні показники степеня ; значення цих показників для деяких опалювальних приладів наведені в табл.9; b – коефіцієнт, який залежить від розрахункового барометричного тиску Рб, можна прийняти b = 1; с – коефіцієнт, який враховує схему руху води в опалювальному приладі: беруть за даними табл.9; – коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювального приладу при русі води в ньому за схемою "знизу-вгору"; для чавунних секційних радіаторів, і конвекторів типу "Акорд" у даній роботі можна взяти =0,9.

– коефіцієнт на число рядів опалювальних приладів по вертикалі, який враховує зменшення теплового потоку верхніх приладів, що омиваються нагрітим потоком повітря від нижче розташованих приладів. Для конвекторів типу "Акорд", розміщуваних у два ряди по вертикалі, приймають =0,92;
– поправочний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювальних приладів, розміщених у два ряди у глибину, при такому розміщенні конвекторів типу "Акорд" =0.94.

Таблиця 9

Значення показників n, р, c для визначення теплового потоку

Опалювальних приладів

 

Тип опалювального приладу Схема руху води в приладі Витрата води G, кг/год Показники
n p c
Радіатор чавунний секційний МС-140-108, ТОВ „Прес” секційний, регісторний Зверху-вниз 18-54 54-536 536-900 0,3 0,3 0,3 0,02 0,01 1,039 0,996
Знизу-вниз 18-115 119-900 0,15 0,15 0,08 1,092
Знизу-вгору 18-61 65-900 0,25 0,25 0,12 0,04 1,113 0,97
Конвектор настінний з кожухом типу „Комфорт” - 36-86 90-900 0,35 0,35 0,18 0,07
Конвектор настінний без кожуха типу „Акорд” Будь-яка 36-900 0,2 0,03
Радіатор алюмінієвий секційний типу „Калідор” Знизу-вниз 20-102 0,32-0,37

 

Отже, потрібний тепловий потік, Вт, опалювального приладу, зведеного до нормованих умов, треба визначати за формулою:

= . (14)

Розрахункову теплову потужність Qо.п., Вт, опалювального приладу потрібно визначати за формулою:

Qо.п.=( Q1 -0,9 Qтр )b2b3, (15)

де Q1 – тепловтрати приміщення, Вт; Qтр – тепловий потік, Вт, від неізольованих трубопроводів системи опалення, прокладених в приміщенні; b2коефіцієнт, який враховує додаткові витрати теплотиопалювальними приладами, розміщеними біля зовнішніх стін; b2 = 1,01;
b3 – коефіцієнт, що враховує спосіб установки опалювальних приладів. Для опалювальних приладів, встановлених відкрито біля стіни або в ніші, b3 = 1,0; для приладів, закритих декоративною решіткою, яка не дістає до підлоги 100 мм, b3 = 1,15.

Тепловіддачу, Вт, відкрито прокладених сталевих труб в опалюваному приміщенні визначають за формулою:

Qтр=qтр(lв – 1,28lг), (16)

де qтр – тепловий потік 1 м відкрито прокладених у приміщенні вертикальних сталевих труб залежно від діаметра і температурного напору ∆tтрТ, визначається за графіком на рис.4; lв – довжина вертикальних труб, м; lг – довжина горизонтально прокладених труб, м.

Температурний напір ∆tтрТ рекомендується визначати так:

§ в однотрубних вертикальних системах опалення ∆tтрТ=∆tТ, тобто, такий за величиною, як і температурний напір для опалювального приладу, що розраховується;

§ в однотрубних горизонтальних системах опалення: для трубопроводів гарячої і охолодженої води відповідно ∆tтр.гТ =tгtвн і ∆tтр.оТ= tоtв.

Температурний напір, в опалювальному приладі визначають за формулою:

tТ =tвх - , (17)

де tвх – температура води, що надходить в опалювальний прилад, 0С;
tо.п. – перепад температур води в опалювальному приладі, 0С;
tвн – розрахункова температура повітря в приміщенні, °С.

У двотрубних системах водяного опалення температура води tвх, що надходить у кожний опалювальний прилад, дорівнює розрахунковій температурі гарячої води tг, тобто tвх = tг.

Рис. 4. Графік для визначення теплового потоку 1 м відкрито

прокладених у приміщенні вертикальних сталевих труб

В однотрубних системах водяного опалення температуру води, що надходить в кожний опалювальний прилад, визначають за такими формулами:

для вертикальних систем

tвх =tг - ; (18)

для горизонтальних систем

tвх =tг - , (19)

де ∑Q1 – сумарна теплова потужність опалювальних приладів, розташованих за рухом води до опалювального приладу, що розраховується, Вт; Gст і Gп.в. – відповідно витрати води в стояку та горизонтальній приладовій вітці, кг/год; визначаються за результатами гідравлічного розрахунку трубопроводів системи опалення.

Перепад температур води, °С, у кожному опалювальному приладі в однотрубних системах опалення визначають за формулами:

 

∆tо.п. = ; (20)

 

∆tо.п. = , (21)

 

де Gо.п. – витрата води в опалювальному приладі, кг/год; α – коефіцієнт затікання води в опалювальний прилад, величину якого можна приймати:

- для опалювальних приладів з регулюючим триходовим краном типу КРТ α = 1;

- з регулюючим прохідним краном типу КРП і діаметром стояка 15 мм
α = 0,45, 20 мм α = 0,56;

- з термостатичним клапаном α = 0,5.

Перепад температур води, °С, у кожному опалювальному приладі горизонтальної приладової вітки двотрубної системи опалення визначають за формулою:

tо.п. = , (22)

 

де Qп.в. – сума тепловтрат ∑Q1 приміщень, які обслуговуються приладовою віткою, Вт.

Витрату води, кг/год, в опалювальних приладах двотрубних систем водяного опалення з горизонтальними приладовими вітками треба визначати за формулою:

Gо.п.= Gо.п. , (23)

де Q1 – тепловтрати приміщення, для якого розраховується опалювальний прилад, Вт; ∑Q1 – сумарні тепловтрати приміщень, що обслуговуються горизонтальною приладовою віткою, Вт.

Фактичний тепловий потік прийнятого до установки опалювального приладу Qнф, зведений до нормованих умов, не має бути меншим, ніж на 5% або на 60 Вт за потрібний тепловий потік Qнпотр. Розходження М, %, між величинами Qнф і Qнпотр для кожного опалювального приладу визначають за формулою:

М= . (24)

Послідовність розрахунку опалювальних приладів в різних системах водяного опалення розглядається в наведеному нижче прикладі.

Приклад 3.Розрахунок опалювальних приладів сходової клітки житлового
будинку

Початкові дані

Система водяного опалення дев'ятиповерхового житлового будинку в м.Києві приєднується до теплової мережі з розрахунковим перепадом температур води Тг-t0=І50-70°С за залежною схемою з тепловим пунктом. Розрахункова теплова потужність системи опалення (без сходової клітки), складає Qс.о.= 53080 Вт. Розрахункова теплова потужність опалення сходової клітки Qс.к.=4720 Вт. Опалювальні прилади сходової клітки – конвектори без кожуха типу "Акорд", приєднані до вводу теплової мережі за передвключеною схемою /перед підмішуючим насосом чи елеватором/. Установка конвекторів передбачається на внутрішній стіні на першому поверсі безпосередньо за тамбуром вхідних дверей, максимально можлива довжина опалювального приладу 1,4 м. Розрахункова температура внутрішнього повітря у сходовій клітці
tвн=16 0С. Тепловтрати сходової клітки складають Q1=4580 Вт.

Послідовність розрахунку

Попередньо вибираємо установку конвекторів у два ряди по вертикалі та один ряд у глибину за послідовною схемою руху води в опалювальному приладі.

Обчислюємо витрату води, що надходить із теплової мережі і проходить через опалювальний прилад сходової клітки

Gт.м.= Gо.п.=

За формулою (15) визначаємо розрахунковий тепловий потік опалювального приладу сходової клітки

Qо.п. = 4580х1,0х1,0=4580 Вт,

де b2=1 (установка опалювального приладу біля внутрішньої стіни); b3=1 (установка опалювального приладу вільно біля стіни); тепловіддачею трубопроводів 0,9 Qтр нехтуємо через їхню відносно незначну довжину.

За формулою (20) обчислюємо перепад температур води в опалювальному приладі сходової клітки

tо.п.=

За формулою (17) обчислюємо температурний напір в опалювальних приладах

tт=

Коефіцієнт

=

де n=0,2 – за табл. 9.

Коефіцієнт

=

де р = 0,03 – за табл. 9.

Коефіцієнт Ψ2 на дворядну установку конвекторів "Акорд" по вертикалі згідно із поясненням до формули (13):

Ψ2=0,92.

Згідно із поясненнями до формули (13) коефіцієнти С=1. Ψ1=1 (схема руху води в опалювальному приладі "зверху - донизу"), Ψ3=1 (однорядна установка опалювального приладу в глибину).

Потрібний тепловий потік опалювального приладу, зведений до нормованих умов, за формулою (14)

Qнпотр=

Тут треба зауважити, що при використанні дворядних конвекторів К2А у формулі (14) необхідно приймати коефіцієнт Ψ2=1 через те, що тепловий потік цих конвекторів визначений із урахуванням коефіцієнта Ψ2=0,92.

Аналіз номенклатурного ряду та теплотехнічних характеристик конвекторів "Акорд" за даними [8, табл. 8.1] показує, що у даному прикладі можна взяти дворядну установку по висоті та дворядку установку в глибину конвекторів К2А-1,237 із змішаною схемою руху води в опалювальному приладі (рис.5).

Витрата води в кожному вертикальному ряду конвекторів при цьому становить:

Gо.п.=

Отже, необхідно уточнити значення поправочного коефіцієнта φ2

=

Крім того, згідно з поясненнями до формули (13) треба ввести поправочний коефіцієнт на установку конвекторів у два ряди в глибину:

=0,94.

Потрібний тепловий потік опалювального приладу, зведений до нормованих умов, за формулою (14):

Qнпотр=

.

Рис 5. Розміщення конвекторів на плані сходової клітки та схема

обв’язки конвекторів трубопроводами

Виконані розрахунки показують, що в даному прикладі доцільно за конструктивними та монтажними вимогами взяти установку двох дворядних конвекторів, розташованих у два ряди по глибині. Величина Qнпотр при цьому складає:

Qнпотр=

Остаточно беремо до установки два дворядні конвектори типу 2КА-1,237 (Qн= 1237 Вт), сумарний тепловий потік яких становить:

Qн=1237*2=2474 Вт,

що на 6,5 % перевищує потрібний тепловий потік.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти