ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Варіанти індивідуальних завдань до РГР

Вступ

Сучасне машинобудівне виробництво висуває підвищені вимоги до комп‘ютерної підготовки фахівців з інженерної механіки. Значна частина розрахункових задач може бути вирішена із застосуванням популярних систем автоматизації розрахунків Microsoft Excel або MathCAD.

Метою даної розрахунково-графічної роботи (РГР) є вивчення основних можливостей та отримання практичних навичок роботи у середовищі систем Microsoft Excel та MathCAD.

РГР є складовою частиною базового курсу „Інформатика” і виконується кожним студентом самостійно під керівництвом викладача. Дані методичні вказівки не містять вичерпної інформації про роботу з системами Microsoft Excel та MathCAD, оскільки передбачається, що вивченню в межах шкільного курсу „Інформатика” пакету Microsoft Excel приділяється значна увага, а початки роботи у середовищі MathCAD студент 1 курсу здатен опанувати самостійно, спираючись лише на літературу та консультації викладача.

РГР значною мірою відповідає сучасній тенденції до збільшення частки самостійної роботи студента та модульному принципу навчання.

Склад РГР

РГР складається з чотирьох частин.

Перша частина. Розрахунок функцій однієї змінної та побудова двовимірних графіків у середовищі електронної таблиці Microsoft Excel.

Друга частина. Розрахунок функцій однієї змінної та побудова двовимірного графіка двох функцій у середовищі MathCAD.

Третя частина. Розрахунок функції двох змінних та побудова тривимірних графіків у середовищі електронної таблиці Microsoft Excel.

Четверта частина. Розрахунок функції двох змінних та побудова тривимірного графіка у середовищі MathCAD.

Варіанти індивідуальних завдань до РГР

Кожен студент виконує індивідуальний варіант РГР. Номер варіанта (від 1 до 99) визначається викладачем.

Для першої і другої частини РГР варіанти завдань наведені в табл. 1 і 2, причому перша цифра індивідуального варіанту визначає саму функцію, а друга – варіант параметрів функції. Наприклад, для індивідуального варіанту 47 слід з таблиці 1 взяти рядок 4, а з таблиці 2 рядок 7. Варіант 3 слід читати як варіант 03 і вибирати з таблиці 1 рядок 0, а з таблиці 2 рядок 3.

Для третьої і четвертої частин РГР варіанти завдань наведені в табл. 3 і 4 з аналогічним до попереднього способом визначення індивідуального завдання.

 

Таблиця 1 - Функції однієї змінної Таблиця 2 - Параметри функцій
Варіант Функція   Варіант Параметри функції
  xmin xmax Dx a b
  p 0.05p 0.1
  2p 0.1p -2
  4p 0.25p 0.5
  -p 0.05p 0.5 -1
  -2p 0.1p 0.1
  -4p 0.25p -0.1 -2
  -p p 0.1p -0.5
  -2p 2p 0.25p -4 -0.5
  -p 3p 0.25p -2 0.1
  -3p p 0.25p -1 -4

 

Таблиця 3 - Функції двох змінних Таблиця 4 - Параметри функцій
Варіант Функція   Варіант Параметри функції
  xmin ymin xmax ymax Dx Dy a b
  -4p 4p 0.5p -0.1
  -3p p 0.1p
  -2p 2p 0.2p -0.5
  -p p 0.05p 0.5
  4p 0.25p 0.1 -4
  -p 3p 0.2p -0.1
  -2p 0.05p -0.5 -1
  -3p 3p 0.5p -4 0.5
  -4p 0.2p -2 -0.1
  2p 0.1p -1

Вказівки про порядок виконання РГР

Виконання першої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 1 і 2, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку та межі зміни її параметрів.

В середовищі електронної таблиці Microsoft Excel створити нову книгу, де на окремому аркуші:

· Створити таблицю з розрахованими значеннями функції;

· Створити графік функції;

· Якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати аркуш, умістивши його на одну сторінку формату А4.

Виконання другої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 1 і 2, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку і параметри зміни її меж.

В середовищі системи MathCAD створити нову розрахункову модель, для чого необхідно:

· Визначити початкову функцію;

· Визначити і вивести значення для обчислення меж і приросту аргументу функції;

· Розрахувати і вивести значення кількості опорних точок;

· Визначити параметр циклу;

· Визначити функцію для циклічного розрахунку;

· Вивести табличний результат функції циклічного розрахунку;

· Визначити двовимірний графік для функції циклічного розрахунку;

· Зробити відповідні текстові написи і якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати розрахункову модель разом із результатами, умістивши все на одну сторінку формату А4.

Виконання третьої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 3 і 4, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку та межі зміни її параметрів.

В середовищі електронної таблиці Microsoft Excel створити нову книгу, де на окремому аркуші:

· Створити таблицю з розрахованими значеннями функції;

· Створити тривимірний графік функції;

· Якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати аркуш, умістивши на одну сторінку формату А4 таблицю, а на другу – графік.

Виконання четвертої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 3 і 4, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку і межі зміни її параметрів.

В середовищі системи MathCAD створити нову розрахункову модель, для чого необхідно:

· Визначити початкову функцію, що залежить від двох параметрів;

· Визначити кількість опорних точок таблиці і графіка по осі абсцис і ординат;

· Визначити параметри циклу для осей абсцис і ординат;

· Визначити параметр приросту циклів;

· Визначити матрицю для циклічного розрахунку значень функції;

· Вивести матрицю у вигляді таблиці;

· Визначити тривимірний графік по значеннях матриці;

· Зробити відповідні текстові написи і якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати розрахункову модель разом із результатами, умістивши розрахункову модель і таблицю на одну сторінку формату А4, а тривимірний графік – на іншу.

Оформлення звіту з РГР

Звіт з РГР оформлюється й роздруковується на аркушах формату А4 і повинен містити:

· Титульну сторінку (див. дод. А);

· Бланк індивідуального завдання (див. дод. Б);

· Першу частину РГР у вигляді роздрукованої на одному аркуші формату А4 сторінки Microsoft Excel з початковими даними, розрахованою таблицею, графіком функції однієї змінної;

· Другу частину РГР у вигляді роздрукованого на одному аркуші формату А4 документа MathCAD з моделлю розрахунків, функцією однієї змінної, її графіком;

· Третю частину РГР у вигляді роздрукованої сторінки Microsoft Excel з початковими даними, розрахованою таблицею, графіком функції двох змінних (роздруковується на двох аркушах формату А4);

· Четверту частину РГР у вигляді роздрукованого документа MathCAD з моделлю розрахунків, функцією двох змінних, її графіком (роздруко­вується на двох аркушах формату А4);

· Висновки по РГР;

· Дискету, CD або інший накопичувач інформації з чотирма робочими файлами. Після захисту РГР носії інформації повертаються студентові.

Порядок захисту РГР

Захист відбувається особисто студентом, який повинен продемонструвати й пояснити роботу чотирьох частин РГР, а також, дати відповіді на контрольні запитання. Захищати можна всю роботу одразу або по частинах. При визначенні балів за кожну частину РГР викладач враховуватиме таке:

1. Правильність вирішення задач;

2. Якість представлення початкових даних, проміжних та кінцевих результатів;

3. Своєчасність представлення РГР;

4. Рівень відповідей на запитання.

Список рекомендованої літератури

Microsoft Excel

1. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003. Популярный самоучитель.– СПб.: Питер, 2005.– 320 с.: ил.

2. Серогодский В. В. Microsoft Excel. Эффективный самоучитель.– СПб.: Наука и Техника, 2005.– 400 с.: ил., цв. вклейки

3. Блаттнер, Птрик. Использование Microsoft Office Excel 2003. Специальное издание.: Пер. с англ.– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.– 864 с.: ил.

4. В. Кузьмин. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс.– СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.– 493 с.: ил.

5. Берлинер Э. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. Э. Microsoft Office 2003.– М.: ООО «Бином-Пресс», 2004.– 576 с.: ил.

MathCAD

6. В. П. Дьяконов. MathCAD 8–12 для студентов. Серия «Библиотека студента».– М.: СОЛОН-Пресс, 2005.– 622 с.: ил.

7. Кирьянов Д. В. Самоучитель MathCAD 12.– СПб.: БХВ-Петербург, 2004.– 576 с.: ил.

8. Черняк А. А., Черняк Ж. А., Доманова Ю. А. Высшая математика на базе MathCAD. Общий курс.– СПб.: БХВ-Петебург, 2004.– 608 с.

9. В. П. Дьяконов, И. В. Абраменкова. MathCAD 7.0 в математике, физике и в Internet.– М.: «Нолидж», 1999.– 352 с.: ил.

Завдання

до розрахунково-графічної роботи
з курсу “Інформатика

Студентові гр. МТ-___ ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

1. Номер індивідуального варіанта завдання: _______.

2. Зміст завдання:У відповідності до індивідуального варіанта у середовищах програмних засобів Microsoft Excel та MathCAD розробити розрахункові моделі обчислення функції однієї змінної та функції двох змінних та побудувати відповідні графіки, які ілюструють залежність функцій від параметрів.

3. Функція і параметри для першої і другої частин РГР:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Функція і параметри для третьої і четвертої частин РГР:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Кінцевий термін захисту РГР: “ ___ ” ______________ 200__ р.

6. Обов’язкові елементи звіту:

· Титульний аркуш,

· Завдання,

· Друковані результати розрахунків;

· Висновки.

7. Дата видачі завдання:“ ___ ” _____________ 200__ р.

 

 

Студент: _______________ (підпис)
Викладач: _______________ (підпис)

Вступ

Сучасне машинобудівне виробництво висуває підвищені вимоги до комп‘ютерної підготовки фахівців з інженерної механіки. Значна частина розрахункових задач може бути вирішена із застосуванням популярних систем автоматизації розрахунків Microsoft Excel або MathCAD.

Метою даної розрахунково-графічної роботи (РГР) є вивчення основних можливостей та отримання практичних навичок роботи у середовищі систем Microsoft Excel та MathCAD.

РГР є складовою частиною базового курсу „Інформатика” і виконується кожним студентом самостійно під керівництвом викладача. Дані методичні вказівки не містять вичерпної інформації про роботу з системами Microsoft Excel та MathCAD, оскільки передбачається, що вивченню в межах шкільного курсу „Інформатика” пакету Microsoft Excel приділяється значна увага, а початки роботи у середовищі MathCAD студент 1 курсу здатен опанувати самостійно, спираючись лише на літературу та консультації викладача.

РГР значною мірою відповідає сучасній тенденції до збільшення частки самостійної роботи студента та модульному принципу навчання.

Склад РГР

РГР складається з чотирьох частин.

Перша частина. Розрахунок функцій однієї змінної та побудова двовимірних графіків у середовищі електронної таблиці Microsoft Excel.

Друга частина. Розрахунок функцій однієї змінної та побудова двовимірного графіка двох функцій у середовищі MathCAD.

Третя частина. Розрахунок функції двох змінних та побудова тривимірних графіків у середовищі електронної таблиці Microsoft Excel.

Четверта частина. Розрахунок функції двох змінних та побудова тривимірного графіка у середовищі MathCAD.

Варіанти індивідуальних завдань до РГР

Кожен студент виконує індивідуальний варіант РГР. Номер варіанта (від 1 до 99) визначається викладачем.

Для першої і другої частини РГР варіанти завдань наведені в табл. 1 і 2, причому перша цифра індивідуального варіанту визначає саму функцію, а друга – варіант параметрів функції. Наприклад, для індивідуального варіанту 47 слід з таблиці 1 взяти рядок 4, а з таблиці 2 рядок 7. Варіант 3 слід читати як варіант 03 і вибирати з таблиці 1 рядок 0, а з таблиці 2 рядок 3.

Для третьої і четвертої частин РГР варіанти завдань наведені в табл. 3 і 4 з аналогічним до попереднього способом визначення індивідуального завдання.

 

Таблиця 1 - Функції однієї змінної Таблиця 2 - Параметри функцій
Варіант Функція   Варіант Параметри функції
  xmin xmax Dx a b
  p 0.05p 0.1
  2p 0.1p -2
  4p 0.25p 0.5
  -p 0.05p 0.5 -1
  -2p 0.1p 0.1
  -4p 0.25p -0.1 -2
  -p p 0.1p -0.5
  -2p 2p 0.25p -4 -0.5
  -p 3p 0.25p -2 0.1
  -3p p 0.25p -1 -4

 

Таблиця 3 - Функції двох змінних Таблиця 4 - Параметри функцій
Варіант Функція   Варіант Параметри функції
  xmin ymin xmax ymax Dx Dy a b
  -4p 4p 0.5p -0.1
  -3p p 0.1p
  -2p 2p 0.2p -0.5
  -p p 0.05p 0.5
  4p 0.25p 0.1 -4
  -p 3p 0.2p -0.1
  -2p 0.05p -0.5 -1
  -3p 3p 0.5p -4 0.5
  -4p 0.2p -2 -0.1
  2p 0.1p -1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти