ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вказівки про порядок виконання РГР

Виконання першої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 1 і 2, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку та межі зміни її параметрів.

В середовищі електронної таблиці Microsoft Excel створити нову книгу, де на окремому аркуші:

· Створити таблицю з розрахованими значеннями функції;

· Створити графік функції;

· Якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати аркуш, умістивши його на одну сторінку формату А4.

Приклад виконання першої частини

Проілюструємо виконання першої частини РГР таким прикладом.

Завдання: Розрахувати функцію при зміні параметра х від -4p до 4p з кроком 0.5p.

Виконання.

В новому аркуші Microsoft Excel в комірках „А1”, „В1” і „С1” визначити підписи до таблиці, це будуть, відповідно, „N”, “x” i “y”. У стовпчику „А” будуть відображатись номери опорних точок, в стовпчику „В” – значення аргументу функції, в стовпчику „С” – значення функції.

Для заповнення номерів опорних точок в діапазоні комірок „А2:А18” можна скористатися будь-яким знайомим способом від ручного введення всіх даних до використання заповнення через прогресію (див. рис. 1).

 

Рисунок 1 - Вікно діалогу Microsoft Excel при створенні прогресії

 

Значення аргументу функції зручно зв‘язати із номером опорної точки, для чого до комірки „В2” слід записати формулу„=-4*ПИ()+A2*0.5*ПИ()”. Після запису однієї формули буде зручно використати автоматичне копіювання Microsoft Excel для заповнення діапазону комірок „В2:В18”.

Для розрахунку значень функції слід до комірки „С2” записати формулу „=2*СТЕПЕНЬ(COS(2*B2);2)*SIN(B2/6)”, після чого розповсюдити її на усі комірки діапазону „С2:С18”.

Для формування графіка функції слід в якості ряду даних вказати діапазон комірок „С2:С18”. Для підписів буде використовуватись діапазон комірок „В2:В18”. Вигляд початкових даних наведений на рис. 2.

Далі необхідно належним чином оформити таблицю і графік. Тут в першу чергу слід визначити вид і точність представлення числової інформації. Рекомендується для представлення даних у таблиці визначити точність до шостого знаку після коми, а для графіка – після другої. Також слід використати інструменти обведення таблиці, визначення відповідних кольорів та шрифтів. На завершення слід таким чином підібрати параметри сторінки, що у друкованому виді все найкращим чином умістилось на одну сторінку формату А4. Для нашого прикладу зручно обрати альбомну орієнтацію сторінки. Готова робота представлена на рис. 3.

 

.

Рисунок 2 - Початкові дані для побудови графіка

 

Рисунок 3 – Готова таблиця і графік функції однієї змінної

 

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте поняття робочої книги, аркуша, комірки у Microsoft Excel.

2. Як іменуються рядки, стовпчики і комірки у Microsoft Excel?

3. Як записуються формули у Microsoft Excel?

4. Коли і як проявляються відмінності у абсолютних і відносних посиланнях на комірки у Microsoft Excel?

5. Охарактеризуйте основні математичні функції у Microsoft Excel. Як ними можна скористатися?

6. Охарактеризуйте основні етапи формування графіків у Microsoft Excel.

Виконання другої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 1 і 2, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку і параметри зміни її меж.

В середовищі системи MathCAD створити нову розрахункову модель, для чого необхідно:

· Визначити початкову функцію;

· Визначити і вивести значення для обчислення меж і приросту аргументу функції;

· Розрахувати і вивести значення кількості опорних точок;

· Визначити параметр циклу;

· Визначити функцію для циклічного розрахунку;

· Вивести табличний результат функції циклічного розрахунку;

· Визначити двовимірний графік для функції циклічного розрахунку;

· Зробити відповідні текстові написи і якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати розрахункову модель разом із результатами, умістивши все на одну сторінку формату А4.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти