ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад виконання другої частини

Завдання: Завданням до другої частини РГР є та сама, що й для першої частини, формула з параметрами, а саме – розрахувати функцію при зміні параметра х від -4p до 4p з кроком 0.5p.

Виконання.

В новому документі MathCAD визначаємо початкову функцію, запис якої в цій системи автоматизації розрахунків є максимально наближеним до звичайного математичного запису, але з певними особливостями. Зверніть увагу на правильні варіанти запису функцій степені у MathCAD та їх відмінність від прийнятого математичного запису (див. табл. 2).

Таблиця 2 – Порівняння запису функцій степені в математиці та у MathCAD
Математичний запис Запис у MathCAD
Вірний Невірний

 

Тому для варіанту завдання, що розглядається правильним буде такий запис у MathCAD – .

Нагадаємо, що у MathCAD для визначення показника степені слід натиснути комбінацію клавіш „Shift + 6”.

Для визначення й виведення значень для обчислення границь і приросту аргументу функції слід спочатку визначити змінні, які будуть їх зберігати. Логічно, якщо такі змінні будуть мати імена: Xmin, Xmax i dx. Після написання імені змінної слід вказати оператор присвоювання (:=), для введення якого достатньо натиснути лише символ „:” на клавіатурі, після чого записати відповідні вирази для розрахунку. Ці вирази є максимально наближеними до математичного запису (див. табл. 3). Для виведення на екран контрольного поточного значення відповідної змінної слід вказати ім‘я змінної та натиснути символ „=”. В таблиці 3 наведені математичні вирази і вирази у MathCAD для визначення меж й приросту обчислень.

 

Таблиця 3 – Визначення виразів для розрахунку і виведення меж і приросту аргументу функції
  Математичний запис MathCAD
Вираз для значення змінної Вираз для обчислення результату
Нижня межа -4p Xmin := -4×p Xmin = -12.566
Верхня межа 4p Xmax := 4×p Xmax = 12.566
Приріст 0.5p dx := 0.5×p dx = 1.571

 

Для розрахунку і виведення кількості опорних точок N слід записати:

Далі слід визначити параметр циклу, який буде змінювати своє значення від 0 до 16 з кроком 1. Для цього у MathCAD запишемо:

n := 1..N

Нагадаємо, що у MathCAD для визначення параметру циклу введення горизонтальної двокрапки відбувається введенням одного символу „;”.

Для визначення функції циклічного розрахунку запишемо:

y(n) := f(Xmin + n×dx)

Для виведення табличного результату функції циклічного розрахунку слід записати:

y(n) =

Після появи на екрані таблиці зі значеннями функції, доцільно доопрацювати її, додавши мітки стовпчиків. Це можна зробити через контекстне меню таблиці результату, вибравши пункт „Properties”. Вікно діалогу, яке з‘явиться в цьому випадку матиме вигляд, як на рис. 4.

 

Рисунок 4 – Визначення міток стовпчиків для таблиці функції

 

Для створення двовимірного графіку функції необхідно спочатку створити графік (команда меню „Вставка / Графік / Точка X-Y”) і зв‘язати його основні параметри із параметрами моделі. В якості абсциси графіка (див. рис. 5) слід вказати параметр циклу n, а мінімальним й максимальним значенням вказати 0 і 16, відповідно. Ординатою графіка буде функція циклічного розрахунку y(n), граничні значення якої визначаться автоматично або можуть бути введені вручну.

 

Рисунок 5 – Основні параметри плоского графіка

Далі необхідно додати відповідні текстові написи, що пояснюють елементи розрахункової моделі (додавання тексту починається із символу <>) та належним чином відформатувати графік (командf „Формат” контекстного меню графіка). Остаточний варіант розрахункової моделі наведеного на рис. 6, а параметри форматування графіка, що зображений на цьому рисунку наведені на рис. 7

 

Рисунок 6 – Розрахункова модель і графік функції
однієї змінної у MathCAD

Рисунок 7 – Параметри форматування графіка

 

Нам залишається лише належним чином упорядкувати розміщення й розміри елементів розрахункової моделі, що дозволить краще сприймати й аналізувати результати, а також порівняти результати розрахунків з аналогічними, виконаними за допомогою Microsoft Excel.

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте призначення системи автоматизації розрахунків MathCAD та порівняйте її із Microsoft Excel.

2. Як у системі MathCAD здійснюється визначення змінних?

3. Як у системі MathCAD можна вивести результат?

4. Як у системі MathCAD можна визначити власну функцію?

5. Як у системі MathCAD можна організувати циклічні обчислення?

6. Як у системі MathCAD можна вивести табличний результат?

7. Як у системі MathCAD можна вивести плоский графік?

8. Як у системі MathCAD настроюються параметри плоского графіка?

Виконання третьої частини

Завдання й вимоги

З таблиць 3 і 4, відповідно до індивідуального варіанта, визначити і записати до бланка індивідуального завдання (див. дод. А) конкретну формулу для розрахунку та межі зміни її параметрів.

В середовищі електронної таблиці Microsoft Excel створити нову книгу, де на окремому аркуші:

· Створити таблицю з розрахованими значеннями функції;

· Створити тривимірний графік функції;

· Якісно оформити таблицю і графік;

· Роздрукувати аркуш, умістивши на одну сторінку формату А4 таблицю, а на другу – графік.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти